Agronom offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Avlsarbeid på sau er avhengig av stor dugnadsinnsats fra deg som sauebonde. I denne episoden lærer du mer om hvordan avslarbeid fungerer og hvordan du oppnår best resultat. Du får også nyttig innsikt i hvordan værringene arbeider. Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkesk…
 
Høyt sporeinnhold i melka er dårlig for økonomien. I ukens podcast snakker vi om hvilke tiltak du kan gjøre hvis du kommer opp i en sporesituasjon. Inkludert om hvordan smart grovfôrdyrking kan forebygge trøbbel. Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskj…
 
Direktesåing er når du sår grasfrø rett i enga uten å jordarbeide først. Direktesåing er billigere og arbeidsbesparende i forhold til vanlig fornying av eng. Men får vi den avlingsøkningen som forventes? Ser det bedre ut enn det er, eller burde flere prøve det? I ukens podcast-episode skal vi høre på ulike erfaringer med direktesåing og hva forskni…
 
Kan vi bruke fôranalysen til å forbedre oss i grovfôrproduksjonen? Etterpåklokskap er den eneste eksakte vitenskapen, blir det sagt. En mineralanalyse er en slags fasit på gjødselplanen. I ukens podcast får du episode 2 om tolking av fôranalyser. I tillegg til å se på mineralanalysen skal vi snakke om gjæringskvaliteten, og hva den sier om arbeidet…
 
Synes du fôranalysen er helt gresk? Det er bortkastede penger å ta ut en analyse om den bare blir liggende i skuffen - men du kan få mye igjen om du lærer å tolke den. En fôranalyse er helt nødvendig for å planlegge fôringa, men òg for å evaluere om du har gjort de rette valgene i grovfôrproduksjonen. Med denne episoden er målet at du skal føle deg…
 
Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Visste du at du kan mista heile nitrogeneffekten av husdyrgjødsla om du bruker den feil? I denne episoden får du høyre om kva som påverkar kor mykje nitrogen du får ut av husdyrgjødsla, kva tiltak du kan gjera og korleis du best …
 
Halebiting er et kjent velferdsproblem i svinenæringa, men heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge. På grunn av økt forekomst av halebiting i 2016-2017 satte Norsvin i gang prosjektet «Fairytail». Målet var å finne ut om det var mulig å avle seg bort fra halebitingen, og å få større forståelse av hva som forårsaker problemet. I ukens podc…
 
Kua har mye på hjertet, om du bare tolket signalene den gir deg. Kusignaler handler om å se etter signaler dyra gir på hvordan de takler sitt miljø. Når vi ser at noe ikke er helt som det skal være, må vi stoppe opp å tenke: hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre med det? Å tolke dyras signaler har kusignal-trener og spesialrådgiver i Nortura Ben…
 
Raigras er elsket og hatet – med god grunn. Raigraset gir store avlinger i gode år, men dårlige avlinger etter harde vintere. Raigraset tåler hyppig slått og hard beiting og kan gi super kvalitet, om den blir brukt på riktig måte. Mange steder i Norge er det krevende å dyrke flerårig raigras. Derfor er overvintring et sentralt tema i denne episoden…
 
Å ha angst for å ikke ha nok kviger til rekruttering er et helt reelt problem. Det er veldig viktig for økonomien å fylle kvoten, og de fleste ønsker å forsikre seg. Men det er kostbart å overforsikre seg. Norske melkekyr lever alt for kort. I snitt får de 2,5 laktasjoner, altså blir de ca. 4,5 år gamle før de slaktes. De mest lønnsomme årene til e…
 
De fleste drøvtyggere spiser mer kraftfôr enn de trenger. Det skyldes at de har behov for mye mer energi og protein enn de får i seg gjennom grovfôret. Det kan du gjøre noe med! Men da må du gjøre riktige valg når det gjelder – nemlig i slåtten. Hvor tidlig du skal slå avhenger av hvem som skal spise fôret. I denne episoden diskuterer vi valg av hø…
 
Fortørking er det mest lønnsomme tiltaket i grovfôrproduksjonen. Og det å lage et godt grovfôr er et håndtverk! Vi skal både bevare næringsinnholdet, unngå jord i fôret og unngå at de fineste, mest verdifulle plantedelene drysser av og blir liggende igjen på enga. Gjæringskvalitet er noe av det viktigste for å oppnå høgt grovfôropptak. Vi vet at ra…
 
Å lage godt grovfôr er på mange måter en kunst. Ensileringsprosessen er avgjørende for å lykkes. Enkelte får til god gjæring uten å bruke noen form for tilsetning. Andre sverger til syre. Noen velger ensileringsmidler med salt. Andre igjen ulike bakteriepreparat. I denne episoden av fagbladet Bondevennens podcast skal vi snakke om hva som fungerer …
 
Kyrne skal straks slippes på beite. Hvordan får du dem til å holde melkeytelsen oppe der ute? Denne episoden gir råd. Du hører også fra bøndene Jørn Viste og Jon Herman Wold Hansen, samt fra rådgiver i Norsk landbruksrådgivning, Elin Sikkeland. Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, samt Rogalan…
 
Kalven har godt av å gå med kua, men heilt enkelt er det ikkje. Tema for denne episoden tangerer ikkje berre husdyrfaget – det handlar også om store kjensler: Kuas morsinstinkt, og kjenslene til forbrukarar som blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, for å nemna nokre. Du får gode råd om korleis du får friske kalvar med god tilvekst, som i sin tur…
 
Parasitter gir store økonomiske tap i saueholdet, og er en alvorlig utfordring for dyrevelferden. Men hvordan kan vi best holde parasittene i sjakk, uten å fremskynde resistens? Det får du flere svar på i ukas podcast. Med oss i episoden har vi veterinær Siv Meling og sauebonde Bjarte Rangen-Njå. Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med…
 
I ‘Engdyrking for Dummies del 1’ forberedte vi jorda. Men når du er ferdig med å pløye, hva gjør du så? Hvilken frøblanding skal du velge? I denne utgaven av Bondevennen får du vite hva vi gjør med det perfekte såbedet som vi lagde i del 1. Vi er innom horving, tromling, valg av såfrø, og sprøyting av gjenlegg. Med i episoden er også bonde Torleif …
 
Ei god, lønnsom eng lager seg ikke selv, og store avlinger er viktig for å få god lønnsomhet i grasproduksjonen. Noen steder er plogen parkert, men i områder med mye nedbør og jordpakking er det dokumentert at pløying må til for å få store avlinger i enga. Jordløsningsekspert Truls Olve Terjesønn Hansen bidrar i episoden, og du hører også bonde fra…
 
Denne episoden handlar om korleis du etablerer og heldt vedlike gode kulturbeite. Og om korleis du får store grasavlingar på dei. Bonde Anders Schanche Rettedal på Mosterøy og tidlegare rådgjevar i Norsk Landbruksrådgivning, Ragnvald Gramstad, deltek. Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, og er…
 
Mjølkefeber er framleis ei utfordring som gir store tap både for dyrevelferda og økonomien. Her får du tipsa som kan førebygge. Fagleiar fôring i TINE Anja Våg Skjold og veterinær Arvid Steen deltar. Episoden er aktuell både for saue- og mjølkebonden. Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, og er…
 
Den største kostnaden på mange gardar er grovfôret. Her er det mykje pengar å spara for mange. Somme tener pengar på grovfôrproduksjon, medan andre meiner det er så dyrt at dei like godt kan kjøpa inn meir kraftfôr. Korleis skal du lukkast? Denne veka gir Bondevennens podcast-vertar Ingvild Luteberget Nesheim og Magnus Haugland deg råd om kva fakto…
 
Mjølkeproduksjonen til søya har mykje å seia for slaktevekta til lamma om hausten. Fôring er det viktigaste verktøyet me har til å påverka mjølkeproduksjonen til søya. I denne episoden skal me snakke om tiltaka du kan gjere for å auke slaktevekta på lamma dine. Me har med oss veterinær Åshild Øritsland Våge, og rådgjevar i NLR Rogaland, Ole Arnfinn…
 
Folk drikk kanskje mindre mjølk enn før, men fløyte, smør og ost vil dei ha! Høg feittprosent i mjølka betalar seg, altså. I denne episoden får du verdifulle ekspertråd til korleis du oppnår best resultat. Episoden er sponsa av Felleskjøpet Rogaland Agder, Tine og Rogaland Fylkeskommune. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login