Download the App!
show episodes
 
Kristkirken i Bergen består av mennesker som er glad i Jesus. Vi lengter etter å se mennesker vokse i tillit til Ham – uansett hvordan livet ser ut. Vårt ønske er at forkynnelsen skal være dyptpløyende og relevant, og at den skal ose av kjærlighet til Jesus, mennesker og samfunnet vi bor i.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Nåden er gratis. Den inkluderer ikke oss i prosjektet i det hele tatt. Verken av gjerninger, åndelige øvelser eller noen form for tilbakebetaling. Nåden gjør at vi slipper å streve for å nærme oss Gud. Han kommer til oss uansett hvor vi befinner oss med nådens frigjørende kraft. Kjernevers: Matt 11, 28: Kom til meg, alle som strever og har tungt å …
  continue reading
 
I begynnelsen hadde hver enkelt martyr sin egen merkedag. Etter hvert ble de for mange. Derfor markerer vi allehelgensdag. Vi minnes de døde, og vi snakker om hvordan deres eksempel kan være til inspirasjon for oss. Jesus kalte dem salige som er fattige i ånden, eller med andre ord: fattige i seg selv. Tekst: Matt 5,1-12…
  continue reading
 
Jesus har de sterkeste advarsler mot penger og materiell rikdom. Samtidig har han rike venner, forteller lignelser om forvaltning og avkastning, og gjør under som tydelig formidler overflod. Jesus forkynner at et alternativt rike har kommet nær. Guds rike. Men med det har det også kommet en alternativ økonomi. Ikke preget av frykt og grådighet, men…
  continue reading
 
Synd er alvorlig, og min synd brakte Jesus til korset. Men ved omvendelse og tro på Jesus blir jeg fri både fra syndens skyld og fra syndens makt. Vi er kalt til å leve hellige liv; er det mulig? Noen nøkler er å kjenne vår sanne identitet i Kristus, regne oss som døde for synden, stole på Guds kraft og ikke vår egen, la oss forvandle av Ordet, lev…
  continue reading
 
Hør Terje Heggebø preke praktisk og livsnært fra Jesu ord i Matteus 11, 28-30: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.”…
  continue reading
 
Vi mennesker har en fellesnevner: vi er skapt i Guds bilde med uendelig verdi, samtidig som vi ofte går oss vill og havner på veier som ikke er gode. Vi er samtidig hellige og syndere, slik Martin Luther sa det. Men veien inn under Guds vinger er ikke for de som alltid har kontroll og vet best selv, men for alle som erkjenner at de trenger ly i liv…
  continue reading
 
Jesus var ikke redd for å omgås landssvikere og syndere. Han gikk på fest med dem. Han var deres venn. Jesus vil ha alle slags folk med i sin disippelflokk. Han ser forbi status quo. Han ser hvem vi og alle kan bli i møte med hans nåde, legedom og forvandlende kraft.Av Elisabeth Søvde
  continue reading
 
Når disiplene spør Jesus om han kan lære dem å be, svarer han med å snakke om godt farskap og godt vennskap. Den nære og trygge relasjonen til Gud er bønnens kjernepunkt og utgangspunkt. Bønn er ikke først og fremst et tiltak, men en tilstand der vi lever vendt mot Gud. Tekst: Luk. 11,5-13.Av Håvard Berger
  continue reading
 
Vår dagligdagse forståelse av en utopi, er gjerne noe uoppnåelig og lite troverdig. Men utopier kan også være å tegne et bilde av sin egen framtid, det andre stedet man vil skape. Det gjør utopien til en spenning mellom det som er, og det man forestiller seg, og utopien kan hjelpe til å gjøre det som trengs for å komme seg dit man vil. Reidun har v…
  continue reading
 
Ved å be i samsvar med Guds plan og vilje kan vi rive ned åndelige festningsverk og ødelegge fiendens planer. Gud krever fortiden til regnskap og søker opp igjen det som forsvant. Forsoning og tilgivelse er en viktig nøkkel til å grave frem de gamle vekkelsesbrønnene og gjenopprette vår åndelige arv. Dette er del 5 av taleserien “Fra bønnens verden…
  continue reading
 
Når disiplene spurte Jesus om han kunne lære de å be, svarte Jesus med å lære de “Vår Far”. For mange av oss er denne bønnen så kjent at vi ikke lenger ser den klart. “Vår Far” er Jesu gave til oss, og er kanskje det mest konsise uttrykket for Jesu hjerte, misjon og teologi som vi har. Bli med mens Thomas bretter ut bønnen og hva den kan bety for o…
  continue reading
 
Hvordan ser et bærekraftig distriktsnorge ut i framtiden, og vil det være resultat av pålegg fra nasjonale myndigheter, eller kan distriktene ta styringen selv? Debattspaltene er fulle av de politiske prosessene, avveiningene og interessemotsetningene som preger utviklingene mot en grønnere fremtid i byene, mens man kan få inntrykk av at distrikten…
  continue reading
 
Dåpen i Den hellige ånd på pinsedag var ikke bare ment å være en herlig engangsopplevelse, men selve måten de troende skulle leve livet. Det er når vi blir fylt av Ånden at vi blir mer lik Jesus, både hans karakter og hans kraft. Hva skjer når man blir døpt i Den hellige ånd, og hvordan kan vi posisjonere oss for ta imot denne gaven?…
  continue reading
 
Å holde ut i bønn når bønnesvaret dryger, kan være krevende for mange. Jesus fortalte derfor en lignelse, ment for å oppmuntre trette bedere til fortsatt utholdenhet. I denne talen ser vi på lignelsen om enken og dommeren (Luk. 18, 1-8), og Eirin Walde Berger - Håvards svigerinne - deler en sterk og personlig historie om nettopp utholdenhet i bønn.…
  continue reading
 
Jesus inviterer oss til å lukke døren i vårt indre rom når vi ber. Eirik gir oss her et glimt av hvordan det indre bønnelivet kan se ut, og hvor sentralt det er i livet til en kristen. Han gir noen praktiske råd til hva en kan gjøre for å prioritere denne stilletiden, og hva som skjer når en slipper Jesus til på dypet av vårt indre. Dette er den fø…
  continue reading
 
Uten den Hellige Ånds kraft kunne vi satt en stor strek over Apostlenes gjerninger. Hva kan dette lære oss? Den kristne menighet er helt avhengig av den Hellige Ånds hjelp for at Guds rike skal gå frem. Apg 1,8: "Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria o…
  continue reading
 
Vi mennesker påvirkes av de fellesskapene vi er en del av. På godt og vondt. Jakob sin visjon for det kristne fellesskapet er at det skal påvirke oss godt, at det skal være “helbredende”; ved at vi ber for hverandre, tilgir hverandre og leder hverandre til Kristus. Denne talen avslutter serien fra Jakobs brev.…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om lønn. For hva er det egentlig? Og hva forklarer forskjellene vi har i lønn i dag, enten innenfor en arbeidsplass eller mellom arbeidsplasser? I lønnsdiskursen i Norge er det et mål om "lik lønn for likt arbeid". I denne episoden tar vi det et skritt lenger, og snakker om et lønnssystem hvor man tjener det samme uavhen…
  continue reading
 
Ideen om å supplere eller bytte ut de konvensjonelle målene på økonomisk suksess med indikatorer på livskvalitet - en "wellbeing economy" - vinner terreng internasjonalt, og nå også i de nordiske landene. I denne episoden snakker vi med Michael Birkjær fra det danske Institutt for lykkeforskning om hvordan man kan måle og operasjonalisere livskvali…
  continue reading
 
Jakobs brev er skrevet til kristne jøder i landene omkring Israel. På den tiden ble kulturelle minoriteter slukt av Romerriket hver dag. Midt i dette sender Jakob et praktisk brev som syder av konkrete leveråd. Det var relevant for dem, og er relevant for oss!Av Håvard Berger
  continue reading
 
I denne talen starter Thomas vårens gjennomgang av Jakobs brev. Jakob innleder uten de store teologiske drøftingene, men går rett inn i pudding av hva det vil si å være menneske. Vi har alle krefter i oss som potensielt kan drive oss vekk fra Gud. Jakob kaller det “begjæret”. Dette, som kommer fra vårt eget indre og ikke fra Gud, skal imidlertid ik…
  continue reading
 
Vi tar et lite dypdykk i Jesus sin slekt. Viktige spørsmål som blir berørt i denne talen: - Hvilken slekt var det Gud valgte at sin sønn skulle bli født inn i? - Hvorfor er Bibelen så ærlig i sin fortelling om forfedrene til Jesus? Alle mennesker uansett livshistorie passer perfekt inn i Jesus sin slekt, i Guds familie.…
  continue reading
 
I denne prekenen snakker Thomas om Gud som vår Evige Far. Og Gud som Far er et kjent og kjært bilde av vi har av Gud i Skriften. Men hva betyr det egentlig? En måte å se dette på har en tendens til å lede oss til et bilde av Gud som en noe fjern og autoritær far. Men en annen måte å se det på - støttet opp av Jesu omtale av Gud som Far (og sammenli…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett