Boligbobla offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Boligbobla – en podcast om boligmarkedet og tilliggende herligheter. Hver måned inviterer administrerende direktør Henning Lauridsen og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard i Eiendom Norge spennende gjester i Boligbobla for å diskutere aktuelle tema fra boligmarkedet. Produseres av Megahertz.no See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
Analyseselskapet Eiendomsverdi har nylig estimert verdien av den norske boligmassen til å være 10 333 milliarder kroner. Og gjeldsgrad? Den er i snitt 38 prosent. I store tall er det norske boligmarkedet tilsynelatende solid. Like fullt fremholder Norges Bank i en fersk vurdering at boligmarkedet og husholdningsgjelden er den største risikoen for f…
 
De rekordhøye strømprisene er ventet å bli regjeringen og norsk økonomis største krise denne vinteren. Og ifølge Huseiernes fersk bokostnadsindeks er det ikke bare strømutgiftene som øker for husholdningene: Bokostnadene vil øke på vid front fremover. Hvorfor blir det stadig dyrere og bo og hvordan skal vi redusere bokostnadene i Norge, spør vi. Og…
 
Den 14. oktober tiltrådte en ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I regjeringen skal kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Magnus Vedum Slagsvold (Sp) ha ansvar for storparten av de boligpolitiske virkemidlene. Samtidig har regjeringen skrevet drøye 80 sider om hva de vil gjøre de …
 
13. september er det stortingsvalg, og slik det står nå ser ut som vi får et nytt flertall og et regjeringsskifte i Norge. Men hvilken form og farge det blir er høyst usikkert. Og kommer både Rødt, MDG, Venstre og Krf over sperregrensen får vi en parlamentarisk situasjon vi aldri tidligere har hatt i Norge. Hva betyr det for boligmarkedet, spør vi.…
 
Denne uken har demokratifestivalen Arendalsuka gått av stabelen, og sammen med Sørmegleren og Sparebanken Sør arrangerte vi i Eiendom Norge en rekke arrangementer om boligmarkedet og boligpolitikk. I denne episoden hører du opptak av vår lansering av sykepleierindeksen for første halvår 2021 sammen Eiendomsverdi AS. Hvordan er utviklingen i indekse…
 
På kort sikt betyr renten alt for utviklingen i boligmarkedet. På lang sikt er det boligtilbudet og boligbyggingen som avgjør. Det siste tiåret har tilbudssiden på Østlandet og Oslo spesielt vært utfordrende, og boligforsyning har i enkelte perioder vært svært lav selv om befolkningen har vokst mye. Hvor står nyboligmarkedet nå etter et år med ster…
 
4. juni leverte Eiendomsmeglingsutvalget sin NOU til en ny lov om eiendomsmegling. Vi dypdykker ned i utredningen med utvalgsleder og professor Espen R. Moen (BI) og Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger. Hvordan mener utvalget det norske transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig i Norge kan gjøres enda bedre? Og: Hva blir veien videre f…
 
Denne våren har Arkitekturopprøret satt dagorden i det norske ordskiftet, men debatten om stygg og pen bolig- og byutvikling har ulmet lenge. Arkitekturopprøret har vært i undergrunnen i sosiale medier i flere år, og høsten 2020 stakk stortingsrepresentant Stefan Heggelund hånden ned i vepsebolet. Hva som tillates bygges er et politisk spørsmål, og…
 
Boligmarkedet og by- og boligutvikling er sentral del av det grønne skiftet, da byggenæringen står for om lag 40 prosent av Norges klimagassutslipp av. Skal Norge nå klimamålene må utslippene ned. Hvordan skal vi både bygge nok og bygge bærekraftig, spør vi. Og: Hva med grønn finans i boligmarkedet? I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 20…
 
Eiendom- og boligmarkedet har kommet langt innen digitalisering på enkelte områder, men svært kort på andre. Hvordan jobber vi videre med digitaliseringen av eiendomsmarkedet, spør vi. Og hvordan skapes gull av data? Og sist, men ikke minst: Hva skal være de offentlige og de private aktørenes rolle i digitaliseringen av Norge? I dette opptaket fra …
 
Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteøkning høsten 2021. Hvor skal norsk økonomi og hvor viktig er boligmarkedet i rentesettingen, spør vi? Olsen har også gjennom flere år sagt at finanspolitikken må gjøre en større del av jobben for å stimulere norsk økonomi. På 2020-tallet vil eldrebølgen for fullt slå inn i norske statsfinanser. I till…
 
Byene har tatt den kraftigste støyten etter utbruddet av koronapandemien. Millioner av arbeidstakere er sendt til hjemmekontor under pandemien, mens service, kultur- og hotellnæringen i praksis har fått yrkesforbud. Samtidig har boligprisene mange steder skutt fart på grunn av lave renter og økt etterspørsel etter bolig. Hva skjer med boligmarkedet…
 
Det har aldri blitt solgt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 35,8 % fra 2019. Og det til tross for hytteforbudet i mars og april 2020. I tillegg bygges det om lag 5000 nye fritidsboliger i Norge årlig. Vi spør: Hvordan skal tilbudet demme opp den kraftige etterspørselen i hyttemarkedet i kjølvannet av …
 
Boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil. Byggingen av nye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i takt med utviklingen i bruktboligmarkedet og norsk økonomi. Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behovet og etterspørselen, spør vi. Og: Hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden i boligmarkedet? Hvor…
 
I 2020 har det vært store bevegelser i boligmarkedet. Først med et sterkt fall i boligprisene og omsetning i mars og april. Siden med kraftig oppgang gjennom året som gav en sterk vekst i boligprisene året under ett på hele 8,7 prosent. Vi spør: Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge? Hvordan op…
 
Etter den lengste moderate prisutviklingen i boligprisstatistikkens historie fra 2017 til 2019, har boligprisene etter koronautbruddet og null-rentebeslutningen i mai 2020 skutt fart og gitt en bred oppgang i boligprisene over hele landet. Ingen har truffet på sine prognoser for boligprisene for 2020, og de fleste så for seg en langt mer moderat ut…
 
Byggenæringen står for hele 40 prosent av de totale Co2-utslippene og lavere utslipp i denne sektoren er helt avgjørende for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål. Dette tiåret skal det bygges 300 000 boliger i Norge, og hvordan skal vi bygge disse bærekraftig og med lave klimagass-utslipp? Og ikke minst: Hvordan skal vi i det hele tatt klare å bygge …
 
Boligbeskatningen har vært elefanten i rommet i boligpolitikken, men omsider diskuteres innretningen av boligbeskatningen i Norge. Stortingsvalget 2021 vil trolig bli et vannskille, da storparten av partiene nå seriøst diskuterer de såkalte skattesubsidiene til boligeierne og hvordan de bør være i fremtiden. Debatten har fått drahjelp av høye bolig…
 
28. september 2020 varslet Finanstilsynet at de igjen vil stramme inn på utlånsreguleringen, og årets forslag er nær identisk med hva tilsynet fremmet høsten 2019. I fjor fikk tilsynet ikke støtte fra Norges Bank, og det har de heller fått i år. Dessuten har motstanden til strammere kredittreguleringer fra berørte næringer også i år vært massiv. Hv…
 
Boligdebatten bobler om dagen, godt hjulpet av to forfattere, som har skrevet hver sin bok om boligpolitikk og boligmarkedet. Mens Hannah Gitmark har vendt blikket hjemover i sin bok "Det norske hjem", har Kjetil Gyberg vendt blikket utover til andre europeiske byer i boken "Boligdrømmen". Hvilke forbedringspunkter har det norske boligmarkedet og n…
 
I kjølvannet av Norges Banks nullrentebeslutning i mai har boligmarkedet overrasket alle, og juni og juli har gitt oss sterk boligprisvekst og rekordstore omsetningsvolumer i bruktboligmarkedet. På Norges Banks rentemøte 20. august besluttet sentralbanken å opprettholde nullrenten, samtidig som de ikke gav noen nye signaler om endret rentebane. Lik…
 
For syvende år på rad stiger prisene på sjøhytter viser Eiendom Norges fritidboligspristatistikk for sjøhytter 2019/20. Og antall omsetninger sist år har økt med snaue ti prosent. Hvor skal sjøhyttemarkedet, spør vi. Og: Hvordan vil fremtiden for knapphetsgode strandsonen bli? Nå vil regjeringen nemlig myke opp i retningslinjene for bygging i stran…
 
Mens salget av bruktboliger så langt i 2020 har falt med 7,3 prosent, har utviklingen vært langt mer dramatisk i nyboligmarkedet. Ifølge Boligprodusentene har nyboligsalget falt med 29 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, og Samfunnsøkonomisk Analyse har registrert det laveste antall nyboligsalg siden 2014. Hva skjer med nyboligmarkedet i…
 
I mars slo smitteverntiltakene mot korona-viruset inn over Norge og norsk økonomi med stor styrke. Det er nå ventet at arbeidsledigheten vil komme opp på rekordhøye nivåer, samtidig som oljeprisen er gått til bunns og styringsrenten satt til historiske null prosent. Hva betyr dette for norsk økonomi og hva betyr det for boligmarkedet, spør vi. Og: …
 
Regjeringen kommer snart med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Problemstillingen for meldingen er hva staten kan gjøre for å tilrettelegge for digitalisering av offentlige tjenester og offentlige data.Vi spør: Hva skal være offentlige og private aktørene rolle i digitaliseringen av offentlig tjenester?Og: Hva betyr dette for …
 
Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste innskrenkningene av nordmenns bevegelsesfrihet siden andre verdenskrig for å bekjempe utbruddet av pandemien korona. Vi spør: Hva betyr pandemien for det norske boligmarkedet? Og mer generelt: Hva betyr pandemier generelt og korona spesielt for verdensøkonomien og norsk økonomi?Gjester: Phd-stipen…
 
I mai 2019 lanserte byrådet i Oslo prosjektet «Nye veier til boligmarkedet».Nå går Oslo kommune snart i gang med pilotprosjekter for det som blir kalt en tredje boligsektor, altså boliger i offentlig regi mellom det ordinære leie og eie-markedet og sosial-boliger.I mange andre land, deriblant Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike finnes en slik t…
 
Vinterferie betyr slipp av Eiendom Norges årlige fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter. Fortsetter veksten i fjellhyttemarkedet etter fire sterke år, og hva er de sterkeste trendene i fjellhyttemarkedet? Dessuten: Hvordan hadde næringsutvikling og verdiskaping utviklet seg i distriktene uten hyttefolket? Høyres Hanne Alstrup Velure slår et sla…
 
Ny Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen har akkurat rukket bli varm i trøya med slipp av boligprisene for desember 2019.Ved inngangen til et nytt år spør vi: Hvor endte boligprisene i 2019, og hvor sterk blir den sedvanlige oppgangen i boligprisene i januar? Og: Nejra Macic kan avsløre at ikke alle boligeiere i Norge tjener på å bo. Hun har nem…
 
Oppturen i norsk økonomi er snart over og verdensøkonomien er langsomt på vei inn i en lavkonjunktur, meldte SSB da de presenterte sine konjunkturtendenser i desember. Hvor skal norsk og global økonomi i 2020 og hvor går det norske boligmarkedet, spør vi. Og: Hva ville skjedd med norsk økonomi og boligmarkedet hvis oljeprisen ikke hadde falt fra 11…
 
Norges Bank gav nylig ut rapporten Finansiell stabilitet 2019, hvor de konkluderer med at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet.Gjeldsveksten er på vei ned og boligprisene har flatet ut. Hvorfor vurderer ikke Norges Bank sårbarheten som mindre nå, spør vi?Og: Hva slags «sjokk» er n…
 
Den norske eierlinjen i boligmarkedet er under press. Særlig urovekkende er det at det er blitt færre boligeiere blant husholdningene med lavest inntekt.Årsaken er høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor «rik» man må være for å få boliglån.Hvordan skal vi sørge for at nordmenn flest også i fremtiden er boligeiere, sp…
 
Ifølge den ferske bokostnadsindeksen fra Huseierne blir det stadig dyrere å eie bolig i Norge. Hvorfor har kostnadene økt og hvordan vil utgiftene for boligeiere utvikle seg i årene fremover, spør vi.Og ikke minst: Hva gjør vi med det? Gjester: Administrerende direktør Morten A. Meyer, Huseierne og fagdirektør for bolig, Olav Kasland, Forbrukerråde…
 
Før jul 2019 skal Finansdepartementet vedta en ny boliglånsforskrift for fjerde gang. Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen tar oss gjennom hvordan de mener forskriften bør utformes. Hvorfor ytterlige innstramminger nå, spør vi? Gjest: Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet.Produsert av Perplex.no See acast.com/privacy for privacy and opt-…
 
Eiendomsutviklere tar ikke bare økonomisk risiko. De tar også politisk risiko.Den politiske risikoen er kanskje vel så stor som den økonomiske fordi mye av verdiskapningen skapes nettopp i kommunenes regulering av områder og tomter.Vi spør: Hva betyr kommunevalget for boligmarkedet og boligbyggerne?Gjester: Konsernsjef Daniel K. Siraj, OBOS og kons…
 
Kommunevalget står for døren. Utfallet har betydning for boligmarkedet fordi kommunene er markedsregulator i nettopp boligmarkedet.Hva skiller Arbeiderpartiet og Høyre i boligpolitikken? Og: hva kan kommunene og staten gjøre for å legge til rette for et mer velfungerende boligmarked, spør vi.Gjester: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap…
 
Kun nederlendere slår nordmenn i gjeldsopptak. Den raskt voksende gjelden til bolig og forbruk de siste årene har gjort norske myndigheter bekymret. I 2015 kom boliglånsforskriften og i februar i år en forskrift for forsvarlig utlån til forbruk. I juli fikk vi omsider et gjeldsregister. Er nordmenns forbrukslån og kredittkort en «bombe» som også vi…
 
En flom av ferdigstillelser i nyboligmarkedet har vært varslet lenge. Mikkel Røisland har talt og avslører hvor mange nye boliger vi faktisk kan vente i markedet.Rolf Thorsen er blitt ny Selvaag-sjef. Hva nå med Selvaag, spør vi.Og siden det er sommer må vi ta en svipptur innom sjøyhyttemarkedet.Gjester: Partner og rådgiver Mikkel Røisland i Røisla…
 
16. mai vedtok Stortinget de omstridte forslagene til endringer av avhendingsloven – loven som regulerer kjøp og salg av boliger i Norge.Lovendringene er planlagt å tre i kraft tidligst sommeren 2020 i kjølvannet av den kommende forskriftsreguleringen av takseringsbransjen. Vi stiller spørsmålet regjeringen ikke ville utrede: Hva blir konsekvensene…
 
Vår betyr vårflom og like sikkert som at våren avløses av sommer er det at mange ønsker å selge boligen sin når våren springer ut. Det store spørsmålet er bare hvor mange som faktisk skal begi seg ut på markedet. Og ikke minst: Hvor mange ferdigstilte nye boliger vi kan vente i markedet nå?Dessuten: Eiendom Norge har kommet med ny utleieboligprisst…
 
The International Monetary Fund (IMF) has, in its recent consultation on Norway, stated that household debt and house prices are a major risk for Norwegian economy. They also estimate the housing market, especially in Oslo to be overvalued.Is the Norwegian housing market overvalued, and in that case how should the Norwegian government deal with tha…
 
Denne våren skal flere boligsaker behandles i Stortinget. Mest oppmerksomhet er det knyttet til at regjeringen vil endre boliglovgivningen som regulerer kjøp og salg bolig med avhendingslova. Hva betyr dette for forbrukerne, de profesjonelle partene og samfunnet? Vi tar også en svipptur innom debatten om kommunal forkjøpsrett av bygårder og Airbnb:…
 
Vinterferien står for døren og det betyr fersk fritidsboligprisstatistikk fra Eiendom Norge for sesongen 2018-19. Fortsetter prisutviklingen vi har sett for fjellhytter de siste årene? Og: Vil veksten av kjøpere i fjellhyttemarkedet vedvare? Hva er de viktigste trendene på fjellet og hva er det kjøperne etterspør? Dessuten: Vi tar pulsen på tilgang…
 
I midten av januar kom nyheten om at Oslos byplansjef siden 1998, Ellen De Vibe, slutter til sommeren. Hva blir hennes ettermæle og hvem og ikke minst hva kommer etter henne?Samtidig kunne vi oppsummere at antall regulerte boliger i Oslo i 2018 endte på rekordlave drøye 800 boliger. Hvorfor klarer ikke Oslo det de andre store byene i Norge klarer, …
 
Tradisjonen tro er Eiendom Norges julegave vår prognose for boligmarkedet 2019. Hvor går boligprisene og norsk økonomi i 2019, og hvorfor er prognoser viktig?Vi dypdykker også ned i det norske boligmarkedet, spør hva som er uutforsket i boligmarkedet og hva det nye boligmarkedsforskningssenteret Housing Lab kan oppdage?Og sist, men ikke minst: Side…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login