show episodes
 
Glad i gamle hus? Eller er du på jakt etter praktiske råd til hvordan du skal ta vare på der du bor. I Bygg og Bevars podkast skal vi prøve å gi deg svar på alt du ikke visste om bygningsvern, avlive noen myter og inspirere til videre arbeid med prosjektene dine. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Bures boahtin museapodkastii – guldal mii dáhpáhuvvá min museain, makkár prošeavttaiguin ja fáttáiguin mii bargat. RiddoDuottarMuseaid vuollái gullet njeallje sámi musea ja sámi dáiddačoakkáldat, mat leat Guovdageainnus, Kárášjogas, Porsáŋggus ja Jáhkovuonas. Juoigi museapodkastas lea Per Tor Turi. Velkommen til vår museumspodkast - hør om hva som foregår bak kulissene på våre museer, om prosjekter og andre temaer i museumsverden. RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer og et samisk ...
 
Hva skjer om du sender Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, og Anette Ramstad fra Bygg og Bevar i en varebil fra Oslo til Kirkenes. Utstyrt med opptaker, kamera og Go-pro skal de kjøre Norge på kryss og langs og besøke kjente og ukjente hus og bygninger på veien. Følg med da vel! Podkasten er et samarbeidsprosjekt mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
Kjersti Robertsen, museum manager at Kokelv Sea Sami Museum chats with Matthew Magnani (PhD from Harvard's Department of Anthropology, Associate Professor at UiT The Arctic University of Norway until recently) about 3D-modeling of indigenous artefacts, and the pros and cons of 3D technologies. This episode is in English Denne episoden er på engelsk…
 
Prošeaktabargi Máret Steinfjell muitala movt son bargá dokumentašuvnnain ja gulat smávva oasážiid jearahallamiin. Oassi lea sámegillii Prosjektmedarbeider Máret Steinfjell forteller om hvordan vi jobber med dokumentasjonsprosjektet og dere får høre noen korte klipp fra noen intervjuer. Episoden er bare på nordsamisk.…
 
Kjersti Robertsen, museumsleder på Kokelv Sjøsamiske Museum, snakker med Ove Stødle, daglig leder på Mearrasiida, og Ingá Elisá Påve Idivuoma, Lektor i duodji for Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, om tradisjon rundt bruk av sel og om Mearrasiidas spennende selskinnsprosjekt i samarbeid med Arctic Culture Lab på Grønland. Episoden er kun på norsk…
 
Direktør Anne May Olli i samtale med Jorid Gåserud Rogers, som er kunde- og informasjonsansvarlig i BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Museer, og da spesielt kunstmuseer, må forholde seg til åndsverkloven. Dette innebærer blant annet å måtte forholde seg til å betale vederlag til kunstnere når man bruker kunstsamlingen i ulike museale sammenhe…
 
RiddoDuottarMuseatin konservaattori Riinakaisa Laitila ja Kainun instituutin styyrinjohtaaja Jan Daleng praatathaan kväänin kulttuurin ympäri Pyssyjovessa. RDMin vajelusnäyttely "Kväänit Porsangissa" oon esilä Kainun istitutila ajala 23. maikuuta - 31. oktooberikuuta 2022. Tämä episoodi oon vain kvääniksi. RDMs konservator Riinakaisa Laitila snakke…
 
Sámi Vuorká-Dávviriid 50 ávvudeamis jearahalaimet stádačálli Nancy Porsanger Anti ja Saemien Sijte direktevrra Birgitta Fossuma. Stádačálli ii lohpidan gal ahte museahuksen fargga álggahuvvo, muhto humái sámi kulturásahusaid dehálašvuođas. Podda lea sihke sámegillii ja dárogillii. På De samiske samlingers 50 års jubileum i Kárášjohka, så tok vi en …
 
“RUOKTOT – Sámi rumbbuid máhcaheapmi” lea Sámiid Vuorká-Dávviriid ávvočájáhus, 12.4-31.12.2022. Čájáhusbuvttadeaddji ja museajođiheaddji Jelena Porsanger ja SVD bargi Paula Rauhala muitaleaba čájáhusbarggu birra ja musea ávvodoaluid birra miehtá jagi 2022. Jearahalli: Anne May Olli Episoden er kun på samisk, og handler om jubileumsutstillingen “RUO…
 
Dát lea dán geasseáigodaga maŋemuš bihttá. Podkastráiddu buvttadeaddji-guovttos - Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger – giitiba beroštumis ja bovdeba buohkaid guldalit goappašiid áigodagaid ee. dás: Spotify, Youtube ja Anchor. RDM almmuha Podkastáigodaga 2020 ja 2021 sierra čuojahanlistun Youtube:s. Čuovu mielde! Dette er avsluttende episode i Se…
 
Episode er kun på samisk. Bihttá lea dušše sámás.SAMMENDRAG PÅ NORSK: Samiske Samlinger. I 2021 prioriterte museet formidlingsarbeid knyttet til digitale formidlingsplattformer og til turistbedrifter. Museet fikk delfinansiering fra Karasjok kommune, fra næringsutviklingsfond. Ungdommene forteller hvordan de har opplevd å arbeide i samisk museumsmi…
 
Guovdageainnu gilišilju visttit Dán oasis muitalan veahá Guovdageainnu gilišilju olgomusea visttit ja eatnama birra. Musea lea maid álgán áitedáhkit divvugoahtán, dan birra maid muitalan veahá. (Ellen Bals) Oassi lea sámegilli. Guovdageainnu gilisilljus bygninger I denne episoden forteller jeg (Ellen Bals) litt om Guovdageainnu gilišillju utemuseet…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii 14. juni 2021 besøkte Kultur- og likestillingsminister Abid Raja de samiske Samlinger og Kunstmagasinet i Karasjok. Styreleder Johan Vasara og direktør Anne May Olli snakker om besøket, og om museene som stiftelsen driver i Vest-Finnmark. Hør hva styreleder mener om…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Porsanger Museum har en uformell undersøkelse på hvordan museet kan finne sin plass og utvikle seg som et kunstarena. Museumsleder Siv Marit Ekaas Turi intervjuer personer som har sentrale roller i stiftelsen RiddoDuottarMuseat og i samfunnet. Museet er i dag lokali…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii RDMs direktør Anne May Olli holdt et innlegg på Kulturytring som nå er tilgjengelig på vår podkast. Kulturytring Drammen er Norges første kulturpolitiske møteplass som fant sted 21- 23. juni 2021 på Union Scene i Drammen. Arrangøren ba vår direktør om å delta på spø…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kokelv Sjøsamiske Museums museumsleder Kjersti Robertsen snakker med Maria Stephansen, kurator og prosjektleder på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest om det å være sjøsame, viktigheten av å få den sjøsamiske kulturen frem og inn i skole og barnehage, og om et sjøsamis…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Etableringen av et kunstmuseum i tilknytning til De Samiske Samlinger (Sámiid Vuorká-Dávvirat - SVD) i Karasjok har vært aktuelt helt siden 1980-tallet. Hør på historikken til denne prosessen. Mange utredninger ble gjennomført, styrene til SVD og seinere til RDM har…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Elvebåtbyggerne Øyvind og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv gjenoppbygger en elvebåt funnet på jordet til Nanna Salamonsen i Børselv. Den er nå i Porsanger Museums eie, og brødrene er engasjert til å kopiere båten og bygge den. Brødrene og museumsleder Siv Marit Ekaas Tu…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Avdelingsleder og konservator ved Samisk Kunstmagasin, Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Halbertsma intervjuer den samiske kunstner og arkitekt Joar Nango om et av samlingens nyeste tilskudd – European Everything Hut. Nango dro ut på en antropologisk og …
 
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Áillohačča eallima ja dáidaga birra Biret Inga Kemi lea humadan Harald Gaskiin Áillohačča birra. Dás reflektere Harald Gaski Áillohačča dáidaga-, girjjálašvuođa-, luođi- ja eallima birra. Su multidáiddár eallima birra. Áillohaš skeŋkii njuohtan- ja govva dáiddačoakkáldaga Guovdageainnu suohkanii. Čoakká…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Direktør og objektkonservator Anne May Olli forteller om at etiske retningslinjer og internasjonale charters har bidratt til en utvikling av konserveringsfaget akademisk. UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv støtter opp under en reversering, tilbake …
 
Episoden er kun på norsk / Bihttá lea dušše sámás. Jelena Porsanger og Kjersti Robertsen introduserer sesong to av RiddoDuottarMuseats podkastserie. De forteller om sommerens åpningstider, om utstillinger og aktiviteter som skal foregå på RDMs museer, og om spennende ting som foregår bak kulissene. Jelena Porsanger ja Kjersti Robertsen álggaheaba R…
 
Podkasten har tatt oss gjennom Norges land og gitt oss utrolige møter med både folk og hus. Vi har fått turen og møtene litt på avstand og oppsummerer hva vi har lært og prøver å sette ord på noen av de beste øyeblikkene på den lange reisen vår. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Siste stopp på veien er i Polmak i Tana kommune. Med Tanaelva som bakteppe tar Elisabeth Erke oss med rundt i bygda og viser oss hus og bygninger som forteller historien om det elvesamiske samfunnet som har levd her i generasjoner. Elisabeth er museumsleder ved Tana museum, er medlem av Sametinget for Senterpartiet og sitter i Fortidsminneforeninge…
 
Vi kommer til Hamningberg, ytterst på Varangerhalvøya. Der møter vi Sissel som har restaurert flere bygninger på stedet og som fikk øynene opp for kulturminner og gamle hus i kjølvannet av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren tidlig på 2000-tallet. Kan myndighetenes engasjement påvirke eierne på et…
 
Interesse for gamle hus og kulturminner kan vokse frem fra ulike utgangspunkt. For Svein Harald startet interessen gjennom et ønske om å gi noe tilbake til byen han er så glad i. Det Vardø han kom tilbake til etter flere år borte, var ikke den samme som han dro fra. Hva kunne han bidra med for å skape stolthet og identitet blant byens befolkning? S…
 
Når du kjører gjennom de nordligste områdene i landet vårt, er en bygningstype fremtredende. Du ser bygd på bygd med enkle hus som er nesten helt like. I 1945 stod store deler av Finnmark i ruiner etter tyskernes brente jords taktikk. I årene etter krigen startet en av de største byggeprosjektene Norge har gjennomført. Tusenvis av mennesker trengte…
 
Vi har kommet til Toumainengården i Vadsø. Her møter vi Sigrid og Randi som forteller om kvensk byggeskikk, Varangerhus og gården vi sitter i. Toumainengården het først Vinikkiagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Bygningen viser hvordan migrasjon fra Finland, Russland og Sverige har formet bygningsmassen i området. Varangerhus…
 
Man kan ikke dra til Hammerfest uten å snakke om gjenreisningshistorie. Etter tyskerne brant hele byen, kom tidligere beboere hjem til en ruin, og måtte i første omgang bygge provisorisk husly. Gjenreisningsbrakka som i dag står på Fuglenes, var en av de første som ble reist etter krigen. Vi dro innom og møtte Evelyn Johnsen fra Gjenreisningsmuseet…
 
Sør for Tromsø i Balsfjord kommune ligger Elvebakken som er en av Fortidsminneforeningens eiendommer. Huset som ligger idyllisk til ved sjøen, er en gammel sjøsamisk gård og vi stopper innom for å få vite mer om historien til de som bodde her, hva som gjør denne gården spesiell og hvordan man levde her på 1800-tallet da gården ble bygget. See acast…
 
Hva skjer når en gjeng ildsjeler bestemmer seg for å redde et gammelt hus? Jo, de gjør seg til husokkupanter for en periode, og setter i gang. På Finnsnes står et gammelt skolebygg som rommer en sløydsal og en gymsal. Bygget som stod ferdig i 1933, har åresvis huset unge sløydelever, og nå får det nytt liv ved hjelp av Sløydsalens venner. Vi tok tu…
 
Siste besøk på Røst er i Petra Henriksen-huset fra 1800-tallet. Her møter vi Røst Historielag som er i gang med å restaurere huset, og har gjennomført et vindusrestaureringsprosjekt. De snakker om slekters gang på øya, og forteller mer om Petra som har gitt navn til huset. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
For få år siden tok Kari-Anne med seg sauene sine og flyttet til Røst. Med god hjelp fra de få gjenværende bøndene på øya, har hun etablert gårdsbruk med sau, ku, høner, katt og Buster (hunden). Hva har dyrehold å si for å ivareta det unike kulturlandskapet på Røst? Og hvordan henger det sammen med kulturminnevernet på stedet? Vi besøker Kari-Anne …
 
Vi beveger oss videre mot Mosjøen og kjører et stunt for å finne noen som vil møte oss der. Vi treffer Sverre Walter som er fagleder for bygningsvern på Helgeland Museum. Men først får vi høre om en av de tidlige bevaringskampene; Slaget om Sjøgata. Følg på til flotte Mosjøen og finn ut hvordan gamle trehusmiljø beriker en by. See acast.com/privacy…
 
"I kulturminnevernet er en stein aldri bare en stein", sier Ola Fjeldheim som er generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Han har kommet til Stiklestad for å møte oss og snakke om en av Fortidsminneforeningens første ervervelser; Stiklestadstøtten. For hvorfor er en minnestøtte et viktig kulturminne? Og hva skjuler seg under bakken der støtten stå…
 
Vi drar til Stiklestad for å møte en av håndverkerne som jobber med å ta vare på alle de flotte gamle husene vi ser på veien. Ellev Steinsli driver bedriften Bygningsverneren som tilbyr tradisjonelt fremstilte, altså håndlagde, dører og vinduer til restaurering og rekonstruksjon av fredede og særlig verneverdige hus. Vi tok en stopp for å snakke me…
 
Fra et lite gårdssamfunn til industristed og tilslutt verdensarv. Bergstaden Røros er for mange et naturlig stopp på Norgesferien med sine pittoreske gater med små, gamle hus. Men hva var tanken bak å bygge en by av fjellgårder? Hvorfor er det så viktig å beholde uthusbebyggelsen på Røros? Og hvorfor er sveitserhusene spesielle? Berit Bakosgjelten …
 
Vi tillater oss å nerde litt i denne episoden. Vi følger i arkitekt Herman Major Schirmers fotspor fra Borgund til Dovre og snakker om hans betydning for det moderne kulturminnevernet, hans arbeid på Tegneskolen i Christiania, og besøker steder på veien som var med å forme hans karriere og virke. See acast.com/privacy for privacy and opt-out inform…
 
Matvrakene blir invitert på frokost på gardshotellet Nordigard Blessom. Her har familien Blessom holdt til siden lenge før svartedauden. Vi får nydelig frokost, ser på laftebygg fra 1700-tallet og nerder over en pariserblå dør. Ingrid snakker om hvordan det er å vokse opp i kulturarv, hvordan interessen for kulturminnevern ble forsterket av en trag…
 
Hva er egentlig et dampbakeri? Det var det store spørsmålet der vi satt klare til å møte Torstein Hatlevik i Uggdal. Han har satt restaurert det gamle dampbakeriet i bygda. På omvisning i bakeriet forklarer han hva et dampbakeri er, hva som er gjort, og hvorfor stien utenfor hotellet hans har fått navnet falloslabyrinten. See acast.com/privacy for …
 
Tre tårn på stavkirken, tre viktige temaer knyttet til den. Hva gjør Heddal stavkirke spesiell? Hvorfor har Fortidsminneforeningen tilknytning til stavkirker i Norge, og hvilken rolle har kirken i livene til de første kvinnelige arkitektene i landet? Vi tar en pause på kirkegården, skuer utover den fantastiske stavkirken, og utforsker disse tre tem…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login