Download the App!

show episodes
 
Skole er digg er en podcast om undervisning. Jeg fokuserer på hvordan teorier, pedagogikk og didaktikk kan brukes i klasserommet. Jeg har vært lærer på ungdomstrinnet siden 1998, og nå deler jeg tanker og idéer om motiverende og engasjerende undervisning i denne podcasten.
 
U
Utforsk

1
Utforsk

Mottaket Media

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig+
 
Utforsk fra Aschehoug er for alle som er engasjert i skole. Er alle med ADHD utagerende? Hvordan skal vi undervise om kjønn? Andreas Stien-Leenderts er en engasjert lærer som inviterer eksperter til å utforske temaer knyttet til skolen. Han er nysgjerrig og søker tips, diskusjon, perspektiv og idéer på det som opptar lærere, foresatte, skoleledere og elever. Vi håper hver episode gjør deg litt klokere.
 
M
Musikklærer'n

1
Musikklærer'n

Eldar Skjørten & Åshild Hagen

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Hva skjer når en nokså nyutdannet musikklærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde? Vi deler både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig. Av og til får vi med oss spennende gjester. Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdigutdannet våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer ...
 
Loading …
show series
 
Fellesskapende didaktikk er et relativt nytt begrep. Det handler om at mobbing kan forebygges gjennom undervisningsmetoder som inkluderer alle elevene i klasserommet. I Oslo gjennomførte alle skoler et nettkurs om fellesskapende didaktikk og mobbeforebygging på planleggingsdagene i august. I denne episoden blir vi enda bedre kjent med hva fellesska…
 
I perioden uke 39-42 settes det et ekstra fokus på psykisk helse rundt om i hele verden. Årets tema er ensomhet og utenforskap. I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse. Dagen markeres i mer enn 150 land, og i Norge er både skoler og bedrift…
 
Aasland forteller om hvilke signaler barn kan gi hvis de er utsatt for incest eller seksuelle overgrep. Hun forteller om hvem som begår overgrep, om noen barn er mer utsatt enn andre og hva vi alle kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep. Hun sier at barna som oftest ikke klarer å stoppe overgrepene. Hun forteller hvordan vi kan lære barna å s…
 
Er det egentlig så farlig med skrivefeil? Dagens gjester er Mads Johan Øgaard og Fredrik Holm. De har nylig startet podkasten Fakk skrivefeil. Begge har dysleksi og dyskalkuli (spesifikke matematikkvansker), og de sier at det er på tide å eie egen diagnose. De gir gode råd om hva vi som lærere og foresatte skal se etter av tegn på dysleksi og dyska…
 
Hvordan snakker vi med barnehagebarn og skoleelever om seksualitet, og hvordan skal vi forholde oss til barnas lek og utforsking? Aasland sier at måten vi prater med barna om kroppen og kroppsdeler på vil påvirke barnets syn på seg selv, kroppen sin og seksualiteten. Hun gir gode råd og tips til hvordan vi skal snakke med barna og hvor vi kan finne…
 
Så var ungdomsskolen plutselig her. Dette kan oppleves som en stor overgang for både elever og foresatte, men hvor stor er egentlig denne overgangen? Den største forskjellen fra barneskolen sies ofte å være karakterer, men hvor stort er egentlig fokuset på karakterer? Ungdomsskolelærerne Asbjørn Lerø Kongsnes og Tone Kristin Mikaelsen gir oss et in…
 
Det er mange spente barn og voksne i disse dager. I sesongens første episode snakker 1. klasse-ekspertene Camilla Stien-Martinsen og Astrid Ceesay om hva som skjer første skoledag og hvordan skolehverdagen ellers ser ut det første året på skolen. Hva er en god måte å introdusere bokstavene på? Hvordan er balansegangen mellom lek, dans, sang og fag?…
 
Salmons femtrinnsmodell kan mer enn gjerne være et godt utgangspunkt for å organisere ordinært gruppearbeid - selv om modellen i utgangspunktet er utviklet med tanke på nettbaserte kurs. Det går an å bruke Salmons femtrinnsmodell når du skal organisere såkalt blended learning, blandet læring - det vil si klasserom der man blander online læring med …
 
Da jeg tok grunnfag i kroppsøving og idrett på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel, et akronym, når vi skulle planlegge undervisningsøkter. MAKVISE het ordet vi skulle huske. Forbokstavene representerer ordene Motivasjon Aktivitet Konkretisering Variasjon Individualisering Samarbeid Evaluering MAKVISE er et glimrende utgangsp…
 
Vi avslutter denne sesongen av Utforsk med å se tilbake på de to siste årene. Vi drøfter hvordan både elever og lærere klarte seg gjennom stadige nedstengninger, hjemmeskole og en lite forutsigbar hverdag. Hva er konsekvensene av pandemien og hvordan er fremtidsutsiktene for disse ungdommene? Det svarer psykolog Lars Halse Kneppe og VGS-lærer Øyvin…
 
Spesialepisode fra Utforsk! Live podkastinnspilling fra vår årlige sommerfest på Drammensveien 99. Programleder er Alexander Sandtorv (vikar for Andreas Stien-Leenderts) og gjestene er Marte Blikstad-Balas, Siv Sørås Valand og Anders Aspen. En humoristisk episode krydret med forskning, erfaring og refleksjon.…
 
Denne sommeren har mange et stort håp om at regjeringen stanser avskiltingen av erfarne lærere. Regjeringen har varslet at avskiltede lærere utdannet før 2014 igjen kan undervise i matematikk, engelsk og norsk. Forslaget er sendt på høring med frist 19. juli. Det betyr for eksempel at programlederen i Utforsk, allmennlærer Andreas Stien-Leenderts, …
 
I disse dager er lærerne i KS-området på vei ut i streik. Det er flere som vurderer å slutte i yrket, og en av hovedgrunnene er at lærerne er lønnstapere år etter år. Tusenvis av utdannede lærere har allerede sagt takk og farvel til skoleverket. De fleste lærere sier de er glad i jobben sin, men mange slutter likevel. Hvorfor er det sånn? Emilie Je…
 
I utgangspunktet tror jeg alle har en intuitiv forståelse av hva motivasjon er. På såkalt folkemunne handler motivasjon om «lyst til å gjøre noe», og det er egentlig en god forklaring, synes jeg. Denne episoden av podcasten skal handle om hvordan du kan legge til rette for at elever, arbeidstagere eller andre grupper skal oppleve en indre motivasjo…
 
Marianne Hermansen er utdannet jurist og lærer, og jobber til daglig på Stovner videregående skole i Oslo. Hun deler sine tanker om hvordan vi kan få til en god samtale om ytringsfrihet, spesielt rundt betente temaer. Vi kommer inn på hvorfor det er viktig med en god relasjon til elevene og hvilke strategier vi kan gi elevene i møte med ubehagelige…
 
I lærerrådet diskuterer fire lærere innsendte spørsmål fra lytterne. I dag diskuterer vi hva som er skolens ansvar og hva som er hjemmets ansvar når elevene krangler på fritiden, vi gir råd til en lærer som er frustrert over ressurssterke foreldre og til slutt gir vi tips til hva vi kan finne på med klassen i 5-minutters pauser. Dagens lærerråd bes…
 
Hvordan kan vi få i gang kreativ skriving og få ungdommene til å lese poesi - og kanskje til og med bli hekta på det? Axel Frønes er artist og forfatter som gjennom postingen av sin poesi på Instagram, to utgitte diktsamlinger og deltakelsen i The Voice på TV2, har gjort seg kraftig bemerket de par siste årene. Han besøker skoler rundt om i landet …
 
SAMR er et akronym for subsitution (S), augumentation (A), modification (M) og redefinition (R). SAMR-modellen er utviklet av Puentedura, og den viser i hvilken grad bruk av teknologi endrer måten vi underviser på. Hvert nivå i modellen beskriver ulike måter å bruke digitale verktøy på i undervisningen. I denne episoden av Skole er digg! presentere…
 
AR (Augmented Reality/utvidet virkelighet) hjelper elevene med å visualisere fagstoffet i læreboka. Når elevene skanner spesifikke sider i læreboka med mobilene eller iPadene sine, vises relevante 3D-modeller og videoer på skjermen. I samarbeid med Aschehoug har Ludenso utviklet appen AR Aschehoug som blant annet kan brukes sammen med læremidlene S…
 
I lærerrådet diskuterer fire lærere innsendte problemstillinger og spørsmål fra lytterne. Vi diskuterer hvordan vi skal håndtere foresatte som ikke ønsker at sitt barn skal delta i Krle-undervisningen når det snakkes om noe de selv ikke tror på, foreldre som kontakter skolen i tide og utide og om menn er dårligere lærere enn kvinner fordi de angive…
 
Venke Knutson er artist, gründer og lærer. I 2021 kom hun ut med boka La oss prate mer sammen! I dagens Utforsk forteller hun om prosjektet Skravlekopp og hva vi alle kan gjøre for å skape et mer inkluderende samfunn. Hun snakker også om hvordan både foreldre og lærere kan bygge opp et inkluderende og trygt klassemiljø.…
 
Kunnskapsministeren forteller om sine visjoner for norsk skole. Vi diskuterer om det trengs flere yrkesgrupper inn i skolen i kjølvannet av pandemien og vi snakker om hva vi kan lære av pandemien når det gjelder digitaliseringens muligheter og begrensninger. Videre reflekterer vi rundt balansegangen mellom bøker og ressurser på papir og digitalt. V…
 
Skoleklasser kommer i alle fasonger og med mange ulike utfordringer. Et tema som ofte går igjen når lærere, lærerstudenter, foreldre og elever diskuterer hvordan det er på skolen, handler om klassemiljøet. I denne episoden av Skole er digg! presenterer jeg 3 enkle tips for deg som skal jobbe med klassemiljøet. Følger du disse rådene har du et godt …
 
Hva er dysleksi? Hvordan oppdager vi det, hvordan skaper vi mestring, motivasjon og selvtillit og hva er dysleksivennlig undervisning? Gjester er Åsne Midtbø Aas og Mads Johan Øgaard. Åsne er forfatter av Dysleksihåndboka for lærere. Hun har bakgrunn som lærer og rektor og er i dag pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Mads Johan har dysleksi og dy…
 
I lærerrådet diskuterer fire lærere innsendte spørsmål fra lytterne. I dag går vi igjennom fanpost og vi diskuterer om ungdomsskoleelevene bør få bruke mobiltelefonen i friminuttet. Dagens lærerråd består av Anders Aspen, Camilla Stien-Martinsen, Venke Knutson og programleder Andreas Stien-Leenderts. Send inn ditt spørsmål til lærerrådet! Send til …
 
Gjester er Hannah Christin Lerfaldet og Oskar Fjørtoft Sandanger fra organisasjonen Mental Helse Ungdom. Hannah er ansvarlig for chatten inne på MHUs nettsider og Oskar er prosjektkoordinator. Sammen har de podkasten Ta vare - med Hannah og Oskar. Dessuten har Oskar en YouTube-serie som heter Føler’n. Vi snakker om mental helse og får et innblikk i…
 
Det er ganske nøyaktig fire år siden Malkenes-saken skapte et skolepolitisk jordskjelv i Norge - spesielt i Osloskolen. Vi går grundig til verks i sakens kjerne; oppbygningen, konsekvenser og hvordan saken utviklet seg til en kamp for ytringsfrihet og et oppgjør med ytringskulturen i skolen. Simon Malkenes er dagens gjest. Han er forfatter av bøker…
 
Hvilke konsekvenser har den politiske styringen av skolen de siste 20 årene hatt for både elever og lærere? Vi tar i dag et aldri så lite oppgjør med «disiplindugnaden» som ble iverksatt etter det såkalte PISA-sjokket i 2001. Vi diskuterer hvordan målstyring og testing kan ha vært mer til skade enn nytte for norsk skole. Simon Malkenes og Øystein H…
 
I lærerrådet diskuterer fire lærere innsendte problemstillinger og spørsmål fra lytterne. I dagens lærerråd skal vi innom pennalutfordringer, vi diskuterer hvor langt vi som lærere og skole skal strekke oss for elevene og vi forsøker å svare på om elevene kan se på skjerm eller ikke i spisefri. Dagens lærerråd består av lærerne Anders Aspen, Astrid…
 
I dag skal vi snakke om de stille elevene. Hvem er de, hvordan kan vi hjelpe dem, hvilke strategier kan vi lærere bruke for å fremme muntlig aktivitet og hva slags støtte bør læreren få? Det foreligger rykende fersk norsk forskning på dette som dagens gjester har stått for. Gjester er universitetslektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved …
 
I dag skal vi snakke om hvordan vi kan forebygge mobbing og vi skal se på nye tall fra elevundersøkelsen som nettopp ble gjennomført. Vi skal få vite hvordan vi kan jobbe med det psykososiale miljøet og vi skal få høre hvordan det står til med elevene etter to år med pandemi. Dagens gjest er Oslos mobbeombud, Kjerstin Owren.…
 
I denne episoden er Johann Olav Koss gjest. Koss er fire ganger olympisk mester på skøyter og grunnleggeren av organisasjonen Right To Play. Koss ga ledervervet fra seg i 2015 før han trakk seg helt tilbake i 2019. Han er aktuell med boka Med rett til å leke som nylig kom ut på Aschehoug. Vi snakker om arbeidet Right To Play gjør, den viktige rolle…
 
Gjør deg klar for gode tips og råd om hvordan skolebiblioteket bør brukes. Det er mange eksempler på skoler som har levende biblioteker, mens andre ikke har utnyttet dette potensialet. I denne episoden snakker vi om hva som kjennetegner et velfungerende skolebibliotek og hvorfor dette er en så viktig arena for elevene. Vi snakker ellers om hva skol…
 
I denne episoden skal vi diskutere skolens rolle når det gjelder hvordan mangfoldet inkluderes som en naturlig del av skolehverdagen. Er vi som lærere med på å motarbeide eller forsterke det som kan kalles det heteronormative klasserommet? Dagens gjest er Kim Fredrik Torrejas. Han er kontaktlærer på 7. trinn på Høyenhall skole i Oslo, åpent homofil…
 
I denne episoden ser vi nærmere på motivasjon og hvordan elevene motiveres. Kan vi hente inspirasjon fra andre bransjer og trekke noen paralleller? Dagens gjester er Ingebrigt Steen Jensen og Jørgen Isnes. Ingebrigt er motivasjonsguru, tekstforfatter i Mvh reklame-, design- og teknologi­byrå, foredragsholder, bestselgende forfatter og styremedlem i…
 
Høstsemesteret er unnagjort, og jula er her. I denne episoden skal vi gjøre opp status og ta temperaturen på den nye læreplanen. Hvordan går det der ute på skolene midt oppi en pandemi og med en ny læreplan på bordet? Dagens gjest er Anders Størk Søvik. Han er lærer på 9. trinn på Groruddalen skole. Han deler stadig sine tanker om skolehverdagen på…
 
Hva kjennetegner ADHD og hvordan skal vi forstå diagnosen? Og hva er medisiner godt for? I denne episoden får vi banebrytende kunnskap om hvordan vi skal møte og tilrettelegge for barn, ungdom og voksne med ADHD. Vi tar for oss fordommer og knuser myten om at det kun er den utagerende eleven som kan ha ADHD. Så hvem er de? Gjester i studio er lege …
 
Mange barn og unge har et kjønnsuttrykk som kan være motsatt av det kjønnet de ble tilskrevet ved fødselen. Noen opplever seg som både gutt og jente, mens andre ikke føler tilhørighet til hverken det ene eller andre kjønnet, noen oppfatter seg som et tredje kjønn, og noen vil ikke definere seg i noen kjønnskategori i det hele tatt. I denne episoden…
 
Hvordan kan vi som lærere og foreldre vekke leselysten hos barn og unge, og da spesielt hos gutta? Guttene leser fortsatt mindre enn jentene og leseresultatene er svakere. I denne episoden møter vi tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja som er aktuell med bestselgeren Min skyld. Han forteller om sin rystende barndom og om hvorfor bøke…
 
Hva gjør vi når eleven ikke kommer seg på skolen? Skolevegring, eller ufrivillig skolefravær, rammer stadig flere elever. Disse sakene er utfordrende for alle parter, men selvsagt mest av alt for eleven og familien. Som skole tror vi gjerne at vi har gjort alt i vår makt for å hjelpe. I denne episoden får vi vite at vi faktisk kan gjøre mer for ele…
 
Alle mener noe om matte, og faget vekker ofte sterke følelser hos både barn og voksne. I denne episoden diskuterer vi om utforskende matematikk er nøkkelen til god matteundervisning for alle. Vi ser nærmere på hvordan vi kan tilrettelegge for elever som synes matte er vanskelig og for dem som føler de mestrer faget godt. Gjør deg klar for tips og r…
 
Fag er en måte å strukturere virkeligheten på, men har det gått for langt? Har skolen gjort fagene til selve virkeligheten? Denne episoden handler om tverrfaglighet. Vi tar opp både fagstoff, begreper knyttet til tverrfaglighet og selvsagt med mange eksempler. Og så lurer vi på om tverrfaglighet er redningen for estetiske fag? For å forstå tverrfag…
 
Alle går i grunnskolen og dermed skal undervisningen passe for...alle. Denne episoden handler om tilpasset opplæring. Jobben vår som musikklærere er blant annet om å gi alle elever muligheter for mestring, og musikkundervisning er godt egnet til det. Da må vi tenke over hvordan vi kan tilpasse undervisningen. (Og så beklager vi fortsatt litt dårlig…
 
Både digital undervisning og det akustiske har sin plass i musikkfaget. Vi snakker litt om det og gir mange konkrete tips til hvert kjerneelement fra læreplanen. Tipsene i denne episoden er organisert etter kjerneelementene i fagfornyelsen: Lage musikk Utøve musikk Oppleve musikk og kulturforståelse Så legger vi til noen temaer til: Forsterke lærin…
 
I denne episoden snakker vi med Jan Magne Førde om eleven som utøver. Jan Magne er trompetist i The Brazz Brothers og pedagog. Både alene og sammen med The Brazz Brothers har han engasjert seg i en årrekke for å bidra til at barn og ungdom får spilt musikk med glede, engasjement og god formidling. Jan Magne Førde har arbeidet som profesjonell musik…
 
Vi har tidligere tenkt litt rundt fagfornyelsen, men i denne episoden dykker vi enda lenger inn i arbeid med de tverrfaglige temaene. Hva handler de om for musikkfagets del? Og hva skal vi tenke om det temaet som ikke er nevnt i musikkplanen? Vi samler også opp konkrete tips til musikkvalg, hvordan musikk kan brukes i temaene og hvordan elevene kan…
 
I fagfornyelsens musikkfag har spesielt ett tema fått et økt fokus i forhold til tidligere: kjønnsroller og identitet. Dette vil vi ta opp i denne episoden, og hva er vel mer naturlig enn å invitere med oss Hilde Blix? Hun har vært opptatt av dette i lang tid og dagen før denne episoden ble tatt opp ble hun tildelt Komponistforeningens likestilling…
 
Stadig flere skoler får tilgang til datamaskiner og nettbrett for bruk i undervisningen. I denne episoden tar vi for oss to av de mest "skolemodne" programmene for musikkfaget: GarageBand og Soundtrap. Vi ser på gode innganger for å komme i gang og på hva som eventuelt kan være neste steg. Det blir konkrete tips til forskjellige typer aktiviteter f…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login