Gjengevoll Mangesysleri offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Kva inneber det å gje opp livet og karrieren i byen og flytta på landet for å verta småbrukarar? I Pludrecast, gardspodden til Gjengevoll Mangesysleri, kan du følgja Mari og Kjetil på deira reise frå byfolk til heilstøpte bønder. I podden pratar dei om å starta og driva gard, kvardagen og utviklinga på Mangesysleriet, og større tema som livet, forretningsutvikling, politikk og berekraftig matproduksjon.
 
Loading …
show series
 
Det er berre å konstatera at no er det mykje. Vi balanserer på grensa til overveldelse. Av nyhende kan vi sei at vi har fordobla tal bifolk og laga tre nye avleggjarar av dei etablerte kubene våre, og vi har sendt avgarde fyrste pulje med grisar til slakt. Vi har kjøpt nye høner for å supplera eggproduksjonen vår. Vi står på for bare livet for å få…
 
Det har vore ein krevjande vår på fleire måter, som har gjort at vi verkeleg har kjent på tvilen om vi er skapt for å vera bønder. Mykje bekymringer for sjuke dyr, kaldt og vått vêr som har tatt knekken på fleire av plantene våre, manglande inntekter og fleire veker med sjukdom på toppen av det heile har satt oss på prøve. I denne episoda oppsummer…
 
Å kjøpa gard i lag kan vera ein test for eitkvart forhold. Det er mykje arbeid, kanskje liten tid til kjærleiken og lett for at ein ikkje klarer å ha det så bra som ein føler ein "burde" når ein endeleg får leva ut småbruksdraumen. Dette pratar vi om i dagens episode. Korleis klarer vi å ta vare på kvarandre og oss sjølv? Kva er viktig for at vi sk…
 
Vi får verkeleg tatt nokre sjumilssteg når det gjeld framgang i hagen for tida. Dagane er lange og vi grev mykje i jorda. No kan vi feira at dei fyrste vekstene er kome ut, både i drivhuset og i dei ferske beda. Sesongen har starta på ekte! Lamminga er nesten over, og vi kan gleda oss over nye tilskot til flokken. Diverre hadde vi også ei tung hend…
 
Dette er ei av dei travlaste tidene på året for bønder, og det kjenst litt rart å jobba så mykje når resten av samfunnet nyter våren og feirer fridagane som april og mai har å by på. Men vi koser oss med lange dagar ute i finveret. Nesten alle lamma er fødd, og alt har gått bra hittil. Dei siste dagane har vi fått gjort framskritt i hagen, og no de…
 
Vi køyrer kjapt gjennom alle tinga - nærmere bestemt gjev vi ei oppdatering på både sauer, høns, grisar, bier og hage. Våronna har starta, jorda er varm, og no er det mykje som skjer over alt! Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på: Facebook: Gjengevoll Mangesysleri Instagram: @mangesysleriet Epost: …
 
Påske! Lamminga starta tidlegare enn planlagt, og dermed vart påska litt travlare enn vi først hadde tenkt. Ikkje for det, vi har gjort meir enn nok anna til å halda oss aktiv uansett, men for Kjetil sin del har lamminga bydd på litt meir oppstykka nattesøvn. Elles har vi no sådd så mykje forskjellige frø at alle kriker og kroker er fulle av planta…
 
Mari held på og finna seg sjølv. Ho har til og med starta på eit sjølvutviklingskurs! I dag sveipar vi innom det store temaet sjølvaksept, om det å tillata seg sjølv å vera heile seg, og om korleis ein kan gjenoppdaga sin indre kraft ved å vera snill med seg sjølv. Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss…
 
Saman kan folk kan flytta fjell! Det er ikkje tull ein gong. Det å vera bonde kan vera einsamt. Og som idealistisk, småskala annleis-bonde kjenner ein seg kanskje ekstra mykje utanfor. Då gjeld det å finna gjengen sin! Vi er mange der ute, vi må berra koma i kontakt med kvarandre. Så i dag har vi ein kjempespanande nyheit til alle dykk! Viss du har…
 
Det går opp og ned i livet, og kvardagene er ikkje like. Kvifor er det så vanskeleg å akseptera at vi ikkje alltid er på topp? Det pratar vi litt om i dag. Vi snakkar også om kor lyttarane våre er i verda, vi deler eit boktips og snakkar om saueklypping. Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på: Facebo…
 
Denne helga hadde vi dugnadsfolk på besøk og fekk gjort store framskritt inne i fjøset. Snart er det klart til innflytting og klipping av sauer før lamming! Med innearbeidet nesten overstått, ligg vi greit an til å byrja arbeidet ute i hagen. Snøen er snart borte, og då kan vi førebu bed, grøfta, flytta kompost og gjera alle dei andre tinga som må …
 
Kjetil har vore på kurs i regenerativt landbruk og holistic management (eller heilheitleg forvaltning)! Etter beste evne og i koronapåvirka tilstand gjev han i denne episoda nokre drypp av dei viktigaste prinsippa og lærdomane han har fått. Her er det mykje for oss å setja oss inn i og bruka i planlegginga av gardsdrifta framover! Viss du har spørs…
 
Sidan sist har Russland gått til krig mot Ukraina, og verda har plutseleg blitt ein skumlare og meir uforutsigbar plass. Men éin ting kan vi alltid vera trygg på: folk kjem alltid til å trenga mat, og vårt yrkes- og livsval som bønder kjenst riktigare enn nokonsinne. For å muntra oss litt opp, løfter vi blikket og ser framover - langt framover. Kva…
 
Mari er ferdig med rekneskapen for 2021, og no kan vi endeleg ta ein prat om tala! Korleis har det gått med alle prosjektene våre i fjoråret? Kva har vore lønsamt? Kor har pengane gått? Kva for forventninger har vi til inntening framover? Og ikkje minst: gjekk vi med overskot? Desse og mange fleire spørsmål får du svar på i denne pengespesialen kor…
 
I dag er temaet kreativitet, skaparkraft og skaparglede. Korleis byggja opp under kreativ energi og korleis inkorporera skaparglede i gardsdrifta? Ikkje minst, kan vi verta flinkare til å gleda oss meir over prosessen i staden for å alltid prøva å koma fortast mogleg til målet? Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne ko…
 
Vi er innesnødd! Dei siste dagane har det kome mykje våt snø, noko som har vist seg å vera ein utfordring både for gårdsbilane og brøyteutstyret. Så no får vi kjenna på noko av sjarmen med å bu på ein avsidesliggjande gard utan brøyteveg. Vi pratar om den dramatiske hendinga der ei av søyene våre brakk beinet og vi måtte bestemma oss for om vi skul…
 
Nett no er det ein likviditetskrise i landbruket som følge av ekstrem prisauke på gjødsel, kraftfôr, straum og andre varer som landbruket er avhengig av. Fleire bønder står i ein akutt situasjon med kreditorer på døra og personleg konkurs rundt hjørnet. Korleis hamna vi der? Kva er årsaka til at vi har eit landbruk som er så sårbar for internasjona…
 
Planteplanen for årets hagesesong er klar, vi har fått mesteparten av frøa våre i posten og er gira for ein ny dyrkesesong! I denne episoda går vi gjennom dei overordna planane våre, kva vi skal dyrka kor, og kva som vert dei største endringane frå i fjor. Vi snakkar òg om nye salskanalar og korleis vi planlegg å diversifisera produksjonen og innte…
 
Godt nyttår! Vi er godt inn ei 2022 allereie, men før vi vender blikket framover, må vi ta ei oppsummering av året som har gått. Det var jo så himla mykje som skjedde i i fjor! Vi klarer ikkje å gå gjennom absolutt alt i laupet av ei episode, men vi gjev det eit hederleg forsøk. Året 2021 var verkeleg eit år for mange fyrste gonger: Fyrste kull med…
 
Vi klarte det! No er det jul, og skuldrane kan senka seg for ei stund. Vi er ferdig med alle utleveringar for i år og er klare for å seila mjukt inn i høgtida og det nye året. Sola har snudd, det går mot lysare tider og snart er vi klare for å byrja planlegginga av 2022. Fram til det skal vi gjera minst mogleg og vonar du skal det same. Takk for fø…
 
I dag skraper vi i overflata på eit stort tema, nemlig det heile mennesket. Kva er det, og kva er det vi treng for å kjenna oss heile? Det er jo langt meir til livet enn jobb, produktivitet og prestasjonar. Men kva er det som gjev oss overskot og påfyll? Korleis skapa rom for refleksjon, ro og kreativitet? Kva er åndelegheit og korleis kan vi tilla…
 
Det bakast lefser og kokast karamellar, og i helga har vi vore på superkoseleg julemarknad i Bergen. No er vi godt inn i adventstida, og det betyr at det kunn er veker om å gjera før vi er ferdig med juleinnspurten og kan ta ferie. Det ser vi fram til, men vi prøver også å ha litt julekos undervegs. Har du lyst til å høyra Mari sin yndlingsjulemusi…
 
Vi har fått grisungar! Det vil sei, Annabelle har fått grisungar. Vi berre beundrar dei og koser på dei. Beatrix held også på å grisa akkurat no (!), så snart har vonleg alle dei nye komt til verda og ligg og kosar seg i halmen i grisehytta. Forutan grisungar pratar vi denne gongen om ost og gjev ei lita oppsummering av det Mari lærte på ystekurs. …
 
I dag er vi innom mange tema når vi oppdaterer på kva som har skjedd sidan sist og alt vi har å gjera fram mot jul. Snøen har kome, julerushet er i gong, kjøtet er tilbake frå slakteriet og vi baker lefser og koker karamellar. Vi har også vore på vår fyrste bondens marknad, Mari har hatt bihulebetennelse og det er ein kamp mot klokka å forsøka å gj…
 
Endeleg har vi fått sendt både grisar og lam til slakt, og vi har med det fått ei stor bekymring ut av vegen. Purkene våre gjer seg klare til å få nye grisungar, og vi er litt lettare til sinns. Vi pratar om viktigheita av gode relasjonar med dyra, og så snakkar vi om korleis vi har rekna ut prisen på grisekjøtet vi skal selja. Det er viktig å rekn…
 
Tematikken frå førre veke heng framleis litt igjen, for ingen av dyra er sendt til slakt enno. Men vi kan heldigvis venta nye tilskot til flokken, for veldig snart kjem det nye grisungar på garden, og hønsa våre klekker stadig fram nye kyllingar. Det er november, snart er det jul, og vi førebuar oss til dei neste vekene med sal. Viss du har spørsmå…
 
Vi er heime åleine på garden for fyrste gong på to månadar, og huset kjennest litt ekstra tomt. Denne veka skal dyra sendast til slakt, og plutseleg kjem livet og døden ekstra nærme. Vi pratar om praktikanten vår Sigrid, om arbeidsmengde og det å dela ansvar på fleire, om slakterifrustrasjon, og om liv og død og store spørsmål. Og om blomsterlauk! …
 
Mari bruker hausten til å drøyma om bugnande bed med lekre blomar i alle fargar og fasongar, og har shoppa fleire bøker for å læra meir om snittblomeproduksjon. Til neste år vil vi testa å dyrka ulike sortar blomar i tillegg til grønsakene, og vi har byrja å gleda oss til å planleggja ein ny sesong. Vi har Sigrid frå Sogn Jord- og Hagebruksskule på…
 
Vi har hatt dugnad! Denne helga har vi hatt ein super dugnadsgjeng på besøk, og vi har fått gjort masse arbeid i hagen. Vi har meir enn fordobla arealet på åkeren vår, som har blitt omdaupt til Kina, og vi har også fått starta på dreneringsarbeidet til det nye plantefeltet Nederland. Vi har også fått bestilt og levert både ullkardar og spinnerokk, …
 
Kva betyr eigentleg sjølvforsyning? Korleis er sjøvforsyninga i Noreg, og kva må vi gjera for å auka han? I denne vekas pludrecast snakkar vi om arealbruk, om miljø, beite, berekraft og rovdyr. Om fulldyrka jord, grønsaker, korn og utmark. For det er faktisk slik at om vi skal fiksa både klimaet, miljøet og global matsikkerheit, så må både Noreg og…
 
Vi startar dagen med morgonmøte og planlegging av praktiske oppgåver denne veka, før vi går over til å prata om foredling av grønsaker. Kjetil har nemleg vore på kurs! Vi har óg fått inn eit lyttarspørsmål om dette temaet, så vi pratar ein del om ulike spørsmål knytt til grønsaksforedling: kvifor, korleis, kva? Viss du har spørsmål eller tilbakemel…
 
Det er eitt år sidan vi prata om økologisk mat i podcasten, og no tek vi opp att temaet. Vi har nemleg satt i gang prosessen med å debiosertifisera delar av produksjonen vår. I det høvet snakkar vi om korleis vi har tatt den beslutninga, og om kva for utfordringar som ligg i systemet for små produsentar som ynskjer å driva i tråd med ein økologisk …
 
9 av 10 bønder har lagt ned sidan krigen. No produserer knapt 36.000 bønder meir mat enn 350.000 bønder gjorde i 1950. Vi har vore på teater og sett Teater Vestland si framsyning "Bondetinget". I høve at Norges Bondelag er 125 år har dei valt å setja søkelyset på korleis den største bondeorganisasjonen sjølv har bidrege til utviklinga vi har vore v…
 
Etter ei periode med litt for mange hanar i flokken, har vi tynna ein del i rekkene. Haneslakt har vore helgas store gjeremål. og vi pratar litt om korleis ein gjer det og kva ein bør hugsa på. Resultatet no er ein langt rolegare flokk med nøgde høner, og mykje god mat i frysaren. Elles pratar vi om kva for førebuingar vi treng å gjera i hagen før …
 
Korleis har den sosiale fellesskapen på garden endra seg dei siste hundre åra? I gamle dagar budde ein i store familiar på gardane, og kanskje fleire familiar saman. Garden var ein arbeidsfellesskap og eit nav for det sosiale livet. I denne episoda av Gjengevoll Pludrecast reflekterer vi litt over om det eigentleg er berekraftig å driva gard på den…
 
Vi har hatt vårt fyrste offentlege arrangement på garden! Ein open gard-dag med kafé, butikk, program og allting. Alle i bygda var invitert, og jaggu om ikkje halve bygda møtte opp også. Vi fortel om korleis det gjekk, korleis vi førebudde oss til dagen og kva som kan forbetrast - og ikkje minst spreier vi masse feelgood om alle dei kjekke folka vi…
 
Vi tek opp tråden vi byrja på i episode 51 og fortset evalueringa av alle produkta vi har selt så langt. Denne episoda handlar om vår og sommar 2021. Korleis går grønsakssalet? Kva har vi selt mykje av? Kvifor skal vi ikkje selja bjørkeessens igjen? Og - kva for idear har vi fått for neste år? Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda,…
 
Denne veka har vi hatt vår fyrste ferie frå garden. Tre dagar har vi vore på bytur og forsøkt å kobla av medan vi har hatt verdas beste avløysar Harald til å passa på bruket. Korleis har det vore for avløysaren å ha eineansvar for garden? Og korleis har det vore for for oss å vera bønder i byen og slappa av? (Lettare sagt enn gjort!) Alt gjekk ikkj…
 
Etter mykje om og men er purkene våre sendt på kjærleiksferie! Dei skal kosa seg på Osterøy og vonleg kom heim igjen med små grisungar i magen. Denne veka skal vi også på ferie: heile tre dagar med det glade liv i storbyen! Dette vert fyrste gong vi forlatar garden saman, og det ser vi veldig fram til. Vi legg bak oss det fyrste året med podcasting…
 
Vi markerer rundt jubileum for podcasten. Tenk at vi straks har laga podcast i eit heilt år! Vi reflekterer litt rundt kva som har skjedd sidan fyrste episode. Er vi "ekte" bønder no? Den siste veka har vi fått vår fyrste bikube og har dermed starta vår nye næring innan birøkt. Vi skal også senda grisane våre på kjærleiksferie og gjer oss klar for …
 
No er det endeleg sommar på ekte! Det vil sei at fellesferien har inntatt landet og folk flest nyt late dagar. "Ferie" på Gjengevoll vert nok ikkje det folk flest forbinder med ferie, men vi nyt i alle fall sommaren og eit litt anna tempo enn vi vanlegvis har. Ved inngangen til juli ser vi lyset i enden av tunnellen for ein del av dei store oppgåve…
 
Kva er det gode liv? Det diskuterer vi i vekas pludrecast med utgangspunkt i boka "The good life" frå 70-talets sjølvbergingspionerar Scott og Helen Nearing. Vi pratar om økonomisk uavhengighet, fritid og sunnheit. Gardsdreng Harald Ottesen Nødtvedt er med som gjest! Viss du har tilbakemeldingar til episoda eller spørsmål du vil vi skal svara på, s…
 
Under over alle under - no er drivhuset endeleg ferdig og vi har flytta ut alle plantene. Så i denne vekas episode pratar vi om allting drivhus. Korleis prosessen har vore, kva har vi gjort der inne, korleis beda ser ut og ikkje minst, alt om den store tomatvandringa. Viss du har tilbakemeldingar til episoda eller spørsmål du vil vi skal svara på, …
 
Denne veka har vi vore med i to nyheitssaker, kor ei av dei var intet mindre enn nyhenda på sjølvaste rikskringkastaren. Stor stas med publisitet! Vi har og øvd oss på å klyppa sauar, og ikkje minst: No er drivhuset endeleg ferdig. Vi gler oss til å flytta ut alle tomatane. Viss du har tilbakemeldingar til episoda eller spørsmål du vil vi skal svar…
 
No går det raskt framover i marknadshagen, og vi fortel om alle endringane som har skjedd ute sidan sist, og alle plantane vi har fått i jorda. Vi pratar og om planane våre om å få bier og starta med birøkting. No har vi vore og handla alt utstyret vi treng, og om nokre få veker får vi våre fyrste bifolk! Viss du har tilbakemeldingar til episoda el…
 
Vi har levert vår fyrste næringsoppgåve! Mari fortel om korleis prosessen med utfylling av skjemaa har vore og kva som er spesielt for landbruksføretak. I det høve pratar vi også litt om korleis det er å bruka Fiken som rekneskapsprogram for landbruk, og kva ein bør vera obs på, for dykk som har lurt på det. Vi går også inn på ein større diskusjon …
 
Vi er tilbake etter ei lita 17. mai-pause og oppdaterer på alt som har skjedd ute. Vi har fått masse hjelp frå gode dugnadsfolk og har tatt nokre sjumilssteg på hagefronten. No er dei fyrste vekstene i jorda og drivhuset på veg opp! Vi pratar også litt om mental helse, arbeidspress og opp- og nedturer som jordbrukarar. Viss du har tilbakemeldingar …
 
Denne veka tek vi for oss alt du lurer på (eller ikkje veit at du lurer på) om jordbruksoppgjeret, både generelt og 2021 spesielt. Fest setebeltet for ei skikkeleg nerdete episode! Visst du har tilbakemeldingar til episoda eller spørsmål du vil vi skal svara på, så ta gjerne kontakt med oss på: Facebook: Gjengevoll Mangesysleri Instagram: @mangesys…
 
Vi gjev siste oppdatering på lammefronten: kor mange lam er komen? Korleis har lamminga gått? Vi pratar også om gjerdesituasjonen på garden, og korleis det å halda styr på dyr kan by på mang ein hovudpine. Særleg sauar med utforskartrang. Vi gler oss til No fence-en kjem i posten! Elles pratar vi om framskritta i hagen og kva som skjer ute for tida…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login