Download the App!

show episodes
 
HealthTalk er en norsk nettavis som dekker nyheter innen medisinsk behandling og forskning. Vi ønsker at informasjon om medisinsk utvikling i kampen mot alvorlige sykdommer synliggjøres slik at best mulig behandling raskere blir tilgjengelig for pasienter og helsefagarbeidere som kjemper mot alvorlig sykdom. I podcast-serien inviterer vi gjester som bidrar til dette, god lytting! www.HealthTalk.no - Ansvarlig redaktør: Hans Anderssen Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
 
Loading …
show series
 
I denne episoden av HealthTalk-podcasten har redaktør Hans Anderssen besøk i studio av Per Aabakken, som nylig har gått på som toppsjef i Sanofi Norge etter Britt Moe Flatla. I tillegg til mange år bak seg i Sanofi Norge har Aabakken jobbet innen flere ulike terapiområder i legemiddelindustrien i 32 år. Aabakken vil fortsatt ha ansvar for Sanofis v…
 
I denne episoden av HealthTalk-podcasten har journalist Lars Brock Nilsen besøk i studio av Frederik Kristensen. Han er nestleder i den globale vaksinekoalisjonen Coalition for Epidemic Preperadness Innovations (CEPI). Den internasjonale organisasjonen, med hovedkontor i Oslo, ble lansert i 2017 for å bidra til utviklingen av vaksiner og terapier f…
 
I denne episoden av HealthTalk-podcasten har redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen besøk i studio av Leif Rune Skymoen. Den tidligere toppsjefen i den norske legemiddelprodusenten Curida har kun vært administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) i én uke. Skymoen kommer til podcasten for å snakke om hvorfor han byttet ut C…
 
HealthTalk-podcast 2. mars: Redaktør i HealthTalk, Hans Anderssen, og journalist Lars Brock Nilsen tar i denne episoden av HealthTalk-podcasten for seg legemidler som EMA vil godkjenne og ikke godkjenne, vår dekning av konferanse om gynekologisk kreft i Barcelona og sjeldne sykdommer og Sjeldendagen som var 28. februar. Hosted on Acast. See acast.c…
 
Kreftkongressen ESMO Gynaecological Cancers har blitt en viktig årlig arena for forskere og onkologer innen gynekologifeltet for å få de siste forskningsnyhetene og å utveksle ideer med kolleger. Professor Camilla Krakstad leder Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft og skal som eneste nordmann holde foredrag på kongressen. I år arrangeres …
 
I dagens episode snakker redaktør Hans Anderssen med Per T. Lund som er adm.dir. i Apotekforeningen om fremtidens apotek. Han mener at myndighetene nå har en gyllen mulighet til å bruke apotekenes fagressurser mer og bedre. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
 
I dagens episode snakker redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen om Helsepersonellkommisjonen, kols, rekordoverskuddet i Novo Nordisk og medisinbytte på apotek. Da utvalgsleder Gunnar Bovim, tidligere lege og sykehusdirektør, la frem den 300 sider lange rapporten fra Helsepersonellkommisjonen i forrige uke, sa han: «Vi har fortsatt …
 
I dagens episode snakker redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen om Apotekutvalgets utredning om fremtidens apotek, Farmastats 2022-statistikk på de største legemiddelselskapene og legemidlene i Norge, og om omorganiseringen av Legemiddelverket og betydningen av denne. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
– Jeg ble kjempeskeptisk da jeg så det djerve studiedesignet Her får du de viktigste kreftnyhetene fra verdens største hematologikongress. ASH regnes som den viktigste arenaen for publisering av forskning, innen blodkreft og andre blodsykdommer. 30 000 spesialister og leger innen blodsykdommer fra mer enn 100 land deltok på ASH-kongressen i New Orl…
 
Sammen med norske krefteksperter snakker vi om og analyserer de viktigste nyhetene fra den europeiske kreftkongressen ESMO. - Daniel Heinrich, uroonkolog og leder for norsk onkologisk forening - Benedikte Akre, medisinsk direktør onkologi i Norden for AstraZeneca - Marius Normann, onkolog og leder for KreftKlinikken - Ali Areffard, medisinsk sjef f…
 
Den internasjonale legemiddelindustrien investerer 10 ganger mer i Danmark enn i Norge. Samtidig er antall kliniske studier halvert i Norge de siste 10 årene; målt etter bruttonasjonalproduktet bruker Norge halvparten så mye penger på legemidler som gjennomsnittet i OECD og norske pasienter venter lengre på innovative legemidler enn pasienter i man…
 
Waldenstrøms makroglobulinemi som er en sjelden type blodkreft som kan gjøre at blodet blir tykt og seigt. Omtrent 40 personer i Norge får denne sykdommen hvert år. I denne podcasten får du vite hvordan denne sykdommen arter seg, hvordan den diagnostiseres, om behandlingen - og om prognose og livskvaliteten til pasientene. Du får høre 63 år gamle L…
 
Professor Peter Szodoray og forskerteamet han leder har avdekket sentrale mekanismer som styrer aktivering av kroppens immunceller. Denne forskningen kan få stor betydning for utvikling av vaksiner og behandling av blodkreft. Nøkkelen ligger i Galectin 1 - et lite protein med svært viktige oppgaver. Forskerteamet har vist at å fremme dannelsen av G…
 
Etter lang tid ble Tone Mørk diagnostisert med AL amyloidose - den mest vanlige amyloidosesykdommen. AL-amyloidose skyldes økt antistoffproduksjon fra plasmaceller i beinmargen. Sykdommen rammet hjertet hennes - men det tok lang tid og mange utredninger før diagnosen ble fastslått og behandlingen kunne starte. Hosted on Acast. See acast.com/privacy…
 
Amerikanske Food and Drug Administration har besluttet at Ultimovacs kreftvaksine UV1 skal defineres som et orphan drug i behandlingen av metastatisk føflekkreft. - En bekreftelse at FDA oppfatter oss som en seriøs aktør, sier medisinsk direktør Jens Bjørheim i Ultimovacs. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Ultimovacs med lovende 2-års overlevelsesdata: 80 prosent av pasientene lever etter 2 år. Ultimovacs har gått ut med 2-års overlevelsesdata fra sin fase-1 studie der nydiagnostiserte pasienter med metastatisk føflekkreft fikk kreftvaksinen UV1 sammen med immunsjekkpunkthemmeren Keytruda. Dataene viser at kreftvaksinen mobiliserer immunsystemet og g…
 
Vi plukker opp tråden fra forrige episode da tema var e-helse og hvordan staten organiserer digitaliseringsprosjekter. I denne episoden diskuterer vi digital samhandling i helse- og omsorgssektoren og visjonen om å gi innbyggerne tryggere og bedre behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag. Med oss for å stille en samhandlingsdiagnose …
 
Studien som fikk mest oppmerksomhet på årets ASCO-konferanse var fase 3-studien RELATIVITY-047 med den nye immunsjekkpunkthemmeren relatlimab. Det forteller overlege Anna Winge-Main når hun oppsummerer de viktigste melanomstudiene under ASCO21. I dette intervjuet snakker hun også om lovende studier om bruk av immunterapi før og etter operasjon og o…
 
I Norge blir det født rundt 60 000 barn hvert år. I sjeldne tilfeller kan barnet ha en medfødt sykdom, selv om det virker helt friskt fra fødselen. Alle nybakte foreldre får derfor tilbud om nyfødtscreening av barna sine, der man undersøker barnets blod for 25 alvorlige medfødte sykdommer. Men foreløpig testes det ikke for spinal muskelatrofi - SMA…
 
OlympiA-studien med PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) er den klart viktigste studien på årets ASCO. Den introduserer et helt nytt behandlingskonsept der pasientene manglet effektiv behandling. Det sier Anders Bonde Jensen. Han er overlege og professor på onkologisk avdeling på Aarhus Universitetssykehus. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for m…
 
Åse Bratland er overlege og leder for Seksjon for hode- halskreft ved Oslo Universitetssykehus. I dette intervjuet går hun gjennom de viktigste ASCO-studiene innen hode- og halskreft. Hun snakker også om hva som er behandlingsalternativene som tilbys norske pasienter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Adjuvant Keytruda (pembrolizumab) reduserer risikoen for tilbakefall ved nyrekreft. - Etter 1 og 2 år oppfølging er det 9 prosent færre som fikk tilbakefall av de som fikk immunterapien pembrolizumab, sammenliknet med de som fikk placebo. Det er er gledelig for det viser at prinsippet med å behandle med immunterapi etter operasjon har noe for seg. …
 
Det haster med å få på plass bedre e-helseløsninger i Norge. Det er et samstemt krav fra helsepersonell til stortingspolitikere. Vi ser nærmere på hvordan staten organiserer noen av disse store digitaliseringsprosjektene. Hvorfor må man utrede? Hva er god nok utredning? Finnes det smidig handlingsrom i statens prosjektmodell? Vi har med oss Torgeir…
 
Kunstig intelligens er allerede i ferd med å få en stor betydning for diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med koronarsykdom. - Når avanserte modeller for kunstig intelligens får tilgang til helsedata fra pasientene selv, fastlegene og sykehusene, vil man kunne forutsi risikoen for sykdom, avgjøre hva som er den beste persontilpas…
 
Healthtalk har hatt besøk av mikrobiolog, forfatter og spesialrådgiver i Kreftforeningen, Sigrid Bratlie. Hun er for tiden aktuell med boken “Fremtidsmennesket. Hva den biotekologiske revolusjonen betyr for deg”. Vi rakk å snakke om mange spennende temaer, alt fra CRISPR og sykdomsbekjempelse til gendoping og aldring. Hosted on Acast. See acast.com…
 
Moderne kreftbehandling har medført stadig bedre overlevelse etter kurativ kreftbehandling. Imidlertid opplever mange pasienter til dels betydelige senvirkninger etterpå. Redaktør Hans Anderssen snakker med to av Norges fremste leger innen behandling av kolorektal kreft - Arne Wibe og Eva Hofsli. Wibe er spesialist i generell kirurgi og i gastroent…
 
I denne podcasten forteller Andreas Stensvold at det har skjedd store gjennombrudd i behandling av prostata - ikke minst takket være nye antihormonelle medikamentene i tablettform. Forteller også at immunterapi og målrettet behandling med PARP-hemmere viser lovende resultater, men slik behandling er ennå ikke innført i Norge.Norge er blant de land …
 
Ultimovacs har i den siste tiden startet fire fase 2-studier for å teste ut effekten av deres universelle kreftvaksine UV1 i kombinasjon med immunterapier og målrettede behandlinger fra noen av verdens største legemiddelselskaper. Totalt vil over 500 pasienter delta i disse studiene. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Ferske tall viser at også flere yngre nordmenn under 50 år rammes av krefttypen. - Tarmkreft får for lite oppmerksomhet. Vi trenger mer bevissthet om kreftformen også blant yngre. Det er ingen grunn til hysteri, men gå til legen om du har symptomer som blod og slim i avføringen. Det oppfordrer…
 
Serena Tonstad er overlege, dr. med. ved seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus. Hvordan gjør vi behandlingen vellykket og hvor viktig er det med støtte og oppfølging under behandlingen? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Renée Amundsen har tatt spranget fra å lede Merck i Norden og Nederland til Mercks globale toppledergruppe. Et legemiddelselskap med over 50 000 medarbeidere. Der er hun global sjef for innovasjon. Med seg på flyttelasset har hun en velbrukt tredemølle. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvordan skape kreativt innhold i en konsverativ bransje? I denne podcasten snakker vi med skaperne av Dr. Dilemma, Norges første TV-serie kun for helsepersonell. Vi møter Marianne Hørven, Marte Myhrer, Veronica Svanes, Christine Värn og Kjersti Hoset fra MSD Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Det finnes ingen godkjente legemidler mot KRAS-mutert lungekreft. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen. Nå tror lungekreftoverlege Odd Terje Brustugun at det endelig kan komme et gjennombrudd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk