Skolenes Landsforbund offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Y
Yrkesfagpodden

1
Yrkesfagpodden

Kompetansesenter for yrkesfag

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse. Denne podcasten er vårt bidrag for å vise frem ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen med perspektiver fra forskning, utøvere, yrkesfaglærere og andre interessenter på feltet.
 
Loading …
show series
 
Man regner med at tre til fem prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. To tredjedeler av dem som får diagnosen som barn, vil ha symptomene med seg inn i voksen alder, ifølge FHI. I denne episoden av SL-podden får du konkrete tips til hvordan du kan legge til rette for elever med ADHD. Medvirkende: Astrid Kjelsnes, spesialpedagogisk rådgiver Pr…
 
ChatGPT smalt nærmest som en bombe før jul. Chatboten kan kommunisere naturlig med mennesker og løse en rekke oppgaver. Hvorvidt vi liker det eller ikke, er denne tjenesten, og andre lignende AI-verktøy, kommet for å bli. Hvordan bør vi forholde oss til ChatGPT/OpenAI, og har det noen nytteverdi for lærere? Ann Sørum Michaelsen har skrevet flere bø…
 
Ofte kan det ta tid før en dysleksidiagnose stilles. Hvordan legge til rette for leseopplæring for elever med dysleksi, og de som vi mistenker kan ha lese og skrivevansker? For noen uker siden hadde vi besøk av Astrid Kjelsnes og fikk konkrete tips til hvordan du kan legge til rette for en dysleksivennlig vurdering (hør episoden her). I denne episo…
 
Ny forskning viser at grunnskolen har blitt 2 år lenger. Over halvparten av de nye timene har gått til norsk og matematikk. Lærer elevene mer, eller lærer de å bli dritlei? Elise Farstad Djupedal har forsket på hvordan timeplanene har utviklet seg i norsk skole, og hennes funn er overraskende. Følg Elise Farstad Djupedal på: https://elisedjupedal.n…
 
I september i år kom en utredning kalt «Ditt personvern – vårt felles ansvar», utarbeidet av den såkalte Personvernkommisjonen. Det pekes blant annet på at digitaliseringen i skolen har skjedd med så stort tempo og omfang, at blant annet personvern har havnet i bakleksa. Men hvorfor skal vi bry oss om personvernet? Er det egentlig så viktig? For å …
 
Hvordan finne ut når du skal gå av med pensjon? Og hva er egentlig folketrygden? For mange er pensjon et tema som virker vanskelig og fjernt, men er det egentlig det? Terje Moen, tidligere nestleder i Skolenes landsforbund, og medlem av foreningens pensjonsutvalg, er dagens gjest i SL-podden. Har du innspill til pensjonsutvalget? Send en epost til:…
 
Lærermangel og lærerrekruttering har vært hete temaer i flere år. Hvordan kan vi løse lærermangelen i distrikts-Norge? Professor emeritus Karl Øyvind Jordell har et meget kreativt innspill i debatten. Få med deg dette, og mye mer i denne episoden av SL-podden. Medvirkende: Karl Øivind Jordell Produsert av Asgeir Kabuba Kjeldstad for Skolenes landsf…
 
I 2 år har eksamener i 10. klasse og på videregående skole vært avlyst grunnet pandemien. Hva er erfaringene fra disse årene uten eksamen? Er det på tide å tenke alternativt om eksamensformen? Og hvilke vurderingsformer har vi egentlig når vi skal vurdere hva elevene har lært? Eksamen er tema i denne episoden av SL-podden. Til å diskutere dette har…
 
Før sommeren kom første delrapport fra evaluering av fagfornyelsen yrkesfag med tittelen bagrunn, prosess og implementering på VG1 som er utført i samarbeid mellom NIFU, FAFO og OsloMet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne episoden går gjennom kapittelet «Programfaglæreres yrkesdidaktiske arbeid med implementering av fagfornyelsen i VG1», F…
 
I denne episoden av SL-podden snakker vi med Margrethe Hall Christensen, som er aktuell med boka Logikken i pedagogikken. Om boka skriver Hall Christensen at " mye er bra i norsk skole. Men ikke alt. Trass i læreplanenes gode intensjoner og politikeres ‘pedagogiske’ og ‘forskningsbaserte’ mantraer, er det noe som skurrer." Hva det er som skurrer? O…
 
Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik? Når får en beskjed om at en skal ut i streik? Og hvordan skal en forholde seg til arbeidsgiver når vi er i konflikt? Dette, og andre streikerelatert spørsmål får du svar på i denne episoden av SL-podden. Medvirkende: Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, og Bodil Gullseth, streikesje…
 
Sverre Worum (93) er Skolenes landsforbunds første leder, og en fagforeningsbauta. Sverre har vært med på mye gjennom et langt organisasjonsliv, men dette er første gang 93-åringen har vært med på podkast! Hvordan har lærerprofesjonen utviklet seg siden 1970 til i dag? Og hvorfor er egentlig medbestemmelse og tillitsvalgtapparatet nøkkelen til å sk…
 
Det er i høst 25 år siden seksåringer begynte i førsteklasse for første gang. Hvordan har det gått med seksåringenes inntog i norsk skole? Har det blitt som forespeilet, eller har skolen gjort at seksåringene har måttet bytte ut leken med skole? For å diskutere denne tematikken har vi med oss Aud Hilde Aasen, fylkesleder i SL Trøndelag, og Bodil Gu…
 
I innlegg i Dagsavisen og Frifagbevegelse advarerChris Gøran Holstand fra Skolenes Landsforbund om at stykkprisfinansiering truer med utradering av yrkesfagtilbudene over hele landet. Hva mener han med det og hva er alternativet? Yrkesfagpodden snakket med Chris Gøran Holstad om dette.Les innlegget i Fri fagbevegelse: https://frifagbevegelse.no/deb…
 
I det siste har privatskoler og friskoler blitt flittig debattert i flere medier. Hvorfor er det så viktige å styrke fellesskolen? Hva er utfordringene med privatskoler? Denne diskusjonen tar vi i denne episoden av SL-podden, hvor vi har med Helene Bank, fra For Velferdstaten, og Rafael Cobo Garrido, tillitsvalgt for Skolenes landsforbund og kommun…
 
Tarifforhandlingene er rett rundt hjørnet, men hvordan foregår egentlig forhandlingene? I denne episoden får du en innføring i tematikken. Hvilke datoer vet vi resultatet? Hva skjer dersom det blir brudd? Og hvordan foregår en streik? Hvis du vil fordype deg enda mer i streik og hvordan en eventuell streik blir organisert, anbefaler vi den nylige r…
 
Yrkesfaglig fordypning, eller YFF, er fag som dessverre ikke alltid prioriteres av fylkeskommuner og skoler. I denne episoden av SL-podden kan du høre hvor bra det kan bli når en virkelig satser på YFF. Anne Trine Eia og Ida Kristine Larssen har utarbeidet den «Dahlske modellen». Det er bred enighet i samfunnet om at skoler og bedrifter må samarbei…
 
Bærekraft har fått en sentral posisjon i læreplanene, og også i fag- og yrkesopplæringen. Denne episoden av Yrkesfagpodden har vi satt sammen et panel med førsteamanuensis Kaia Mobråten, førsteamanuensis Kate Louise Milosavljevic, førsteamanuensis Roger Bakken og førstelektor Trine-Lise Offergaard.- Skolen som helhet må enes om at bærekraft er noe …
 
Hvordan har skolereformer påvirket lærerdemokratiet i norsk skole? Foregår det en «de-profesjonalisering» av norske lærere? Dette, og mange andre spørsmål, forsøker vi å svare på i denne podkastepisoden. Med oss har vi Joakim Haugen, foreningsleder i Skolenes Landsforbund Vestland grunnskole, og Eirik Sognnes Haugen. Sognnes Haugen har skrevet mast…
 
Hvordan har endringen i opplæringsloven §9 påvirket rettsikkerheten til lærere? Er det egentlig slik at opplæringsloven "trumfer" arbeidsmiljøloven? Og hvordan skal vi forstå «krenkelsesbegrepet»? Børge Skåland er førsteamanuensis ved OsloMet, og er en av de i landet som har forsket mest på lærere som opplever trusler og krenkelser fra elever. Det …
 
Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Thom Jambak får mange meldinger om at lærere ikke får ressurser til å følge opp elever i Yrkesfaglig fordypning (YFF) og peker på at dette er brudd på intensjonen i opplæringsloven og intensjonen i faget YFF.Linda Henriksen er yrkesfaglærer på Bjertnes videregående skole i Viken, og tillitsvalgt i Utdannings…
 
Hva må til for å styrke samiskopplæringen? Og hvordan kan vi legge til rette for å at alle elever får undervisning i samisk kultur og historie som en integrert del av opplæringen, og ikke bare sporadisk i forbindelse med samenes nasjonaldag? I denne episoden av SL-podden: fra grasrota til Youngstorget har vi fått besøk av Berit Ellen Skum, hovedtil…
 
Heidi Granberg, som har skrevet bok om kontaktlærerrollen, gjester Skolenes landsforbunds studio for å diskutere det å være kontaktlærer. Hvorfor er kontaktlærerjobben verdens beste jobb? Hvilke utfordringer er knyttet til det å være kontaktlærer? Hvorfor er samarbeidet med andre yrkesgrupper så viktig for at kontaktlærere skal lykkes? Dette er noe…
 
Hvorfor er tillitsvalgte så viktige for Skolenes Landsforbund? Hva gjør man egentlig som tillitsvalgt? Og hva er det viktigst at tillitsvalgte fokuserer på for å gjøre en god jobb? Denne episoden vil gi deg svar på dette, og mere til. Husk at tillitsvalgte ikke trenger å kunne alle regler på rams. Er det noe du lurer på finner du kanskje svaret på …
 
Vold, trakassering og trusler mot ansatte i skolen øker. Hva bør du gjøre dersom du opplever vold eller trusler? Og hvordan bør rektor følge det opp? Skolenes landsforbund har utarbeidet et hefte om hva du bør gjøre dersom du eller noen på arbeidsplassen din opplever vold eller trusler: pdf / word Produsert av Skolenes landsforbund ved Asgeir Kabub…
 
Hva er egentlig frontfagsmodellen, og hva har den å si for lønnsdannelsen til lærere? Vi har fått med oss storfint besøk: Arvid Ellingsen og Kjetil Staalesen fra LO, og har med vår egen nestleder, Jon Oddvar Holthe. Produsert av Skolenes landsforbund ved Asgeir Kabuba Kjeldstad. Medvirkende: Arvid Ellingsen, Kjetil Staalesen og Jon Oddvar Holthe.…
 
I den aller første episoden til SL-podden, blir du bedre kjent med forbundsleder Mette Johnsen Walker. I en samtale med tidligere leder, Anne Finborud, kan du også høre litt om hva som skiller Skolenes landsforbund fra andre fagforeninger som organiserer undervisnings- og opplæringssektoren. Produsert av Skolenes landsforbund ved Asgeir Kabuba Kjel…
 
Kan karakter i orden og oppførsel begrunnes med dagens elev- og læringssyn? Eller krever arbeid med sosial kompetanse og elevmedvirkning alternative tiltak? Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby og Kjersti Tharaldsen har undersøkt erfaringer lærere ved 6 videregående skoler har med å fjerne karakter i orden og oppførsel. Hos Yrkesfagpodden forteller forskerne…
 
Hvordan opplever yrkesfagelever med lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen læringsmiljøet på videregående skole og hvilken betydning det egentlig for elevenes motivasjon til å gjennomføre videregående opplæring? Evi Schmid har gjennomført en kvalitativ studie som undersøker hvordan yrkesfagelever på tre videregående skoler med en høy andel minoritets…
 
Hvor ofte skal vi vurdere? Hvordan legge til rette for vurdering med umotiverte elever? Kan vi leve med ulik vurdering, ulik vurderingspraksis og ulike vurderingskriterier?Dette er noen av problemstillingene professor Grete Haaland fikk på webinar om vurdering 20. april. Vi inviterte derfor Haaland til Yrkesfagpodden for å tenke høyt rundt disse, o…
 
Har vi metodefrihet etter fagfornyelsen? Hvordan gjør vi opplæringen relevant for elevene? Hvordan skal en rekke gjennom hele læreplanen?Kan fokus på tverrfaglige temaer gå på bekostning av alt det andre elevene skal lære?Dette er noen av spørsmålene vi ikke rakk å besvare på live-eventet om de tverrfaglige temaene i yrkesfag den 17. mars.I denne e…
 
Karl Gunnar Kristiansen og Inga Bilstad Brøyn fra Utdanningsdirektoratet forklarer hvordan sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere var i 2018.Her forklarer de også hvordan utdanningsdirektoratet vil stimulere og hjelpe fylkene for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.Av Kompetansesenter for yrkesfag
 
Visste du at du kan ta all fire opplæringsårene i bedrift om du vil ta fag- eller svennebrev? Eller at du kan ta fagbrev på jobb? Det finnes flere veier til fag- og svennebrev enn 2+2-modellen, og Elin Bakke som er karriererådgiver på veiledningssenteret for Romerike i Akershus fylkeskommune forklarer hvilke muligheter du har om du ønsker fag- elle…
 
I august vant elektriker Lorang Strand Medal of exellence og ble kåret til Best of nation i Yrkes-VM. Til Yrkesfagpodden forteller han om sine erfaringer.WorldSkills er en stor organisasjon med over 80 medlemsland fra hele verden. I Norge har vi WorldSkills Norway som jobber med å fremme yrkesfagene blant annet gjennom yrkeslandslagene som årlig de…
 
På den norske likestillingsfronten har ikke fag- og yrkesopplæringen fått vært med på festen. Når det er 3-4% jenter innenfor teknikk og industriell produksjon og elektro og bortimot 9-10% gutter innenfor helse og omsorgsfag så sier det litt om at det er en helt annen kjønnsbalanse enn på andre områder det er stort fokus på, enten det er innenfor s…
 
— Det er interessant at gutter på yrkesfag leser veldig mye bedre på engelsk enn på norsk, og de selv sier det skyldes at de gamer utenfor skolen, forteller Brevik til Yrkesfagpodden.Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet VOGUE som blant annet undersøk…
 
Intuitivt høres det ut som en smal sak å vurdere egen, eller andres, realkompetanse, men helt plankekjøring er det ikke i følge Anette Lund Follestad: — Dette handler jo ikke om å hake av etter læreplaner eller teste noen for realkompetansevurdering skal ikke bære preg av eksamen eller test. Dette handler om å se en helhet og en sammenheng.OsloMet …
 
Professor Nina Amble fra Institutt for yrkesfaglærerutdanningen på OsloMet snakker med Yrkesfagpodden om Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid, en håndbok laget av de ansatte på fire arbeidsplasser i kommunal helse- og omsorgsarbeid.Hva er egentlig innovasjonsarbeid, og hvordan kan det gjennomføres på egen arbeidsplass? I denne e…
 
Læreplaner for programfagene på yrkesfag er på høring frem til 1. november og læreplanene for VG2 og VG3 er på innspillsrunder frem til 1. september.Professor, og leder for Kompetansesenter for yrkesfag, Grete Haaland fra OsloMet snakker med Yrkesfagpodden om sitt inntrykk av læreplanene så langt.Av Kompetansesenter for yrkesfag
 
Professor Per Frostad og førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn på institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU har undersøkt hvordan elever opplever overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole og forteller at elevene får et løft i møte med yrkesfagene.Av Kompetansesenter for yrkesfag
 
Førsteamanuensis Børge Skåland ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet forsker på vold mot lærere. Han forteller til Yrkesfagpodden at de som driver med ledelsesutvikling har vist liten interesse for feltet og øverste ledelsen i kommuner helst vil høre alt står bra til i utdanningen, at det er gode skoler som ikke har p…
 
Kunnskap vises i handlig og skille mellom teori og praksis er et kunstig skille som oppstod da man begynte å tenke på hodet som den rene kunnskapen og kroppen som den skitne utøveren. I virkeligheten er det jo teori integrert i all praksis, sier dosent Halvor Spetalen i denne episoden.Av Kompetansesenter for yrkesfag
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk