show episodes
 
Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året. Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.
  continue reading
 
Artwork
 
Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer. Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I denne episoden av podkasten, dykker vi ned i temaet hverandreundervisning i lærerutdanningen, basert på boken boken "Effective Use of Collective Peer Teaching in Teacher Education". Episoden undersøker læringsfordelene ved å la studenter ta på seg lederroller i undervisningen. Dette gir lytterne en grundig forståelse av hvordan kollektiv medunder…
  continue reading
 
Reprise fra 20. august 2019.Et viktig tema i media og i skolen er stressnivået hos elever og deres psyiske helse. Tidligere har man coinet begrepet generasjon prestasjon, men hva har dette for en sammenheng? Hva eller hvem er generasjon prestasjon og hvorfor er ungdommen i dag så stressa? Eller er de så stressa? Er livsmestring som et nytt tema i s…
  continue reading
 
Visste du at det er noe som heter APD, eller Audio Processing Disorder? Hva innebærer dette og hva skiller dette seg fra andre diagnoser? Hvordan kan denne diagnosen og utfordringene den angir forveksles med andre, og mer kjente, diagnoser som ADHD? Hva behøves det av tilpasninger og hvordan kan vi jobbe med dette i skolen? Jeg snakker i denne epis…
  continue reading
 
I denne episoden gjennomgår vi endel spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med montessoripedagogikken. Hva kjennetegner et montessoriklasserom? Hva er dette materiellet som er en grunnleggende del av pedagogikken? Hvem var Maria Montessori (1870-1952), og hvordan endte denne italienske kvinnelige legen opp med å bli slik et kjent navn i pedago…
  continue reading
 
Reprise fra 29. oktober 2019.For de aller fleste av oss er friskolene bare noe som eksisterer der, ved siden av eller som en del av det totale skolesystemet i Norge, men hvordan er egentlig disse skolene, hvorfor finnes de, og hvem er elevene som går der? Vet vi egentlig noe om dette? Den største gruppen friskoler er de kristne friskolene og sist j…
  continue reading
 
Hvordan underviser vi egentlig om livsmestring og slikt i skolen? Hva fyller vi disse temaene med og hvordan velger vi ut hva vi skal jobbe med for å oppfylle læreplanene best mulig i dette? Hvordan kan det gjennomføres? Dette er jo ikke et nytt fag, og det skal være en del av alle fag, hva betyr det? Jeg snakker med Anne-Hilde Lystad, som er prosj…
  continue reading
 
Reprise fra 10. september 2019.Seksualitetsundervisningen og fremstillingen av det skeive skaper stadig større oppmerksomhet og debatt, men hvordan ser egentlig dette ut i lærebøkene? Hvordan fremstilles skeive i norske norsklærebøker? Eller fremstilles de i det hele tatt? Hvilken betydning eller fokus har eventuelle skeive historier vi finner i læ…
  continue reading
 
Vi ser en økning i ufrivillig skolefravær og det snakkes mye mer om enn tidligere, men hvordan ser det egentlig ut hjemmenifra? Hvordan håndteres og oppleves dette fra et foresattperspektiv? Hvordan er det å være foresatt i denne situasjonen? Hva vet vi egentlig om dette? Jeg snakker med stipendiat Maiken Marie Jordal ved Høgskulen i Volda om dette…
  continue reading
 
Reprise fra 25. juni 2019.En vanskelig situasjon i mange klasserom er når elever kommer med fordomsfulle, hatefulle, eller negative utsagn om andre elever i klassen, grupper som er representert i klassen, eller i samfunnet generelt. Hvordan håndterer vi dette? Hva skal vi som skole gjøre når elever kommer med utsagnet basert på negative fordommer i…
  continue reading
 
Hvordan kan vi jobbe med kritisk tenkning i skolen og hvilken rolle har skolebibliotekene i dette arbeidet? Hvordan kan de bidra og hvilke ressurser er tilgjengelig? På Mailand videregående skole jobber Anne Brit Ingholm (bibliotekar) og Kristin Aamodt (bibliotekspedagog) som sammen driver skolebiblioteket og driver nettsiden Rysjedamene. Jeg snakk…
  continue reading
 
Even Hauen, mannen bak podkasten Taakeprat, er en av veteranene i den lille norske podkastverdenen. Han har holdt på siden 2016, og er i skrivende stund oppe i 249 episoder. I denne episoden snakker Lars med Even om hans erfaringer både som podkastlytter og podkastprodusent, hvordan han leser seg opp og skriver teksten til episodene, om hans fascin…
  continue reading
 
Reprise fra 16. juli 2019.Hvordan fungerer skolesystemet og er det til det beste for læring og elevene? Kan vi komme bort i fra at karaktersystemet legger opp til en konkurranse mellom elevene som ødelegger for mange? Kan det være at skolen i seg selv er satt opp på en måte som gjør at noen blir tapere? Kunne vi ha valgt en annen modell og funksjon…
  continue reading
 
Er det en selvfølge å få barn? Nancy L. Herz har kjent på press og fått reaksjoner når hun har ytret at det ikke er en selvfølge for hennes del. Hvorfor kan dette valget skape så mange reaksjoner som det gjør? Føler vi som får barn at vi må misjonere dette? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med…
  continue reading
 
Hvordan skal vi håndtere skoleangst når det forekommer? Hva fører til angst for skolene? Hvordan håndterer vi disse utfordringene? Har vi ressurser nok til det? Kan det være at skolesystemet er en utfordring? Hva kan nivådeling bidra med i dette? Må vi forlate ideen om enhetsskolen for å oppnå en god skole for alle eller er enhetsskolen løsningen? …
  continue reading
 
Reprise fra 18. juni 2019.Evnerike elever, elever med høyt eller ekstraordinært læringspotensiale, eller høyt begavede elever. Uansett hva man kaller dem, hvordan tilpasser vi skolen på en god måte for disse elevene slik at også de får utbytte av skolen og opplever mestring i skolen? Hva når de har utfordringer eller diagnoser som kompliserer bilde…
  continue reading
 
Hvordan skal kommuner håndtere oppgaven med å føre tilsyn med undervisningen som føres hos familier som fører hjemmeundervisning? Hvilke rammer finnes og hvordan skal dette gjennomføres? Hvilke fallgruver finnes det for kommunene som tilsynsmyndighet i dette? Hva har grunnloven med dette å gjøre? Hvorfor er det et poeng? Jeg snakker med hjemmeunder…
  continue reading
 
Reprise fra 1. januar 2019.En viktig debatt i skole-Norge de siste tiårene er innføringen, implementeringen, og bruken av digitale verktøy i undervisningen. En kraftig endring kom med innføringen av 1:1 dekning med iPader, nettbrett, Chromebooks, og laptoper når det ble mulig. Dette er en debatt som bølger frem og tilbake, og som vi nok ikke har se…
  continue reading
 
On this episode Lars speaks to professor Mariana Brussoni about her research on risky play, injury statistics, outdoor play, the influence of nature on children’s play, and how to keep children as safe as necessary, not as safe as possible, and why this distinction matters so much. Dr. Mariana Brussoni is a Professor at the University of British Co…
  continue reading
 
Reprise fra 15. januar 2019.Et gjennomgangstema de siste tiårene har vært skolens møte med psykisk uhelse og psykisk helse som tema. Dette har samtidig fått større plass i skolen, nå sist ved innføringen av folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i de nye læreplanene. Men hvordan holder dette seg i møtet med generasjon prestasjon og et ønsk…
  continue reading
 
Hvordan kan vi best drive undervisning om 22. juli? Hvordan kan vi forstå det som hendte der og hvordan det opplevdes for de som ble utsatt for terrorangrepet 22. juli? Hvordan driver 22. juli-senteret undervisningen sin? Jeg snakker med Stine Furan fra 22. juli-senteret og Maja Gudim Burheim, tidligere ansatt ved samme senter, nå ved Norsk PEN, om…
  continue reading
 
Reprise fra 12. mars 2019.Leksefrie skoler, leksebevisste skoler, og "Lekseskoler". Det er mange begreper ute og går, og vi er nok rimelig enige om hva de ulike begrepene innebærer. Men likevel, vet vi det? Hva vil det si å bli en leksefri skole og hvordan blir man det? Var det motstand i så fall og hva handlet det om? hvordan løste man det? I 2019…
  continue reading
 
Hvordan fremmer vi tros- og livssyndialog og hvordan motarbeider vi falske stereotypier, fordommer og ekstreme tendenser blant ungdom? Hvordan skaper vi et et mer raust samfunn med aksept for mangfoldet i det livssynsåpne samfunnet? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Eliana Hercz, leder og s…
  continue reading
 
Om en fisk skylles på land, vil den sprelle febrilsk. Er det fisken det da er noe galt med, eller konteksten den befinner seg i? Kan vi forvente at fisk fungerer godt i treklatring? Har vi skapt en skole som gjør det vanskelig å være barn? I hvert fall for noen barn eller kanskje til og med alle? Er det fokus som er feil eller er det i det hele tat…
  continue reading
 
Reprise fra 19. mars 2019.Har du tenkt over hvilket skoletilbud norske fengelsesinnsatte får og hvilke begrensninger det ligger på denne typen utdanning? Hvordan er egentlig utdanningssituasjonen for de innsatte og hva gjør vi for å bedre den? Hvordan foregår egentlig skolevirksomheten i norske fengsler og hvilke særlige utfordringer er det hos ele…
  continue reading
 
Signe Veierud Busch er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet, og mor til fire viltre barn, og lille Liv, som ikke fikk leve. Hun er også forfatter av boka «Senabort. Den usynlige sorgen». Da hun ventet sitt femte barn, viste undersøkelser at barnet i magen var alvorlig sykt, og ikke ville kunne få et normalt liv. Plu…
  continue reading
 
Hvordan innretter vi elevrådene og hva er formålet for dem? Hvordan kan de brukes til læring og hvilken påvirkning har faktisk elevene? Hva kan vi gjøre med elevrådene og hvilket potensiale har de faktisk? I denne ukens episode snakker jeg med Bjørnar Østerhus Dahle fra Demokratiakademiet og masterstudent Julie Wermundsen. Vi snakker om elevrådene …
  continue reading
 
Hvordan er det å være statskirke eller folkekirke i årene fremover? Hva må det jobbes med? Hvordan skal Den norke kirke håndtere den fortsatte overgangen fra statskirke til rimelig ordinært trossamfunn? Hva med finansieringsordningen, hvordan skal den være? Den norske kirke har kirkeinterne regler i Lovdata, er det problematisk? I dette frokostkaff…
  continue reading
 
Hvordan håndteres vold i skolen og hva er det som utløser den? Har skolene ressursene til å håndtere dette og det som måtte ligge bak? Hvordan møter skolen elevene som utøver vold og de ansatte og elevene som utsettes for dette? Hvordan ivaretar man alle de som skal være en del av skolen?Temaet for panelsamtalen var voldsutøvelse fra elever i skole…
  continue reading
 
Hvordan jobber vi i etterkant av terror, folkemord og drap? Hvordan håndterer vi det? Er det en kobling mellom 22. juli-terroren og folkemordet i Srebrenica? Hvordan kan det være relevant å ha et teologisk utgangspunkt i denne sammenhengen? Hva er egentlig muslimsk feministteologi? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i…
  continue reading
 
Hvordan skal vi tilpasse skolen og arbeidslivet for nevromangfold? Hvordan ivaretar vi at alle får vise frem sin kompetanse og en mulighet til å mestre og være en del av samfunnet? I dag snakker jeg med Jens T. Kanden fra Unicus om viktigheten av tilpasninger og mangfold i arbeidslivet etter at Kanden i flere anledninger har tatt til orde for vikti…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om en retning innenfor pedagogikken kalt kritisk pedagogikk, med kjente navn som Paolo Freire og Henri Girioux som noen av de viktigste teoretikerne. Vi er mildt sagt kritiske, for denne teoritradisjonen, som påstår å være kritisk til det etablerte, er så belemret med en språklig vaghet at den tilsynelatende ofte ikke kl…
  continue reading
 
Hva er Humanistisk samfund i Danmark og hva driver de med? Hvor lykkes de og hvor er utfordringene? Hvordan skjedde det at Danmark nå har fått en ny blasfemilov? Hvordan er ståa for dansk humanisme? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Kirstine Kærn, forperson i Humanistisk Samfund. Samtalen e…
  continue reading
 
Reprise fra 22. mars 2019.Som skole lærer vi nok fremdeles å leve med de nye læreplanene og hvordan de fungerer, men vi begynner nok å forstå dette nå på en god måte. Kanskje enda rarere er nok dette å forstå for de som ikke til daglig driver med skole, og i mange diskusjoner jeg er i så er det fremdeles selve kompetansemålene de er mest opptatt av…
  continue reading
 
Hvordan er det egentlig å være mann i Norge i dag? Hva har Mannsutvalget funnet ut? Hvor trykker skoen og hva er ståa for den norske mannen? Utfordringer, muligheter, og i det hele tatt. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Claus Jervell, leder for Mannsutvalget. Som nå har levert sin NOU. Du …
  continue reading
 
Hva er egentlig en klinisk pedagog og hvordan blir man i så fall det? Hva innebærer dette for den som er lærer og hva jobber man egentlig med som en del av yrket? Hva kan man i så fall bidra med inn i skolen og til barn og unge? Jeg snakker med Stine Løvereide i Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør. Der er hun spesia…
  continue reading
 
Reprise fra 11. juni 2019.Hvordan skal skolen være og hvem skal styre den? Det har vært gjennomgangstemaer gjennom podkastens historie. En av de klareste på dette området kan ha vært Eldar Taraldsen som snakket om marionetteskolen. Spørsmålet blir jo i så fall kanskje, hvem er marionettene og for hvem? Er det lærerne på oppdrag fra politikere og sk…
  continue reading
 
Hvordan skal vi håndtere taushetsplikten når vi interagerer med andre etater og tjenester? Hvilke opplysninger kan, må, og bør vi dele i ulike samarbeidskonstellasjoner som lærer? Hva kan vi ikke si og dele? Hva må vi vite om dette som en gjennomsnittslærer? Hva innebærer alt dette for oss som lærere? Det er et uttalt politisk mål å skape en velfun…
  continue reading
 
Reprise fra 26. mars 2019.Noen spesialpedagogiske og pedagogiske utfordringer er kjente, i hvert fall av omtale, om ikke også som en bestanddel i utdanninger og kompetanse. Andre utfordringer er sjeldnere eller det er mindre kjennskap til. Selektiv mutisme er nok en slik en. Vet du hva selektiv mutisme er for noe? Jeg pratet i 2019 med Dag Hellesun…
  continue reading
 
Hvordan sørger vi for gode sosiale forhold i høyere utdanning? Hvordan hindrer vi ensomhet når mange kommer fra helt andre steder og sammenhenger og nå skal studere, til dels, sammen på et sted? Klarer vi å fortelle hverandre at vi er ensomme eller sliter på andre måter? Denne ukens episode handler om prosjektet Sammen, et prosjekt der lærerstudent…
  continue reading
 
Reprise fra 5. mars 2019.Skeive tema på podkasten er tilbakevendende og en av de virkelig store øyeblikkene for meg personlig var når jeg fikk intervjuet Kim Friele om hennes perspektiver på skeiv norsk historie før hun døde. Det var veldig spennende for meg for min egen del, og jeg tror det ble et godt intervju også. Og hva trenger egentlig elever…
  continue reading
 
Hvordan krasjer foresattes rettigheter med barnas rettigheter? Hvordan skal vi vekte ulike rettigheter i slike konflikter? Hvordan kommer dette til uttrykk med tanke på trosfriheten? Er det andre rettigheter hvor det også er konflikt mellom foresatte og barn? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, m…
  continue reading
 
Hva må rektor vite om utdanningsrett? Hvordan håndtere saker som for eksempel relatert til kapittel 9A? Hvordan skal rektor tenke om og forstå jus? For rektor er jo sjelden jurist, men hva må hen vite om det likevel som en del av jobben? Et av de viktigste temaene innenfor skoleledelse og utdanningsledelse er spørsmål knyttet til det juridiske. Det…
  continue reading
 
On this episode I talk to Chris Balme, the author of the book Finding the Magic in Middle School (2022) and the founder of the Millennium School, an alternative middle school in San Francisco. We talk about what makes people enter the strange and confusing world of alternative education, and what sort of lessons Chris has learned from working with …
  continue reading
 
Hvordan tjener russeindustrien penger og hvordan utnytter de ungdommene våre? Hva ligger i kontraktene og hvordan fanger de inn ungdommene? Hvorfor er russeindustriens skole-Norges udiskuterte #metoo-skandale? Hva trenger vi å vite som lærere, foreldre, og elever om de som står bak russetiden? Om det som skjer bak kulissene og superbussene. Jeg sna…
  continue reading
 
Hvordan skal vi forholde til gravferd og gravferdsadministrasjon i det livssynsåpne samfunnet? Hvordan er behovet for livssynsåpne seremonirom der ute? Hva vil livssyns- og kulturelt mangfold bety for dødehåndtering ute i samfunnet vårt? Hvilke teknologiske nyvinninger kan vi se for oss fremover? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdale…
  continue reading
 
Hvordan forholder vi oss til og sikrer god opplæring til de som har kort botid i Norge? Hvordan ivaretar vi de rettighetene og behovene de har? Hva med de som i tillegg ikke har nevneverdig skolegang fra sine hjemland? Hvordan gjør vi dette og hva må vi tenke på når vi driver med dette? Jeg snakker med Irmelin Kjelaas, førsteamanuensis i norskdidak…
  continue reading
 
Reprise fra 5. februar 2019.Er det nødvendig med lekser? Hver gode lekser? Hva er en leksebevisst skole? Lekser og diskusjonen om lekser skal være en del av skolens praksis har vært et gjennomgående tema i norsk politikk over mange år. Også i denne podkasten. En av de viktigste stemmene i så måte er Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold og her…
  continue reading
 
Hva er spesielt med folkehøgskolepedagogikken og hva kan ordinærskolen lære av dette? Hva gir det folkehøgskolene at de ikke har en fasit å forholde seg til og at det ikke er viktig? Hva innebærer det for dem som pedagoger og profesjonsutøvere? Er de profesjonsutøvere? Jeg snakker med folkehøgskoleveteran Øyvind Brandt om dette med utgangspunkt i b…
  continue reading
 
Reprise fra 18. desember 2018.Hva det betyr at læreryrket er en profesjon? Er det det? Hva innebærer det i så fall? Hvordan brukes dette både for og i mot læreryrket, hvilke fordeler og hvilke ulemper gir denne betegnelsen. Dette var temaet jeg diskuterte med Hege Yvonne Hermansen, dengang da førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, nå professor …
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett