show episodes
 
H
Helhjerta

1
Helhjerta

Kompetansebroen

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig+
 
Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse. Den har etablert seg som en populær podkast hvor du møter mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig. Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell, pasienter og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring. Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 30 år, de siste 15 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun har n ...
 
Odontopoden er til for alle som er interessert tannhelse og alt som har med det å gjøre. Det er gjerne NTFs medlemmer - tannlegene. Vårt mål er å skape interessante samtaler, som vekker interesse og gir kunnskap. Vi snakker løst og fast om dagsaktuelle tema – litt uhøytidelig, lett å høre på. Programleder er Christian P. Fjellstad, og fast gjest er NTF-president Camilla Hansen Steinum.
 
Loading …
show series
 
Ingen ønsker å fremstå som inkompetente og udugelige! Samtidig vet vi at alle kan gjøre feil, og vi gjør feil - alle sammen! Psykologisk trygghet er en forutsetning for god pasientsikkerhet mener Kari Annette Os, som etter mange år i spesialist- og kommunehelsetjenesten nå jobber i Helsedirektoratet for å spre kunnskap om kvalitetsforbedring. Psyko…
 
Godt nytt år og velkommen til 2022. I årets første episode ønsker ny fast gjest velkommen - nylig tiltrådte president i Den norske tannlegeforening Heming Olsen-Bergem. Heming er spesialisttannlege for kjevekirurgi med jobberfaring fra mange sektorer: Universitetet i Oslo, sykehuset i Drammen, Forsvaret og egen tannlegepraksis. Vi blir litt bedre k…
 
May Granly var leder for et sykehjem i Gjerdrum da hun fikk en telefon midt på natten. Det hadde skjedd et ras i nærheten av sykehjemmet og beboerne måtte evakueres så snart som mulig. Hva går gjennom hodet etter å ha mottatt en slik telefon? Og hvor gjør man av beboere på et sykehjem midt på natten midt i jula? Hør May Granly fortelle om sine oppl…
 
I årets siste episode oppsummerer vi helsepolitikken for 2021. Vi trekker linjen fra partienes landsmøter, gjennom stortingsvalg, nye regjering og til slutt til budsjettforlik for 2022. Samtidig er det siste episode med Camilla Hansen Steinum som NTF-president og fast gjest i podcasten. 10 år i en organisasjon som virkelig har utviklet seg, hva er …
 
NTF landsmøte brakte odontopodden over fjellene og til Bergen. Ved Norges nest eldste universitet finner vi det medisinske fakultet, som huser institutt for klinisk odontologi. Her ledes odontologistudiene med kløktig hånd av instituttleder Asgeir Bårdsen. I denne episoden blir vi kjent med studiene, liv og lære ved universitet i Bergen - UiB.…
 
Hvordan er det for barn å vokse opp med en psykisk syk forelder? Og hvordan kan vi møte dem? Det vet Grete noe om, for moren hennes var alvorlig psykisk syk. Etter hvert ble dagens gjest selv en fagperson på feltet. Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut og spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse …
 
Nylig lansert prosjektet Grønt Helsevesen rapporten Grønn omstilling i helsesektoren. NTF har fremmet innspill til arbeidet med rapporten og i NTFs arbeidsprogram kan en lese at NTF skal bidra til å bevisstgjøre medlemmene om behovet for en mer miljøvennlig og bærekraftig tannhelsetjeneste, samt oppfordre medlemmene til å stille miljøkrav til lever…
 
I november tok vi turen til Bergen og arrangerte Landsmøte i Den norske tannlegeforening – storstilt konferanse og messe, her ble det også plass til ren tannhelsepolitisk debatt. Der møte tannlege, politikere og politisk kommentator hverandre for å snakke om hva som skjer på feltet og for å diskutere tannhelse som som universell rettighet eller et …
 
Hva er kampanjen Gjør kloke valg? Hvordan kan tannlegene bidra? Tannlegeforeningen lanserte høsten 2018 en liste med seks ulike råd knyttet til undersøkelser og behandlinger innenfor odontologi som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Hvert råd har en kort beskrivelse og referanser til faglige studier s…
 
Samvalg handler om å involvere pasienter aktivt i avgjørelser om undersøkelse og behandling. Men det er ikke bare enkelt. Bli med i en spennende diskusjon med to som kan mye om emnet. Simone Kienlin er sykepleier, stipendiat og spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF. Pål Gulbrandsen er professor i helsetjenesteforskning og jobber med klinisk kommunika…
 
Rus og avhengighet er mange ting, pasientgruppen er bred og behandlingen varierer. Nytter det? Hvordan blir disse pasientene tatt imot? Hva med skam og verdighet, og drikker vi for mye i Norge? Bli med på en spennende samtale med avdelingsleder og psykiater Geir Ebbestad og klinisk sosionom Gunn Eva Bekken fra Avdeling rus og avhengighet på Ahus.…
 
Tanja Bårdsen er jordmor ved Kvinneklikken på Ahus, hvor hun jobber i et team som gir råd og støtter gravide kvinner med spesielle utfordringer. Hør hvordan de jobber med rusproblematikk, spiseforstyrrelser, overvekt m.m. Tanja er i tillegg utdannet som personlig trener og mental coach, så du får også med deg gode råd om kosthold og trening.…
 
Tannlege, professor, tidligere dekan ved UiO, og nå snart president i ADEE (Association for Dental Education in Europe) - en internasjonal medlemsorganisasjon hvis formål er å fremme kunnskap om oral helse, utdanning og utdanningsforskning. Mannen hvis tenner, munnhelse og utdanning er sitt kall. Odontopoden ønsker velkommen til Pål Barkvoll!…
 
Åpenhet, inkludering og samhandling var stikkord da NTF inviterte til dialog om frafall og utenforskap sett fra et munnhelseperspektiv, under årets Arendalsuke. Mange opplever fysiske og psykiske helseutfordringer som gjør at man ikke kommer inn i, eller faller ut av, arbeidslivet. Dårlig oral helse kan være en medvirkende og forsterkende faktor i …
 
Liv Rydjord Norum er geriatrisk sykepleier og mor til fire barn. Da hennes datter, Synnøve, var fire år fikk hun kreft og døde etter hvert. Liv forteller om hele prosessen fra sykdommen ble oppdaget til det ikke var mer å gjøre. Hvordan var behandlingen? Hvordan ble de møtt i helsevesenet? Hvilke behov hadde de som pårørende? Hvordan er det å leve …
 
Med under en måned igjen til valget og med tannhelse som en av de helsesakene som har seilt opp til debatt er NTF godt fornøyd med oppmerksomheten. President Camilla Hansen Steinum og rådgiver Christian P. Fjellstad oppsummerer de 7 foregående podcastepisodene og ser hen til sommerens debatter og mediaoppslag. Det blir endringer i tannhelsepolitikk…
 
Musikk kan være et sterkt virkemiddel. Det kan inspirere, engasjere og vekke til live ressurser i mennesker. Hva er musikkterapi og hvorfor brukes det i helsetjenesten? Hvordan jobber en musikkterapeut? Hør hva musikkterapeut Monika Overå mener og har erfart. Hun er lektor og stipendiat ved Norges musikkhøgskole og har i mange år jobbet ved Ahus.…
 
Senterpartiet var sist ute med landsmøte, så sent som i juni, og endelig tar Stortinget ferie. Endelig fant Odontopoden tid sammen med Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og nestleder i helse- og omsorgskomiteen, og snakket løst og fast om Senterpartiets tannhelsepolitikk. Et tradisjonelt sentrumsparti med gjenkjennelig fokus på fylkeskommunens an…
 
Turen er kommet til regjeringspartiet Høyre. Det største partiet på ikke-sosialistisk side, partiet som har helseministeren og hele fire personer i Helse- og omsorgskomiteen. En av disse er Erlend Larsen som nå gjør seg klar til både litt ferie og til nytt valg som førstekandidat i Vestfold. Vi gjør nytt dypdykk i partiprogram og lærer mer om Høyre…
 
Å håndtere alvorlig skadde pasienter krever rask innsats og spesiell kompetanse. Hør hvordan et sykehus organiserer og jobber med traumeteam. Hvordan tas pasienter imot og behandles? Hvordan trener traumeteam? Du får også høre en del om forskjellen mellom medisinere og kirurger. Jan Torkild Haukvik er karkirurg og leder av traumegruppen ved Ahus.…
 
I serien av politiske partier som stiller til valg og trolig kommer inn på tinget stiller partiet Rødt. I denne episoden har vi med oss Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og førstekandidat Akershus valgkrets. Rødts tannhelsepolitikk i det nye stortingsprogrammet er kort, men omfattende: Offentlig drevet og finansiert tannhelsetjeneste. Men h…
 
I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. I denne episoden blir vi bedre kjent med SVs helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson og lærer mer om SVs tannhelsepolitikk. Hvordan skal vil de org…
 
Styringspartiet på stø kurs mot regjeringskontorene ved årets valg - hva vil Arbeiderpartiet med tannhelsen hvis de kommer på plass? Med oss i poden er Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant fra Aust-Agder og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite. Vi snakker om politikk, valgkamp, den offentlig finansierte tannhelsetjenesten, folketrygd…
 
Med oss på tråden er MDGs Kristoffer Robin Haug. Han er 2. vara for Oslo til Stortinget i dag og ender trolig opp som 1. vara for Akershus etter høstens valg. I disse dager er han fylkestingspolitiker på heltid og MDGs helsepolitiske talsperson. Haug forklarer hva det vil si å være grønn i norsk politikk og hva MDG mener om tannhelse. Vi snakker bl…
 
Finn Schjøll, eller Blomster-Finn som han gjerne kalles, er en fargerik og folkekjær personlighet som gir ved dørene og syns livet er spesielt. I denne episoden kan du høre om oppvekst, familie, fattigdom, venner og kreftbehandling. Om å være homofil på 80-tallet. Om etikk, moral og mye annen folkelig visdom. Visste du forresten at Finn er en av de…
 
Hva er et Dok. 8-forslag? I løpet av april'21 leverte NTF hele 6 høringsinnspill på ulike tema som tannhelsereform, antibiotikaresistens, språkkrav for helsepersonell, TOO-ordningen og de regionale kompetansesentrene. Alle saker som denne gang ble løftet frem som politiske forslag fra ulike stortingsrepresentanter. Slike forslag kalles Dok. 8-forsl…
 
Hva er kommunale akutte døgnenheter og hvordan fungerer de? Oppfyller de funksjonen de var tiltenkt og hva kan forbedres? Hør om samhandling, brukermedvirkning og hvilke erfaringer pasienter, pårørende og medarbeidere i helsetjenesten har gjort. Anne-Kari Johannessen er anestesisykepleier, førsteamanuensis ved OsloMet og seniorforsker ved HØKH, Ahu…
 
I Norge lever over 100 000 personer med demens og trenden er økende. Hvordan er det å være pårørende? Hva er pårørendes ansvar, hva er helsetjenestens ansvar og hva er en fornuftig arbeidsdeling? Hør om fysiske og emosjonelle belastninger og få historier fra noen av intervjuene. Kristin Häikiö er sykepleier og førsteamanuensis ved OsloMet.…
 
Når får tannleger koronavaksine? Myndighetene sier at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten og at tannhelsepersonell skal prioriteres på linje med annet helsepersonell. Det er det mange tannleger som ikke opplever å være riktig. Store variasjoner i ganske land gir grunn til å stille spørsmål ved hvordan vaksinasjonsregimet egentlig …
 
Hvordan forholder helsetjenesten og helsepersonell seg til en flerkulturell befolkning? Hvilke utfordringer gir det? Hvordan er det for pasientene? Hva slags omsorg får de i siste fase av livet? Beret Bråten er forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært opptatt av forskjeller, likheter og utfordringer i et flerkul…
 
Bjørg Elisabeth Oserud kom så vidt ut og så huset forsvinne i raset i Gjerdrum. Senere var hun med på å begrave sin nabo. Dette er en åpen og jordnær samtale om både liv og død. Hva er viktig når krisen rammer? Hvordan kom hun seg videre? Bjørg Elisabeth er tidligere sykehusprest på Ahus og var også prest i Utøya-området da den krisen inntraff.…
 
Jan Erik Berdal er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og avdelingsleder for infeksjonsavdelingen på Ahus. Hør hvordan pandemien har sett ut fra hans ståsted, og hvilke viktige beslutninger som ble tatt på sykehuset. Hvordan oppstår pandemier og kan vi få nye pandemier snart? Hvorfor reagerer vi forskjellig på korona-virus, og hva med …
 
Hvordan har korona-krisen påvirket helsepersonell, og hvordan kan vi fortsatt stå i den? I denne episoden snakker Heidi med Karl Johan Seim-Wikse som er psykologspesialist og leder for Bedriftshelsetjenesten ved Ahus. De snakker om forventninger, forebygging, støtte, motivasjon, motstandskraft, felles ansvar, lederens rolle og mye annet.…
 
Mange er nysgjerrige på det psykiatriske fagfeltet. I denne episoden kan du høre om mange psykiske lidelser, som psykose, schizofreni, bipolar lidelse og personlighets¬forstyrrelse. Kan vi forutsi om noen vil begå selvmord? Hva med medisinering? Og hvordan tar de ansatte vare på seg selv og hverandre? Bruno Nightingale er psykiater med erfaring fra…
 
Hør moderator Hans Jacob Rønold, prodekan og førsteamanuensis ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og utdanningssjef Øyvind Asmyhr fortelle om hvorfor nettopp du og din tannhelsesekretær bør melde dere på NTFs Symposium 2021 11. og 12.mars. Gjestene prater om det brede og sterke programmet, hvordan NTF har løst gjennomføringen digital…
 
Psykologspesialist Edyta Rhodes og barnepsykiater Fredrik Skarderud jobber ved Intensiv Poliklinisk Oppfølgingsteam (IPO) – et ambulant team på Øvre Romerike. Hør hvordan de hjelper barn og ungdom som ikke passer inn i det ordinære helsetilbudet. Hva er suksessfaktorer? Hva med metoder og medisiner, og hvordan jobber de med familien?…
 
Fødsel og foreldreskap kan være ekstra utfordrende, f.eks. på grunn av rusmisbruk. Hvordan kan vi hjelpe spedbarn som er utsatt og hvordan hjelpe foreldrene til å bli gode omsorgspersoner? Dette er Kerstin Søderstrøm opptatt av. Hun er barnepsykolog ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Kerstin er genuint opptatt av…
 
Torgrim Sørnes er gynekolog med en 36 år lang karriere bak seg. Han er den nysgjerrige typen som forsker med et historisk falkeblikk, så du får høre om fødsler og aborter helt tilbake til 1700-tallet. Torgrim har også gitt ut seks bøker om henrettelser i Norge. Han forteller om skarprettere og halshugginger, og samtalen ender med de helt store spør…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login