Adventista offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Podkasten om ham som er Skaper, Frelser og Konge over alle ting. Hver episode er vanligvis 15-20 minutter og utforsker et bibelsk tema, ofte med en vinkel på det budskapet som Bibelen kaller "evangeliet" (de gode nyheter). Episodene produseres av Lars Dorland, en dansk pastor som bor i Haugesund.
 
Loading …
show series
 
"Jesus er Konge" er ikke en aktiv podcast i disse dagene, fordi jeg jobber med et bok-prosjekt basert på podcasten i stedet. Men i stedet kan du få denne preken, som jeg holdt i Adventistkirken i Stavanger den 23. april: Måtte Jesus dø for at Gud kunne tilgi oss? Husk at Jesus er Konge, og ha det bra.…
 
"Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." (Johannes 1,9) I denne episoden fortsetter vi å utforske metaforene i det første kapittel av Johannesevangeliet. Vi finner blant annet ut hvordan evangeliet lå skjult i Skapelsesberetningen og hører hvem (og hva) Johannes tenker at Jesus faktisk er! Enkelte andre skriftsteder blir ne…
 
Hvorfor kalte Johannes Jesus for Ordet (Joh 1,1)? Det finnes ulike teorier. Vi prøver å se nøye på hva Johannes gjør i sin tekst, og vi oppdager med det samme at Jesus presenteres som Skaperen. Og ikke bare det, Jesus er også Lyset og Guds visdom, den visdom som alltid har vært der og som hele kosmos vitner om. Johannes 1 er et fantastisk kapittel …
 
Evangeliet handler om at "gudene skal falle". Det er usannsynlig at du har hørt en pastor eller prest forkynne denne vinkel på evangeliet i en kirke før, men det er ikke desto mindre en legitim vinkel når man ser på Bibelens mange løfter - ikke minst når man ser på Salme 82. Gudene hadde makten, men de forvaltet den på en dårlig måte. De skal dø, f…
 
Det er ingen gud som Gud, men finnes det likevel andre guder? Hva sier Bibelen om dette, og hvordan relaterer dette til frelsen og det budskap som vi kaller "evangeliet"? Vi åpner her for et veldig interessant emne når vi skal se på den usynlige åndeverden fra et oldtidsperspektiv. Og gled deg: Neste episode - 2.19 - kommer til å gå enda dypere. Vi…
 
Hvorfor har Gud en menighet? Hva er planen med oss egentlig? Vi finner svar når vi tar i betraktning Guds plan med menneskeheten og det skapte, altså når vi ser på hva Gud sa på side 1 av Bibelen at de skulle gjøre. Det viser seg at Guds plan er intet mindre enn å gjenetablere menneskets herredømme over det skapte med en ny Adam, slik at vi endelig…
 
Hvordan reagerer Gud på synd? Er Gud hevngjerrig når han dømmer? Er Guds straffedommer vilkårlige eller følger de faktisk en form for logikk? Vi ser på hvordan straffen henger sammen med overtredelsene i noen av Bibelens første beretninger (Adam og Eva, Kain og Abel, Syndfloden), og vi ser også på et par eksempler fra resten av Bibelen: 1 Mosebok 3…
 
En av mange interessante ting som Skapelsesberetningen forteller oss er at Guds store plan alltid har vært å velsigne verden og alle levende vesener. Men de første 11 kapitler av Bibelen forteller også historier om hvordan vi mennesker har komplisert dette og brakt forbannelser over oss (og over jorden, ikke minst). Guds plan har dog ikke endret se…
 
En av de eldste beretninger i Bibelen er også en av de mest utfordrende. Kan vi virkelig tro på en Gud som dreper mennesker og dyr med en stor flom? Jeg har ikke alle svarene, men noen ting finner jeg likevel veldig inspirerende med denne fortellingen, ikke minst sporene vi finner av evangeliet. Hvem er Gud egentlig? Hvordan responderer han på onds…
 
Hva var problemet i Babel? Hvorfor likte Gud ikke tårnet deres? Den siste fortellingen i Urhistorien gir svar på noen av de store spørsmål i verden om hvorfor det finnes så mange ulike folkeslag, hvorfor de er delt og hvorfor de er i krig med hverandre. Var dette virkelig Guds plan fra begynnelsen? Eller har han en annen plan (om å velsigne dem)? O…
 
Gud satte mennesket lite lavere enn de himmelske vesener, for han kronet det med "herlighet og ære" (Salme 8). Det er tid å snakke litt mer om denne "herligheten", for dette er et ord som både hjelper oss med å skjønne Gud og oss selv og de gode nyheter. Hva er Guds herlighet? I hvilken forstand hadde mennesket "herlighet" da Gud skapte det og plas…
 
Mennesket er skapt i Guds bilde til å "råde over de ville dyr". Men et dyr var listigere enn de andre dyrene. I denne episoden snakker vi om begynnelsen på ondskapen i verden. Vi snakker om mytene som forteller sannheten om virkeligheten og menneskets tilstand, om uretten og volden, om hvordan Syndens makt fikk makt over menneskeheten og om hvordan…
 
"Hva er et menneske?" Ett av de store spørsmålene som ethvert livssyn, enhver filosofi, enhver religion nødvendigvis må adressere. Bibelens svar er at mennesket er skapt i Guds bilde. Men hva vil det si? Konteksten gir oss svar. Vi ser også på Kong Davids refleksjoner over dette og hvordan vi mennesker stiller i forhold til stjernene (alt vil bli f…
 
Hva har vin (alkohol) og Ånden til felles? Kanskje gleden de kan gi når man fyller seg med dem? Men hvor vinen kan føre til en del negative konsekvenser, så oppnår man helt andre ting når man tar imot "Den hellige ånds gave". I denne episoden ser vi litt mer på pinsedagen og tar hull på et interessant og veldig mystisk tema relatert til livet som e…
 
Gud er Skaperen og han har et særlig omsorgsfullt forhold til det han har skapt. Han har store planer med det. Planen etter syndefallet er ikke å hive alt i en stor søppelbøtte og lage noe helt nytt i stedet. Planen er å helbrede, gjenopprette og frelse det skapte gjennom det som Bibelen kaller en "ny" skapelse. Alt dette skjønner vi enda bedre når…
 
På Jesu tid var det et løfte som mange jøder ventet på snart skulle bli oppfylt: At Guds herlighet skulle vende tilbake og fylle tempelet på nytt. Til tross for at dette var et stort løfte og en viktig del av jødenes forventning på Det Nye Testamentes tid, så er det en del av Bibelfortellingen som vi kristne har klart å nærmest glemme ut (eller har…
 
I menigheten i Korint hadde de mange problemer. Man kan være trist på menighetens vegne og Paulus som hadde så masse problemer med dem, men en god ting kom ut av det: Korinterbrevene. Og i disse brevene forklarer Paulus også hva som er sentralt for evangeliet som han har forkynt for dem. Dette budskap handlet både om oppstandelsen (både Jesus sin o…
 
I denne episoden har jeg en samtale med Vidar Hovden, pastor i Ålesund, om den fantastiske og inspirerende preken av Jesus som finnes i Matteusevangeliet 5-7. Episoden er altså en åndelig etterfølger til "Episode 1.14 - En preken om Riket". Jeg spør Vidar hva Bergprekenen var for en tale og hva vi kan bruke den til i dag. Vi snakker om talens plass…
 
Hvor er Jesus nå? Hva er hans status? At Jesus sitter ved Guds høyre hånd kan i dag høres ut som en uvesentlig detalj. Men når vi ser hvordan dette blir gjentatt igjen og igjen i Det Nye Testamente, både i den primære forkynnelsen av evangeliet og i andre sammenhenger der det tilfeldigvis faller forfatterne inn som verdt å nevne, så skjønner vi at …
 
Lars, hvorfor er du så opptatt av at "Jesus er Konge"? Hvorfor rir du fremdeles på denne litt bisarre kjepphesten? I denne episoden gir jeg et lengere svar, men det er overordnet sett to grunner: 1) Det er en sentral del av evangeliet ifølge Bibelen. 2) Vi kristne har sviktet dette budskapet - vi har forkynt andre ting i stedet. Jeg kommer inn på R…
 
Profeten Esekiel ble i et syn vist en dal med masse tørre knokler. Han talte profetord til dem og Ånden gjorde dem levende. Det er snakk om en profeti om en stor oppstandelse - men hva refererer det mon til? Kan det være Jesus? Kan det være nasjonen Israel? Kan det være menigheten? Fokus blir på følgende bibeltekster: Esekiel 37 Apostlenes Gjerning…
 
Oppstandelsen bekrefter at Jesus er Kongen! Det forkynte apostlene helt fra begynnelsen. De presenterte det som et tegn fra Gud - et tegn på at Jesus oppfyller de messianske profetiene og derfor er "Herre over alle". Vi ser på "evangeliet" slik det blir presentert i disse kapitlene: Apostlenes Gjerninger 10 Apostlenes Gjerninger 17…
 
To disipler var på vei til Emmaus. Forvirringen var stor, de hadde sett deres Messias bli korsfestet og hørt fra kvinnene at graven nå var tom. Da sluttet Jesus seg til dem, men de kjente ham ikke igjen. Denne interessante beretningen har mye å fortelle oss om Jesus, om oppstandelsen og om hvordan vi skal forstå Skriftene (ikke minst Det Gamle Test…
 
Jesus ble reist fra de døde. Men hvordan? Hvem gjorde det? Var det Faderen? Var det den Hellige Ånd? Eller var det Jesus selv (som reiste seg opp)? Følgende tekster hjelper oss å finne svar på spørsmålet: Apostlenes Gjerninger 2 Efeserbrevet 2,6 Romerbrevet 8,11 Johannesevangeliet 10,17-18 Åpenbaringen 1,18 Denne episode berører noen av de ting som…
 
Disiplene påstod at Jesus var død, men var blitt levende igjen. Var de idioter? Eller er historien deres faktisk troverdig, også ut fra et historisk synspunkt? Vi ser i denne episoden på argumentasjonen for Jesu oppstandelse og prøver å tenke som historikere. For en gangs skyld ingen lesning av bibeltekster! De omtales bare indirekte. Ønsker du å v…
 
Jesus døde langfredag. Lørdag hvilte han. Tidlig søndag morgen fant kvinnene graven tom. De ulike evangelier har litt ulike beskrivelser av hva som faktisk skjedde, men noen ting er de enige om, ikke minst at han som før var død var blitt levende igjen. Vi leser om oppstandelsen i Matteus, Markus, Lukas og Johannes og ser på hva de reelt påstår skj…
 
Jesus var et "syndoffer". Dette er en veldig betydningsfull metafor som Bibelen bruker om hva Jesus gjorde på korset. Det forteller oss at korset kan forstås i lyset av Israels helligdomstjeneste, eller kanskje det er omvendt: Jødenes helligdomstjeneste forstås nå i lyset av korset! Vi ser på betydningen av dette ordet og hvordan Jesus har oppfylt …
 
Hva betyr det at Jesus "døde for våre synder"? Hvordan skal denne formuleringen forstås? Kan vi komme under overflaten og skjønne hva som er mekanismen i Jesu død og hvordan det frier oss fra synder? Og hvordan henger det sammen med historien om Israel og deres synder? Kan historien deres hjelpe oss å skjønne denne mystiske formuleringen? (JA, DEN …
 
Hva vil det egentlig si at Gud "sendte sin egen Sønn som syndoffer ... og holdt dom over synden i oss." (Romerbrevet 8,3)? Det er spørsmålet i denne episoden, hvor vi ser på hvordan Paulus snakker om "Synd". Betyr det alltid "lovbrudd" eller snakker Paulus i virkeligheten om seieren over en makt (ondskapen i verden)? Jeg anbefaler disse tidligere e…
 
Jesus døde på korset, og derfor kan vi få "tilgivelse for synder"! For noen er dette kanskje nok, men noen av oss har lurt på dette: Hvordan henger korsfestelsen egentlig sammen med at Gud tilgir oss? Trengte Gud virkelig å se sin sønn lide og dø, før han kunne finne det i hjertet sitt å tilgi menneskers synder? Tekster om korset og tilgivelsen: Ma…
 
Hva forkynte Jesus? Fred. Og hva oppnådde han på korset? Fred. Dette er bibelske svar, som trenger å bli fremhevet på nytt. Fred er dog ikke bare forsoning av fiender, og det er ikke bare noe vi venter på, men det er en måte å leve på - en vei som man kan gå på, mens man følger Lyset fra Det Høye (Jesus). Vi ser på disse tekster om "budskapet om fr…
 
For oss kristne regnes det som et faktum at Jesus døde for oss. Men døde han i stedet for oss? Eller dør vi med ham? Er Jesus sin død ensbetydende med at vi ikke trenger dø? Eller utfordrer Jesus oss faktisk til å gå den samme veien som han selv gikk? Vær forberedt på en episode, hvor vi prøver å virkelig trenge inn i tankesettet til de første kris…
 
Hva betyr det at Jesus døde på korset? Man kan spørre mange teologer og kristendomseksperter, men i denne episoden spør vi Jesus. Han gir faktisk en kort forklaring til disiplene. Og han sier at det er noe man kan drikke! Jeg ser på hva Jesus sier her: Markus 14,24 Matteus 26,27-28 Lukas 22,20 Og jeg snakker om den nye pakt, som man kan lese om her…
 
Rasisme har vært et stort samtaleemne i løpet av sommeren 2020. Men hva tenkte Bibelens forfattere egentlig om forholdet mellom sorte og hvite mennesker? I denne episoden gir vi (langt om lenge) plass for Paulus og ser på hva han har å si om forholdet mellom ulike kategorier av mennesker. Det helt store spørsmål vi tar hull på er dog også dette: Hv…
 
Profeten Jesaja beskriver (cirka 700 år f.Kr.) en mystisk skikkelse som "ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder." Men hvem er denne tjeneren egentlig? Er han en profet eller en konge eller noe helt annet? Og hva oppnår han med sin lidelse? Hvorfor dør han? Hva dør han for å gjøre? I denne episoden snakker jeg om disse tekstene: Jesaja 5…
 
Hvorfor holdt Jesus lav profil? Hvorfor avviste han noen av de folk som ville følge ham? Hvorfor var han så opptatt av akkurat jødene (kom han ikke for å frelse hele verden)? Og sist, men ikke minst: Hvorfor er Ringenes Herre-trilogien så fantastisk? Dette er en lengere episode med mange bibeltekster, som jeg for en gangs skyld ikke vil notere her.…
 
"For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange." Dette viktige verset i Markus forteller oss mye om hvordan Guds rike er annerledes enn denne verdens riker og utfordret disiplenes måte å tenke på. Men på et punkt er verset her ganske mystisk. Er Jesus virkelig "løsepenge"? H…
 
Hva skjedde på korset? Som kristne tror vi at Jesu død frelser oss, men hvordan fungerer det egentlig? Hva sier evangeliene selv at Korsfestelsen handlet om? Vi leser følgende tekster: 1 Korinterbrev 2,1-2 Markusevangeliet 15,16-32 Noen anbefalinger: Denne episoden er inspirert av The BEMA Podcast, spesifikt episoden om Markusevangeliet. Pastor Har…
 
Hvorfor er Markus kortere enn de andre evangeliene? Markusevangeliet er et action-evangelium! En rask fortelling om hvordan Guds rike invaderte verden og jaget ut onde makter. Markus beskriver tilmed Jesus som en sterk røver! Vi ser på de tre første kapitler av Markus, men legg især mærke til Markus 3,27. Jeg siterer også noen ord fra Paulus om Gud…
 
Denne bønnen fikk disiplene av Jesus. De skrev den ned, og i denne episoden vil vi reflektere over dens innhold og be den sammen: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ik…
 
"Himmelriket er kommet nær" er en kort og ganske vag setning. Var dette virkelig alt Jesus gikk rundt og sa? Svaret er selvfølgelig nei - det er bare en oppsummering. Etter å ha beskrevet hva Jesus gikk rundt i Galilea og gjorde, så fokuserer Matteus (i kapittel 5, 6 og 7) endelig på hva Jesus gikk rundt og forkynte. Vi får her evangeliet om Riket …
 
Mange av oss har lært at Guds rike bare hører fremtiden til. Men er dette hva Bibelen faktisk sier? Er det slik evangeliet (som Jesus forkynte) lyder? Denne episoden introduserer læren om at Guds rike er "allerede" og "ikke ennå". Her er bibelversene vi ser på: "Ikke ennå"-riket: Apostlenes Gjerninger 3,19-21 Romerbrevet 4,13; 5,9; 6,23; 7,27; 8,17…
 
Basileia! Det greske ordet for "rike" er verdt å bli kjent med. Ordet kan nemlig også oversettes til "kongsmakt". Det vil si at Guds kongsmakt er kommet nær i Jesus! Og denne kongsmakten kommer ovenfra og er derfor veldig annerledes enn den type makt vi normalt ser praktisert i verden. Vi ser på: Matteus 16,27-28 Johannes 18 og 19 (og især 18,36)…
 
Jesus kom for å få all makt i himmelen og på jorden og bli hele verdens konge. Men da folkene oppdaget at han var noe stort og ville ta ham med seg og gjøre ham til konge, så gikk han sin vei. Hva gikk det dog ut på? Hvorfor tok Jesus ikke den lette ruten mot tronen sin? Tekster som vi ser på i denne episoden: Filipperbrevet 2,10-11 Johannes 6 Matt…
 
Tankeeksperiment: Hva nå hvis Jesus ikke hadde sagt "Guds rike er kommet nær", men i stedet hadde sagt "Gud er kommet nær"? I en forstand er det faktisk det han sier, for evangeliet handler om at Gud ikke lengere er langt fra oss. Historien om Jesus er historien om hvordan Herren kom til verden for å være nær. I denne episoden ser jeg på: Markus 1,…
 
Jesus er Guds sønn og Menneskesønnen. Vet du hvem ellers som en gang ble kalt "Guds sønn"? Israel! (Altså ikke mannen, men folket.) Den forbindelsen utforsker vi i denne episoden, og blant de ting vi oppdager er, at historien om Israel hele tiden var på vei mot Jesus. Jesus er nemlig den perfekte israelitt og hans liv er oppfyllelsen av et løfte om…
 
Når Jesus snakket om seg selv, så kalte han seg konsekvent "Menneskesønnen". Den tittelen bruker vi kristne kanskje sjeldent - nærmest kun når vi leser høyt fra evangeliene! Men for jødene på hans tid var det en tittel fylt til randen med mening, ikke minst på grunn av et syn som profeten Daniel fikk i Babylon om verdens ende! I denne episoden ser …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login