Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
De tre Musketerer

De tre Musketerer

Unsubscribe
Unsubscribe
Daglig+
 
Provoserende skavanker, kontroversielle skråblikk på verden og håpløse resonnementer er med på å legge grunnlaget for De tre Musketerers podcast. En podcast med manko på både drivkraft og profesjonalitet, ledet av tre musketerer uten så mye som et snev av erfaring. Velkommen skal du være! Kontakt: tremusketter@gmail.com
  continue reading
 
Artwork

1
Aftenposten

Aftenposten

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Aftenposten opplest er en tjeneste fra Aftenposten som lar våre lesere høre Aftenpostens hovedoppslag opplest hver dag, i tillegg til lengre artikler fra A-magasinet. Artiklene slippes hver kveld ca klokken 23:00.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Jeg har en veldig enkel teologi: Jeg tror den onde står bak det onde. Alt det onde som vi ser i verden, er ikke fra Gud! Han er ikke den som forårsaker det onde, men det er det en ond ånd som står bak, og som bruker og undertrykke mennesker.Når vi er klar over at det finnes en ond åndelig virkelighet, kan vi kan erfare at mennesker blir satt i frih…
  continue reading
 
Gud har gitt oss en rustning som han vil at vi skal bruke. Den vil hjelpe oss til å stå imot alle den ondes listige knep og piler.I dag vil jeg ta opp de seks delene av rustningen og snakke om det, som hva betyr sannheten ombundet om livet, troens skjold, Åndens sverd etc.Husk også å få med deg forrige del, som er en innledning til denne delen.…
  continue reading
 
Å ta på seg rustningen er ikke et strev og et rituale. Rustningen er noe som alle kristne har fått, men vi trenger å bevisstgjøre oss hva det vil si at vi har den.I skapet mitt har jeg en jakke. Den ble gitt meg av en person, men det er min jakke, den tilhører meg. Hvis jeg bare lot jakken henge i skapet, ville den vært til nytte for meg?En hypotet…
  continue reading
 
Vår fiende, djevelen, vil gjerne fortelle deg dette: Gud ikke er med deg, du har vært ulydig og han har forlatt deg, han vil ikke lenger beskytte deg.Jeg var fristet til å tenke slik den gangen jeg brakk opp kneet igjen, men Gud er ikke slik.Det står i Bibelen at Gud vil aldri slippe deg eller forlate deg, han er ikke langt borte når du trenger han…
  continue reading
 
Det er mange løgner vi kan tro på når det kommer til hvem Gud er, og en av dem kan være at Guds kjærlighet, nåde, å få bønnesvar, oppleve frihet og beskyttelse har mange betingelser.Før trodde jeg at Gud bare beskyttet meg når jeg var lydig og hadde husket på å bekjenne alle mine synder, men det stemmer ikke!…
  continue reading
 
Dette er en kort førjuls oppmuntring der jeg snakker om at Jesus kom for å gi oss liv. Jeg snakker også om at Gud har velsignelser for deg denne julen.Dette er den siste undervisningen før jul, men jeg er tilbake med ny undervisning, og vil fortsette med min serie om fridd oss fra den onde, etter nyttår, den 7. januar 2024.Ønsker alle som har fulgt…
  continue reading
 
For å bli fri fra djevelens påvirkningskraft på ditt liv er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp!Men hva er egentlig omvendelse?En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring Ett løf…
  continue reading
 
Løgn: Gud kan ikke hjelpe, sette meg i frihet eller helbrede meg før jeg har…….Jeg trodde på denne løgnen om at jeg måtte klare å bekjenne alle synder jeg hadde begått siden jeg var tre år gammel, og passe på å ikke falle i noen synder, før Gud kunne høre mine bønner.På begynnelsen av 2000 tallet var jeg ganske syk og jeg ønsket å bli helbredet, og…
  continue reading
 
Kraft og autoritet går sammen, men de er ikke det samme. Du kan ha makt og kraft, men du kan ikke utøve den uten autoritet.Hvorfor har en politimann makt til å stoppe trafikken? Jo fordi han har fått autoritet av det fra myndighetene. Hvis jeg som en sivil skulle gjort det samme ville jeg sannsynligvis skapt kaos, og blitt skjelt ned.Det er litt på…
  continue reading
 
Når du gjør en synd, spør deg dette spørsmålet: Hvilken løgn tror jeg på? Hvilken løgn tror jeg om Gud eller om meg selv?Jeg skal nå prøve å hjelpe deg litt med å avsløre løgner som vi ofte kan tro på.Første løgn: Du må vise din anger og bekjenne alle dine synder før Gud kan tilgi deg!Av Tore Johannessen
  continue reading
 
Hva er egentlig besettelse? Og kan en kristne være besatt?I dag vil jeg fortsette med å forklare hva det å være besatt betyr, og om det angår kristne.Jeg tror alle kan bli plaget av onde ånder, men det er også en stor forskjell fra å være i lysets riket og leve i mørkets riket, der vår herre ikke er Gud. Vår nye fødsel er veldig viktig. Følg med på…
  continue reading
 
En sannhet du alltid bør minne deg selv om er at gjennom Jesus har du seier!Fiendens største ønsker er at du ikke skal vite og se at din seier allerede er vunnet.Jeg føler det ikke slik. Sier du kanskje?En sannhet blir ikke til en sannhet når vi føler og ser det, det er sannheter til tross for hva vi føler og erfarer.Vi vil mer og mer erfare denne …
  continue reading
 
En del kristne sier vi fremdeles må holde de ti bud, eller i hvert fall ni av dem, for vi kutter ofte ut det å holde hviledagen hellig.Jeg underviser eller sier ikke at loven er synd eller galt, de er faktisk perfekte, de er så perfekte at ingen kan holde dem i tanker ord og gjerning.Noen sier, det handler ikke om de ti, det handler om de tre: Om å…
  continue reading
 
Vi kan lett se at i denne verden finnes det mye løgn, og som kristen så er vi ofte bevisst dette, men en ting vi lett ikke ser er når løgnene sniker seg inn i våre kristenliv.Som et eksempel: Vi alle vet at bønn er viktig, men hvis vi begynner å tro at Gud ikke er fornøyd eller til å med sint på meg, når jeg har glemt å be, så har vi åpnet opp fra …
  continue reading
 
Våre tanker påvirker hva vi føler. Mange tenker at vi kan ikke noe for hva vi føler, og vi kan ikke ta kontroll over følelsene.Det er faktisk slik at hvis du kontrollerer dine tanker, det vil si: tar tanker til fange, så kan du også kontrollere hva du føler.Det betyr ikke at negative følelser aldri vil komme din vei, men du trenger ikke å la de neg…
  continue reading
 
Det hender jeg er på besøk i et buddhistisk tempel her jeg jobber i Thailand, blant annet fordi jeg jobber med å nå ut til buddhister. Før var jeg redd for å gå dit, for jeg hadde hørt at hvis man ikke var helt forberedt i bønn, og hadde en eller annen uoppgjort synd, kunne de onde åndene der angripe deg. Da jeg før besøkte disse templene, kunne je…
  continue reading
 
Den åndelige kampen vi kjemper imot djevelen er ikke der ute ett sted, men den er i våre sinn.Den eneste måte djevelen kan få makt og autoritet på er gjennom at vi samarbeider med ham, det vil si: være enig med hans løgner. Derfor ønsker han å bygge tankebygninger inn i våre sinn som ikke stemmer overens med den sanne kunnskapen om Gud, om hvordan …
  continue reading
 
En stor løgn djevelen vi at du skal tro på er at du er bare en ussel, svak og syndefull skapning, og når du synder er Gud misfornøyd, skuffet og sint på deg.Hvordan ser Gud på deg når du har falt i en synd? Forandrer hans syn på deg når du har gjort noe galt? Kan jeg fortelle deg en god nyhet? Gud elsker deg fordi du er skapt i hans bilde, og fordi…
  continue reading
 
Under den andre verdenskrig var det veldig viktig for utfallet av krigen, at de allierte visste hva slags våpen fienden utviklet slik at de kunne ødelegge dem før de kunne ferdigutvikle dem. Vi har for eksempel angrepet på Vemork anlegget på Rjukan under krigen, der de fremstilte tungtvann, som hindret tyskerne i å utvikle atombomben. Det er også v…
  continue reading
 
Jeg hørte en forkynner en gang som sa at kampen er mellom Gud og djevelen.Mange tror at Gud og djevelen er lik i makt, og de prøver og utkjempe hverandre. Det er også en del bøker som beskriver hvordan engler og demoner kjemper med hverandre, men jeg tror ikke dette er et riktig bilde av hva som faktisk er en realitet, for krigen mellom Gud og sata…
  continue reading
 
Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.Gud prøver å vinne ditt hjerte og dra deg til han og hans rettferdighet og fred, djevlene vil prøve å forfører deg med synd og løgn-tanker, for å dra deg vekk i fra Gud.Mange av oss kristne gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at …
  continue reading
 
Er det mulig å overgi alt til Gud, eller leve 100% for Gud.Kanskje du har vært på ett møte, bibelskole, festival eller leir der du har blitt oppglødet og du har tenkt: Ja nå skal jeg virkelig gi alt for Gud! Jeg skal leve hundre prosent for ham. Ikke noe mer Nettflix, og frem med Bibelen. Jeg skal stå opp klokken fem om morgenen og be i minst en ti…
  continue reading
 
Utgangspunktet for denne sommer oppmuntringen er fra Jesaja der det står at den som har et grunnfestet sinn ham lar du alltid ha fred.På engelsk er det oversatt med å ha en perfekt fred når vårt fokus og tanker er på Gud, og vi setter vår lit til ham.Jeg ønsker å oppmuntre deg om at de tankene Gud har for deg er gode, og du kan bytte ut dine negati…
  continue reading
 
Mange kristne er ofte litt forvirret om vi som kristne har to naturer, eller ikke. Noen sier vi hadde en natur før vi ble en kristen, men så ble vi født på nytt og fikk en natur til.Denne nye naturen er i kamp med den gamle, og ofte føler vi at den gamle naturen er mest dominerende. Løsningen en del talere gir er at du må mate den gode siden av deg…
  continue reading
 
Jeg har jobbet med disippel-gjøring og med å undervise gamle som nye kristne i mange år. En av de tingene jeg sliter med å få bevisstgjort eller ikke misforstått er dette med rettferdighet.På den ene siden har vi de tradisjonell som fokuserer mye på lov og god oppførsel og som forteller oss at vi bare er syndere, og at rettferdighet oppnås ved våre…
  continue reading
 
Vi som kristne har fått en kraft som kan sette både oss selv og andre fri fra onde ting som binder oss. Dette er den Hellige Ånds kraft.Han kan gjøre mer enn alt, ja langt utover det vi ber om eller forstår, og denne kraften er virksom i oss ved Den Hellige Ånd (Gal 3:20).Jeg har erfart denne kraften, det er ikke bare tomme ord eller ønsketenkning.…
  continue reading
 
I denne pinse oppmuntringen i dag snakker jeg om en personlig opplevelse med pinse. Pinse handler først og fremst om kraft.Før pinsedag var disiplene redde og fryktet for sitt liv, men noe skjedde på pinsedag: De fikk en ny frimodighet og kraft de ikke hadde hatt før.Jeg også opplevde en ny frimodighet og kraft da jeg fikk ett møte med Den Hellige …
  continue reading
 
Profeti kan bli misbrukt slik som alle de andre gavene, derfor skal vi alltid prøve det som blir sagt.Ta i mot budskapet som helhet, og prøv det.Du bedømmer profetien på denne måten:Løfter det Jesu navn opp? Løfter det menigheten opp? Oppmuntrer det meg? Er det i overensstemmelse med Guds ord? Produserer det glede eller lenker, frykt eller frihet?…
  continue reading
 
Å profetere er å formidle hva Den Hellige Ånd ønsker å si til enkelt personer eller grupper og menighet.Hensikten med profeti er oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus sier om denne gaven at det er den vi skal søke mest etter å operere i, fordi den var ment til å være oppmuntrende og veiledende.Av Tore Johannessen
  continue reading
 
På mange måter er profetier litt foraktet i dag, kanskje fordi jeg vil si at den har blitt misbrukt en del? Hvis du har vært i den kristne karismatiske verden har du kanskje forskjellige opplevelser med den, både gode og dårlige. Jeg har selv opplevd begge deler, og mye har vært positivt.Jeg ønsker i denne korte serien å gi deg noen retningslinjer …
  continue reading
 
Er profetier relevant i dag?I den tiden vi lever i føler jeg at profetier på mange måter har mistet litt av sin autoritet, jeg vil si den er blitt misbrukt i en del sammenheng. Dette har ført til at mennesker har mistet troen på det profetiske.Vi kan ha hørt profetier som bringer frykt eller kontroll, som i forbindelse med de siste tider eller til …
  continue reading
 
I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 3.Denne gaven virker uten at mennesker har fått hjelp av lege eller medisin. Helbredelse er noe som skjer gradvis, den syke blir bedre og bedre over en periode.Når du merker at du får en spesiell nød og kjærlighet til en som er syk, vil Gud …
  continue reading
 
I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 2.Visdomsord er å få en overnaturlig visdom inn i en situasjon der din visdom ikke er nok. Den gir deg visdom inn i situasjoner der du for eksempel ikke vet hva du skal si.Jesus opererte mye i visdomsord. Fariseerne prøvde mange ganger å fan…
  continue reading
 
I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 1. I de senere årene er det blitt en del mindre undervisning rundt disse gavene, en grunn kan være at en del har hatt dårlige erfaringer med dem, eller de har opplevd misbruk og manipulasjon med dem.Selv om da kan ha blitt brukt feil, betyr …
  continue reading
 
Denne uken vil jeg bare komme med en kort oppmuntring om å ikke miste troen.Da Jesus var i Getsemane hagen, var hans tro under strekt press, så mye at han svettet blod.Vi kan også oppleve vår tro blir testet og prøvet, og vi kan se mørkt på livet noen ganger.Jeg vil oppmuntre deg med at det finnes en påskemorgen for deg også, uansett hva du går igj…
  continue reading
 
Ofte har vi kanskje gjort profetier til noe vanskelig, eller vi tenker det er kun for noen helt spesielle personer. Før Jesus kom, var det slik, men ikke nå, etter at Jesus sende sin Hellige Ånd over alle mennesker.Jeg tror profetier er for alle, og det er ofte enklere enn du tror.Du har kanskje erfart det også hvis du for eksempel har opplevd dett…
  continue reading
 
I dag taler Gud til oss gjennom sin Hellige Ånd, men hvordan kan vi høre hans stemme? Er det som en sterk litt skremmende stemme som kommer ovenfra, og fra en mystisk person vi ikke kan se?Dette høres mer ut som et spøkelse. Den Hellige Ånd kalles riktignok på engelsk: The Holy Gosth, men han er så absolutt ikke et spøkelse, han er en av treenighet…
  continue reading
 
Jesus kaller deg ikke slave, tjener eller ansatt. Han er ikke en sjef som holder alle tanker og ideer for seg selv. Han ønsker å være din venn, og han ønsker å dele alt med deg.Jeg nevner tre ting som henger nøye sammen: Bønn (kommunikasjon med Gud), kjærlighet og glede.Vår himmelske far sitt høyeste ønske er at vi skal være glade, kanskje en overr…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett