Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
I en næring i rask utvikling oppdateres kunnskap, metodikk og regelverk stadig fortere. I tillegg til nasjonale forhold er også EU en viktig premissgiver med sine direktiver og ikke minst taksonomi. Hvordan henger alle disse greiene sammen ? Jeg har pratet med Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentene, som har bedre oversikt enn de fleste.…
  continue reading
 
Hvordan går det når en bedrift forsøker å bevege seg ut i nye sirkulære forretningsmodeller? Jeg høster erfaringer fra tre bedrifter som forsøker seg på det. De som deltar er: Fredrik Henriksen i Armaturjonsson AS, Ernst Johansen i Swegon Norge og Tord Christensen i Signify Norge.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Den digitale omstillingen er i full gang i byggenæringen men fått et nytt gir de siste årene med økt bruk av kunstig intelligens. Hva er det, og hva kan vi bruke det til i byggenæringen? Jeg har snakket med Lars Bjørkhaug i LAB entreprenør og kollega Sjur Kristoffer Dyrkolbotn ved Institutt for byggfag på HVL…
  continue reading
 
I vårt bygde miljø er det masse areal. Hvis vi bruker det smartere kan vi redusere utbyggingsbehovet og dermed spare energi, utslipp og natur. For å få det til må vi bruke arealene våre smartere og mer, det krever kunnskap om bruken vår. Jeg har snakket med Hodan Aden, en av grunnleggerne av Empire AI som jobber med datadrevet eiendomsplanlegging.…
  continue reading
 
Flere eldre næringseiendommer reguleres nå om til bolig og spørsmålet om å rive eksisterende bygninger eller gjenbruke og utvikle dem står sentralt. Hvilke utfordringer og muligheter opplever kommunen og de private boligutviklerne i disse sakene? Jeg har snakket med tre studenter som har gjort bacheloroppgave sin på dette tema; Eva Erdal Moen, Anna…
  continue reading
 
Vi skal fase ut olje og gass i alle sektorer inklusive byggsektoren. Det er satt mål om utslippsfrie byggeplasser, hva er status for dette arbeidet? Jeg har snakket med tre aktører som er ute og prøver å få dette til; Ingunn Gjermundnes og Gunnar Hernborg fra GC RieberAv Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Første form for klimagassregnskap i Teknisk forskrift trer i kraft for alle 1. juli 2023. Bergen Kommune har det siden 2019 vært krav i Kommuneplanens arealdel, og har vært utviklet i samarbeid med bransjen. Hvordan går utviklingen med dette arbeidet i Bergen Kommune og hvordan ser den nye klimanormen ut? Jeg har snakket med klimarådgiver i Bergen …
  continue reading
 
EU taksonomien har vært rettskraftig i ett lite halvår, hvordan er den rigget og hvordan går dette egentlig? Det er mange perspektiv å ta taksonomien fra, her utforsker jeg finanssidens opplevelse av situasjonen. Jeg har snakket med leder for Bærekraft i Sparebanken Vest, Linn GjesdalAv Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
To viktige materialer i bygningsmassen er mur og tre, de er brukt mye historisk og er fortsatt brukt mye i dag . Men med et våtere og varmere klima, hvordan går det med byggematerialene da? Jeg har snakket med Mari Sand Austigard, seniorrådgiver i Mycoteam og Camilla Sandem Dhelie, avdelingsleder, materialteknikk og tilstandsanalyse i WSP Norge.…
  continue reading
 
Vi har mange avfallsdeponi fra tidligere tider i Norge og noen av dem er miljøbomber. Kan opprydding etter gamle synder også være en måte å få tapte ressurser inn igjen i verdikjedene? Jeg har snakket med prosjektleder for saneringsprosjektet på Slettebakken deponi fra Bymiljøetaten i Bergen Kommune, Gry B. Stenersen.…
  continue reading
 
De tradisjonelle forretningsmodellene våre er preget av en bruk/kast tankegang der økonomisk profitt er tett knyttet til ressursbruk. Hvordan skal vi koble disse to fra hverandre og sikre økonomisk vekst uten overforbruk av ressurser? Jeg har snakket med bærekraftseventyrere og forskere ved Norges Handelshøyskole Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinu…
  continue reading
 
Energikommisjonen er tydelig på at det første som må gjøres og det fort er å starte storstilt energieffektivisering slik at vi bruker mindre strøm enn i dag i blant annet bygningene våre. Men hvordan få det til? Jeg har snakket med Guro Hauge direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforbund.…
  continue reading
 
Digitalisering og gjenbruk er to trender i byggenæringen som er tett forbundet med hverandre. Hvordan går det når en skal få til gjenbruk ved bruk av BIM og kanskje andre digitale verktøy? Jeg har pratet med BIM- utvikler Kine Abbott Solberg i Sweco.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Forskjellene i Norge øker og det er også økt segregering i Norske byer. Hva er årsakene til dette? Hvilke konsekvenser har det ? og hvilke tiltak trenger vi for å motarbeide utviklingen? Jeg har pratet med Trond Stigen Seksjonssjef - BBS Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester, Seksjon for bolig og områdesatsing i Bergen kommune…
  continue reading
 
Vi trenger og bruke mindre naturressurser, redusere utslipp og redusere energibruk. En ting som bidrar til alt dette er gjenbruk av byggematerialer. Hvordan ser verdikjedene for byggematerialer ut i dag og hvordan skal vi bygge nye som også gir rom for gjenbruksmaterial? Jeg har snakket med Hanne Wetland, prosjektleder for ombruksprosjektet til Pro…
  continue reading
 
Når kraftproduksjonen skal i større grad skje på fornybare energikilder er det en teknologi som er spesielt egnet for det bygde miljø. Solenergi! Hva er status og potensial for solenergi i Norge? Jeg har snakket med energirådgiver Ranvei Dahl Isaksen i Cowi.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Høye strømpriser, usikkerhet rundt fremtidig strømproduksjon og kapasitetsutfordringer på strømnettet gjør energieffektivisering viktig for å redusere etterspørselen på energi og redusere kostnadene for folk flest. Hvordan skal vi best styre strømforbruket i de tusen hjem? Jeg har pratet med Ingvar Henne ved Forskningsinstituttet Norce.…
  continue reading
 
En bærekraftig bygning må jo først og fremst stå. Da er vi inne på konstruksjonsteknikk. I en tid der vi jobber med å få ned utslipp og ressursbruk på nybygg, i tillegg til bygge mindre nytt og heller utvikle de bygningene som allerede står er konstruksjonsteknikk en viktig bidragsyter. Hvordan går det med konstruksjonsteknikkfaget? Jeg har snakket…
  continue reading
 
Eldre borettslag med større oppgraderingsbehov har muligheten til å fortette egen eiendomsmasse som en alternativ finansieringskilde. Masterstudentene Vegard Jostein Turøy og Tomas Asplund har jobbet med denne tematikken i sin masteroppgave.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Årlig koster utførelsesfeil mellom 6,5-17 milliarder kroner. En gruppe fagskolestudenter ved Fagskulen på Vestlandet har undersøkt hva som kan være årsak og hvordan vi kan gjøre noe med dette. Jeg har pratet med to av gruppemedlemmene, Terje Dingsør og Terje Helseth.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
I disse dager åpnes boligutstillingen NABO: Hvordan kan vi bo sammen? på KODE i Bergen. Her utforskes framtidens boformer med vekt på felleskapsløsninger. Jeg vil snakke med ulike aktører tilknyttet utstillingen. Denne gang har jeg snakket med prosjektleder og kurator Tina Therese Larsen i Bergen Kommune.…
  continue reading
 
Det er forsket mye på å forstå hva og hvordan omgivelsene påvirker oss. Dette er viktig for å kunne lage omgivelser som bidrar til at vi lever mer bærekraftige liv. En av de nyeste metodene som får stadig flere brukere og bruksområder er Space syntax. Hva er dette for en metode og hvilke kunnskap har den frembrakt så langt? Jeg har snakket med Prof…
  continue reading
 
I de siste årene har det vokst frem et rammeverk for hvordan vi kan regne på utslipp fra bygninger. Hva er status for dette arbeidet nå? Og blir det snart krav til maks utslipp per kvadratmeter? Jeg har snakket med Energi og miljørådgiver i Asplan Viak, Mie FuglesethAv Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
I disse dager åpnes boligutstillingen "NABO: Hvordan kan vi bo sammen?" på KODE i Bergen. Her utforskes framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger. Jeg vil snakke med ulike aktører tilknyttet utstillingen. Først ut er direktør for BOB Eiendomsutvikling AS Lars Clementsen Pedersen.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
BREEAM er det etablerte miljøsertifiseringsverktøyet for bygninger i Norge. Det kommer nå ut en ny versjon av manualen som skal svare opp til blant annet EUs taksonomi. Hvordan går det med sertifisering av bygg i Norge? og hva er nytt i den nye manualen? Jeg har snakket med John Henry Schieldrop i Grønn byggallianse.…
  continue reading
 
Vann og avløpsnettet er et av de mest kritiske delene av infrastrukturen som sikrer liv og helse. Det er til og med viet et eget mål blant FNs bærekraftsmål. Hvordan står det til med vann og avløpsnettet vårt? Jeg har snakket med høgskolelektor Irene Holvik Johnsen ved HVL.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Ventilasjon er et viktig fag for å sikre bygg som fungerer, hvor ligger forskningsfronten i ventilasjonsfaget? Hvordan ser gjenbruk av konstruksjoner ut med ventilasjonsbriller på og kan vi snart kjøpe inneklima som en tjeneste? Jeg har snakket med Mads Mysen, fagdirektør i GK inneklima.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
I 2020 feiret Bybanen sitt 10 års jubileum og har den siste tiden vært den heteste poteten i Bergenspolitikken i forbindelse med valg av trase mot Nord, altså hvor traseen skal gå i forhold til Bergens eldste bydel- Bryggen i Bergen. Hvilke tekniske vurderinger ble gjort for de ulike traseene? Jeg har snakket med Håkon Rasmussen, Avdelingsdirektør …
  continue reading
 
Waste IQ har vært viktig i utviklingen av Bossuget som bygges ut i Bergen, noe folk kommer fra hele verden for å se. Denne digitaliseringsprosessen gir ny informasjon om avfall som igjen kan benyttes til videre utvikling av tjenester og løsninger. Kan denne teknologien også benyttes i forbindelse med byggeavfall? Jeg har tatt en prat med Anders Waa…
  continue reading
 
Bærekraftige bygninger skal stå seg over tid, og tåle det klima det står i. For at en bygning skal klare det må den for det første bygges for de klimatiske forholdene den skal stå i men også vedlikeholdes godt. Det er sjelden dette oppnås fullt og helt så byggskader er noe vi opplever både på nyere og eldre bygg. Det er en egen bransjegren som jobb…
  continue reading
 
Vi har mange boliger fra tiårene etter krigen som nå er moden for oppgradering. Vi har et nasjonalt mål om betydelig energieffektivisering fra bygningsmassen og da blir disse boligene også viktig. Men hvordan gjøre energieffektivisering som også er forenelig med ressursbruk, utslipp og den enkeltes økonomi?…
  continue reading
 
Ca. 80 % av nordmenn eier egen bolig. Vedlikehold, energibruk og trivsel er dermed prisgitt alle disse eiernes kunnskap, handlekraft og motivasjon for å sikre bærekraft i boligmassen. De fleste passer på eiendommen sin, men ikke alle har kunnskap og ressurser til det. I tillegg er det en økende andel av befolkningen som sliter med å komme seg inn s…
  continue reading
 
Ombruk er viktig og det snakkes mye om det i bransjen. Men før vi kommer dit er det viktig og sikre en så lang levetid som mulig på byggene vi allerede har og bruker. Hvordan får vi til det? Jeg har snakket med Førsteamanuensis Ole-Gunnar Søgnen ved institutt for byggfag på Høgskulen på Vestlandet.Av Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett