Civita og Moderne Media offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Vil Kina oppnå den samme høye veksten som landet har hatt de siste tiårene? Arthur Kroeber ved Gavekal i Hong Kong ser flere utfordringer, blant annet at Kinas teknologistrategi vil være vanskelig å gjennomføre med et autokratisk, hierarkisk politisk system. Dette er fjerde episode i en serie på fire episoder om Kina og Sørøst-Asia.…
 
Professor i historie ved Yale, Odd Arne Westad, mener at dagens situasjon er forskjellig fra den kalde krigen, men at det er flere ting som kan læres. Det er også paralleller til forholdet mellom Tyskland og Østerrike/Ungarn på slutten av 1800-tallet og dagens situasjon mellom Russland og Kina. Dette er tredje episode i en serie på fire episoder om…
 
Professor Elisabeth Wishnick ser flere svakheter i forholdet mellom Kina og Russland. Det dreier seg om ressurser, inkludert energi, men også matsikkerhet. Ukraina-krigen har skapt problemer for Kinas Belt and Road-initiativ vestover mot Europa. Kina er mer sårbart enn førsteinntrykket skulle tilsi. Dette er andre episode i en serie på fire episode…
 
Professor Scott Kastner ved University of Maryland tror ikke at Kina i nærmeste fremtid vil invadere Taiwan, men det er mange snubletråder som kan få alvorlige konsekvenser. Både USA, Taiwan og Kina har viktige roller å spille for å unngå en katastrofal militær konflikt i Sør-Kina-havet. Dette er første episode i en serie på fire episoder om Kina o…
 
NUPI-forsker Pernille Rieker foklarer hvorfor det blir mye vanskeligere for president Macron å styre i Frankrike uten absolutt flertall i parlamentet. Frankrike er sentralt i europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og vi kan forvente endringer som følge av Ukraina-krigen fremover. Det vil kunne få følger for Norges forhold til EU.…
 
Professor i utviklingsøkonomi fra Harvard Kennedy School, Rema Hanna, er bekymret for utviklingen i lavinntektsland etter koronapandemien. Krigen i Ukraina gjør situasjonen enda verre, fordi mange lavinntektsland er avhengig av korn fra Ukraina. Hennes forskning viser at de sosiale sikkerhetsnettene er svakere enn før, men at det som vil hjelpe mes…
 
Realismen er en sentral teori innen internasjonal politikk. Kjernen i teorien er statenes ønske om makt i en statssystem som er preget av anarki. I hvilken grad evner realismen å forklare geopolitiske fenomener, som f. eks. krigen i Ukraina? I dagens episode deler Aftenposten-kommentator Therese Sollien sine perspektiver på realismen, med særlig ve…
 
Iranske Milica Javdan kom til Sverige som 7-åring og mindreårig asylsøker. Hun bor i dag i Norge og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hva betyr det at en iraner i dag er tiltalt i Sverige for krigsforbrytelser, begått i 1988? Og hvorfor begås det fremdeles mange æresdrap på kvinner i Iran? Blir menneskerettighetssituasjonen i Iran gl…
 
Hvilken betydning har energiressurser og tilgang til energi hatt for global politikk de siste hundre årene? Hvordan kan det forklare hva som skjer i Ukraina og Europas avhengighet av energi fra Russland? Hvordan vll overgangen til grønn energi endre geopolitiske maktforhold? Gjest er Helen Thompson, som er professor i politisk økonomi ved Cambridge…
 
What are the benefits of a liberal world order? And how will the war in Ukraine impact the future order? Is it democracy or autocracy that will dominate the 21st century? Guests: Anne Applebaum, author and staff writer at The Atlantic and Senior Fellow at Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Ulf Sverdrup, director of the Norwegia…
 
Demokratiene i Europa er under press. I Ungarn ble Viktor Orban gjenvalgt i et valg som ble karakterisert som «fritt, men urettferdig». I Polen er rettsstaten under sterkt press. Hvordan skal vi forstå utviklingen i disse landene? Og hva kan for eksempel EU gjøre for å styrke de demokratiske institusjonene? Gjest: Jette Christensen, tidligere stort…
 
Ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen, leser og kommenterer russisk propaganda. Han sier at russerne blir indoktrinert med informasjon om hvordan hvordan Ukraina skal renses for nazistiske elementer. Andresen har fulgt Putin og Russland i mange år og mener at Russland har gått fra å være et autoritært samfunn til et totalitært samfunn …
 
Interesseorganisasjoner har en legitim plass i liberale demokratier, men kan sterke korporative bindinger ha uheldige utslag? Theodor Barndon Helland i Civita mener at Arbeiderpartiets tilknytning til LO fører til at LO får for mye politisk makt. Det går ut over de andre arbeidstakerorganisasjonene og arbeidslivet generelt.…
 
21. april 1972 ble straffelovens paragraf 213, homofiliparagrafen, avskaffet. Hva har skjedd siden? Er homofiles rettigheter sikret for alltid, eller har utviklingen i land som Russland, Ungarn og Polen vist at vi går mot en hardere virkelighet, der seksuelle minoriteter må leve i skjul? Styremedlem i Åpne Høyre, Vegard Rødseth Tokheim, er bekymret…
 
Professor i Human Evolutionary Biology ved Harvard, Joseph Henrich, har skrevet boken The Weirdest people in the World: How the West became Psychologically Peculiar and Prosperous. Han forklarer hvordan familiemønstre har formet vestlige menneskers måter å tenke på og oppfatte verden på. Det har betydning for økonomisk utvikling, liberale demokrati…
 
I sin nyeste bok, «Demokratiets langsomme død», hevder forfatter Janne Haaland Matlary at de vestlige demokratiene trues av en ny form for intoleranse i form av «woke» og «kanselleringskultur». Hvordan skal vi møte trusselen? Og hvordan kan demokratiet revitaliseres? Gjest: Forfatter og professor ved UiO, Janne Haaland Matlary.…
 
Hvorfor liker den konservative, liberale sosialisten Rune Slagstad borgerlige personligheter som Lars Roar Langslet og Francis Sejersted? Og hva er galt med positivismen og sovjetisk marxisme? Slagstad har gitt ut boken Mine dannelsesagenter, en samling av 99 essays om mennesker som betydd noe for ham siden begynnelsen av 1970-tallet. Med et liv i …
 
Krigen i Ukraina har medført millioner av mennesker på flukt. Hvor mange kan Norge ta imot? Og hvordan kan Norge skalere opp tilbudet til flyktninger på kort varsel? Er det dem venstresiden kaller «velferdsprofitørene» som best kan løse utfordringene? Gjest: Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef i Norlandia Health & Care Group.…
 
Stortingets oppgaver er uttrykt i grunnloven og omfatter lovgivning, bevilgning og kontroll av regjeringen. Evner Stortinget å gjøre dette på en god måte? Hvilken rolle spiller partiene? Hvordan skal en folkevalgt balansere lojalitet til eget partiet, og sin rolle som stortingsrepresentant? Gjest: Michael Tetzschner, stortingsrepresentant, Høyre.…
 
Statsviteren Francis Fukuyama har tidligere kalt Ukraina «a beacon of hope», men da han våknet torsdag 24.2. var Russland på vei inn i Ukraina med militære styrker. Hør Fukuyamas kommentarer om Ukraina og samtalen om hans nye bok Liberalism and its discontents fra Solstrandseminaret 2022.
 
Hvor mange høyreekstreme er det i Europa, og hvilken fare utgjør de? Hvordan påvirker høyreekstreme den offentlige samtalen? Og hvilken rolle kan populærkulturen spille? Gjester: Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og vert for NRK-podcasten «Popcorn og politikk» og Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter og forfatter av boken «Nynazister bl…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login