show episodes
 
Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Norsk Industri jobber for å legge til rette for mer verdiskaping i dette landet, blant annet når det gjelder næringspolitikk, tarifforhandlinger, IA-arbeid, energi, miljø og klima. Det er verdiskapingen som sikrer velferden, som gir jobber, gode lokalsamfunn, eksport og utvikling av samfunnet. Programleder: Nils Johan Halvorsen See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
N
NVE

1
NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Her legger vi vekk byråkrathatten og forklarer hva som ligger bak nyhetsoverskriftene. Vi inviterer til samtaler om dagsaktuelle tema, om alt fra klimaendringer, strøm, samfunnssikkerhet, flom og skred. https://www.nve.no/ See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Hva må til for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet? Stian Mathisen fra Fortum undersøker dette i podcasten Grønn Sone, hvor elektrifisering er hovedtemaet. Om Norge skal klare å beholde konkurransekraften i industrien samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og klimautslippene reduseres, så må strøm fra fornybar energi bli hovedkilden til energi i samfunnet vårt. La oss undersøke hvorfor vi står overfor elektrifiseringens tiår!
 
En podkast om arbeidsliv og hverdagsliv. Denne podkasten handler om det viktigste i livet, akkurat som politikk bør gjøre. Det betyr kvinnekamp, makt, ulikhet, kjærlighet og livet, tariffavtaler, tillitsvalgte, kystopprøret og helt sikkert andre ting også. Gjestene er bra folk som gjør en forskjell. Programleder er nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø og kommunikasjonssjef i Manifest tankesmie og forlag, Ingrid Wergeland. See acast.com/privacy for privacy and opt-out informa ...
 
Loading …
show series
 
– Skulen er ein primærarena for elevars opplevde rasisme, og då nyttar det ikkje å feie temaet under teppet, seier Silje Førland Erdal, universitetslektor ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking, Universitetet i Oslo. I denne episoden snakkar ho og Claudia Lenz, professor i førebygging av rasisme og antisemittisme ved MF Vitenskapelig høg…
 
Hva er egentlig klimaangst? Og hva gjør at særlig unge mennesker rammes? Hva er forskjellen på klimaangst og klimabekymring? Og kan angsten avhjelpes eller brukes til noe konstruktivt? I denne podkasten møter vi psykologistudent og klimaforkjemper Mia Chamberlain, som selv har vært rammet av klimaangst. Vi møter også psykologiprofessor ved UiO, Ole…
 
Ungdom på videregående rapporterer økende omfang av psykiske plager. Sosiale medier viser en trend blant de unge på å si de har en mental diagnose. Men hva er forskjellen på en psykisk lidelse og noe som vi egentlig bør kunne takle? I denne episoden av Universitetsplassen møter vi Jan Ivar Røssberg, professor i psykiatri, og Christian Ruud, sentral…
 
I 2018 ble Stortinget hacket. Økende digitalisering er en fordel, men det er også en trussel. Hva gjør du hvis du blir utsatt for «deep fake», eller smarthuset låser deg ute? I denne episoden møtes professor Audun Jøsang og dr. Siri Bromander til samtale om digitale trusler, og hvordan vi kan forsvare oss mot de. Programleder er Elina Melteig.…
 
Økonomifaget spiller en betydelig rolle for organiseringen av dagens samfunn. Økonomien behandles ofte som en objektiv sannhet, mens økonomiske analyser blir sett på som nøytrale. Økonomiske sammenhenger omtales som om de var fysiske lover. Men hva gjør alt dette med muligheten for å tenke alternativt, det å kunne se for seg andre løsninger enn de …
 
En ny studie viser at flere enn åtte av ti av jordas befolkning har blitt rammet av værhendelser. Et vær som har blitt mer ekstremt på grunn av menneskeskapte klimaforandringer. De fleste av oss forbinder ekstremvær med store katastrofer som flom og orkan. Men dette påvirker oss også på mange andre måter. For å snakke om mulige løsninger inviterte …
 
Mangfold og likestilling blir stadig viktigere faktorer når vi snakker om bærekraft og resultatoppnåelse. Samtidig opplever mange utfordringer med å definere og innarbeide mangfoldsarbeid i strategiplaner, utarbeide KPI-er, og å måle effekten. Resultatet er at man ikke klarer å realisere verdien i mangfoldet. Denne podcastepisoden inneholder et ure…
 
Stadig flere undersøkelser og medieoverskrifter tyder på at mange, og spesielt ungdom, er bekymret for klimaendringene og for fremtiden. Bekymring kan være vel og bra hvis den fører til handling, men hva om den bare fører til apati og hjelpeløshet? Hvordan kan vi beholde troen på at det nytter å gjøre noe? Kan vi gjøre opprør mot fremtidsfrykten? U…
 
Dersom samfunnskritiske, «plagsame» folk blir for lojale mot styresmakter og andre autoritetar, set dei borgarrettane våre på spel. Kva er utdanninga si rolle i danning? Og kva med di og mi? Filosof Inga Bostad leier forskargruppa Humaniorastudiar i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk og den tverrfakultære forskargruppa Den nordiske utdanningsm…
 
Hvordan kan man skape en kultur for formidling? I denne episoden møter du rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, førsteamanuensis Anine Kierulf, prorektor Åse Gornitzka, professor Anders Ravik Jupskås og daglig leder tankesmien Civita Kristin Clemet. Ordstyrer er Aslak Bonde. Episoden er en av fire episoder fra en debatt om akademisk frihet…
 
Autoritære styrer vinner stadig mer innpass og forskningsfriheten er truet mange steder. Vil sikkerhetspolitikken true nødvendig forskningssamarbeid? I denne episoden møter du kommentator i Aftenposten, Therese Sollien, stortingspolitiker fra AP Jette Christensen, og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. Ordstyrer er Aslak Bonde. Episoden …
 
Forskere som forsker på kontroversielle temaer eller miljøer kan oppleve hets og trusler. Hva kreves av støtte og ledelse, og hvilken pris har det å være i offentligheten? I denne episoden møter du Anders Ravik Jupskås fra Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, kommentator i Aftenposten, Therese Sollien, daglig leder i tankesmien…
 
Hvorfor er det viktig i et demokrati at forskerne har akademisk frihet? Hva truer den akademiske friheten i dag? I denne episoden møter du jurist Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo, daglig leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, og prorektor Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo. Ordstyrer er Aslak Bonde. Episoden er en av fire episoder fra en…
 
Det var farligere å bli syk i «gamle dager». Men vi er nå på vei mot «gamle dager» dersom vi ikke får bukt med antibiotikaresistens. I denne episoden diskuterer Roger Simm, forsker fra Det odontologiske fakultet, og Ernst Kristian Rødland, overlege fra FHI og forsker ved Det medisinske fakultet, utfordringene knyttet til vår tids forhold til antibi…
 
I denne episoden hører vi at det er billigere, raskere, enklere og mindre risikofylt å bruke nye materialer framfor brukte når man skal sette opp et bygg. Men når stadig flere innser at klodens ressurser er begrenset, har vi behov for å tenke gjenbruk, ombruk og bevaring også av bygninger. Og flere gjør det allerede! Vi møter Lars-Kristian Haugen f…
 
Kan Stavanger bli Norges første smultringby? På årets Kåkånomicsfestival ble det arrangert et "Doughnut-seminar" med mål om å samle folk med interesse for Kate Raworths "smultringøkonomi" for å se om det er mulig å få Stavanger inn i smultringen, og i så fall hvordan. Vi fikk en prat med Rieta Aliredjo som ledet seminaret, og med Marie Indrelid Win…
 
De siste årene har unge norske forfattere med minoritetsbakgrunn skrevet om rasisme, feminisme og medborgerskap. Camara Lundestad Joofs bok Eg snakkar om det heile tida har prydet bestselgerlister, den er gjort om til teater og blitt satt på pensum i skolen. Hvorfor egner litteraturen seg som arena for antirasistisk aktivisme? Hvordan skriver unge …
 
Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt i 1948, men først i 2014 fikk Grunnloven en ny oppdatert del om menneskerettigheter. I denne podkastepisoden får du høre om hvorfor ikke alle de sentrale menneskerettighetsprinsippene ble tatt inn. Du får også høre om brudd på menneskerettigheter i dagens Norge, med vekt på vindkraftutbyggingen på Storheia …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login