Islamic offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Suzanne Aabel er jøde, men har ingen gudstro. I denne serien møter hun mennesker med sterke overbevisninger. Suzanne mistet de fleste i sin mors familie i nazistenes gasskamre, men hva når hun møter en som håner det hele og kaller det jøde-propaganda? Hva er det som får noen til å tro så sterkt på Gud eller en tanke, at det preger livet fra A til Å? I denne serien møter vi tro, fordommer og ofte en dose skråsikkerhet.
  continue reading
 
Artwork

1
Samfunnsoppdraget

Høgskulen på Vestlandet

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Liker du å høre på når folk som har peiling, snakker om det de kan? Jeg heter Inge, og for meg er det noe av det kjekkeste jeg vet. Podkasten Samfunnsoppdraget er en bro mellom deg som hører på og forskerne på Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett på Høgskulen på Vestlandet. De er en gullgruve av kunnskap og perspektiv – og de har peiling. På sine ting. Og det er det vi skal snakke med de om.
  continue reading
 
Artwork

1
SAMTALEN

Kristen Media Norge

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig+
 
Samtalen er et kristent samtale program der vi tar opp forskjellige tema med de gjestene som vi inviterer. Vi ønsker å finne”gullet” i landet, av mennesker og meninger. Vi vil utfordre litt ved å ta opp forskjellige perspektiver med respekt, og vil snakke sant om det virkelige livet. Gjerne med mennesker som er uenig med oss. Hvordan er det å leve med Jesus i hverdagen? Vi ønsker å få fram erfaringer og historier med forskjellige perspektiver. Programlederne Bjarte Ystebø, Linn Myhr, Tone Ha ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
De første kristne holdt urokkelig fast på apostlenes lære, samfunnet med de andre troende, bønnene og nattverden. Disse jevnlige rytmene i gudslivet deres var en viktig del av troslivet som de satte høyt. Flere ganger i det nye testamentet ser vi at de samles til faste bønner, gjerne 3 ganger daglig. Vi ser også at sabbatsfeiring og andre kristne h…
  continue reading
 
Nyhetssendinger er fulle av brutale skildringer i kraftige ord og bilder om hvor langt mennesker er villig til å gå i sin kamp for sin overbevisning. Frykt blir brukt som middel for å holde på medlemmer og trusler om død og pine om noen skulle prøve å forlate den. Likevel, finner mennesker en ny og bedre vei, finner kjærligheten og fredens kilde og…
  continue reading
 
Før i tiden het det bibelgrupper, og de var som regel satt sammen av vennegrupper. I dag er smågrupper, cellegrupper eller life-grupper blitt standarden for menighetsbygging. Hvorfor driver så godt som alle menigheter som vokser med dette? Og hvordan ser det ut i praksis? I kveld skal vi møte tre eksperter, som har mye erfaring med dette. Bli med o…
  continue reading
 
La ikke noen forakte deg fordi du er ung, men være et forbilde for de troende. Det sa Paulus til sin unge medarbeider Timoteus. Hva kan Gud gjøre i et ungt menneskes liv? Og hvordan ser det ut når Gud tar tak i noen i unge år, som vil leve livet for ham - hele livet igjennom? Vi skal møte brennende kristne ungdommer som vil nettopp det. Bli med oss…
  continue reading
 
Hva mener vi når vi sier “Vår kristne arv”? Er det flagget, kirkene, høytidene? Er det troen, gudsfrykten eller verdensbildet? En arv er noe man har fått til odel og eie. Men det er også noe man kan forspille. I år er det 1000 år siden Norge fikk kristne lover. Hva har det å si for oss i dag? Bli med oss når vi tar samtalen om Vår kristne arv……
  continue reading
 
Samfunnet vårt utvikler seg stadig i form av sentralisering, nye generasjoner med sine kulturelle særtegn og nye behov. Hvilke konsekvenser får det for kristne forsamlinger? Når er det riktig å plante en ny menighet og hva skal til for at det lykkes? I kveld har vi med oss tre personer som har vært med å plante nye menigheter på ganske forskjellig …
  continue reading
 
Nåde…det er det vakreste ordet jeg vet. Nådegave, det må jo nesten være enda vakrere. Tenk at Gud vil gi oss nådegaver. Hvordan kan vi ta imot dem, pakke dem opp, og ta dem i bruk til Guds ære. Hvorfor er det vanskelig for noen? Og hvordan skal vi forholde oss til begrepet, innholdet og bruken - personlig og i forsamlingen. Bli med oss når vi tar s…
  continue reading
 
Israel… bare ordet vekker følelser hos mange. For meg er det gode følelser. Jeg håper det er det for deg også. Hva er det med Israel som engasjerer enkeltpersoner og grupper? Vi har alle vår egen bakgrunn for det. I kveld skal vi treffe tre personer som har et hjerte for Israel og jødene. Og vi skal snakke sammen om dette fascinerende folket, dette…
  continue reading
 
Aldri før har det vært så høy andel av den norske befolkning som bekjenner seg som ikketroende. Den kristne arven vår er i dårlig forfatning. Likevel finnes det mennesker som finner en vei til tro. I kveld skal vi bli kjent med tre medmennesker som var blandt dem som ikke trodde og som nå er troende, følg med når vi tar samtalen «Fra ateist til Jes…
  continue reading
 
Mange mennesker kjemper med rusavhengighet. Flere enn vi tror. Det ødelegger enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Hvis noen kunne finne en kur for det, ville de forandre verden! Likevel kjenner vi mange vitnesbyrd fra mennesker som har blitt fri fra rus. Uten tabletter eller sykehusbehandling - men i stedet gjennom kristen omsorg og et møte m…
  continue reading
 
Det er Skjærtorsdag. Jeg håper du er oppmerksom på det, og at du er i ferd med å gå inn i påsken med begivenhetene i Jerusalem den gangen Jesus gikk lidelsens vei, døde, ble begravet og stod opp, i dine tanke. I motsatt fall, så håper jeg du vil følge oss når vi går gjennom denne historien og pakker ut hva det var som skjedde i påsken. Blir med oss…
  continue reading
 
Alle som har levd med troen på Gud en stund, har opplevd at troen blir satt på prøve. Livet her på denne siden er ikke lett å planlegge, og noen ganger kan omstendighetene sette oss under press. Sykdom, tap, fiendtlige omgivelser og urettferdighet, er blant de tingene som kan sette oss på prøve. Hvordan møter vi sånne prøver, og hva kan vi lære av …
  continue reading
 
Tro og business er kanskje for noen en uvant kombinasjon, men den er kanskje ikke så ukjent hvis vi tenker over hva en av hovedingrediensene er, forvaltning. Å forvalte noe på en bærekraftig og produktiv måte er alles mål, og også en bibelsk anbefaling. I kveld skal vi bli kjent med tre businessmenn som på sine måter har gjort seg erfaringer på hvo…
  continue reading
 
Omvendelse! Ordet omvendelse gir nok ulike assosiasjoner til oss som hører det., men i bunn og grunn betyr det jo å skifte retning og gå en annen vei. Burde ikke livene våre endre retning når vi har tatt imot Jesus som herre og frelser? Er vi blitt for redde å tale om helliggjørelse og dette med daglig omvendelse? Bli med oss når vi tar samtalen om…
  continue reading
 
Det sies at den lokale menighet er verdens håp. Det tror eg virkelig på! Men den lokale menighet kan se veldig forskjellig ut. En av elementene som spiller sterkt inn på dette er kor menigheten er lokalisert. Om menigheten er plassert midt i en storby, i en bydel eller en liten bygd kan ha mye å si for menigheten og vil også bringe med seg forskjel…
  continue reading
 
Hvordan er det når den ene ektefellen tror, og den andre ikke. Eller hva med barn som ikke vil gå troens vei som sine foreldre? Jeg vet at det er mange som ser på som er i den situasjonen. Kanskje dere sitter sammen og ser/hører på dette, og den ene tror, den andre ikke. Dette er en ufarlig samtale om noe som angår mange, og som handler om å leve s…
  continue reading
 
Alle har vi en psykisk helse, som må passes på like godt som den fysiske. Noen er bevisst dette og tar jobben med å bli kjent med seg selv og grensene for hvor langt en kan strekke seg, andre finner først ut av det når uhelsen inntreffer. Årsaker og sammenhenger er ikke alltid innlysende, noen ganger treffer psykiske utfordringer uforutsett og over…
  continue reading
 
Før Jesus reiste fra denne jorden gav han oss ett viktig oppdrag. Han ba oss om å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler. Ett annet ord for disippel er lærling , en som følger etter en læremester og observerer han for å siden gjøre det samme som læremesteren gjør. For oss som er kristne er Jesus vår læremester, bibelen viser oss hvordan Jesus le…
  continue reading
 
Trosforsvar, eller apologetikk…det har vært en bølge som har skylt inn over kristen-Norge de siste ti årene, og særlig blant unge. Hva bør vi vite om bibelen i møte med de spørsmål vi blir stilt overfor i samfunnet. Og hva når vi ikke kan så mye…kan vi fortsatt forsvare troen vår? Bli med oss når vi tar samtalen……
  continue reading
 
I Johannes evangeliet sier Jesus, mine får hører min røst, jeg kjenner dem og de følger meg. Før Jesus for opp igjen til himmelen sa han at det var godt at han folot oss for da ville faderen sende den hellige ånd som skulle være vår hjelper og lære oss alle ting, han ville også åpenbare skriftene for oss slik at vi kunne forstå dem. Gud ønsker en p…
  continue reading
 
Hvorfor har vi egentlig uttrykket «A4»? Dette papirformatet som er mest brukt uansett hvilket språk og hvilket budskap som skrives, har blitt en slags definisjon på noe uskrevet men likevel kjent for de fleste? A4- å passe inn, være lik, livsførsel og valg som er som alle andres, iallefall flertallets. Hvem har bestemt hva som skal være A4- liv? Hv…
  continue reading
 
Hva skal vi som er kristne, tenke om media? Hva er vår rolle? Hvordan skal vi opptre? Hvor mye skal vi vektlegge vårt eget omdømme i media? Hvilke medieplattformer bør vi ha som kristne, og hva skal vi bruke dem til? Vi har samlet et ekspertpanel i kveld, som alle har noe å bidra med som kan gjøre oss klokere. Bli med oss når vi tar samtalen om å v…
  continue reading
 
Julen er for mange den beste tiden på året, for veldig mange av oss. Ro, vinter, familie, gaver… Jeg håper det er sånn for deg. Og så er det en vanskelig tid for noen. Men først og fremst er det en feiring av frelseren kom til en verden uten håp. Og som tente håp og åpnet veien til det evige livet for oss. I dag, skal vi snakke om jul i denne utgav…
  continue reading
 
Ekteskapet, Guds nydelige ramme for et trygt fellesskap for ektefeller. Forutsigbarhet, tilhørighet og samarbeidsarena. To som skal gå veien sammen, støtte, avlaste og elske hverandre gjennom livet inntil døden. Så nydelig det høres ut, men så vanskelig når hverdagskarusellen snurrer og vi ikke får tid nok til hverandre. Vi skal stoppe litt opp ved…
  continue reading
 
Mange ganger kan ting vi har opplevd som barn være med å prege oss som voksne også. Hvordan leve med dette? Om vi ble utsatt for mobbing eller selv var med på det. Og hvordan møte og hjelpe hverandre i disse sårene? Og hvorfor er det noen som mobber? Alle kan være enig om at mobbing ikke er greit, men det vil nok skje uansett. Og det kan ligge komp…
  continue reading
 
Det største ett menneske kan oppleve er å få sitt forhold med Gud gjenopprettet. Gud skapte mennesket for å ha en relasjon til oss. Selv om vi har tatt imot frelsens gave kan det likevel skje ting i våre liv som gjør at den gode relasjonen med Gud blir ødelagt. Vi kan ha sesonger i livet hvor Gud føles fjern, vi kan ha tvilstanker, vi kan ha beviss…
  continue reading
 
Hva skal vi velge for barna våre, friskole eller offentlig skole? Skal vi tenke misjon og at det er best å være der alle andre er? Eller skal vi tenke på å bevare barna i et kristent miljø? Har vi som foreldre ansvar for å støtte de kristne skolene? Eller burde vi støtte opp om fellesskolen? Og hvordan ser egentlig fremtiden ut for kristne foreldre…
  continue reading
 
Det er vanskelig for noen som ikke har opplevd det og forstå hvordan det er å komme til et nytt land og skulle finne seg tilrette der. Språk og kultur er ofte totalt forskjellig og skaper mange utfordringer i seg selv. Også er det det sosial og fellesskapene. Som ofte har sitt eget språk og sin egen kultur. Om det er snakk om nabolag, vennegjenger …
  continue reading
 
Vi er sannhetssøkende, vi ønsker å forstå og skape sammenhenger. Dette får oss til å lete etter svar og mening. Før var det begrensede søk i bøker og tidsskrifter, nå er det nærmest ubegrenset søkefelt via internettets mange algoritmer. Når vi søker sanne forklaringer finner vi også det som gir seg ut for sannhet, men som viser seg å være falske. H…
  continue reading
 
Skam er en sterk og ubehagelig følelse. Skammen får rom i våre liv på så mange forskjellige måter og får oss til å føle oss mislykket, mindre verdt, udugelige eller som umoralske mennesker. Når vi skammer oss, mister vi oss selv og det hindrer oss i å leve det livet Gud har for oss, det kan i verste fall føre til depresjon og angst. Skammen er ekst…
  continue reading
 
Hva er det vi som tror på Bibelen, kan være enige om, når det gjelder endetiden? Og hva ser vi forskjellig på? Og hvor viktig er det for oss å ta stilling til det, egentlig? Har vi noe å frykte i det som ligger foran? Eller kan vi senke skuldrene? Vi skal ha en veldig interessant prat her i kveld. Bli med oss, når vi tar samtalen om endetiden og Je…
  continue reading
 
Noen temaer trenger kanskje litt mer av "innestemmen" på grunn av fortellingen til mennesker som lever i tematikken. Kjønnsidentitet er nok et slikt tema. Mange mener mye, men vi kan fort glemme livene som leves med tematikken helt innpå seg. Enten i seg sjøl eller i nær omkrets. Som kristne kan vi se at både “innestemme” og “utestemme” blir brukt …
  continue reading
 
Til alle tider har mennesket hatt et behov for å forstå og forklare, sine egne sammenhenger men også de store, som omfatter himmel og jord, tilblivelse og eksistens. Vi er tenkende mennesker, vi reflekterer og filosoferer og skiller oss derfor ut fra de fleste andre skapte. Allerede i denne lille innledningen og valg av ord møter vi på kveldens tem…
  continue reading
 
Menneskefrykt! Dette er noe som de aller fleste av oss har møtt på i en eller annen form i løpet av livet. Frykten for å bli avvist ligger nok dypt i de aller fleste av oss. Hvorfor er vi så ekstremt opptatt av andre menneskers aksept og godkjennelse? For de fleste av oss er det viktig å passe inn og kjenne oss inkludert. Det er vondt å kjenne seg …
  continue reading
 
Vekkelse… det er vår store lengsel som kristne. Hva er egentlig vekkelse? Ordet finnes ikke i Bibelen, men de fleste av oss har en forståelse av hva det er. Dette året har Vigeland Bedehus vært sentrum for en vekkelse som har vart i mange måneder. Det har kanskje gjort lengselen enda større for alle oss andre. I kveld skal vi snakke med mennesker s…
  continue reading
 
Lederskap er viktig, men og veldig komplisert. Historier etter historier om ledere som “faller” både i kristne sammenhenger og ellers i verden, treffer oss ukentlig. En kan jo lett tenke at “noen” andre får ta den oppgaven. Om det er i menighet, på arbeidsplassen eller i samfunnet. Men selv om lederskap er sårbart og utfordrende, er det ikke fortsa…
  continue reading
 
Det som for bare noen få tiår siden var forbeholdt et rom i det skjulte, lukket mellom magasinsidene og var vanskelig å få tak i hvis du var mindreårig er nå tilgjengelig for alle som har tilgang til en skjerm og internett. Ingen blir spurt om de vil ha denne tilgjengeligheten, ingen blir spurt om de er gamle nok til å benytte seg av det, og ingen …
  continue reading
 
Vi lever i et samfunn som har endret seg veldig de siste tiårene når det kommer til alkoholbruk, både blant kristne og i samfunnet generelt. Man skal ikke gå tilbake så mange tiår, hvor det å være avholds var en selvfølge når du var kristen. Alkohol har fått en større og større plass i hverdag og til fest i landet vårt, og mange kjenner seg presset…
  continue reading
 
I Bergen moske samles en stor folkemengde til fredagsbønn hver uke. Vi snakker med Fardin Rasooli om hvordan det er å være muslim i Bergen. Førsteamanuensis Mona Helen Farstad på HVL gir ut ny lærebok om islam denne sommeren. Hvilke valg har hun og medforfatter Marianne Hafnor Bøe tatt om fremstillingen av islam for norske studenter?…
  continue reading
 
Hvilket av de ti bud bryter du oftest? Jeg vet ikke om du har stilt deg eller noen dette spørsmålet, men hva ville eventuelt vært svaret? Som kristne ligger disse 10 bud som et grunnlag for mye av etikken vår og hva vi tenker er godt og ondt. Det er ikkje sikkert du ofte tenker konkret på de 10 bud, men mange av de tingene vi kjemper med og er oppt…
  continue reading
 
Helvete. Det er oftest i bruk som et kraftuttrykk, som kristne vil ta sterk avstand fra. Men helvete er en virkelighet som bibelen snakker mye om og hva er evangeliet uten det? Samtidig er det mange kristne som strever med å forholde seg til, og ikke minst forkynne om helvete. Hva sier bibelen? Hva er vår oppgave når det gjelder å snakke om helvete…
  continue reading
 
Bønn, hva er det egentlig og hvorfor blir vi gjennom hele bibelen oppfordret til å be? Hva kan vi be om, hva skal vi ikke bruke tid på i bønn…og er det egentlig vits i? skjer ikke bare ting uansett ? I kveld vil vi snakke litt nærmere om hva bønn kan dreier seg om sammen med tre gjester, fra tre forskjellige generasjoner, som alle har tatt aktive v…
  continue reading
 
I Norge har vi en unik språksituasjon. Det går an å skifte skriftspråk, samtidig som en fortsatt skriver norsk. I denne episoden av Samfunnsoppdraget drar vi til Sotra, et tradisjonelt nynorsksted, som nå har et flertall av bokmålselever i skolen. Stipendiat Janne Sønnesyn forteller om sin forskning på unge sine språkvalg, og hjelper oss med å fors…
  continue reading
 
Når hørte du et sagn sist? En fortelling om noe mystisk og magisk som skjedde der du bor. I denne episoden av Samfunnsoppdraget får du høre Sagnet om Ådlandshornet som er fra Stord. Nils Tore Gram Økland og Bjørn Bjørlykke tar oss med inn i sagnet, og forteller om den digitale sagnsamlingen Segner på Vestlandet.…
  continue reading
 
Har du tenkt over hvor mye tid du må bruke via digitale hjelpemiddel for å finne fram til noe du trenger i hverdagen? Vi er så absolutt tvunget inn i den digitale verdenen, om vi skal ta bussen, betale regninger, holde kontakten med noen eller finne fakta. Er det lett for deg å sette grenser for hvor mye denne virkeligheten skal sette sine rammer f…
  continue reading
 
Hva vet vi om kristent lederskap? Veldig mye egentlig, både det vi leser i Bibelen og de erfaringene vi har gjort oss gjennom 2000 år med kristen historie. Likevel er kristen lederskap kilde til både problemer og debatt. Men først og fremst er det viktig for Guds rike, hvordan kan vi som ledere, men kanskje enda mer som vanlige kristne bidra til go…
  continue reading
 
Musikk er et språk de aller fleste både forstår og har et sterkt forhold til. Her trengs det egentlig ikke ord for å kunne beskrive ulike stemninger, fra de duse lette til de tunge mørke. Musikk gjør noe med oss, og for mange er musikken i seg selv en terapi, rekreasjon og et verktøy for å hente seg inn igjen etter ulike påkjenninger. Det er forske…
  continue reading
 
Er du noen temaer som er så vanskelig at det ikkje går an å ha en god samtale på det? Noe av hjerte bak dette programmet har vært å modellere gode samtaler om viktige og vanskelige temaer. Kanskje temaer som også er så vanskelig at vi unngår samtalen av frykt for å si noe feil eller bare fordi tematikken er så full av følelser og potensielt vanskel…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett