show episodes
 
Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket! For samarbeid: info@modernemedia.no
 
Loading …
show series
 
Vi tenker på barn som sårbare og uskyldige. Tanken på at barn kan gjøre grufulle handlinger er vanskelig å ta inn over seg og akseptere. Men det skjer. Eller så kan de bli mistenkt for det. I Silje-saken ble en liten jente drept, og flere små gutter pekt ut som mordere. Dette skulle senere bli en stor rettsskandale, som har blitt gjenopptatt – og s…
 
Denne uken snakker om at flere studenter opplever drikkepress under fadderuken, en ny undersøkelse som viser at studenter og unge kaster for mye mat. Vi går også gjennom det viktigste fra Høyres alternative Statsbudsjett. I Studio: Selma Bull, Shilan Sari og Vemund Risbøl LitschutinTeknikk: Sema Bull…
 
Stortinget kjenner bare statsråden, men nå kan også DU bli kjent med henne! Hvordan er det egentlig å ramle fersk og ung inn i denne jus-Norges mest ansvarstyngede posisjon? Hva gjør travle regjeringsdager med forholdet til juristene, til media og til Vanlige Folk? Og, ikke minst, med muligheten til å komme seg på jakt? Anine er ikke så opptatt av …
 
Eirin Eikefjord (politisk redaktør i Bergens Tidende) og Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen) forener krefter for å for å fortelle oss om de viktigste juss-sakene fra november. Vi får også inn litt juss-snacks til slutt! Antonsen-gate: Hvorfor ble saken henlagt, hva er grunnen til at det er så mange saker om hatefulle ytringer nå og b…
 
I denne tredje alene-episoden snakker Anine med seg selv om hvordan strafferetten ikke alltid passer så godt på menneskelige ytringssituasjoner. I alle fall de muntlige – og i alle-alle fall når muntlige ytringsformer skriftliggjøres på nett. Problemstillingen er aktuell i noen av de sakene der strl. § 185 brukes mer til individvern enn samfunnsver…
 
I denne sendingen får du høre om hva Skeiv Ungdom mener om kjønnsdelte toaletter, SAIH/NSO sin ordning "Students at risk", hva studenter tenker om Ruter sine priser for månedskort og hva Venstre legger frem i sitt alternative statsbudsjett. I studio: Selma Bull og Ingrid Karoline KarlsenTeknikk: Selma Bull…
 
Stig Millehaugen soner en forvaringsdom og rømte da han var på permisjon. Trenger vi nye regler og vilkår for permisjon? En 15-åring ble i Vollen-saken dømt til forvaring som første barn i Norge. Nå 15.11 slo domstolen fast at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet og skal ha tvungen psykisk helsevern fremfor straff. Bør barn dømmes til forva…
 
Etter NAV-skandalen sa regjeringen at «alle steiner skal snus». Rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014 har lenge vært den store, usnudde stenen. Men nå har flere medier publisert den hittil hemmeligholdte rapporten, i en tungt sladdet versjon. Hva står det i rapporten? Kaster den noe nytt lys over skandalen? Eller – ville den kanskje gjort…
 
Det er tre år siden Nav-skandalen rystet Norge til grunnvollene. Folk fikk feilaktig store tilbakebetalingskrav og fengselsstraffer fordi myndigheter, forvaltning og domstol praktiserte og tolket norske regler i strid med EØS-reglene. Aldri mer, sa vi. Hver stein skulle snus. Så da lærte vi en gang for alle. Eller? I denne episoden tar Jusspodden e…
 
Den Afkrianske studentforeningen ved UiO stiller seg kritiske til innføreringen av skolepenger for studenter utenfor EØS. Nettsiden Studenter spør blir nå et nasjonalt lavterksel tilbud. Skal du på en tur i helgen og kommer over noen små steiner i fortauet, har Sigrun en anbefalning og folkeoppslysning å komme medi studio:Shilan Sari, Selma Bull og…
 
Det har vært mye kjendisjuss i mediebildet i det siste! Det handler om både fotballspillere og skattesnusk, sjakkess og ærekrenkelser, TV-profiler og hatefulle ytringer og sist, men ikke minst, prinsessetitler og Grunnloven. I Jusspodden går vi i denne episoden bak overskriftene og ser hva dette egentlig dreier seg om. John Carew: Kan man dømmes fo…
 
Ytringsfrihet for minoriteter er i vinden om dagen. Og godt er det! Men hva med vår største minoritet - og hvorfor hører vi så sjelden om den? Du visste kanskje ikke at funksjonshemmede er vår største minoritet? Vel, den omfatter rundt 20% av oss. Hvorfor er vi så lite oppmerksom på den da? Og hvilke ytringsproblemer har denne gruppen? Dette har An…
 
På en og samme uke ble det først klart at det blir ny rettssak i Tengs-saken og så at Viggo Kristiansen frikjennes for Baneheiadrapet han allerede har sonet over 20 år for. I jussverdenen er det nå dags for dyp sjelegransking. For hvordan kunne dette skje? Og hva bør vi gjøre nå for å unngå at dette skjer igjen? Jon Wessel Aas (leder i Advokatforen…
 
Vi er kommet til andre aleneepisode, og Anine fortsetter å snakke halvhøyt med seg selv om hatytringer. Strl. § 185 om hatefulle ytringer har utviklet seg i to ulike retninger – en «samfunnsvernretning» og en «individvernretning». I sin grubling over hvordan og hvorfor det ble slik, titter Anine innom en liten runddans i forarbeidene til den nye st…
 
Denne uken får vi høre om viktigheten av innkludering for flyktinger og aslysøkere og hvordan en språkkafe er viktig i dette arbeidet. Bennjamin Nordtømme har vært innom #Emneknaggen denne uken for å snakke om krigen i Ukraina, dette får du høre et utdrag fra. Hvorfor snakker ikke kvinner mer i forelesninger? Oktober er rosa sløyfe månede og vi set…
 
Undersøkelser viser at minoritetsungdom oftere blir stoppet i politikontroller. Hvorfor blir de det? Er det lov med stop and search i Norge? Og aller viktigst – hva kan vi gjøre med etnisk profilering og at noen grupper blir overkontrollert? Oslo skal nå teste ut kvitteringsordning. Kan det løse utfordringene? Randi Solhjell og Manjeet Singh er på …
 
I mars oppnevnte FN en undersøkelseskommisjon som skal kartlegge menneskerettighetsbrudd og brudd på humanitærretten i forbindelse med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Lederen er det nærmeste vi kommer en norsk menneske- og folkerettslegende, nemlig tidligere krigsforbryterdomstols-, EMD- og høyesterettsdommer Erik Møse, det ubestridt klokeste og…
 
Strømprisene steg til himmels så steg de enda mer – både i Norge og Europa. Alle er enige om at noe må gjøres – men hva står egentlig Norge fritt til å bestemme når vi er medlem av EØS? Julius Rumpf er ekspert på energirett og EØS-rett. Han forteller Marianne om de nye reglene og tiltakene som straks settes i verk i EU og hvilke konsekvenser de har…
 
Følelsesakselererende algoritmer angriper våre bestrebelser på sannhetssøken, demokrati og individuell dannelse, og griske plattformer gjør god butikk på å melke oss for persondata og selge dem dyrt til uante tredjemenn. Kan teknologigigantene temmes? Ytringsfrihetskommisjonen er ganske optimistisk overfor EUs nye teknologireguleringsakronymer DSA …
 
Politiet har ransaket både person og bolig ved mistanke om rus. Nå tyder mye på at de ikke har hatt hjemmel til slike ransakelser. Hvordan kunne dette skje? Nå skal Høyesterett se på to saker – både knyttet til lovligheten av slike ransakelser, og også om politiet kan legge frem bevis som blir funnet i ulovlige ransakelser i en påfølgende straffesa…
 
Takk & lov – hun er alene! (Godt er det, så ingen hører hatytringene hennes der hun går og snakker med seg selv!) Denne episoden er en nyvinning – den er den første spesialepisoden der Anine grubler høyt på juss-ting helt alene. Funker det? Vi får se! Første høyttenkning gjelder et aktuelt tema: Hatytringer, som er forbudt etter strl. § 185. Høyest…
 
Det er tid for å oppsummere månedens jusshits! Kjetil Kolsrud (redaktør Rett24) og Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen) gir deg de viktigste sakene fra september. I tillegg avslører panelet månedens hjertesukk eller hjertebank i slutten av episoden. Denne måneden har det vært flere spennende saker i Høyesterett, og ny dom har falt om ID…
 
Hvordan beskytter og regulerer man det "som ikke kan veies eller måles; noe som ikke er av legemlig eller stofflig natur" (snl.no/immateriell)? Hva er de grunnleggende hensynene i opphavsretten, hva kan man få opphavsrett til og hvordan forvaltes slike luftige rettigheter? Når kan man fritt, eller ikke fullt så fritt bruke andres bilder i egne nyhe…
 
Regjeringen har kommet med et nytt lovforslag om å forby konverteringsterapi. Forslaget har blitt hyllet som viktig for skeives rettigheter av mange, men er også kritisert for å gripe for langt inn i andre menneskerettigheter. Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon besøker Jusspodden for å fortelle hvorfor det er viktig med en lov o…
 
Hvordan kan vi sikre oss at det offentlige bruker PengaVåre så effektivt og lite nepotistisk som mulig? Jo, ved å ha regler om offentlige anskaffelser. Men hva hvis reglene blir så innfløkte at det blir dyrt å følge dem også - både for tilbydere og innkjøpere? Blir de enklere av forenklingsutvalg? Hvor positivt er det egentlig, for den offentlige p…
 
Denne uken snakker vi om at runt 20% av norske studenter ville hatt problemer med å dekke en uforutsett kostnad på over 5000kr i tillegg til hvorfor forskningsrådet har brukt 6 millioner kroner på ny logo. Du får også høre et innslag fra 2020 om Mental Helses studenttelefon. I studio: Sigrun Thorne og Shilan SariTeknikk: Benjamin Nordtømme…
 
Elsparkesykkelen er høyt elsket og inderlig hatet. Den kom inn på markedet som et nytt tilskudd for mikromobilitet, men skapte fullstendig kaos med villkjøring og parkeringstexas. Hvorfor skapte det så mye juss-krøll og var så vanskelig å regulere? Nå har vi etter hvert fått nye regler på plass – har de nye reglene gitt vei i vellinga og fungert et…
 
Er det større fare for justismord overfor funksjonsnedsatte? Fritz Moen var døvstum og forstod lite av avhørene og rettssakene som ble ført mot ham. Det ble ikke tilrettelagt for at han skulle få med seg det som skjedde. Han ble dømt for to drap og satt i fengsel i over 18 år for noe han ikke hadde gjort. Dette har senere blitt kalt et av de størst…
 
I denne ukens sending snakker vi med studentene om hva de tenkerom tallene som kommer frem i SSBs første levekårsundersøkelse om studenter på 10 år. Vi går også gjennom mulige endringer i Universitets- og høgskoleloven og snakker om "Fattig Student" sin app Sulten. I studio: Selma Bull og Sigrun ThorneTeknikk: Selma Bull…
 
I semesterets første episode av #emneknaggen snakker vi om studentdemokrati og studentvelferd med lederne for Norsk studentorganisasjon, Velferdstinget i Oslo og Akershus og Studentparlamentet på Universitetet i Oslo. Gjestene er lederne Maika Marie Godal Dam, Marius Torsvoll og Oline Sæther. I studio: Selma BullTeknikk: Madelen Dolati…
 
I juni gikk en mann til angrep på Oslos befolkning da han begynte å skyte i Oslo sentrum. Angrepet var under Pride, natten før Pride-paraden skulle fylle Oslos gater og utenfor London Pub, baren for skeive i Oslo. Og da lurer vi på: var dette et angrep på skeive? Var det hatkriminalitet? Og hva betyr i så fall det? Etter angrepet var det en kraftig…
 
I denne episoden har vi besøk av Grønn Ungdoms talsperson Tobias Stokkeland. Han hadde med seg en joint på scenen under ungdomspartilederdebatten på Arendalsuka. Vi spør han hvorfor han gjorde det. Vi snakker også om at lånekassen øker fastrenten og at studenter på privatskoler i praksis har lavere storstipend. I studio: Selma Bull og Shilan SariTe…
 
Sindre Granly Meldalen (jurist i Presseforbundet) og Adele Matheson Mestad (direktør i NIM) går i denne episoden gjennom de viktigste «jussiske» nyhetene fra sommeren! Hvalrossen Freya ble en kjendis i sommer. Var avlivingen lovlig? Det har kommet frem ny informasjon i Baneheia-saken. Hva betyr det at Jan Helge Andersen nå er siktet for det andre d…
 
Natten før Pride-paraden skulle gå gjennom Oslos gater 25. juni begynte en man nå skyte i sentrum i Oslo ved bl.a baren for skeive, London Pub. To ble drept og 21 ble skadet. Hva vet vi om angrepet og bakgrunnen for det nå? Hvilke konsekvenser har det når siktede ikke vil la seg avhøre, og hva kan man gjøre da? Det spekuleres mye om saken. Var det …
 
Hva har Depp versus Heard I USA, Wagatha Christie I UK og, closer to home, og en YouTube-stjerne i Norge til felles? Spørsmål om overgrep, partnervold, outing og ytringsfrihet havner i rettssalene – som et spørsmål om ærekrenkelser. Hva går disse sakene ut på? Og er jussen og ærekrenkelses-rettssaker riktig format for disse sakene? Jusspoddens kjen…
 
22. juli for 11 år siden hadde vi det største angrepet på norsk jord etter krigen. 77 mennesker ble drept, mange skadet og regjeringskvartalet ødelagt. I år begjærte Breivik seg prøveløslatt, med ny rettssak. Kravet ble avslått, men terroristen sa han ville sende ny begjæring så fort loven åpnet for det. Bør vi endre på reglene for prøveløslatelse?…
 
Januar og juli er høysesong for ikrafttredelse av nye lover og større lovendringer. I denne episoden ser Merete Smith fra Advokatforeningen, Sindre Granly Meldalen fra Presseforbundet og programleder Marianne Reinertsen på de endringene som er viktigst for deg. Åpenhetsloven kalles bedriftenes menneskerettighetslov. Hva krever loven av bedriftene o…
 
Nå er det 11 år siden terrorangrepene 22.juli. 77 mennesker ble drept i angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, og altfor mange mennesker ble skadet eller mistet noen de var glade i. Regjeringskvartalet ble ødelagt og det var store økonomiske kostnader. Og i møte med de forferdelige konsekvensene av 22.juli-angrepene, en helt ekstraordinær hen…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login