show episodes
 
Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket! For samarbeid: info@modernemedia.no
 
Om juss i hverdagen! Gode råd, juridiske tips, svar på juridiske spørsmål fra HELPs advokater. HELP har Norges største advokatmiljø for boligkjøpere. I tillegg har vi spesialister innen arv og familierett, kjøp av varer og tjenester, med mer. www.help.no
 
Juridisk ABC er podcasten for deg som vil lære mer om praktiske og viktige juridiske temaer innen blant annet arbeidsrett, familierett og eiendom, samt forretningsjuss for små og mellomstore bedrifter. Du behøver ikke å ha noen juridiske forkunnskaper for å ha glede av denne podcasten. I hver episode snakker vi om ett utvalgt juridisk tema der en erfaren advokat eller jurist forklarer jussen, samtidig som vi gir deg praktiske tips og forteller hvilke juridiske feller du må unngå.
 
Loading …
show series
 
Familien skal være den som støtter deg, og være der uansett. Men for noen blir det helt motsatt, den som er nærmest blir den du frykter mest. Hvilket vern har du i en slik situasjon? Nå har pandemien og restriksjonene vart et år, og politiet rapporterer om mer familievold og relasjonsvoldtekter enn før koronaåret. Gjør vi nok for å beskytte barn og…
 
Det er over et år siden første nedstengning, og for noen regioner, har restriksjonene vært harde og konsekvensene store – for både enkeltpersoner og næringsliv. Da blir det jo naturlig å spørre seg hvordan håndteringen har vært fra myndighetshold når man setter i verk så inngripende tiltak overfor befolkningen. Koronakommisjonen har gjort dette, og…
 
Annonsørinnhold// Denne episoden er laget i samarbeid med Norges Institusjon for Menneskerettigheter – NIM. Norge blir dømt igjen og igjen i Menneskerettsdomstolen EMD for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker. En omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig, sier EMD, og krever at myndighetene gjør det de kan for å gjenforen…
 
Annonsørinnhold// Denne episoden er laget i samarbeid med Norges Institusjon for Menneskerettigheter – NIM. Norge blir dømt igjen og igjen i Menneskerettighetsdomstolen EMD for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker. Ivaretagelse av retten til familieliv er en grunnleggende menneskerettighet, og å skille barn og foreldre et av de største i…
 
Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter stormingen av kongressen. Og Trump-komplekset illustrerer godt den gordiske knuten vi skal snakke om i dagens episode. Trump fikk et enormt nedslagsfelt og popularitet ved å bruke særlig Twitter som sin kommunikasjonsarena. Og de lot ham holde på, med det ene mer hårreisende utspillet etter det andre…
 
Eirin Eikefjord (jurist og politisk redaktør i Bergens Tidende) og Adele Matheson Mestad (direktør i Norges Institusjon for Menneskerettigheter – NIM) og programleder Marianne Reinertsen plukker opp tråden for å analysere vårens viktigste koronajuss. Hvordan blir barn og unges rettigheter ivaretatt? Hvilke påskeregler gjelder? Hvorfor er det så van…
 
Hva er de viktigste sakene denne våren? Eirin Eikefjord (jurist og politisk redaktør i Bergens Tidende) og Adele Matheson Mestad (direktør i Norges Institusjon for Menneskerettigheter – NIM) er sidekicks i denne påskeoppsummeringen. Både IS-rettssaken, rusreform og CRPD (konvensjonen for mennekser med funksjonsnedsettelse) blir gjenstand for analys…
 
Et år er gått siden arbeidshverdagen vår ble snudd på hodet. Hjemmekontor gikk fra å være unntaket til å bli den nye normalen. Blir våre rettigheter godt nok ivaretatt når vi sitter spredt utover på hvert vårt hjemmekontor? Hvilke krav har vi til oppfølging og tilrettelegging? Og er lovverket up to date med tanke på en så endret arbeidssituasjon og…
 
Helsevesenet har sjelden fremstått så avgjørende viktig som i denne pandemien. Men for å kunne behandle oss godt, og holde liv og helse i oss, må dette vesenet vite ganske mye om oss. Hvor blir det av alle de opplysningene som samles inn om oss, og hva skal de brukes til? Ikke minst: Hvem har tilgang til dem? Kan de brukes til å hjelpe andre? For å…
 
På torsdag er Tina Storsletten Nordstrøm på plass i studio for å fortelle om hvilke regler som gjelder når du sitter på hjemmekontor, og om du har samme rettigheter nå som du hadde da du var på kontoret som normalt. I denne episoden varmer vi opp ved å fabulere litt over ulike, uvante problemstillinger som kan dukke opp når vi alle er sent hjem fra…
 
I februar ble det klart at Baneheia- saken skal gjenopptas. Hva skal til for å få saken sin gjenopptatt? Hvorfor har vi en gjenopptagelseskommisjon? Og hva betyr det at Viggo Kristiansen nå får behandlet sak sin på nytt? Snakker vi om justismord og en gigantisk rettsskandale? Hør ekspert på strafferett og uriktige domfellelser Ulf Stridbeck i samta…
 
De fleste av oss blir ikke så ofte avhørt, hverken som mistenkt, fornærmet eller vitne, og godt er kanskje det. For den lange armen til lovene våre, politiet, er imidlertid avhøret det absolutt viktigste verktøyet i jakten på sannheten. Men hvordan kan politiet egentlig sikre at det de får opplyst er riktig? At de ikke spør på ledende eller forlede…
 
#Metoo har entret rettsapparatet. En sak om seksuell trakassering ble avsagt i Høyesterett før jul. Hva går den ut på og hvor går grensen for seksuell trakassering på arbeidsplassen? Kjetil Kolsrud fra Rett24 har fulgt saken, og samtaler i denne episoden med programleder Marianne Reinertsen om dommen og hvilke konsekvenser den får.…
 
I denne underlige pandemisituasjonen er det evig aktuelle temaet arbeidstakervern mer relevant enn noensinne. Svært mange ble permittert i 2020, og ikke er det blitt så mye bedre i 2021 heller. Men hva er det egentlig dette vernet går ut på? Hvor kommer det fra, og hvorfor er "alle" - herunder Høyesterett - plutselig så opptatt av dette? Har man li…
 
Ny smittestopp-app ble lansert i slutten av 2020. Nå i nedstengningen i januar fikk vi sms fra FHI om å laste ned smittestopp-appen. Men, med problemene knyttet til første versjon av appen friskt i minnet blir spørsmålet om Smittestopp 2.0 trygt kan tas i bruk? Direktøren for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, forteller oss om forskjellene på den nåvær…
 
I denne episoden tar Anine og professor II ved BI og partner i Wiersholm, selveste Jan Fougner, for seg det gode norske begrepet compliance. Et ord du neppe så for deg at ville lede til en samtale der rett og moral gikk opp i en høyere enhet. Som vanlig prøver Anine å etterleve reglene til språkrådet, og de oversetter compliance blant annet til reg…
 
Vi hører stadig historier om folk som har blitt utsatt for ID-tyveri. Det fremstår som den store skrekken, for ikke bare opplever du å bli svindlet, du kan også risikere å bli erstatningsansvarlig overfor barnkene for beløpet. Hva er jussen i slike tilfeller? Hvilke rettigheter har du om ID-tyveri skjer deg? Nå har det kommet ny regulering – hvilke…
 
Naturen kan være hard og ubarmhjertig. Et nylig og tragisk eksempel på dette, er leirskredet i Gjerdrum. Jussen er neppe det første man tenker på etter slike katastrofer, men også etter naturskader oppstår det rettslige spørsmål. I denne episoden grubler Anine og Tom Sørum, partner og advokat i Ness Lundin, på forsikringsrett og erstatning i tilkny…
 
Det er en glede å kunne ønske velkommen til en helt ny sesong av juss-podkasten Takk & Lov! Som i 2020 begynte også 2021 med EØS-grubling. Da var det NAV, nå er det «Jernbanepakke 4» og ACER-saken. For at du (og Anine!) skal skjønne mer av hvordan jurister i det daglige bør forholde seg til alt dette som oppstår utenfor, men i høyeste grad virker o…
 
Regjeringen sendte et lovforslag på høring i januar. Det har fått mye motbør. Så ble det oppdaget mutant-virus var i Follo, og da begynte alle å snakke om porforbud. Går det mot portforbud i Norge? I denne bonus-episoden forteller helserettsekspert Anne Kjersti Befring hva portforbud vil si for oss og hva som skal til for at det blir innført. Progr…
 
Når vi trodde at det endelig begynte å løsne, etter en lang høst, ble det påvist mutant-virus i Follo og full nedstengning igjen – den strengeste siden mars. Dette er inngripende tiltak – hva skal til for å hjemle en slik lockdown vi har hatt nå og hvilke vurderinger må foretas? Og skjønner vi forskjellen på påbudene og anbefalingene fra regjeringe…
 
Vi leser stadig om etterretning i media, men hva drive denne mystiske og hemmelighetsfulle etterretningstjenesten egentlig med? Nå i januar har E-tjenesten fått en ny lov - men vil et digitalt grenseforsvar føre til en masseovervåkning av oss alle? I denne episoden får programleder Marianne Reinertsen besøk av Ingvild Bruce, som er ekspert på sikke…
 
Det har vært en enorm vekst i bruken av sosiale medier og andre plattformer og tjenester på nett – og også en enorm vekst i data som lagres digitalt. Hva er det vi driver med og legger igjen av informasjon på nett – og hva brukes det til? Tjenester som sosiale medier er gratis for oss å bruke, men når tjenesten er kostnadsfri – hvem er egentlig kun…
 
Med Black Lives Matter-bevegelsen har rasisme blitt satt på dagsorden – også i Norge. Det har kommet frem utrolig mange historier om folk som har opplevd rasistiske utsagn, til tross for at vi har et vern mot diskriminerende og hatefulle ytringer i Norge. Hvor skal, og bør, grensen gå mellom retten til å ytre seg og retten til ikke å bli diskrimine…
 
Det blir juleavslutning i Takk & Lov-redaksjonen når Anine møter tingrettsdommer Kim Heger over en kopp med gløgg for å få høre de merkeligste rettshistoriene. Her får du både eksempler på hva man ikke bør gjøre når man skal i retten og noen tips og triks til hvordan man kan komme godt ut av det som fersk advokat eller dommer. God jul, vi høres igj…
 
Falske nyheter er ikke et nytt fenomen, men med sosiale medier har det blitt lettere å spre dem og nå ut til mange. Det er enklere enn noen gang å bruke ytringsfriheten sin og å finne informasjon, men også enklere enn noen gang å finne og spre desinformasjon Mange er bekymret for konsekvensene av falske nyheter – kan jussen bidra til å løse problem…
 
God adventstid! Det er mange finurlige måter å ordlegge seg på i jussen, og ikke alle er like gode. I den første av Takk & Lovs to julespesialer møter Anine lagmann (lagkvinne? lagperson) Mette Jenssen fra Borgarting for å snakke om klarspråk. De konsentrerer seg om formuleringer som er mer forvirrende enn forklarende, og hvordan du bør skrive for …
 
I 2019 sprakk den største rettsskandalen i nyere tid. NAV har anmeldt, stoppet og endret utbetaling av ytelser til folk, fordi de har dratt ut av landet. På uriktig grunnlag og i strid med EØS-retten. I høst kom rapporten «Blindsonen» med flerrende kritikk av alle instanser. De som skulle ha passet på at rettighetene til trygdemottakerne ble ivaret…
 
Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2018, som følge av den nye likestillings- og diskrimineringsombudsloven. Nemda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering, inkludert seksuell trakassering. I denne podcasten møter du Diskrimineringsnemndas direktør Ashan Nishantha. Vi snakker om nemdas arbeid o…
 
I siste episode av sesong to av Takk & lov, har vi nok en gang lyttet til dere lytteres temaønsker: Vi tenker høyt om alternativ tvisteløsning. Tvisteløsning i retten tar uhorvelig lang tid, og er gjerne så dyrt at man ikke har råd til det. Da er det ikke så rart at man ser seg om etter andre eller alternative måter å løse tvister på. Den som med s…
 
I dagens episode skal det handle om Tomtefeste; en ordning som på samme tid er både mystisk, kronglete og rar, men også også svært utbredt og praktisk. Få lover har skapt så mange tvister som denne! Til å hjelpe Anine gjennom tomtefesternes og bortfesternes irrganger har hun fått med seg to kunnskapsrike feste-deltagere: Thomas Andersen og Carina O…
 
Hvem er det egentlig vi henvender oss til når vi mener noe er virkelig galt? Som regel er det politiet, og da nærmere bestemt en særlig gruppe: politijuristene. Men: Hva er egentlig en politijurist? Hvilket forhold har de til resten av politiet? Hvordan ser deres arbeidsdag ut? Hvilke praktiske, faglige og moralske dilemmaer må de løse på sin vei? …
 
Hva er vel mer evig aktuelt enn spørsmål om arv? I denne episoden av Takk og Lov møter Anine Kierulf professor John Asland, instituttleder på institutt for privatrett ved UiO, for å diskutere den nye arveloven. Hva skjer med formuesgodene våre når vi dør? Hvem skal få hva og hvorfor - og ikke minst: hvor mye? Kan vi bestemme alt dette selv? Lytt og…
 
I dagens episode av Takk og Lov rekapitulerer Anine Kierulf og partner i Haavind, Ellen Schult Ulriksen noen grunntrekk i konkursretten, for dem som ikke husker den helt til fingerspissene. De to tar også for seg den nye rekonstruksjonsloven - som ble vedtatt våren 2020. Justisminister Mælands poeng med den nye loven var å redusere antall konkurser…
 
I sesongpremieren av Takk og Lov har Anine Kierulf med seg advokat og legal tech-gründer Merete Nygaard. Sammen forsøker de å finne ut hvordan koronakrisen har gitt jussteknologi en real rakett i bakenden, hvilke rettssikkerhetsspørsmål kunstig intelligens avstedkommer, hvor mye mer intelligent enn oss den kunstige varianten egentlig er når det kom…
 
Takk & Lov - Bjørn Erik Thon, en av dem som har grublet aller mest på personvernspørsmålene her til lands, sitter fortsatt i studioet vårt for å opplyse og informere. Det handler stadig om personvern - og hva som skjer med det for tiden. I dagens episode snakker vi mest om hva den nye e-loven egentlig betyr for personvernet vårt, i tillegg til at v…
 
Takk & Lov - vi korter ned ventetiden til sesong to med en todelt bonusepisode i innspurten mot sommeren! Disse to episodene handler om personvern - og hva som skjer med det for tiden. Det er snart ikke den ting vi gjør som ikke på en eller annen måte registreres. Bankkortbruken vår, hvor vi er, hva vi liker på Facebook, hvem vi ringer eller sender…
 
I den siste episoden av Takk og lov (for denne gang!) skal det handle om ytringsfrihet. I den forbindelse har Anine vært så heldig å få besøk av herr ytringsfrihet, personvern og sosiale medier himself, Jon Wessel-Aas. I løpet av snaue tre kvarter er de innom både humor, redaktøransvar på nett, ytringsfrihetskommisjonen og språklige forvirringer i …
 
Dagens episodetema berører både små og store samfunnsborgere - nemlig barnets beste. Dette har vi hørt om, men hva er det? Det høres ut som noe absolutt alle er for - men hvordan kan det da ha seg at begrepet også vekker sterke reaksjoner? Til å snakke om noen av alle de problemstillingene som hører inn under paraplyen “barnets beste” har vi invite…
 
Domstolene er kanskje den av våre statsmakter som er mindre kjent for andre enn jurister - de fleste av oss har rett og slett svært sjelden noe med dem å gjøre i våre liv. Og takk og lov for det! Samtidig er den dømmende makt en helt sentral del av demokratiet og rettsstaten, så hva skjer egentlig der? Både i dagliglivet, men også nå: hvordan påvir…
 
Det er spesielle dager, både i Norge og i resten av verden: vi står midt i en pandemi. Mange har ubesvarte spørsmål, mange befinner seg i situasjoner de aldri har stått i før. Statsministeren og hennes regjering innførte “de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid”. Hvilke juridiske spørsmål fører de til? Hvilke grenser setter Grunnlov…
 
I dagens episode møter Anine Direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, for å snakke om Juss og klima. Da snakker vi ikke om dårlig luft i retten eller det tidvis kansellipregede samtaleklimaet blant jurister; vi snakker om klimakrisen, klimautfordringer, klimasaken og hva den egentlig har med juss å gjøre. See ac…
 
I den første episoden av Takk og lov møter Anine jussprofessor Christoffer Eriksen for å snakke om NAV-saken, eller skandalen, hva den egentlig går ut på, og hvordan EØS-reglenes innvirkning i norsk rett generelt byr på muligheter og utfordring for alle fra den minst mektige trygdeborger til den mest mektige statsminister og hennes rådgivere. En sa…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login