show episodes
 
Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette en podcast for deg. I episodene får du blant annet høre hvordan rådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet. Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet administrerer Kl ...
 
Loading …
show series
 
Gratis ferje og billig buss, men også bomring og fjerning av parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes innbyggerne over på klimavennlig transport, steg for steg. Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Per i dag står transport…
 
Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid og krefter på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer. Petter Gulli er reklamemannen som sa opp jobben etter 30 år bransje…
 
Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport. Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad fort…
 
Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet. Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på buss og tog, og innkjøp av elsykl…
 
Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre. Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært temmelig stabile gjennom det siste tiåret.…
 
På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen. Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten? Når alle skal eie sin egen bil, trengs det …
 
Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i massivtre, sier tredriver Kristin Vedum. Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer halvparten av klimagassutslippene v…
 
– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, kommunesektorens organisasjon. Fram til i dag har mye av klimaarbeidet i kommunene blitt drevet fram av ildsjeler – enten i administrasjonen eller i politikken, eller av engasjerte innbyggere som ønsker at det skal bl…
 
– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. – Vi har dårlig tid. Vi skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene på 11 år. Nå handler det om gjennomføring, og gjøre det raskt. Vi må bruke hele virkemiddelapparatet for å få det til, sier statsråden …
 
Over 90 kommuner i seks fylker rundt Oslofjorden kan låne utslipps- og fossilfrie bygge- og anleggsmaskiner – helt gratis – mot at de forteller om erfaringene sine. Og lederen av utlånsprosjektet, Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune, forteller om overveiende entusiastiske tilbakemeldinger fra kommunene. – Til å begynne med er folk skepti…
 
Fylkeskommunene er klimaarbeidets Clark Kent. Bak den beskjedne fasaden kan de flekse digre klimamuskler. Om noen lurer: Clark Kent er Supermann i forkledning, en som forsøker å leve et normalt liv utenfor søkelyset. Fylkeskommunene er også ganske anonyme aktører i hverdagen til folk flest. Men i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser, kan …
 
Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene. Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse klimaproblemene. Det vil påvirke politikk, økon…
 
Ved bredden av Mjøsa ligger ligger Hamar, Innlandets største by med mer enn 30 000 innbyggere i kommunen, kjent for stupetårn, Skibladner, Vikingskipet og Norsk Tipping. I det siste har kommunen også gjort seg bemerket for arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser. Kommunen har nå 80 elbiler og elvarebiler i drift, som tilsvarer halvparten kommun…
 
Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den. – Hvis det er sånn at vi har 10-12 år på oss for å halvere utslippene av klimagasser, og vi vet hva slags teknologier det er mulig å ha full bruk av om 12 år, da er det lett å regne seg fram til at teknologien alene ikke vil gi oss en…
 
I mars 2014 sendte ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo, brev til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Han viste til at Stortinget noen måneder tidligere hadde gått inn for å utrede om "oljefondet" burde trekke seg ut av olje- og kull-selskaper. Åtte måneder senere bestemte pensjonskassen at kullselskaper med mer enn 50 prosent av sine inntekter fra kull …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2020 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login