Karmels offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener. Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge. Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg. St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å stø ...
 
Loading …
show series
 
Andre og siste som p.Tien hadde for sekularkarmelittene på Katarinahjemmet i september 2022. P Tien er sogneprest i St. Ansgars menighet i Kristiansand. Før det var han kapellan i Bergen i 8 år, fra 2007-2015. Allerede da hadde legkarmelittene glede av hans interesse for Karmels hellige og Karmels spiritualitet. Vil du hjelpe andre mennesker med å …
 
Første av to foredrag som p.Tien hadde for sekularkarmelittene på Katarinahjemmet i september 2022. P Tien er sogneprest i St. Ansgars menighet i Kristiansand. Før det var han kapellan i Bergen i 8 år, fra 2007-2015. Allerede da hadde legkarmelittene glede av hans interesse for Karmels hellige og Karmels spiritualitet. Vil du hjelpe andre mennesker…
 
Å be med Maria. Rosenkransen – en bønneskole for livet i Kristus. Første del av et foredrag holdt i Katolsk grovbrød 9. oktober 2019 og trykket i revidert utgave i boken: Katolsk grovbrød, Kristin Norseth (red) St. Olav forlag 2022. Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radi…
 
Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009. Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979. The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?) Luigi Boriello, OCD: Spiritual doct…
 
Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009. Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979. The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?) Luigi Boriello, OCD: Spiritual doct…
 
Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009. Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979. The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?) Luigi Boriello, OCD: Spiritual doct…
 
Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009. Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979. The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?) Luigi Boriello, OCD: Spiritual doct…
 
Karmels Hage: Guds navn – Jeg er, del 1. «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» 15 Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.…
 
Hjelp til bibellesning: BIBEL 2011 Bibelselskapet https://bibel.no/nettbibelen The Ignatius Catholic Study Bible: New Testament By Scott Hahn and Curtis Mitch Katolsk studiebibel Redaktör: T. Fornberg, Veritas forlag 2021 Kommer i full bibeltekst inkludert GT oktober 2022 Catholic Study Bible, New American Bible, Third Edition Gervin, Karl & Regnar…
 
Hjelp til bibellesning: BIBEL 2011 Bibelselskapet https://bibel.no/nettbibelen The Ignatius Catholic Study Bible: New Testament By Scott Hahn and Curtis Mitch Katolsk studiebibel Redaktör: T. Fornberg, Veritas forlag 2021 Kommer i full bibeltekst inkludert GT oktober 2022 Catholic Study Bible, New American Bible, Third Edition Gervin, Karl & Regnar…
 
Den gyldne pil Måtte det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste mest uforståelige og uutsigelige Guds navn alltid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres, i himmelen, på jorden og i dødsriket, av alle Guds skapninger, og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte, i alterets allerhelligste sakrament. Amen. Hjelp til bibellesning: BIBEL …
 
Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, tre bøker utgitt på Avenir Forlag. Barndomshistoriene (2013) er å forstå som en prolog til de to foregående bøkene Jesus fra Nasaret: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) og Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011) Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO: LECTIO DIVINA Langsom,…
 
Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, tre bøker utgitt på Avenir Forlag. Barndomshistoriene (2013) er å forstå som en prolog til de to foregående bøkene Jesus fra Nasaret: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) og Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011) Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO: LECTIO DIVINA Langsom,…
 
BIBEL 2011 Bibelselskapet https://bibel.no/nettbibelen The Ignatius Catholic Study Bible: New Testament By Scott Hahn and Curtis Mitch Katolsk studiebibel Redaktör: T. Fornberg, Veritas forlag 2021 Catholic Study Bible, New American Bible, Third Editiion Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, tre bøker utgitt på Avenir Forlag. Barndomshistoriene (2013) …
 
Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, tre bøker utgitt på Avenir Forlag. Barndomshistoriene (2013) er å forstå som en prolog til de to foregående bøkene Jesus fra Nasaret: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) og Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011) BIBEL 2011 Bibelselskapet https://bibel.no/nettbibelen Th…
 
Lesning fra et hefte som ble trykket i forbindelse med Karmelittnonnenes 20-årsjubileum for grunnleggelsen i Norge 8. september 2010. (Festen for Jomfru Marias fødsel) Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede. Bønn - påkallelse av Jomfruen av kontemplasjonen Hellige Maria, du Jomfru av kontemplasjonen, Karmels Dronning og Pryd,…
 
«Den gyldne pilen» Måtte det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste mest uforståelige og uutsigelige Guds navn alltid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres, i himmelen, på jorden og i dødsriket, av alle Guds skapninger, og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte, i alterets allerhelligste sakrament. Amen. Å, Jesus, gjennom ditt hel…
 
PAVE BENEDIKTS BØNN TIL JESU HELLIGE ANSIKT Herre Jesus; som de første apostlene, på ditt spørsmål «hva søker dere?», aksepterte din invitasjon til å: «komme og se» idet de gjenkjente deg som Guds Sønn, den lovede Messias, verdens frelser, slik ønsker også vi, dine disipler i denne vanskelige tiden å følge deg og være dine venner, trukket av glanse…
 
Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987. Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø Bønn for våre unge Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro; vis din moderli…
 
KARMELS HAGE SESONG II hellige Miriam (MARIA) av den korsfestede JESUS LITTERATUR: Mariam – ”En biografi om Maria av den Korsfäste Jesus.” Serien Karmels helgon Karmeliterna, Glumslöv 2010. Se også: www.mariamdejesuscrucifieblog.blogspot.com Novene til Den Hellige Ånd Oversatt og tilrettelagt av nonnene i Karmelittklosteret Totus Tuus, Tromsø med o…
 
Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987. Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø Bønn for våre unge Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro; vis din moderli…
 
Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987. Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø Bønn for våre unge Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro; vis din moderli…
 
Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987. Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø Bønn for våre unge Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro; vis din moderli…
 
KARMELS HAGE Sesong II episode 13. P. Saverio Cannistrà OCD: Karmels misjon i dagens verden. (VEK høst 2016) Oversettelse: P. Erik Varden OCSO. Opprinnelig trykket i: Venasque, 28. januar 2012. – Johannes og Teresas Karmel er kalt, «fra slekt til slekt», til å forkynne budskapet om Guds nærhet til mennesket, om den radikale forvandling hans nærhet …
 
Av P Joël Regnard OCSO. P. Joël er Cistercienser og kommer fra klosteret, Abbaye Notre-Dame de Cîteaux i Burgund, Frankrike. Han er en av de fire brødrene som grunnla klosteret på Munkeby i 2009, og er i dag ansvarlig for kommuniteten og involvert i ysteriet der den kjente rødkittosten Munkeby blir produsert. Foredragene leses med tillatelse. På kl…
 
Av P Joël Regnard OCSO. P. Joël er Cistercienser og kommer fra klosteret, Abbaye Notre-Dame de Cîteaux i Burgund, Frankrike. Han er en av de fire brødrene som grunnla klosteret på Munkeby i 2009, og er i dag ansvarlig for kommuniteten og involvert i ysteriet der den kjente rødkittosten Munkeby blir produsert. Foredragene leses med tillatelse. På kl…
 
Anne Samuelsen har et langt forhold til Vår Frue og til Fatima. Gjennom reiser og bøker har hun blitt godt kjent med Fatima`s spiritualitet. St Rita Radio er veldig glad for at Anne har laget en egen episode i forbindelse med Pave Frans vigsel av Russland og Ukraina til Jomfru Marias uplettede Hjerte. ÅPENBARINGENE I FATIMA Min Gud, jeg tror, jeg t…
 
LITTERATUR: Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014. Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018. Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997. Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997. Celine Martin: My sister Sain…
 
«En sjel som Gud virkelig har gitt sitt rike, ønsker ikke lenger ære i denne verden. Den vet at lidelsen er den sanne veien til det høyeste herrevelde og erfaringen har vist den hvor mye en sjel vinner, og hvor raskt den går fremover når den lider for Guds skyld. Det er ytterst sjelden at Gud gir så store nådegaver til andre enn til dem som frivill…
 
LITTERATUR: Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, tre bøker utgitt på Avenir Forlag. Jesus fra Nasaret: Barndomshistoriene (2013) Jesus fra Nasaret: Dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011) BIBEL 2011, Bibelselskapet Brad Pitre, Dette er mitt legeme som kom ut på St Olav forla…
 
«Til den som han nært knytter til sitt liv og sin oppgave, gir han til og med del i sitt prestelige embede så de utfører den åndelige tjeneste til Guds ære og menneskenes frelse. For da legfolket er viet til Kristus og salvet med Den Hellige Ånd, blir det kalt på vidunderlig vis og formet til å bære stadig rikere åndelige frukter. Alt det de foreta…
 
TERESA BENEDIKTA AV KORSET: Hvem er Du, milde lys som fyller meg og opplyser mitt hjertets mørke? Du leder meg som en mors hånd, og hvis Du slipper meg, kan jeg ikke ta noen skritt videre. Du er rommet som omgir og bærer min væren. Uten Deg ville den synke ned i intethetens avgrunn, som Du hevet den opp fra. Du, nærmere meg enn jeg er meg selv, mer…
 
KARMELS HAGE SESONG II, EPISODE 3 HVA GJØR ENGLENE FOR OSS? LITTERATUR Kardinal Anders Arborelius OCD. Kardinalens Novisår, Veritas forlag 2018. Lesninger til lesningsgudtjenesten, St Olav forlag Bok 4, s. 311- 313. Ved Elias Kilde vår 2022 https://www.katolsk.no/biografier/historisk/bclairva St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om …
 
MÅTTE HERRENS ENGEL VÆRE MED DEG PÅ VEIEN OG LEDSAGE DEG! (Pave Pius XIs hilsen til prester som skulle legge ut på nytt oppdrag. BØNN TIL ERKEENGELEN MIKAEL Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, verg oss mot djevelens ondskap og list. Ydmykt trygler vi om at Gud må holde den onde i age. Og deg, som er høvding for de himmelske hærskarer, …
 
«Hør nå, vår Gud! Din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. 18 Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er…
 
Kapittel 4 i Christian Schütz bok Underet i stallen, krybbemeditasjoner. St Olav forlag 1999. Bønn til Jesusbarnet Herre Jesus, vår guddommelige Frelser. Av kjærlighet til oss ydmyket du deg selv og ikledte deg det vesle barnets skikkelse. Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan els…
 
Kapittel 6 i Christian Schütz bok Underet i stallen krybbemeditasjoner. St Olav forlag 1999. Bønn til Jesusbarnet Herre Jesus, vår guddommelige Frelser. Av kjærlighet til oss ydmyket du deg selv og ikledte deg det vesle barnets skikkelse. Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan elsk…
 
Kapittel 3 i Christian Schütz: Underet i stallen krybbemeditasjoner. St Olav forlag 1999. Bønn til Jesusbarnet Herre Jesus, vår guddommelige Frelser. Av kjærlighet til oss ydmyket du deg selv og ikledte deg det vesle barnets skikkelse. Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan elske d…
 
KARMELS HAGE EPISODE 45 FRA JULEKRYBBENS HISTORIE I denne episoden leser vi kapittel 2 i Christian Schütz bok Underet i stallen, krybbemeditasjoner. Utgitt på St. Olav forlag i 1999. Den er dessverre utsolgt fra forlaget, men kanskje mulig å finne på et antikvariat. Bønn til Jesusbarnet Herre Jesus, vår guddommelige Frelser. Av kjærlighet til oss y…
 
Martin Luther: «Jeg har ofte sagt og sier det igjen: Den som vil erkjenne Gud og uten fare spekulerer om Ham, bør bare stirre på krybben. Begynn nedenfra, og lær jomfru Marias Sønn alvorlig å kjenne – han som ligger i moren skjød og ammer – da vil du jammen lære hvem Gud er. Og pass deg for de høye og flyvende tanker om å klatre opp i himmelen uten…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login