Karmels offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener. Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge. EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe o ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Karmels hage | Maria sr. Siluans og Mathias Ledum "Hvis vi forener vår lidelse med Hans lidelse på korset, får vi også del i Hans frelsesverk for Kirkens skyld. Alle våre lidelser, alle våre kors, enten de er små eller store, kan, hvis vi tar imot dem i tillit og bærer dem med kjærlighet, være til nytte for andre mennesker. Smerten vil fortsatt gjø…
  continue reading
 
Karmels hage | Den hellige katarina og Kristi Himmelfart I dag får vi i dagens episode høre to prekener av P Joël Regnard OCSO, Munkeby Mariakloster. Det er en preken om den Hellige Katarina fra 2023 og en om Kristi Himmelfart samme år. Dem kan dere også finne på følgende blogg: https://munkebymariaklosterno.wordpress.com/…
  continue reading
 
Karmels hage | Herlighetens femte mysterium | Marias kroning i himmelen Vi er nå kommet frem til det siste mysteriet i Rosenkransen, Herlighetens femte mysterium: Marias kroning i himmelen. I forrige episode leste vi fra Åpenbaringsbokenskapittel 12.1: «Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtte…
  continue reading
 
Vi er nå kommet til det fjerde av Herlighetens mysterium, Marias opptagelse i himmelen, der vi mediterer over Kirkens tro på at Maria ble tatt opp i himmelen med legeme og sjel. «Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg,» (luk (Lk 1:48-49). KKK 974: «Den allerhelligste Jomfru Maria, da hun hadde fullf…
  continue reading
 
Karmels hage | Herlighetens tredje mysterium | Den Hellige Ånds komme «I sentrum av denne framskridende rekkefølge av Sønnens og Morens herlighet setter rosenkransen fram for oss det tredje herlighetsfulle mysterium, Pinsen. Den åpenbarer Kirkens ansikt som en familie som er samlet med Maria, levendegjort av Åndens mektige utstråling og klar for ev…
  continue reading
 
Karmels hage | Herlighetens andre mysterium | Jesu himmelfart Med rosenkransens andre herlighetens mysterium, Jesu himmelfart, er vi kommet til det siste kapittel i Pave Benedikts bok: Jesus fra Nasaret – Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. «Fordi Jesus er hos Faderen, er han ikke borte, men i vår nærhet. Nå er han ikke bare ett sted i verd…
  continue reading
 
I denne episoden mediterer vi over Herlighetens første mysterium, Jesus står opp fra de døde. Pave Benedikt bemerker at ved «Ved å se på Den korsfestede og Oppstandne Kristus knytter vi oss til hans seier.» Det er alltid bønnen og nærheten til Jesus Kristus som holder oss forankret til denne seieren som tilhører den egentlige virkeligheten, der vår…
  continue reading
 
Karmels Hage: Pave Benedikt om Jesu død på Korset Velkommen til Karmels hage. I forrige episode mediterte vi over Rosenkransens femte mysterium, Jesu korsfestelse og død. Vi skal fortsette med dette tema i en episode til. I dag ved å lese sammenhengende hva pave Benedikt XVI skriver mot slutten av sitt åttende kapittel i boken Jesus fra Nasaret. Je…
  continue reading
 
Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør I det femte smertens mysterium, er vi nå kommet frem til det som skal fullbyrde Kristi frelsesverk her på jorden. Jesus korsfestelse og død. Selv ikke daglige meditasjoner i et helt menneskeliv kan ta til seg alle de aspekter som Bibelen gir oss å meditere over. Vi beveger oss nå mot…
  continue reading
 
Fjerde smertens mysterium: Å meditere over Jesus som bærer sitt kors mot Golgata kan gi oss mot og inspirasjon til å bære vårt eget kors. Maria viser oss vei. Ikke minst, for dem som lengter etter et kontemplativt bønneliv i Karmels ånd, kan vi ikke la denne delen av vår tro ligge i mørke. For lidelsen kan være en bønn – den «store foreningen med K…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage mediterer vi over Det tredje smertens mysterium: Jesus tornekrones. «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» (Joh. 18,36) Vi kan la Therese av Lisieux lede oss når vi lider, sl…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over det andre smertens mysterium, Jesus blir pisket. Om å dele Jesu lidelse skriver Den katolske kirkes katekisme følgende: KKK 428. Den som er kalt til å "undervise i Kristus", må altså først søke "den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus"; han eller hun må finne seg i "å tape alt (.…
  continue reading
 
Vi fortsetter i Karmels hage med meditasjoner over Rosenkransens mysterier. I dag begynner vi med Smertens mysterier som består av følgende meditasjoner : 1) Jesu dødsangst i Getsemane, som er tema for dagens episode, samt 2) Jesus blir pisket, 3) Jesus blir tornekornet, 4) Jesus bærer sitt kors til Golgata og 5) Jesus blir korsfestet og dør. Sr Lu…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Femte Lysets mysterium: Jesus innstifter eukaristien (nattverden) (Joh 13,1). Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001 Katolske Kirkes Katekisme.…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Fjerde Lysets mysterium: Jesu forklarelse på Tabor (Luk 9,35). Vi lar pave Benedikt og Thomas à Kempis gi oss noen tanker vi kan meditere over. Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium …
  continue reading
 
Tredje Lysets mysterium: Jesus proklamerer Guds rike og kaller til omvendelse (Mk 1,15; 2:3-13; Luk 7:47- 48) Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Tredje Lysets mysterium: Jesus proklamerer Guds rike og kaller til omvendelse …
  continue reading
 
Andre Lysets mysterium: Jesus åpenbarer sin herlighet under bryllupet i Kana (Joh 2,1-12) Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til AndreLysets mysterium: Jesus åpenbarer sin herlighet under bryllupet i Kana (Joh 2,1-12) Litteratu…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Lysets mysterier, som er et helt nytt sett av mysterier som Pave Johannes Paul II introduserte i 2003. Vi vil i fem programmer fremover ta for oss hvert enkelt av disse mysteriene, som er …
  continue reading
 
I dag skal vi meditere over Rosenkransens femte mysterium, fortellingen om de tre dagene da Maria og Josef leter etter den 12 år gamle Jesus som har vært med dem til Jerusalem for å feire påske, men som ble værende i Tempelet. Vi skal også la Pave Johannes Paul forklare oss hvorfor det er godt å be Rosenkransen sammen i familiene. Litteratur: Pave …
  continue reading
 
Vi er nå kommet frem til det fjerde mysterium som er Herrens fremstilling i tempelet. Som så mange andre av rosenkransen mysteriet har også denne sin egen fest i kirken, sågar en meget gammel fest med røtter tilbake til 400-tallet, hvor den allerede da var forbundet med lysprosesjoner. Vi skal i dag høre litt om denne festen, som i Norge gikk under…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over Rosenkransens tredje Gledens mysterium: Jesus blir født i Betlehem Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001 Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i vårt liv, St Olav forlag, 2017 Wilfrid Stinissen: Faderen själv älsker er, Artos 2022 Tidebønnene, bind …
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over det første mysteriumet i Rosenkransbønnen: Engelen kommer til Maria med det glade budskap. Dette er det første av fem gledens mysterier. Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001. Broder Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i vårt liv, St Olav forlag, …
  continue reading
 
Låt oss ses i din skönhets inneldningskapittel «Åndelig sang er Johannes av Korsets ‘mest berømte og mest representative verk; det er med dette hans karriere som forfatter begynner og praktisk talt også slutter.’ Johannes (1542- 1591) hadde selv en så stor forkjærlighet for sin Cántico, at han skrev den to ganger, og andre gangen gjorde han store i…
  continue reading
 
I dagens episode av Karmels hage vil vi høre hvordan søster Maria Nada av Inkarnasjonen OCD (1926-2005) forklarer ord og begreper som kan være nyttige å forstå når man skal lese katolsk og karmelittisk litteratur. Sr. Maria Nada var den første nonnen av norsk avstamning som trådte inn i Karmelittklosteret, Totus Tuus i Tromsø. Hennes sivile navn va…
  continue reading
 
Intervju med kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm del 2 av 2 I første del av intervjuet med Kardinal Anders Arborelius, får vi høre ham fortelle om opprettelsen av Karmelittklosteret i Norraby, i Sverige 1967, litt om klosterliv og klosterrytme, og om hvordan broder Wilfrid Stinissens forfatterskap utviklet seg. Den 30. november er de…
  continue reading
 
I første del av intervjuet med Kardinal Anders Arborelius, får vi høre ham fortelle om opprettelsen av Karmelittklosteret i Norraby, i Sverige i 1967, litt om klosterliv og klosterrytme, og om hvordan broder Wilfrid Stinissens forfatterskap utviklet seg. Den 30. november er det ti år siden broder Wilfrid gikk hjem til sin Far i Himmelen. Vil du hje…
  continue reading
 
Karmels Hage – Thérèses betydning for økumenikken. Et kapittel fra boken: Wilfrid Stinissen, Den Enkla vagen till helighet. En bok om Therese av Lisieux. Libris forlag 1999. Thérèse har en del til felles med Luther, men hun er mindre forhastet i sine konklusjoner. Hennes ord «tout est grâce» er berømte, men hun mener ikke at vi derfor ikke kan hjel…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
Karmels hage – Biskop Anders Arborelius OCDs preken ved br. Wilfrid Stinissens begravelse 19. desember 2013. Jeg dør ikke jeg går inn i livet. Som kristne er vi påskens folk. Vi er på vei til den evige herligheten som Jesus har åpnet for oss gjennom sitt kors og sin oppstandelse. Hvor mørk natten enn er i dette livet, så drives vi fremover av dette…
  continue reading
 
Litteratur: Karmel. Katolsk andlig tidsskrift, første nummer i 2014. Om du fyller ditt liv med kjærlighet, vertikalt og horisontalt, så er du på vei til Guds rike. Og så er du også et fullt menneske, for det hører til din «menneskelighet» å være sult og tørst etter kjærlighet. Det ligger en dyp mening i at Jesus kaller seg selv Menneskesønn. Det ha…
  continue reading
 
Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. (Joh 21.18) Dette er Jesu ord til Peter i Johannesevangeliets siste kapittel. Det blir sagt like etter at Jesus tre ganger har s…
  continue reading
 
Karmels hage er en programserie der Anne Samuelsen tar oss inn i den rike hagen til Karmel. Her kan du hver uke få åndelig påfyll. I dag skal vi høre litt om to andre personer som har skrevet sin troshistorie og nøyaktig etter denne malen som Paulus gir oss og som vi snakket om i forrige episode: Nemlig med et mål om å omvende sine omgivelser og ve…
  continue reading
 
I dag fortsetter vi litt med temaet: Å skriver vår troshistorie som vi begynte på i forrige episode, der jeg leste for dere fra Thérèse av Lisieux’ prolog til En sjels historie. Jeg må innledningsvis presisere at dette ikke er forsøk på noen avhandling eller lærd anbefaling om hvordan å skrive en troshistorie. Snarere er det forsøk på å finne noen …
  continue reading
 
I denne episoden skal vi se litt på det å skrive sin troshistorie. Noen av oss har sikker allerede gjort det, andre igjen kan kanskje tenke at dette blir litt for selvbeskuende, når vårt oppdrag som kristne er å evangelisere og spre det glade budskap? Det var i hvert fall Therese av Lisieux første reaksjon. Vi skal om litt høre hvordan hun løste pr…
  continue reading
 
Karmels Hage 30 steg til hellighet - Himmelstigen En episode om nødvendigheten av redskap på vår åndelige vei. Inspirasjon fra ortodoks kristen tro og Himmelstigen som ble skrevet av Hl. Johannes Klimakos som levde mellom 579 og 649 og som var abbed i det berømte Katarinaklosteret ved Sinaifjellet. Forfatter: Vassilios Papavassilious, oversatt til …
  continue reading
 
Bøker nevnt i dagens episode: Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014. Marc Foley O.C.D. The context of Holiness, Psycholigical and spiritual reflections on the life of St. Thérèse of Lieiseux, ICS publications 2008, 2020. Andre bøker om henne: Christopher O Mahony: St. Thérèse by those who knew her, Veritas Publications 1975. L…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett