Klimapodkast offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg. I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet. Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Finn oss på www.klimapodcast.no Musikken i episodene ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt? Denne høsten fikk Norge en ny statsråd for klima- og miljøsaker. Vi har møtt Andreas Bjelland Eriksen for å høre hva han og regjeringen tenker om kommunenes roller og ansvar i klimaarbeidet framover. Vi har blant annet spurt ham om: Hva har…
  continue reading
 
Føles det noen ganger litt tungt å jobbe med klimautfordringene? Bli med til psykologen for noen råd om motivasjon til arbeidshverdagen. Denne episoden er for deg som jobber hver dag med å bidra til å løse klimautfordringene, og noen ganger synes det kan være litt vel vanskelig å få de resultatene du ønsker. Klimautfordringen er stor. Kanskje den s…
  continue reading
 
Kan kommuner spare både penger og klimagassutslipp på at vaktmestrene deler på løvblåsere, snøfresere og annet teknisk utstyr? Det skal Oslo kommune finne ut av. Denne høsten starter de et pilotprosjekt med rundt 20 skoler. De skal teste hva slags utstyr som kan og bør deles, og hva slags logistikk som trengs for at vaktmestrene skal få gjort jobbe…
  continue reading
 
Vinduer, dører, isolasjon, skap, servanter, lamper, toaletter, fugemasse og vinkeljern er bare noe av det du finner i nettbutikken Ombygg. I et stort, hvitt telt på Økern i Oslo sprenges gamle rammer for etablert praksis i byggebransjen. Her har offentlige og private aktører, blant annet Oslo kommune, gått sammen for å finne praktiske løsninger på …
  continue reading
 
Bli med til Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, et kommunalt bygg stappfullt av klima- og energivennlig teknologi. Det mest klimavennlige bygget er nok det som ikke bygges. Men når nye bygg må reises, er det mye som kan gjøres for å redusere klimafotavtrykket. Vestsiden ungdomsskole er et bygg som vil produsere mer energi enn det bruker gjennom liv…
  continue reading
 
Sju kommuner har gått sammen om en felles "motor" for å gjøre offentlige og private byggeprosjekter mer bærekraftige. Denne motoren er FutureBuilt, en utviklingsarena som nå står bak rundt 70 prosjekter i eierkommunene. Arbeidene spenner fra sykkelhotell i Groruddalen til Munchmuseet, men veldig mange er kommunale bygg som skoler, barnehager og syk…
  continue reading
 
Kan en kommune gjøre plass til flere innbyggere og arbeidsplasser, uten å bruke mer grønne arealer? Det vil iallfall Nordre Follo kommune. I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ne…
  continue reading
 
Hvorfor bygges naturen ned i kommunene, og hva slags effekter har det på natur og samfunn? Og hvordan kan arealforvaltningen blir mer bærekraftig? Forsker Anders Tønnesen ved Cicero senter for klimaforskning har ledet en studie som har sett på arealbruken i fire kommuner med lav befolkningstetthet. Frøya har hatt rask befolkningsvekst og stor bygge…
  continue reading
 
Bodø kommune har Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass. Nå er byer langt lengre sør interessert i det som skjer i Sjøgata. Og med "sør" snakker vi blant annet om Barcelona, som har vist stor interesse for arbeidet i Bodø. Oppgraderingen av Sjøgata i Bodø er den første utslippsfrie anleggsplassen i landsdelen. Her har kommunen, gjennom klimak…
  continue reading
 
På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt? Du har sikkert opplevd det. Turen begynte bra, selv om det regnet. Skoene holdt deg tørr lengre enn du forventet. Men etter noen timer langs stien, veksler stien mellom å være gjørmebad og fossefall. Og du merker at både vannet og tråkke…
  continue reading
 
På sykehjem og institusjoner i Aurskog-Høland kommune gikk 22 tonn spiselig mat rett i avfallet, hvert år. Det skal kommunen ha slutt på. Matsvinn er mat som kunne blitt spist. Det er altså ikke det samme som matavfall, som er deler av matvarene som ikke kan spises. I 2021 fikk Aurskog-Høland kommune Klimasats-støtte for å kartlegge matsvinnet på s…
  continue reading
 
Asker kommuner gjør det slutt med gratis parkering for egne ansatte. Samtidig belønner de ansatte som lar bilen stå hjemme. Rundt 70 prosent av ansatte i Asker kommune bruker bil til jobb flere dager i uka. Det er ikke unikt. Reisevaneundersøkelser viser at rundt to av tre reiser på landsbasis skjer med bil. − Asker er ganske bilbasert fortsatt, me…
  continue reading
 
- Kommunene må se de personlige, politiske og praktiske dimensjonene av klimaarbeidet i sammenheng. Det sier forskningsrådgiver Dina Hestad. Hun jobber for cChange, et selskap som leverer kunnskap og rådgiving om klimaomstilling. Hun har en doktorgrad om bærekraftig systemendring fra Universitetet i Oxford, og hun har vært med på å skrive en rappor…
  continue reading
 
Om ikke Asker kommune har klart å lage gull av gamle møbler, så har de iallfall kommet ganske nær. Du har kanskje hørt ryktene: Da Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen til nye Asker kommune i 2019, så bestemte de seg for å innrede nye lokaler med gamle møbler, så langt det lot seg gjøre. Sammenlignet med å kjøpe nytt, sparte kommunen 16 mil…
  continue reading
 
Skal kommunene lykkes i klimaarbeidet, må de sørge for å få med seg innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Gunn Marit Helgesen er øverste leder for kommunesektorens interesseorganisasjon. Hun sier det er viktig at politikerne i kommuner og fylkeskommuner vedtar klare klimamål. – Da har den administrative ledelsen plikt til å gjenno…
  continue reading
 
Gamle bygg kan både oppgraderes og bygges på i høyden, med mulighet for stor klima- og miljøgevinst framfor å bygge nytt. I denne episoden møter du to personer som ivrer for å oppgradere gamle bygg, men med litt ulik innfallsvinkel. Begge er opptatt av at arbeidet kan gi sosiale og økonomiske fordeler i tillegg til et positivt klima- og miljøregnsk…
  continue reading
 
Halden kommune ville redusere ansattes bruk av privatbil og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser, og samtidig kutte klimagassutslipp fra bilparken. Løsningen ble å leie inn elbiler fra et selskap som driver med bildeling. Kommunen disponerer bilene mellom 8 og 16. På kvelder og i helgene kan bilene brukes av innbyggere til en relativt lav kostnad. …
  continue reading
 
Trær beskytter oss i møtet med varmere, våtere og villere vær. En low-tech-løsning for alle som jobber med klimatilpasning i byer og tettsteder. De er rundt oss overalt og jobber dag og natt, hele året, for å hjelpe oss mennesker. Trær – i alle størrelser og fasonger. Du vet at de tar opp klimagassen karbondioksid fra lufta og gir oss oksygen tilba…
  continue reading
 
Finansdirektøren i Trondheim vil at hver eneste kommunale krone skal bidra til en klimavennlig og bærekraftig omstilling. Da Trondheim kommune skulle ha ny avtale om banktjenester i 2020, ga de bankene beskjed om at de ville legge mer vekt på kvalitet og bærekraft enn på pris. – Vi la vekt på at banken skulle ha en klar policy på miljø og FNs bærek…
  continue reading
 
Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem. I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen fra fossil til fossilfri tungtranspo…
  continue reading
 
Råd fra konsulentselskaper kan ha stor innvirkning på kommunenes klima- og miljøarbeid. Hvordan forvalter konsulentene dette ansvaret? Kommuner bruker konsulenter og rådgivende ingeniører til å utvikle og styre prosjekter – alt fra å bygge veier og annen infrastruktur til å planlegge utbygging av bolig- og næringsområder. Det arbeidet har stor innv…
  continue reading
 
Hvordan kan kommunene lykkes i klimaarbeidet, uten å bli stanset av opprør og protester? For det første må vi lage helhetlige planer som ikke bare tar hensyn til utslippskutt. For det andre må innbyggerne involveres tidlig i prosessene – og lenge før de selv finner ut at de vil engasjere seg. Det sier Anders Tønnesen, seniorforsker ved Cicero sente…
  continue reading
 
Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen. I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil Trædal Thorsen og noen andre arkitekter og l…
  continue reading
 
Hvis gamle ting kunne snakke, ville kanskje noen av dem sitert Mark Twain og sagt: Ryktet om min død er betydelig overdrevet. Kjører du avfall til gjenvinningsstasjonen på Hamar, er det umulig å unngå det store skiltet med skriften "ombruk" over den store porten til hovedbygningen. Når du har parkert bilen ved siden av containerne for sortert avfal…
  continue reading
 
Hva slags tiltak kan gjøre minst fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive? I denne episoden har vi besøkt Hovinbekken i Oslo. I mange år har rundt 70 prosent av bekken ligget i rør. Som så mange andre bekker rundt omkring i landet, ble den systematisk gravd ned p…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett