Kommunesektoren offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Livet leves i kommunen. Her går barn i barnehage og på skole, her bor og jobber vi, og her får vi pleie og omsorg når vi trenger det. Og her velger vi politikere som skal representere oss – og stå til ansvar overfor oss. Dette er en podkast for spesielt interesserte. For deg som er opptatt av barnehage, skole, veier, bolig, næringsliv, arbeidsplasser, kollektivtrafikk, bompenger, sykehjem og hjemmetjenester. For deg som er spesielt interessert i livet – ditt eget og andres – med andre ord. S ...
 
Loading …
show series
 
Tenk deg at du er kommunedirektør, den øverste administrative ansvarlige for 1200 ansatte som skal levere viktige – til dels livsnødvendige – tjenester til kommunens 15.000 innbyggere. Det er lørdag morgen, du har satt deg ned med kaffe og aviser og skal nyte helga etter en tøff arbeidsperiode. Så ringer økonomidirektøren: Kommunen har hatt et svær…
 
Samme kveld som formannskapet i Nordre Follo hadde vedtatt noen forsiktige lettelser i smitteverntiltakene i kommunen, fikk ordfører Hanne Opdan telefon fra kommunedirektøren: Det muterte «britiske» viruset var konstatert for første gang i Norge, nettopp i Nordre Follo. Siste del av den samtalen tok hun stående, og siden har hun knapt sittet, kan d…
 
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er gjest i ukas episode. Han har nylig presentert Klimameldingen, og står fast på at Norge innen 2030 skal klare å kutte 55 prosent av klimagassutslippene fra nivået i 1990. I løpet av de første 30 åra har vi klart å kutte 2,3 prosent. Hvordan i all verden skal vi klare å kutte 55 prosent på de ni åra som g…
 
Hvordan står det til med samhandlingen i helsetjenesten – ni år etter at den store reformen trådte i kraft? Tarald Rohde er seniorrådgiver i SINTEF Digital, og har ledet et forskningsprosjekt som både har vurdert hva som er gjort og hva som bør gjøres for å sørge for at innbyggerne får de beste helsetjenestene. Og da er kanskje ikke størrelsen på s…
 
Det foregår et kappløp mellom virus og vaksine. Foreløpig leder viruset, men i kommunene arbeides det knallhardt for å endre på det. Fredrikstad kommune har høyt smittetrykk og var blant de første til å starte med vaksinering. Kommunedirektør i Fredrikstad Nina Tangnæs Grønvold er årets første gjest. Følg ellers med på våre sider om korona: ks.no/k…
 
12. februar i år var Bjørn Arild Gram nettopp valgt til ny styreleder i KS, og gjest i Der livet leves. Det er bare ti måneder siden, men da hadde nesten ingen hørt om korona, og enda færre visste hvor mye det skulle prege vårt private og offentlige liv resten av året. I årets siste episode av KS-podden er Bjørn Arild Gram tilbake – for å snakke om…
 
Karen Dolva er en av gründerne av selskapet No Isolation, som har utviklet roboten AV1 for langtidssyke barn og kommunikasjonsverktøyet KOMP. I bunnen ligger et langvarig og dypt engasjement for å bekjempe ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon. Da BBC nylig offentliggjorde årets «100 Women Masterclasses 2020», en liste over 100 inspirerende og in…
 
Digitalisering. Alle snakker om det, alle synes det er veldig viktig, og nesten ingen innrømmer at de ikke helt skjønner hva det egentlig innebærer. Sist uke presenterte kunnskapsminister Guri Melby «handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen». Og Guri Melby er gjest i ukas episode. Se også artikkelen: KS fornøyd med handlingsplan om digit…
 
Torsdag 3. desember markeres FNs internasjonale frivillighetsdag i Norge. Kulturministeren og stortingspresidenten skal dele ut priser, blant annet Frivillighetsprisen 2020 og Årets frivillighetskommune. Men hva er frivillighet – bortsett fra å være frivillig? Hvor viktig er frivillig sektor for Norge, for lokalsamfunnene og for kommunene? Ukens gj…
 
Ukas episode handler om Forandringsfabrikken, en fabrikk som har ekspandert kraftig siden starten i 2004. Fabrikkleder Marit Sanner og proff Nora er gjester. De forteller om arbeidet som gjøres av fabrikkarbeiderne og de flere hundre proffene som samler og sprer svar om barnevern, skole og psykisk helsevern fra dem det først og fremst angår, barna …
 
Hva er det som skiller radikal innovasjon fra vanlig innovasjon? Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet. Ingen kan løse samfunnsutfordringene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfe…
 
Han leder landets største kommune – og landet største smittesentrum. Politikerne ser det som sin fremste oppgave å legge til rette for arbeids- og møteplasser. Hvordan er det når det meste handler om å stenge dem ned? Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er gjest i ukens episode. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Bydelsmødrene i Oslo er brobyggere mellom det offentlige og minoritetskvinner. Nå ønsker flere andre kommuner i landet å starte opp dette unike tilbudet. - Vi bruker vår interkulturelle kompetanse til å skape integrering, sa gründer Nasreen Begum til Kommunespeilet. I løpet av 2020 har kommunene Drammen, Grong, Levanger og Kvam fått på plass egne g…
 
Natt til 16. september ble nesten alle parter i kommuneoppgjøret enige om en ny hovedtariffavtale. Nå, vel en måned etterpå, er legene i streik, mens lærerne og sykepleierne i kommunene har stemt nei til forhandlingsresultatet. Dermed kan det bli konflikt med dem også, hvis ikke meklingen fører frem. Hva var det som skjedde? Arbeidslivsdirektør i K…
 
Tilitsskapende kommuner var tema for Etikkonferansen 2020, som arrangeres hvert år i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge. Hvorfor er tillit så viktig - og hva skaper tillit? Dette var utgangspunkt for en samtale mellom Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS, Atle Haugsgjerd, forsker ved I…
 
Hva er det som gjør at ansatte i barnehagesektoren står i jobb eller slutter når de blir seniorer? Hver femte ansatt i barnehage er over 50 år. Flere blir det for hvert år. Seniorene har erfaring og kompetanse som barnehagene trenger. Ny rapport ble presentert og drøftet på webinar fredag 18. september. Ukens gjester er Olav Eikemo, seniorrådgiver …
 
Torsdag 24. september arrangeres konferansen Jobbvinner 2020. Kommunene trenger mange – veldig mange – sykepleiere og helsefagarbeidere i åra som kommer. Jobbvinner er navnet på et prosjekt som tar dette på alvor. Hva det er, og hvordan det virker, er tema for denne ukas episode. Ukens gjester er Eli Sogn Iversen, prosjektleder helsefag i KS, og Si…
 
"Fyll dagene 2020" – skulle vært jobb- og fritidsmesse i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, for folk som vil ut av rusavhengighet eller som har psykiske helseplager. Koronasituasjonen har gjort at man har måttet finne nye løsninger. Ukens gjester er Petter Nyquist («Petter Uteligger»), Kirsten Haaland fra Oslo kommune og Risten Lango fra KS. See…
 
Høstens første episode handler om årets hovedtariffoppgjøret. Oppgjøret er allerede spesielt som følge av korona-situasjonen. Hva er status før forhandlingene starter opp 3. september? Gjester er arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, og avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen, Hege Mygland. See acast.com/privacy for privacy and opt-out info…
 
Siste episode før sommerferien 2020. Den handler om konflikt mellom politisk og administrativ ledelse i kommunene. Ti kommunedirektører måtte gå siste år, det koster kommunene dyrt. Hvorfor er det så vanskelig å få til et godt samspill, og hva gjør de der de lykkes? Gjester er arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, og fagsjef for KS Folkevalgtp…
 
Vet du hva Akson er? Enten er det et godt og samfunnsnyttig prosjekt som skal føre frem til målet om én innbygger – én journal i helsetjenesten. Eller så er det enda et gigantisk offentlig IKT-prosjekt med begrenset nytte, som vil koste kommunene milliarder og utradere norsk IKT-næring. Det kommer bare an på hvem du spør. I denne episoden har vi be…
 
Vi fortsetter denne gang der vi slapp i forrige episode - om Regionreformen. Gjest er styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Kulturministeren møter KS-lederen, fylkesordførere og kulturpolitikere i fylkene for å diskutere kulturens plass i regionreformen. Men har kulturen noen plass i den reformen i det hele tatt? Er det noe igjen av den reformen – bor…
 
Mange er rammet av tiltakene under koronapandemien. Noen av de som er aller sterkest rammet, er utsatte, sårbare barn og unge. Skoler og barnehager har vært stengt, fritidsaktiviteter er stengt. Hva gjør kommunen for disse utsatte barn og unge? Kommunalsjef Kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen, i Øvre Eiker kommune, er denne episodens gje…
 
Er kommunene digitale sinker? Nei – og i den grad en del kommuner har vært det, har koronapandemien gitt et kraftig spark fremover. Astrid Øksenvåg er gjest i denne episoden. Hun er avdelingsdirektør for Digitale fellesløsninger i KS, og snakker om digitalisering i kommunene – og om hvilken betydning korona har hatt i den sammenhengen. See acast.co…
 
Tirsdag 12. mai kommer regjeringen med forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2019 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2021. RNB skal jo være en revidering og justering av budsjettet Stortinget vedtok i desember. I år vil det nok bli ganske mye større endringer enn vanlig, siden desember 2019 og mai 2020 er to helt ulike verdener. I denne episoden for…
 
Rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole i Oslo snakker om hvordan det er å drive ungdomsskole hjemmefra – og om hvordan de forbereder seg på å ta imot elevene, når det måtte bli. Og så snakker vi om årets 10-klassinger kan gå ut av grunnskolen med like mye kunnskap som fjorårets kull. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Fra førstkommende mandag (20. april 2020) skal barnehagene åpne, og fra neste mandag (27. april 2020) åpner skolene for elever fra 1. til 4. trinn. Er kommunene godt nok forberedt på det? Og hva med elevene fra femte trinn og oppover? Hvordan skal kommunene oppfylle opplæringsansvaret for dem? Ukens gjest er Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør K…
 
Krise og usikkerhet utløser alltid et voldsomt informasjonsbehov. Og når situasjonen er usikker, blir behovet for å ha noe sikkert å forholde seg til ekstra stort. I denne ukas episode har vi besøk av ordfører Kjell Neergaard og kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune, som har valgt en litt spesiell måte å informere innbyggerne: Der …
 
Det skjer mye i kommunene og fylkeskommunene med ekstraordinære tiltak og arbeid hjemme og på andre steder enn normalt. Ukens to gjester er, styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, og nestleder og varaordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sven Tore Løkslid. Kommunesektoren står overfor voldsomme oppgaver i denne tida. Men hvordan styrer man ege…
 
Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. KS-podden har hatt besøk av prosjektleder Anne Berit Rafoss og Elin Wetås de Jara fra kommunenettverket for aldersvennlig lokalsamfunn. Mer om aldersvennlige lokalsamfunn finner du på https://www.ks.no/fagomra…
 
Live podkast: Velferden truet Oljefyringa av norsk økonomi vil avta og offentlige budsjetter blir strammere. Samtidig vil flere og flere ha behov for kommunale velferdstjenester mens en stadig lavere andel i lønna arbeid skal finansiere disse tjenestene. Hvordan skal det gå? Dette snakker fire ordførere om i ukens episode på strategikonferansen til…
 
Denne episoden er dedikert KS' toppmøter og Landstinget 10.-12. februar 2020. KS ønsker alle ordførere, fylkesordførere, by- og fylkesrådsledere, kommunedirektører samt medlemmer av ungdomsråd over hele landet velkommen. Vi har besøk av prosjektleder Dag-Henrik Sandbakken samt et intervju med programansvarlig for Toppmøte Barn og unge, Marianne Lin…
 
Innovasjon er ikke bare noe som skjer i det private næringslivet mens kommunenes oppgave er å legge til rette. Kommunene har alltid vært innovative og funnet nye løsninger og måter å løse oppgavene på, men kanskje er den politiske styringen moden for innovasjon? I ukens episode av KS-podden "Der livet leves", har vi besøk av professor Asbjørn Røise…
 
KS arrangerer i februar en rekke toppmøter. Da skal den neste utgaven av publikasjonen Status kommune presenteres. I ukens episode av KS-podden "Der livet leves" har vi besøk av fagleder Kjetil Bjørklund som jobber med Status kommune, og du kan få vite mer om statusen i landets kommuner - som leverer nesten alt av velferdstjenester til innbyggerne …
 
Denne episoden handler om klart språk i kommunesektoren. At informasjon er skrevet i klart språk, betyr at mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til å gjøre det de skal. Ta tak i tekstene – bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk p…
 
Om en drøy uke blir 422 kommuner til 356. Men hvordan er livet i en kommune som snart skal dø? KS-podden har besøkt Rygge rådhus og den siste rådmannen i Rygge kommune, Ivar Nævra, og avtroppet ordfører, Inger-Lise Skartlien. Rygge og Moss kommuner blir til nye Moss kommune. Hvordan har livet i rådhuset vært siden det ble klart at Rygge ikke skulle…
 
Målet er ei fungerende ordning med «en innbygger – en journal» - der kommunale helsetjenester og sykehustjenester knyttes sammen. Akson handler om helhetlig samhandling og felles kommunal journal - se nettsiden https://www.ks.no/akson I ukens episode av Der livet leves, har vi besøk av områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS…
 
Menn i helse er et rekrutteringsprosjekt for å få flere menn inn i helsesektoren. Nesten en kvart million arbeider innenfor helse og omsorg i norske kommuner, og nesten alle er kvinner. Gjennom prosjektet Menn i helse har så langt drøyt 300 menn kommet seg ut av arbeidsløshet - og inn i nyttig og meningsfylt arbeid innenfor helse- og omsorgssektore…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login