Lokaldemokrati offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Livet leves i kommunen. Her går barn i barnehage og på skole, her bor og jobber vi, og her får vi pleie og omsorg når vi trenger det. Og her velger vi politikere som skal representere oss – og stå til ansvar overfor oss. Dette er en podkast for spesielt interesserte. For deg som er opptatt av barnehage, skole, veier, bolig, næringsliv, arbeidsplasser, kollektivtrafikk, bompenger, sykehjem og hjemmetjenester. For deg som er spesielt interessert i livet – ditt eget og andres – med andre ord. S ...
 
Loading …
show series
 
Oppgjørene i kommunesektoren blir stadig et oppgjør om historien. Men det er framtida det handler om. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø står enda en gang foran en formidabel oppgave når han skal forsøke å få fire forhandlingssammenslutninger - med 40 medlemsforbund - til å samles om én felles tariffavtale. Han er gjest i ukas episode av KS-podd…
 
Hvor langt tid tar det egentlig å slå sammen kommuner? Det er vanskelig nok å slå sammen flere administrasjoner, for ikke å snakke om kommunestyrer. Men klarer man noen gang å bygge en felles kommuneidentitet hos innbyggerne? Ålesund kommune har vært gjennom den største sammenslåingsprosessen av alle i Norge. Fem kommuner ble til én, med nesten 70.…
 
Arbeidet mot mobbing i skolen er i altfor stor grad rettet inn mot enkeltelever – i altfor liten grad mot skolens kjerneoppgave – undervisningen. For der ligger ofte både opphavet til og løsningen på problemet. Dette kan man lese i boka «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv», som kommer ut i disse dager. To av bidragsyterne i boka, Jorun San…
 
Bodø har bygget kulturkvartal til 1,2 milliarder kroner og har status som Europeisk kulturhovedstad 2024. Slikt skjer selvsagt ikke uten strid og motstand. Men det skaper også trivsel, engasjement og stolthet i byen og regionen. Bodø-ordfører Ida Pinnerød er gjest i ukas episode av KS-podden "Der livet leves". See acast.com/privacy for privacy and …
 
Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet. Her som ellers kan det være vanskelig å få oppmerksomhet rundt – og penger til – tiltak som skal hindre skader. Når skaden har skjedd, bli…
 
Ukas gjest i KS-podden Der livet leves er kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Inntil slutten av forrige uke var han styreleder i KS. Da hadde han tydelige meninger om hva regjeringen Støre burde forbedre i forslaget fra statsbudsjett som ble presentert av regjeringen Solberg tidligere i uka. Nå er han altså selv statsråd i regjeringen …
 
I Lyngdal har Malin vært utenfor både arbeid og utdanning i seks år. Nå har hun fast jobb i kommunen og har tatt fagbrev, og har ifølge seg selv fått et helt nytt liv. Alt gjennom et kommunalt prosjekt. Det er ett eksempel – av mange – på kommuners arbeid med å få unge ut av utenforskap og inn i jobb. Prosjektet «Inn i jobb», som KS driver i samarb…
 
Digitaliseringen skjer raskt og stadig raskere på nesten alle områder. Det betyr enklere tjenester – for dem som kan benytte dem. For dem som ikke klarer å henge med, kan det bety høyere terskler og vanskeligere tilgang til viktige tjenester. Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold jobber begge ved Trondheim Folkebibliotek. Halvparten av dem de møter d…
 
Et nytt storting er på plass, og en ny regjering er på vei. Kommunesektorens forventninger til den nye regjeringen er de samme som de var før valget. Blir sjansene større for at de innfris med Støre enn med Solberg i statsministerstolen? Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, snakker om forventninger og krav til ny regjering og nytt storting i ukens ep…
 
Snart er det stortingsvalg. Hva vil resultatet bety for Kommune-Norge? Blir det trangere tider – uansett resultat? Stortingspolitikerne gir løfter som kommunene skal holde. Hvor bra er det for lokaldemokratiet – som alle partier er så glade i når de lager programmer? Blir valget et «NM i bemanningsnormer», som noen har fryktet? Og hvor mange fylker…
 
KS’ 1. nestleder Gunn Marit Helgesen og avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt er gjester når Europapolitisk dag er tema for episode nummer 83. KS’ første nestleder Gunn Marit Helgesen har vært medlem og leder av den norske delegasjonen til Europarådets Kommunalkongress siden 2012. I to perioder, til sammen fire år, har hun vært president i Regionkam…
 
Utvalget som har vurdert finansiering av private barnehager har nettopp levert sin rapport. Forslagene fra flertallet betyr enten trygghet og forutsigbarhet for private barnehager, eller død og undergang for de samme barnehagene. Det kommer an på hvem man spør. Vi spør KS’ representant i utvalget Christian Monsbakken. Han er gjest i ukas episode – …
 
Streiken i kommuneoppgjøret endte i tvungen lønnsnemnd. Kunne KS sørget for at streiken ble forlenget? Har en arbeidsgiverorganisasjon ansvar for å holde en streik gående? Et mellomoppgjør handler bare om lønn. I årets oppgjør hadde tre av fire forhandlingssammenslutninger og KS akseptert Riksmeklerens forslag til løsning og hadde en gjeldende avta…
 
Er det en sammenheng mellom den felles digitaliseringsstrategien til regjeringen og KS og det å ha omsorg for et alvorlig sykt barn? Ja, faktisk. Og du kan høre hvilken i ukas episoden. Ukens gjester Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet, og Sophie Bouffard, Flekkefjord kommune. Les mer om Livshendelsen - Alvorlig sykt barn. See acast.com/priv…
 
Dette er en spesialutgave med kommuneøkonomi som tema. Tirsdag 11. mai presenterte regjeringen sine forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022. Dagen etter arrangerte KS et stormøte for politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner. Denne episoden inneholder de to hovedinnleggene, fra kommunal- og mo…
 
Hva skjer med kollektivtransporten etter pandemien? Hjemmekontor og lavmobilitet har ført til kraftig nedgang i kollektivtransporten. Men hvordan vil det bli når pandemien er over? KS har fått en rykende fersk FoU-rapport fra Urbanet Analyse/Asplan Viak. Vi har besøk av prosjektlederen, Bård Norheim, og KS’ egen Helge Eide, områdedirektør Samfunn, …
 
Ullensaker kommune fløy høyt og trygt, alt var vekst og velstand. Men så kom et voldsomt krasj i form av pandemien. Antall reisende til og fra hovedflyplass på Gardermoen – den suverent største arbeidsplassen i kommunen – deiset i bakken, og det samme gjorde antallet overnattinger og konferanser på hotellene rundt flyplassen. Det eneste som gikk ti…
 
Tirsdag 27. april er det stor åpning av Senteret for et aldersvennlig Norge, der både statsminister, helseminister og sametingspresident og en rekke andre deltar. Men hva skal senteret drive med? Og hva betyr det at et samfunn er aldersvennlig? Leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen, og prosjektleder for Nettverk for aldersvenn…
 
Onsdag kom rapporten fra Koronakommisjonen. Den slår fast at kommunene er selve ryggraden i smittevernarbeidet – men konstaterer også at lenge var regjeringens pressekonferanser eneste informasjonskilde for kommunene om hva de umiddelbart skulle gjennomføre. Sier dette noe om holdningen til kommunesektoren i noen statlige etater? Styreleder i KS, B…
 
Er folk fornøyd med å leve og bo i kommunen sin? Man venter at veksten i offentlige inntekter skal avta, mens befolkningen eldes. Som betyr at flere vil ha behov for kommunale tjenester. Hvordan går dette, og hvordan vil det gå fremover? Fagleder i KS, Kjetil Bjørklund, leder arbeidet med Status Kommune, han er gjest i ukas episode. See acast.com/p…
 
Vårens vanskeligste eventyr? Lønnsoppgjøret i kommunesektoren begynner 21. april og skal være i mål ved midnatt 30. april. Hva er viktigst for kommunene? Hvilket handlingsrom har forhandlerne? Er KS enig i at lærerne har sakket akterut? Finnes det penger til store lønnsløft for store grupper i Kommune-Norge? Hva er nå dette frontfaget og hvorfor er…
 
Alle 356 kommuner i Norge skal levere de samme lovpålagte tjenestene til sine innbyggere. Utsira er den aller minste av dem, med 192 innbyggere. Hvordan klarer en bitteliten kommune å gi innbyggerne barnehage, skole, pleie- og omsorgstjenester og alt det andre kommunene skal sørge for? Og hvordan driver man politisk styring i en kommune som er mind…
 
Det er sterke meninger om rusreformen. Men reformen handler ikke bare om avkriminalisering av narkotika, den inneholder også et pålegg om at alle kommuner skal opprette en egen enhet for narkotikasaker. Der kan politiet pålegge unge som blir tatt med stoff til eget bruk, å møte, og kommunen skal ilegge gebyr til dem som ikke møter. I ukens episode …
 
«Førkommersielle anskaffelser». Ikke akkurat et begrep egnet for avisenes forsider. Men i virkeligheten handler det om veldig konkrete problemstillinger som varsling av flom, forurenset brøytesnø og dårlige vannrør. Gjester i ukas episode er rådgiver Jørgen Aas i Forskningsrådet og fagsjef i KS, Anne Romsaas. See acast.com/privacy for privacy and o…
 
Tenk deg at du er kommunedirektør, den øverste administrative ansvarlige for 1200 ansatte som skal levere viktige – til dels livsnødvendige – tjenester til kommunens 15.000 innbyggere. Det er lørdag morgen, du har satt deg ned med kaffe og aviser og skal nyte helga etter en tøff arbeidsperiode. Så ringer økonomidirektøren: Kommunen har hatt et svær…
 
Samme kveld som formannskapet i Nordre Follo hadde vedtatt noen forsiktige lettelser i smitteverntiltakene i kommunen, fikk ordfører Hanne Opdan telefon fra kommunedirektøren: Det muterte «britiske» viruset var konstatert for første gang i Norge, nettopp i Nordre Follo. Siste del av den samtalen tok hun stående, og siden har hun knapt sittet, kan d…
 
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er gjest i ukas episode. Han har nylig presentert Klimameldingen, og står fast på at Norge innen 2030 skal klare å kutte 55 prosent av klimagassutslippene fra nivået i 1990. I løpet av de første 30 åra har vi klart å kutte 2,3 prosent. Hvordan i all verden skal vi klare å kutte 55 prosent på de ni åra som g…
 
Hvordan står det til med samhandlingen i helsetjenesten – ni år etter at den store reformen trådte i kraft? Tarald Rohde er seniorrådgiver i SINTEF Digital, og har ledet et forskningsprosjekt som både har vurdert hva som er gjort og hva som bør gjøres for å sørge for at innbyggerne får de beste helsetjenestene. Og da er kanskje ikke størrelsen på s…
 
Det foregår et kappløp mellom virus og vaksine. Foreløpig leder viruset, men i kommunene arbeides det knallhardt for å endre på det. Fredrikstad kommune har høyt smittetrykk og var blant de første til å starte med vaksinering. Kommunedirektør i Fredrikstad Nina Tangnæs Grønvold er årets første gjest. Følg ellers med på våre sider om korona: ks.no/k…
 
12. februar i år var Bjørn Arild Gram nettopp valgt til ny styreleder i KS, og gjest i Der livet leves. Det er bare ti måneder siden, men da hadde nesten ingen hørt om korona, og enda færre visste hvor mye det skulle prege vårt private og offentlige liv resten av året. I årets siste episode av KS-podden er Bjørn Arild Gram tilbake – for å snakke om…
 
Karen Dolva er en av gründerne av selskapet No Isolation, som har utviklet roboten AV1 for langtidssyke barn og kommunikasjonsverktøyet KOMP. I bunnen ligger et langvarig og dypt engasjement for å bekjempe ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon. Da BBC nylig offentliggjorde årets «100 Women Masterclasses 2020», en liste over 100 inspirerende og in…
 
Digitalisering. Alle snakker om det, alle synes det er veldig viktig, og nesten ingen innrømmer at de ikke helt skjønner hva det egentlig innebærer. Sist uke presenterte kunnskapsminister Guri Melby «handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen». Og Guri Melby er gjest i ukas episode. Se også artikkelen: KS fornøyd med handlingsplan om digit…
 
Torsdag 3. desember markeres FNs internasjonale frivillighetsdag i Norge. Kulturministeren og stortingspresidenten skal dele ut priser, blant annet Frivillighetsprisen 2020 og Årets frivillighetskommune. Men hva er frivillighet – bortsett fra å være frivillig? Hvor viktig er frivillig sektor for Norge, for lokalsamfunnene og for kommunene? Ukens gj…
 
Ukas episode handler om Forandringsfabrikken, en fabrikk som har ekspandert kraftig siden starten i 2004. Fabrikkleder Marit Sanner og proff Nora er gjester. De forteller om arbeidet som gjøres av fabrikkarbeiderne og de flere hundre proffene som samler og sprer svar om barnevern, skole og psykisk helsevern fra dem det først og fremst angår, barna …
 
Hva er det som skiller radikal innovasjon fra vanlig innovasjon? Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet. Ingen kan løse samfunnsutfordringene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfe…
 
Han leder landets største kommune – og landet største smittesentrum. Politikerne ser det som sin fremste oppgave å legge til rette for arbeids- og møteplasser. Hvordan er det når det meste handler om å stenge dem ned? Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er gjest i ukens episode. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Bydelsmødrene i Oslo er brobyggere mellom det offentlige og minoritetskvinner. Nå ønsker flere andre kommuner i landet å starte opp dette unike tilbudet. - Vi bruker vår interkulturelle kompetanse til å skape integrering, sa gründer Nasreen Begum til Kommunespeilet. I løpet av 2020 har kommunene Drammen, Grong, Levanger og Kvam fått på plass egne g…
 
Natt til 16. september ble nesten alle parter i kommuneoppgjøret enige om en ny hovedtariffavtale. Nå, vel en måned etterpå, er legene i streik, mens lærerne og sykepleierne i kommunene har stemt nei til forhandlingsresultatet. Dermed kan det bli konflikt med dem også, hvis ikke meklingen fører frem. Hva var det som skjedde? Arbeidslivsdirektør i K…
 
Tilitsskapende kommuner var tema for Etikkonferansen 2020, som arrangeres hvert år i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge. Hvorfor er tillit så viktig - og hva skaper tillit? Dette var utgangspunkt for en samtale mellom Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS, Atle Haugsgjerd, forsker ved I…
 
Hva er det som gjør at ansatte i barnehagesektoren står i jobb eller slutter når de blir seniorer? Hver femte ansatt i barnehage er over 50 år. Flere blir det for hvert år. Seniorene har erfaring og kompetanse som barnehagene trenger. Ny rapport ble presentert og drøftet på webinar fredag 18. september. Ukens gjester er Olav Eikemo, seniorrådgiver …
 
Torsdag 24. september arrangeres konferansen Jobbvinner 2020. Kommunene trenger mange – veldig mange – sykepleiere og helsefagarbeidere i åra som kommer. Jobbvinner er navnet på et prosjekt som tar dette på alvor. Hva det er, og hvordan det virker, er tema for denne ukas episode. Ukens gjester er Eli Sogn Iversen, prosjektleder helsefag i KS, og Si…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login