Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Ta vare på troen

Norrøna Radio Molde

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Vi har som mål å dykke litt dypere i den kristne troslæren og ulike tema knyttet til tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at de oldkirkelige bekjennelsene, samt de lutherske bekjennelsene er den riktige tolkningen av disse. På podkasten kan du vente deg bibelundervisning og samtaler om tema som dåp, nattverd, kristne sanger, gudstjenesten, Guds vesen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og mye mer.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Kristen opplæring i hjemmet er tema for denne episoden av Ta vare på troen. Vi har med oss Elisabeth og Øyvind Kringstad som har jobbet med disse temaene, og som snart skal sparke i gang en ny podkast om ekteskap og samliv. Vi skal høre litt om den først, og så skal vi snakke om hva foreldre er og hvilken rolle og plikter de har overfor hverandre o…
  continue reading
 
Nesten en tredjedel av det nye testamente er nedtegnet av en man som vi kaller evangelisten Lukas. Hvem var denne mannen, og hvorfor tok han på seg denne oppgaven? Hvorfor har vi hans bøker i vår bibel? Disse og flere spørsmål om evangelisten Lukas skal vi prøve å svare på i dagens program av Ta vare på troen. Gjest i dagens program er Svein Graner…
  continue reading
 
Ordet salvelse er et av disse ordene som en kan høre i kristne miljøer, og som har en helt egen betydning der. Normalt dreier det seg ikke om konkret salve, som fuktighetskrem til hendene, men det handler om noe åndelig. Mer konkret kan det variere hva man legger i begrepet, og det kan være alt fra å bekrefte noe som et gode til å nærmest guddommel…
  continue reading
 
Johannes Kleppa, skribent, forkynner og tidligere redaktør i avisen Dagen er gjest på Ta vare på troen for å snakke om lidelse og smerte i Jobs bok. Boken forteller historien om mannen Job, som blir utsatt for grusomme hendelser og store smerter. Finnes det en universell regel som kobler lidelse og smerte til synd? Hvor stor innsikt har vi i årsak …
  continue reading
 
Hva har jeg i min dåp? Hva er dåpen? Hva gjør den? Hvem kan døpes? Det finnes mange spørsmål knyttet til dåpen som kan være vanskelig å svare på. I dette programmet av Ta vare på troen skal vi prøve å svare på noen av dem. Til å snakke om dåpen, har vi i dag med oss Ole Fredrik Kullerud. Han kommer fra Halden i Østfold – studerte teologi på MF og h…
  continue reading
 
«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred». Slik lyder Herrens velsignelse. (4 Mos 6:24-26). Hva er dette for ord? er det bare noen vakre avslutningsord til gudstjenester og bedehusmøter, eller betyr de noe dypere? Disse og flere spørsmål skal vi søke å …
  continue reading
 
Dagens program av Ta vare på troen handler om kjødelige synder som kan involvere bilder, filmer og lignende. Grunnet iTunes sine retningslinjer kan vi ikke legge denne episoden ut på selve podkasten, og jeg vil legge til at innholdet ikke er ment for våre aller minste lyttere. Dagens tema er likevel veldig aktuelt, og vi ser på et vanskelig tema fr…
  continue reading
 
I dag skal vi snakke om Herrens bønn, hva den er, i hvilken kontekst Jesus gir den til sine disipler, hvordan den er brukt gjennom historien, og hvordan vi kan bruke den i dag. Skal Herrens bønn læres utenat eller skal den brukes som en mal?Vi har også denne gang en gjest ifra Sverige. Jacob Appell er prest i stiftelsen Missionsprovinsen og lærer p…
  continue reading
 
Johannes i Börsebo ligger for døden. Han er sterkt anfektet over sine mange synder, og er helt overbevist om at «nådens dør er blitt lukket». I håp om at denne gamle mannen skal dø salig, sender familien bud etter presten. Kanskje han kan gi noen trøst. Men hvordan vil det gå? Scenen er hentet fra første fortellingen i den historiske romanen Steing…
  continue reading
 
Har du noen gang opplevd det krevende holde et regelmessig andakstliv? Eller har du opplevd vanskelige, om ikke umulige utfordringer i bønnelivet? Har du opplevd at du snakker med veggene og taket, men ikke med Gud? Da tror jeg du er slik som mange av oss andre, om ikke alle. I dagens program av Ta vare på troen skal vi se på hvordan Martin Luther …
  continue reading
 
I Guds menighet har man helt fra begynnelsen sunget salmer og sanger. Bibelen har sin egen salmebok, med 150 ulike sanger. Glimt av kristne sanger kan også skjelnes i det nye testamente, og gjennom hele kirkens historie har den kristne kirke sunget sanger. Hvorfor har man gjort det? Hva er innholdet i disse sangene? Hvordan har sangen utviklet seg?…
  continue reading
 
Den kristne kirken har helt fra begynnelsen bekjent sin tro ved å sammenfatte det som står i skriften i mindre, faste formuleringer. Noen slike formuleringer er blitt skrevet ned som bekjennelsesskrift, og blitt en del av kirkens arv. I dagens episode snakker vi med Kenneth Ellefsen, høgskolelektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole om bekjennels…
  continue reading
 
Vi kommer inn på mange temaer, og snakker blant annet om hvordan Den Hellige Ånd åpenbarer seg, hvordan han arbeider gjennom kirken, det åpenbarte ord, og i våre hjerter. Vi spør om forholdet mellom begrepene person og kraft, og til slutt snakker vi om synd mot Den Hellige Ånd. Du kan høre samtalen her på siden (bruk spilleren nedenfor) eller gjenn…
  continue reading
 
I kirken bekjenner vi troen på «Jesus Kristus, vår Herre». Vi snakker om ham med mange navn, som Guds sønn, Immanuel, Frelseren, Messias, Den salvede, Kristus, Herrens tjener og Menneskesønnen, for å nevne noen av de mer kjente begrepene. Hvem er denne Jesus Kristus, som omtales med så mange navn? I dagens program snakker vi med Arne Helge Teigen o…
  continue reading
 
Vi bekjenner troen på en treenig Gud: Fader Sønn og Hellig Ånd. I denne episoden av podkasten Ta vare på troen samtaler Sakarias Ingolfsson med Endre Stene, forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim bibelskole, om temaet Hvem er Gud Fader? Vi snakker om hvem han er, hva han har gjort for oss, og prøver å svare på et par innv…
  continue reading
 
Ordet kristendom er et velkjent ord i det norske språk, og allikevel så vekker det svært ulike tanker og følelser hos ulike mennesker. I tillegg spriker meningne om hva kristendom dypest sett er for noe. Vi snakker med Asbjørn Kvalbein om kristendom, og forsøker komme til bunns i hva det er for noe. Vi kommer inn på temaer som himmel og fortapelse,…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett