show episodes
 
Velkommen til “Ukens Samtale”, en ukentlig aktualitetspodkast som utforsker og diskuterer en rekke temaer relatert til den katolske kirken både i Norge og internasjonalt. Pål Johannes Nes leder prodkasten sammen med hans faste makker p. Arne Marco Kirsebom. Episodene inneholder ofte spennende gjester og tar sikte på å dykke dypt inn i aktuelle hendelser og gi en klar og forståelig forklaring på komplekse temaer. Våre gjester, som spenner fra lokale eksperter til internasjonale stemmer, bidra ...
  continue reading
 
En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener. Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge. EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe o ...
  continue reading
 
Rosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av billig eller dyrt materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle. Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria. Mens vi ber bønnene tenker vi på Jesus og Maria - på ting som hendte dem. Disse hendelsene kaller vi mysterier, og vi ber ti Hill ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
13. april ble åpningskonferansen til Misjon2030 holdt i St. Olav domkirke i Trondheim. Misjon2030 er et initiativ fra Trondheimstift og EWTN Norge. I denne episoden snakker Pål Johannes Nes og Pater Arne Marco Kirsebom om misjonsdagen i Trondheim og veien fremover for Misjon2030. Hør alle foredragene fra Misjon2030 her. Lørdag 20. april 2024 marker…
  continue reading
 
Karmels hage | Herlighetens tredje mysterium | Den Hellige Ånds komme «I sentrum av denne framskridende rekkefølge av Sønnens og Morens herlighet setter rosenkransen fram for oss det tredje herlighetsfulle mysterium, Pinsen. Den åpenbarer Kirkens ansikt som en familie som er samlet med Maria, levendegjort av Åndens mektige utstråling og klar for ev…
  continue reading
 
Påskenatt 2024 kom Sverre Langeland og hans kone hjem til den katolske kirken. Vi snakker om hans vei fra luthersk prest til katolsk legmann. Sverre Langeland er tidligere sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i …
  continue reading
 
Karmels hage | Herlighetens andre mysterium | Jesu himmelfart Med rosenkransens andre herlighetens mysterium, Jesu himmelfart, er vi kommet til det siste kapittel i Pave Benedikts bok: Jesus fra Nasaret – Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. «Fordi Jesus er hos Faderen, er han ikke borte, men i vår nærhet. Nå er han ikke bare ett sted i verd…
  continue reading
 
Denne uken har vi med den nye generalsekretæren i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joys. Hun forteller oss hvem hun er og om arbeidet til Caritas i Ukraina og Gaza. EWTN Norge har sendt følgende spørsmål til Caritas i ettertid av innspillingen: I forbindelse med podkasten uttalte generalsekretæren at hun er av den forståelse at styrelederen i Carita…
  continue reading
 
I denne episoden mediterer vi over Herlighetens første mysterium, Jesus står opp fra de døde. Pave Benedikt bemerker at ved «Ved å se på Den korsfestede og Oppstandne Kristus knytter vi oss til hans seier.» Det er alltid bønnen og nærheten til Jesus Kristus som holder oss forankret til denne seieren som tilhører den egentlige virkeligheten, der vår…
  continue reading
 
Karmels Hage: Pave Benedikt om Jesu død på Korset Velkommen til Karmels hage. I forrige episode mediterte vi over Rosenkransens femte mysterium, Jesu korsfestelse og død. Vi skal fortsette med dette tema i en episode til. I dag ved å lese sammenhengende hva pave Benedikt XVI skriver mot slutten av sitt åttende kapittel i boken Jesus fra Nasaret. Je…
  continue reading
 
Den 14. april 2024 er på mange måter en merkedag for den katolske kirken i Norge. En ny utgave av Bibelen med katolske kanonen ble lansert. For første gang har vi tilgang på en katolsk kanon på norsk. En av de som har bidratt til dette arbeidet, er professor Anders Aschim. Sammen med p. Arne Marco Kirsebom og Pål Johannes Nes diskuterer de Bibelen …
  continue reading
 
Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør I det femte smertens mysterium, er vi nå kommet frem til det som skal fullbyrde Kristi frelsesverk her på jorden. Jesus korsfestelse og død. Selv ikke daglige meditasjoner i et helt menneskeliv kan ta til seg alle de aspekter som Bibelen gir oss å meditere over. Vi beveger oss nå mot…
  continue reading
 
Temaet i dag har mange navn: katolsk skilsmisse, annullering, eller kanskje nullitet. I dag skal vi snakke om hva som skjer når et ekteskap ikke kan fortsette. Bakgrunnen for denne samtalen er flere oppslag i sekulære medier som ser på nullitet med sekulære øyne. Det er ikke alltid like lett. Les også Katolsk snoking Om oss “Ukens Samtale” er podka…
  continue reading
 
Fjerde smertens mysterium: Å meditere over Jesus som bærer sitt kors mot Golgata kan gi oss mot og inspirasjon til å bære vårt eget kors. Maria viser oss vei. Ikke minst, for dem som lengter etter et kontemplativt bønneliv i Karmels ånd, kan vi ikke la denne delen av vår tro ligge i mørke. For lidelsen kan være en bønn – den «store foreningen med K…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage mediterer vi over Det tredje smertens mysterium: Jesus tornekrones. «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» (Joh. 18,36) Vi kan la Therese av Lisieux lede oss når vi lider, sl…
  continue reading
 
I denne utgaven av Ukens samtale får vi med oss sr Anne Bente, som tar opp tråden der vi slapp forrige uke. Hvorfor er det vanskelig når kirken blir politisk? Gitt at det er lekfolkets oppgave å drive med politikk, gir kirken oss noen retningslinjer på hvordan vi skal gjøre det? Den hellige far og Kirken har fremhevet abort som en særlig alvorlig s…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over det andre smertens mysterium, Jesus blir pisket. Om å dele Jesu lidelse skriver Den katolske kirkes katekisme følgende: KKK 428. Den som er kalt til å "undervise i Kristus", må altså først søke "den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus"; han eller hun må finne seg i "å tape alt (.…
  continue reading
 
I denne ukens episode har vi med oss Martin Rothweiler fra EWTN Tyskland som rapporterer fra møtet i den tyske bispekonferansen. Har Tyskland startet på veien tilbake til Kirken, eller fortsetter de den synodale veien? De tyske biskopene har også sagt at man ikke kan stemme på et lovlig tysk politisk parti. Hva ligger det i dette, og hva er bakgrun…
  continue reading
 
Vi fortsetter i Karmels hage med meditasjoner over Rosenkransens mysterier. I dag begynner vi med Smertens mysterier som består av følgende meditasjoner : 1) Jesu dødsangst i Getsemane, som er tema for dagens episode, samt 2) Jesus blir pisket, 3) Jesus blir tornekornet, 4) Jesus bærer sitt kors til Golgata og 5) Jesus blir korsfestet og dør. Sr Lu…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Femte Lysets mysterium: Jesus innstifter eukaristien (nattverden) (Joh 13,1). Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001 Katolske Kirkes Katekisme.…
  continue reading
 
I denne ukens episode snakker vi om evangeliene. P. Arne Marco Kirsebom holder evangelieforklaringer på EWTN Norge tre dager i uken. Hvem var evangelistene? Ble evangeliene muntlig overlevert i starten? Hvem er evangeliene skrevet for? Hvor viktig er valg av ord i oversettelse av en bibel? Kom Jesus fra en fattig familie? Kan vi få flere evangelier…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med Alexander Golding fra Caritas Norge om fasteaksjonen til Caritas og hvordan Caritas jobber i Norge og internasjonalt. Har vi et spesielt ansvar overfor Caritas som katolikker? Hvorfor er det viktig å hjelpe andre? Dette og mer hører du i denne Ukens samtale. Besøk www.caritas.no for mer informasjon om årets fasteaksj…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Fjerde Lysets mysterium: Jesu forklarelse på Tabor (Luk 9,35). Vi lar pave Benedikt og Thomas à Kempis gi oss noen tanker vi kan meditere over. Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium …
  continue reading
 
Tredje Lysets mysterium: Jesus proklamerer Guds rike og kaller til omvendelse (Mk 1,15; 2:3-13; Luk 7:47- 48) Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Tredje Lysets mysterium: Jesus proklamerer Guds rike og kaller til omvendelse …
  continue reading
 
Denne uken gjester fr Don Bosco Onyalla Ukens samtale fra ACI Afrika. Vi blir bedre kjent med ACI Afrika som er EWTN sin nyhetsorganisasjon i Afrika. Hvordan er balansen mellom å være prest og journalist? Kan nyhetsformidling være et kall? Hvordan kom troen til Afrika? Hva er familiens rolle i Afrika? Hvorfor er reaksjonene mot Fiducia Suplicantes …
  continue reading
 
Andre Lysets mysterium: Jesus åpenbarer sin herlighet under bryllupet i Kana (Joh 2,1-12) Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til AndreLysets mysterium: Jesus åpenbarer sin herlighet under bryllupet i Kana (Joh 2,1-12) Litteratu…
  continue reading
 
I denne ukens episode snakker p. Arne Marco og Pål Johannes om de siste uttalelsene fra pave Frans. Er helvete tomt? I et intervju på Italiensk TV uttalte den hellige Far at han tror helvete er tomt. Hva betyr det, og kan vi tro på at ingen er fortapt? I hvilken grad er uttalelser fra paven bindende for katolikker? Les mer hos CNA https://www.catho…
  continue reading
 
Vi fortsetter med å snakke om Rosenkransen, hvordan og hvorfor vi ber den og om de forskjellige mysterier vi mediterer over når vi ber. I dag er vi nå kommet til Lysets mysterier, som er et helt nytt sett av mysterier som Pave Johannes Paul II introduserte i 2003. Vi vil i fem programmer fremover ta for oss hvert enkelt av disse mysteriene, som er …
  continue reading
 
Denne uken er Martin Rothweiler, leder av EWTN Tyskland, med som gjest sammen med sr. Anne Bente Hadland. Vi snakker med Martin om situasjonen i Tyskland og hvor Tyskland skal gå de neste årene. Hvordan er Fiducia Supplicans mottatt i Tyskland? Er det åpen velsignelse av irregulære par i Tyskland? Hva er veien videre for Tyskland? Etterpå snakker p…
  continue reading
 
I dag skal vi meditere over Rosenkransens femte mysterium, fortellingen om de tre dagene da Maria og Josef leter etter den 12 år gamle Jesus som har vært med dem til Jerusalem for å feire påske, men som ble værende i Tempelet. Vi skal også la Pave Johannes Paul forklare oss hvorfor det er godt å be Rosenkransen sammen i familiene. Litteratur: Pave …
  continue reading
 
I et lite Kinder-egg av en episode snakker vi om kardinal Burke, Fiducia Supplicans og arven etter pave Benedikt. Jonathan Liedl, seniorredaktør for avisen National Catholic Register, er med fra Roma, p. Arne Marco sitter i Tromsø og sr Anne Bente er med fra Oslo. Samtalen ledes av en ferierende Pål Johannes Nes som er på ferie i Oradea, Romania. I…
  continue reading
 
I dag snakker Pål Johannes, Andreas Thonhauser, sr Anne Bent og p. Arne Marco om Fiducia Supplicans. De første 21 minutene er på engelsk, resten på norsk. Hva har dette med den synodale vei i Tyskland å gjøre? Hva inneholder egentlig brevet? Kan en velsignelse være ikke-liturgisk? Dette og mye mer Aktuelle linker: Reaksjoner på Fiducia Supplicans S…
  continue reading
 
Denne uken har Pål Johannes og p. Arne Marco en samtale som starter om Kristi Konge fest, men som utvikler seg til å gå gjennom alle lesningene og bønnene som blir brukt i messen. Så starter vi å se mot advent og hva som er forskjellen på advent og jul. Snart vigslet klosterkirken på Munkeby, den tredje kirken som er vigslet på tre måneder. Hva bet…
  continue reading
 
I dagens episode oppsummerer p. Arne Marco og Pål Johannes de siste ukene i Roma, helt tilslutt snakker vi også litt om veien videre for EWTN Norge. Linker omtalt i dagens episode Synoden dag 1 https://vimeo.com/883176435?share=copy Synoden dag 2 https://vimeo.com/883189017?share=copy Pater Arne Marco har Ordet: Peters nøkkler https://vimeo.com/628…
  continue reading
 
I "Ukens samtale" snakker diakon Sigurd Hareide om arbeidet til liturgikommisjonen. Vi avslutter samtalen med å snakke litt om den nye bibelen som kommer i 2024. Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid…
  continue reading
 
I "Ukens samtale" snakker p. Arne Marco og p. Pål Johannes om hva som skjer i Tromsø stift og andre ting i Kirken. Er biskop Erik biskop av Tromsø? Hva skjer i Tromsø stift nå? Hvordan er prosessen videre? og Hvorfor er pave Frans så tydelig på ideologi? Hva skjer i den synodale prosessen? Hva finner man i "massegravene" i Canada? "Ukens samtale" e…
  continue reading
 
Vi er nå kommet frem til det fjerde mysterium som er Herrens fremstilling i tempelet. Som så mange andre av rosenkransen mysteriet har også denne sin egen fest i kirken, sågar en meget gammel fest med røtter tilbake til 400-tallet, hvor den allerede da var forbundet med lysprosesjoner. Vi skal i dag høre litt om denne festen, som i Norge gikk under…
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over Rosenkransens tredje Gledens mysterium: Jesus blir født i Betlehem Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001 Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i vårt liv, St Olav forlag, 2017 Wilfrid Stinissen: Faderen själv älsker er, Artos 2022 Tidebønnene, bind …
  continue reading
 
I denne episoden av Karmels hage skal vi meditere over det første mysteriumet i Rosenkransbønnen: Engelen kommer til Maria med det glade budskap. Dette er det første av fem gledens mysterier. Litteratur: Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001. Broder Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i vårt liv, St Olav forlag, …
  continue reading
 
Låt oss ses i din skönhets inneldningskapittel «Åndelig sang er Johannes av Korsets ‘mest berømte og mest representative verk; det er med dette hans karriere som forfatter begynner og praktisk talt også slutter.’ Johannes (1542- 1591) hadde selv en så stor forkjærlighet for sin Cántico, at han skrev den to ganger, og andre gangen gjorde han store i…
  continue reading
 
I dagens episode av Karmels hage vil vi høre hvordan søster Maria Nada av Inkarnasjonen OCD (1926-2005) forklarer ord og begreper som kan være nyttige å forstå når man skal lese katolsk og karmelittisk litteratur. Sr. Maria Nada var den første nonnen av norsk avstamning som trådte inn i Karmelittklosteret, Totus Tuus i Tromsø. Hennes sivile navn va…
  continue reading
 
Intervju med kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm del 2 av 2 I første del av intervjuet med Kardinal Anders Arborelius, får vi høre ham fortelle om opprettelsen av Karmelittklosteret i Norraby, i Sverige 1967, litt om klosterliv og klosterrytme, og om hvordan broder Wilfrid Stinissens forfatterskap utviklet seg. Den 30. november er de…
  continue reading
 
I første del av intervjuet med Kardinal Anders Arborelius, får vi høre ham fortelle om opprettelsen av Karmelittklosteret i Norraby, i Sverige i 1967, litt om klosterliv og klosterrytme, og om hvordan broder Wilfrid Stinissens forfatterskap utviklet seg. Den 30. november er det ti år siden broder Wilfrid gikk hjem til sin Far i Himmelen. Vil du hje…
  continue reading
 
Karmels Hage – Thérèses betydning for økumenikken. Et kapittel fra boken: Wilfrid Stinissen, Den Enkla vagen till helighet. En bok om Therese av Lisieux. Libris forlag 1999. Thérèse har en del til felles med Luther, men hun er mindre forhastet i sine konklusjoner. Hennes ord «tout est grâce» er berømte, men hun mener ikke at vi derfor ikke kan hjel…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen. Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. Vil du hjelpe andre mennesker med å voks…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett