Pastor Matt offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Hvorfor sørger vi? Kan sorgen gi oss grunn for håp? Vi sørger når noe eller noen blir ødelagt. Det er fordi vi innerst inne vet hvordan det egentlig skulle være. Vi har fått en «mal» lagt ned i vårt indre, som viser oss målet. Det er det fullkomne vi lengter etter. Fullkommen fred og harmoni. Og nettopp det skal vi få- vi skal trøstes! Hør hva meni…
 
Salig er ikke nødvendigvis slik vi forestiller oss dett. I hvert fall ikke om du ser for deg en smertefri tilværelse, full av lykke og gode følelser! En gravid kvinne kan være en god forklaring på denne mystiske tilstanden. Du har mye godt i vente! Musikk og diktlesing ved Arne I Mosskull.Av Jon Daniel Roum
 
Pga koronasituasjonen er det ikke samling i kirken. Derfor er du velkommen til denne gudstjenesten langs Sogneelva på Veme. Ivar Johnsen, fra Toten Frikirke, overbringer en hilsen og Trine Hesjevik Lilleeng er tekstleser. Talen handler om at nå er den rette tid, med utgangspunkt i ypperstepresten Kaifas sin profeti i Joh 11,49-52.…
 
Når verdens mest berømte preken blir innledet, Matt 5,1, møter Jesus en folkemengde. Hvordan forholder han seg til den? Han tar en overraskende avgjørelse og forlater folkemengden for å være oppe i fjellet. Hør om hvordan Det gamle og Det nye testamentet hører sammen, og hvilken rolle døperen Johannes og Jesus har. Spørsmålet til slutt er om du vil…
 
Utgangspunktet for denne prekenen er historien i Matt 3,13-17, der Jesus blir døpt av Johannes. Hvilken rolle har Johannes som et bindeledd mellom den gamle- og den nye pakt? Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse. Hva er annerledes med "Jesus-dåpen"? Ånden kom ned som en due over Jesus og Faderens røst lød fra himmelen. Få innsyn i noe av treeni…
 
Hos Jesus er det plass til usikkerhet og tvil! For det er nettopp i møte med dette, at Jesus kan overbevise oss om advent; at Herren virkelig har kommet og skal komme igjen! Englene som snakket til disiplene etter Kristi himmelfart, fortalte: “Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har s…
 
Når det er mørkt kan det være fristende å gjemme seg. Men det er nettopp nå, i mørket, lyset trengs! Det er når det er mørkt at lyset virkelig er "i tjeneste". St. Lucia opplevde å være et reelt lys i mørket. Noe hun ble straffet grusomt for. Men lyset skinner kraftigere jo mørkere det er! Jesus er verdens lys. Han kaller oss til seg, og gjør oss t…
 
Evighet som tema som kan virke filosofisk og livsfjernt, men for meg er det dypt personlig og livsnært. For faren min døde i sommer. Hva skjedde med han? Kroppen hans var som et skall. Så han var ikke der. Jesus sier Joh 11,25 «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, ska…
 
Tilgivelse betyr å utslette gjeld. Her lærer du om dens frigjørende og helbredende evne. Ved å be om tilgivelse tar vi ansvar for det vi har gjort, og prøver å gjøre det godt igjen. Dermed ser vi at tilgivelse ikke er lettvint! Mahatma Gandhi: "Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap." Tilgivelse handler faktisk om å sette DEG…
 
Din indre holdning gjør noe med din ytre holdning. Det ytre og det indre spiller altså sammen på lag, det ene påvirker det andre. Hvilken holdning har jeg til Jesus? Jesus har to hensikter med å kalle disiplene til seg opp på fjellet. Det ene er «for at de skulle være sammen med ham», og det andre er «for at han kunne sende dem ut». (Mark 3,13) Dis…
 
Jesus ber en siste bønn. Han takker for at ordet han har gitt er blitt tatt imot. Han ber om at vi skal bli bevart slik at vi kan være ett. Mennesker som søker Guds Ord, og handler på det, finner hverandre- på tross av ulike kirkesamfunn, kulturer og teologi. For når man søker Ordet, finner man Jesus. Og finner man Jesus, ser man plutselig at det e…
 
I ett enkelt vers, i innledningen til Bergprekenen, får vi hele innholdet av troens liv: Rett og slett å samles om Jesus! Gjennom et år med to flotte konfirmanter blir her konfirmasjonsundervisningen presentert på kreative måter. Hør om tro, bønner, Bibelen, trosbekjennelsen, Bergprekenens antiteser, Kirken, dåp og nattverd. Få del i omsorgen, oppg…
 
Jesus kaller oss til å holde alt det han har befalt. Å praktisere Jesu bud er frigjørende: man frigjøres fra eget ego, egne ambisjoner, selvtilfredshet, bekymringer og behovet for å løfte seg over andre. Og alle vi som strever med dette er velkomne opp på fjellet, sammen med Jesus og de som flokker seg rundt ham. Det kalles Kirke. Her gir han oss s…
 
Temaet for denne (barnevennlige) prekenen har en sentral forhistorie for israelittene. Nemlig flukten fra slaveriet i Egypt. Moses ledet dem gjennom ørken og vann, fra sult til brød. Og i vår tekst, Joh 6,25-35, blir Jesus sammenlignet med Moses. Men her er mer enn Moses! For Jesus er selve brødet fra himmelen som gir verden liv! Hør og få en dyper…
 
Noe så uhørt som at ei ung jente, uten å ha vært sammen med noen mann, skulle bli gravid! Ikke rart at det er et av de største tegnene mennesker kan få om at noe stort er i ferde. Hør "hele" historien om hvordan dette har gått til, om de eldgamle løftene og hvilken betydning det har for deg og meg i dag.…
 
Jesus var i angst. Derfor ba han. Han ville gjerne få slippe det grusomme som skulle hende. Men valgte likevel å be den vanskeligste bønnen: "La viljen din skje!" Det er den samme bønnen mange av oss ber hver dag: "La riket ditt komme. La viljen din skje." (Matt 6,10) Det er utfordrende å be som Jesus: "Men ikke som jeg vil, bare som du vil." (Matt…
 
«Han tok de tolv til side». Gang på gang gjør Jesus det- tar disiplene til side, på et avsides sted, for å være alene, hvile og be, lytte og ånde. For å fortelle eller forberede disiplene på noe viktig. Denne gangen for å forberede disiplene på den kommende lidelse. Men selv da skjønte de ikke noe. Det er lett å kritisere disiplene. Men vi er ikke …
 
Historien om mannen ved Betesdas dam viser evangeliet i praksis. Vi er mennesker som søker hjelp til et bedre liv. Om vi fremstår som svake eller sterke, syke eller friske, så er vi likevel sammen om å være mennesker. Mennesker som alle har noe tungt å bære. Mennesker som rammes av vonde ting, enten det er fortjent eller ikke. Egentlig er vi alle s…
 
Lys og mørke er sterke metaforer i Bibelen. Slik et av julens tekster sier: Matt 4,16 det folket som bor i mørke,            har sett et stort lys,            over dem som bor i dødsskyggens land,            har lyset strålt fram. 17 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» Jesus er kommet som lys og kaller oss …
 
Hvor er Gud når dette onde likevel kunne skje? Hvor er Gud når det vakreste som finnes mellom to mennesker, kan bli brukt som våpen for å ødelegge et helt folk, deres tro og kultur? Slik årets fredsprisvinnere minner oss om og kjemper imot. Hvor er Gud? Denne podcasten peker på Jesus som ikke kom for å fordømme mørket, men være lys i verden. Som ik…
 
Jødene kunne ikke anklage Jesus for noe, bortsett fra blasfemi, siden han sa han var Guds sønn, og dermed gjorde seg lik Gud. Det var bare ett problem; gjerningene han gjorde vitnet om ham, at det han sa var sant! gjerningene jeg gjør, vitner om at Far har sendt meg, sier Jesus. Kan vi si det samme? Eller er det bare ordene som vitner for oss? Hva …
 
Jesus kaller sine etterfølgere i Bergprekenen til et radikalt annerledes liv. Det som er annerledes provoserer. Og det som provoserer møter gjerne motstand og forfølgelse. Å være forfulgt er å være i samme situasjon som Jesus. Å forfølge kristne er å forfølge Jesus. Når jeg forfølges for Jesu navns skyld da er jeg svak i meg selv, men sterk i Gud. …
 
Se for deg a du som lite barn hadde besøk av kongen. Han ga deg et gullteppe med paradis-spillet inbrodert, og sa “Paradiset er ditt!” Eller tenk på tempelridderne og kappen som viser hvem de er. De er tempelriddere uansett situasjon. Og de er stolte av det! Slik også med oss. Vi er ikledd Kristus. Vi har fått paradiset fra selveste kongen- og vi e…
 
Bli kjent med tre fredsprisvinnere som forfølges for rettferdighets skyld: Mukwege, Malala og Leymah Gbowee. La oss så se hva det betyr, ikke å bli forfulgt, det tror jeg vi skjønner hva er, men at det er for rettferdighets skyld. Hør og bli inspirert til å leve for rettferdighet - koste hva det koste vil!…
 
Dette er en fortsettelse av "De som skaper fred", fra Saligprisningen i Bergprekenen. Det er noe opphøyd, noe Gud-likt å skape fred. Ikke rart ulike fredsskapere får høy status! Hør om Samantha Smith, Dalai Lama og Mahatma Gandhi- store personligheter i kampen for fred. Ved å skape fred ligner mennesker på Gud, Fredsfyrsten- derfor blir de kalt "Gu…
 
Bergprekenen, og særlig saligprisningen, er en beskrivelse av Jesu disipler. Og disippelen har som mål å være som sin mester: 1 Joh 2,6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. Om Jesus står det i Hebr 2,17: Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone fo…
 
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes! Slik lyder Jesu fjerde saligprisning. Hunger og tørst kommer igjen mot slutten av Matt: 25. Der får vi også en definisjon på hva det er å være «rettferdig». Hør og bli inspirert!Av Jon Daniel Roum
 
De ydmyke, eller var det de milde eller de saktmodige? Ja, hvem er det som skal arve jorden? Hvordan skal dette ordet oversettes? Svaret finnes hos de greske krigsrytterne og deres hester. Hva med jorden? Hvordan er det vi skal arve den? Er det ved å ta over makten? Eller handler det om noe annet? Hør, bli overrasket, oppmuntret og utfordret til å …
 
Matt 5,4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Sørger? Over hva? Trøstes? Hvordan da? Det finnes en sorg som er fruktbar, som gir gode resultater. Det er når vi sørger etter Guds vilje. Det greske ordet vi oversetter med “trøst”, i Matt 5,4, kan bety å oppfordre, formane, oppmuntre, sette mot i og trøste. Bli oppmuntret og trøstet ved å hør…
 
Dette er første del av høstens nye serie om de "salige", de som gratuleres med å være i en veldig heldig situasjon, som Bergprekenen i Matt 5 starter med. Denne gangen gratuleres de fattige i ånden. Men hva er det å være fattig i ånden? Og hva er himmelriket? Dette er noe av det som blir tatt opp på denne podcasten.…
 
Vi har valget mellom to veier; én smal og én bred. Den brede er lett å finne og behagelig å gå. Den smale veien er kronglete og ikke så lett å se. Fordi porten inn til denne veien er Jesus selv. På samme måte er veien også Jesus selv. Å leve tett inntill ham, lytte til ham og gjøre etter hans Ord- er å gå den smale vei. Bare denne veien fører til l…
 
Det har gått ti dager siden Jesus fór opp til himmelen, og disiplene var igjen alene. De opplevde seg nok som foreldreløse barn. Deres mester var forsvunnet på merkelig vis. Samtidig som ryktene florerte om at disiplene hadde stjålet liket til Jesus. Myndighetene var ute etter dem, og folk lurte på hva slags galskap de holdt på med. Men så kommer s…
 
I dag handler det om dine motivasjoner, eller ditt hjerte, om du vil. Hvorfor gjør du det du gjør? For å bli hyllet som helter av folk på fb? For å bli kjendis? Eller er det noe annet? Jesus sier i Matt 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. For å finne denne skatten trenger vi hverandre!…
 
Denne delen av Bergprekenen starter med Matt. 5:17 "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. " Og slutter med Matt 5,48 "Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen." Jesus beskriver her to ting: At han er oppfyllelse av loven, og Guds rikes borgere har en mye …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login