Romanskrivarskolan offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Romanskrivarskolan

romanskrivarskolan

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig+
 
Här får du alla verktyg du behöver för att utvecklas som romanförfattare. Podcasten är en ljudversion av Canal Carstensens Romanskrivarskolan på YouTube. Programledaren Hans Carstensen har under de senaste fem åren coachat rader av författare till romankontrakt på de stora förlagen. Videoversionen: www.youtube.com/c/canalcarstensen Kontakt: canalcarstensen@gmail..com
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Om du snabbt vill hitta kärnan i din berättelse ska du använda dig av Susan May Warrens metod att skissa på huvudpersonens ”dark moment”. Genom att utgå ifrån en mörk händelse i huvudpersonens barndom kan du bestämma vilka rädslor som hon har inom sig och hur hennes (felaktiga) självbild ser ut. Nu vet du vad huvudpersonen vill undvika, då vet du o…
  continue reading
 
För att skriva fungerande dialog behöver författaren förstå hur hon kan använda den text som bäddar in dialogen, det vill säga lägesbeskrivningen. Vad är en lägesbeskrivning? Det är den berättande text som till exempel berättar var dialogen äger rum, vem som säger vad eller hur de pratande ser ut. Författaren gör klokast i att använda lägesbeskrivn…
  continue reading
 
Det finns olika sätt att beskriva en situation eller en miljö. Du kan skapa en betydligt mer suggestiv och levande gestaltning genom att använda ditt författaröga som du använder en filmkamera. Du kan till exempel panorera över ett rum och ge läsaren ett fragment i taget. I detta klipp ger jag fler tips på hur du använder denna kamerateknik. Naturl…
  continue reading
 
Visst är det viktigt att läsaren vill följa din huvudperson och visst är det viktigt att du visar huvudpersonens botten. Men det som gör att du verkligen skapar en fascinerande huvudperson är om du lyckas gör henne personlig. Hur gör du då det? Tips kommer i detta klipp. Naturligtvis får du även en övning. Jag har jobbat som romanförfattare och rom…
  continue reading
 
Du behöver så snabbt som möjligt visa huvudpersonens botten, alltså huvudpersonens svaga sidor eller var huvudpersonen är känslig och sårbar. Detta för att läsaren ska hitta in till denna karaktär. Du kan ha en huvudperson som driver intressanta projekt, men så länge det inte går att ana botten i henne kommer läsaren att tröttna ganska snabbt. I de…
  continue reading
 
Många författare undrar hur de kan skriva om verkligheten, men ändå behålla en viss frihet. Här har Carin Gerhardsen visat vägen. Genom att göra som Gerhardsen – hitta på ett eget område inuti ett redan existerande landskap – får du möjlighet att skapa en egen geografi, och ändå vara realistisk och trovärdig. I detta klipp pekar jag även på två and…
  continue reading
 
Vi författare har en tendens att alltför ofta tänka att vi ska spara några idéer och ha dem i reserv till kommande projekt, detta tänk är inte alltid så bra. För när du jobbar med ett romanprojekt behöver du fokusera all din energi på just det projektet, annars är det lätt hänt att det blir halvdant. I detta klipp ger jag dig några tips för att du …
  continue reading
 
Ibland måste du som författare låta karaktärens vilja avgöra vilken väg karaktären ska ta härnäst. Och det kan vara utmanande, för karaktären kanske gör saker som du inte vill. Fördelen med att låta karaktären bestämma sitt öde är att handlingen blir mer oberäknelig. Du skulle sörja en viss persons bortgång, men din karaktär kanske inte alls gör de…
  continue reading
 
I början när du jobbar med dialog kommer du ha en tendens att skriva alldeles för linjär dialog, där varje fråga får ett svar, där varje hej svaras med ett annat hej. Men språket är sällan så asymmetriskt. Tvärtom blir dialogen mer realistisk när du inte låter folk lyssna så mycket på varandra, när du låter dem vara inne i sin egen värld. I klippet…
  continue reading
 
När du inventerar en karaktär kan du få många uppslag genom att fundera kring vilka förebilder karaktären har. Försöker hon dölja vissa tillkortakommanden genom att låtsas vara någon annan? Eller vågar hon vissa saker eftersom hennes förebilder vågar mycket? Ja, kanske till och med karaktärens språk påverkas av hennes förebilder. Kanske också henne…
  continue reading
 
När författare vill komma snabbt fram i handlingen är det lätt hänt att dialogen enbart gör det som är bra för storyn, men inte vad som är bra för karaktärernas trovärdighet. En varningssignal är när karaktärerna slutar upplevas som karaktärer och istället blir redskap för författaren, ja, när författarens vilja skiner igenom. Metoden för att skapa…
  continue reading
 
Det är viktigt att din protagonist har ett huvudprojekt som driver handlingen framåt. Och ibland kan du få idéer till nya scener genom att låta protagonisten ha en dubbel agenda med sitt projekt. Alltså att hon vill det av olika anledningar. En anledning kan vara att hon vill vara godhjärtad, men den andra anledningen kan vara att hon är rent egois…
  continue reading
 
Om du jobbar som en manusförfattare för TV är du inte rädd för att på ett tidigt stadium försöka placera ut avgörande händelser ganska långt fram i handlingen. Det arbetssättet kan en romanförfattare ha stor nytta av. När du väl har mejslat fram en protagonist, spåna kring vad som händer henne längre fram i berättelsen. Det tänket kan öppna upp dit…
  continue reading
 
Det är inte fel att inspireras av andra författare. Om du imiterar dina förebilder och blir en bättre författare – då är det något att sträva efter. Men om du imiterar andra för att du tycker att du själv inte duger, då är du snett ute. Försök inte skriva det du tror att andra ska uppfatta som stor litteratur, var dig själv! Men detta kan vara svår…
  continue reading
 
Det finns inget mer fascinerande för en läsare än att komma in i en berättelse där det pågår ett liv. Det känns inte som att följa en berättelse, nej, det är som att kastas in i en plats där människorna känner varandra, har sina vanor, irriterar sig på varandra och vet var kaffekokaren står. Det är sällan du skriver en dialog från noll, där människ…
  continue reading
 
För att skriva intressant dialog, ja, för att skapa friktion mellan människor behöver du känna till de olika personernas gränser, och framför allt huvudpersonens. Vad vill hon inte prata om? Vilka samtalsämnen är jobbiga? Vad är hon mest rädd för? När du känner till dessa gränser är ditt jobb att trycka ut karaktärerna mot dessa gränser, och gärna …
  continue reading
 
I den andra lektionen om att skriva dialog lär du dig att jobba med sådant som karaktärerna håller inom sig och inte vågar prata om direkt, utan istället förskjuter och skjuter upp tills detta bara råkar komma ut, kanske medan de andra är inbegripna i ett samtal om något helt annat. Jag har jobbat som romanförfattare och romancoach i många år. Fler…
  continue reading
 
Detta är den första lektionen i att skriva dialog. Att sortera ut vem det är i sällskapet som driver och vem/vilka som inte driver är en stor hjälp vid dialogskrivande. Ofta är det också bra att låta olika personer driva vid olika tillfällen vid ett och samma snack. När du bestämmer vem som driver och vem som inte driver skapar du fokus i en scen o…
  continue reading
 
Du kan ha världshistoriens mest spännande intrig, men om du inte förstår att du undan för undan behöver fördjupa handlingen kommer du aldrig kunna behålla en läsare. Läsaren vill inte bara ha ytlig spänning, nej, det intressanta i en berättelse blir till först när vi förstår varför karaktärerna gör som de gör, varför de vill gå åt ett visst håll, v…
  continue reading
 
Som författare kan du använda dig av tema som kreativt verktyg. Hur då? Bland annat för att rikta din roman och komma underfund om vad du egentligen skriver på för projekt. Ringar du in temat vet du vad du ska behålla och vad som faller utanför din berättelse. Och om du bestämmer att din berättelse har ett visst tema kan det hjälpa dig att hitta ny…
  continue reading
 
Karaktärer som tänker behöver inte betyda långa, sega, introverta stycken – nej, det finns minst fem sorters tankar som tvärtom kan växla upp din berättelse, skapa vändpunkter och göra nytta för dramaturgin. I det här avsnittet berättar jag om just dessa tankar, ger exempel och presenterar två övningar. Jag har jobbat som romanförfattare och romanc…
  continue reading
 
När du ska gestalta verkligheten är det bra om du låter det gå lite fel. Det är just det felaktiga, det dumma, det fula som gör att läsaren identifierar världen som verklig. I det här avsnittet ger jag dig några tydliga exempel och dessutom två övningar. Jag har jobbat som romanförfattare och romancoach i många år. Flera av mina kursdeltagare lever…
  continue reading
 
Vad kan skaparen av TV-serierna Seinfeld och Curb Your Enthusiasm lära oss romanförfattare? Massor. Till exempel att knäcka koden för ett projekt. Innan serien Seinfeld skapades gick Larry David och manusförfattaren Larry Charles långa promenader i Los Angeles för att bestämma vad serien skulle vara och vad den inte skulle vara. Så kan du också job…
  continue reading
 
När du som författare ger dina läsare information om karaktärer, miljö, backstory med mera är det ofta bra att bygga med skärvor eller, om du så vill, fragment. Läsaren vill inte få all information på en gång, hon vill själv sätta ihop bilden. I det här avsnittet får du mer kött på benen när det handlar om att gestalta i skärvor. Plus två övningar!…
  continue reading
 
Många är rädda för klichéer, vilket får till följd att de till slut inte kan skriva någonting av rädsla för att vara opersonlig. Eller så skriver de helt obegripliga texter i ett desperat försök för att bli 100 procent originell. Men tänk på att det finns en styrka i klichéerna, schablonerna, myterna, sagorna, ja, i alla texter som har berättats fö…
  continue reading
 
Suspense är den typ av spänning där en karaktär är indragen i något ångestskapande som inte kan kontrolleras. Grejen är att du som författare kan förstöra suspense om du inte behandlar den väl. Suspense är inte biljakter eller explosioner. Suspense handlar om förväntan, om att något snart kommer att ske, men du som läsare vet bara inte när eller hu…
  continue reading
 
Att skriva spännande är en konst i sig. I det här och nästa avsnitt pratar jag om grunderna i att skriva spännande. Spänning handlar först och främst om att skapa något obekvämt i det vanliga. Felet som många gör är att skruva till det för mycket. Det är mer spännande om det händer något obekvämt i den värld som du känner till än i en tillvaro som …
  continue reading
 
Om du har problem med att öka energin i din roman, om du inte hittar tillräckligt skarpa psykologiska konflikter, om du inte får till vändpunkter – då är ett knep att befolka romanen med karaktärer som kopplar fel. Vad är en protagonist eller en karaktär som kopplar fel? Jo, det är en person som gör en sak fast hon egentligen vill något annat. Och …
  continue reading
 
I avsnitt 23 pratade vi om vikten av att visa läsaren var det hela utspelar sig, vilka som är där och vilket projekt som åtminstone en av dem har. Ja, läsaren behöver ha information under textens framväxande för att förstå men också för att ta sig djupare in i handlingen. Men för att inte texten ska bli en enda lång räcka med information från förfa…
  continue reading
 
Det är viktigt att din text blir läsbar. Och för att den ska bli läsbar behöver läsaren förstå vad som händer. En scen kan vara hur dramatisk som helst, men det spelar ingen roll om läsaren inte vet var hon befinner sig eller kan föreställa sig vilka som är där. I det här avsnittet får du några handfasta tips på hur du snabbt skapar fokus i en scen…
  continue reading
 
Som författare har du stor nytta av att förstå status från grunden. Ditt sätt att skapa karaktärer, scener och skriva dialog kommer att utvecklas. Keith Johnstone uppfann teatersporten men han laddade också om termen "status". Status i den här meningen är något som alla levande varelser är berörda av. Status är alltid ett förhållande till något: ti…
  continue reading
 
Att leva som författare är att skriva varje dag, och ge tid och rum för sitt skrivande. Men att leva som författare är också att varje dag tänka som författare, nämligen se till att det projekt som är igång hela tiden får näring. Här får du några handfasta tips som gör att du förändrar ditt liv till att bli ett skrivande liv. Jag har jobbat som rom…
  continue reading
 
Om du ska kunna variera tempot i din roman behöver du jobba med olika slags scener. Scener-på-vägen finns där för att förbereda läsaren på huvudscenerna. Huvudscenerna är mer centrala scener där läsaren vill vara med steg för steg. I huvudscenerna får läsaren betalt för att ha följt med under mellanscenernas framväxande. I detta klipp går vi på dju…
  continue reading
 
Att skriva en roman är en stor ansträngning. Arbetet tar dessutom mycket tid. Därför är det viktigt att du bestämmer dig för att skriva rätt roman från början. Det vill säga, den roman som är rätt för dig. Den roman som du vill vistas i och den roman där du får ut det mesta av dig, ja, den roman där du kan göra skillnad. I det här klippet får du nå…
  continue reading
 
När du befolkar din roman med karaktärer bredvid huvudpersonen kan det vara bra att utgå ifrån just huvudpersonen. Vilka personlighetsdrag saknar huvudpersonen? Kanske du behöver en sidokaraktär som har ett annat tempo? Men det kan också löna sig i att utgå ifrån storyn. I det här klippet ger jag dig några tips om hur du kan gå till väga för att ri…
  continue reading
 
Det kommer alltid finnas en berättare som står mellan läsaren och texten. Frågan du måste ställa dig är vilken slags berättare du vill du ha i din roman. Vill du försöka gömma berättaren så mycket det bara går? Eller vill du ha en berättare som syns och förklarar ett och annat för läsaren som karaktärerna inte kan förklara? Eller vill du ha en berä…
  continue reading
 
Dina karaktärer blir mycket mer personliga, färgstarka och tydliga om deras sätt att tänka, känna och vara också syns i språket. Om du har en huvudperson som är snål kanske hon använder språket på ett ekonomiskt sätt. Om du har en karaktär som är kär kanske hon använder romantiska ord. Men en karaktärs sätt att vara behöver inte bara synas i vilka …
  continue reading
 
Om du använder dig av en opålitlig berättare skapas en spricka mellan läsaren och texten. Det är plötsligt inte helt säkert att allt som sägs stämmer. Så med en opålitlig berättare får din berättelse en dramaturgi utan att du har tänkt så mycket på dramaturgin. Men det finns olika slags opålitliga berättare. I det här klippet pratar jag om några va…
  continue reading
 
Det är lätt att författare blandar ihop sitt privata jag med sin protagonist. Om protagonisten möter svårigheter i berättelsen så väljer författaren att försöka smita när det är som jobbigast. Men det är inte så lyckat för berättelsen. När protagonisten står mitt i krisen vill läsaren att du stannar kvar, det är precis här som läsaren vill vara ext…
  continue reading
 
Backstory brukar förklaras med allt som hänt innan berättelsen börjar, men det är inte hela sanningen. Backstory (eller bakland) finns mitt i din berättelse, ja, så fort du inte redovisar något så skapas ett bakland. Ibland tjänar berättelsen på att du sätter dig in i och redovisar backstoryn, ibland förlorar berättelsen på det. Men kunskap om back…
  continue reading
 
Om du inte får fart på din berättelse kan det bero på att du behöver fylla handlingen med karaktärer som gör skillnad. I detta klipp ger jag dig exempel på tre karaktärer (eller funktioner) som tar berättelsen många steg framåt. Jag har jobbat som romanförfattare och romancoach i många år. Flera av mina kursdeltagare lever nu på sitt författarskap.…
  continue reading
 
Ofta gör författare misstaget att tro att läsaren påverkas om texten laddas med många känsloord. Det gör snarare att läsaren blir tömd på känslor och blir uttråkad av texten. Att försöka skrämma läsaren med läskiga ord fungerar till exempel sällan. Så vad ska du då göra? Det bästa är att måla upp förutsättningarna och placera läsaren i handlingen. …
  continue reading
 
Den här scenen har mycket undertext! kan någon säga. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan du som författare aktivt arbeta med en scen för att ladda den, för att läsaren ska känna att det finns mycket "under ytan"? I detta klipp berättar jag hur du rent praktiskt kan gå till väga. Och naturligtvis får du även med dig två övningar. Jag har job…
  continue reading
 
Bröderna Joel och Ethan Coen har ett speciellt sätt att berätta. Av deras arbetsmetoder kan en romanförfattare lära sig mycket. Bland annat hur jag kan tänka för att läsaren ska uppfatta det som utspelar sig som helt sant, samt hur det är möjligt att ta med läsaren på en hisnande resa redan från början. Jag har jobbat som romanförfattare och romanc…
  continue reading
 
Förr eller senare måste du börja titta på helheten. Hur får du romanen att hänga ihop? Hur fördelar du energin? Hur ser du till att det finns en utveckling eller i alla fall förändring i händelseförloppet? I detta avsnitt ger jag dig 5 sätt att försöka greppa helheten och hålla ihop delarna. Många av mina kursdeltagare lever nu på sitt författarska…
  continue reading
 
Myten om Tarantino är att han enbart står för våld och cool dialog. Det är en vantolkning. Tarantino jobbar medvetet med en rad intressanta berättarknep som väldigt få har lyckats sätta fingret på. I nummer 7 av verktygslådan lyfter jag fram fyra av Tarantinos tankesätt som kommer att lyfta ditt berättande. Vill du kontakta mig? Mejla till canalcar…
  continue reading
 
Tankar kan vara författarens största motståndare. Men också en av de bästa vännerna. I början när du skriver en berättelse vill du gärna tänka fram hela handlingen, men ju mer du skriver så inser du att det finns andra sätt att berätta. Men tankar kan också lyfta en berättelse. I detta klipp pratar jag om olika slags tankar, och när du ska använda …
  continue reading
 
"Show, don't tell", säger skrivarcoacher gång på gång. Och de har helt rätt. Gestaltning är en av författarskapets stora tillgångar. Men vad betyder det att gestalta? Och vilka olika möjligheter har jag som författare när det gäller gestaltning? Lika ofta som du ska gestalta så ska du INTE gestalta, det vill säga – du ska färdigförpacka och förklar…
  continue reading
 
Har du en bra romanidé men undrar hur den ska kunna bre ut sig på 300 boksidor? Har du börjat skriva en roman men känner att din story behöver fördjupas? Svaret på båda frågorna är oftast: Se till att komma på några sidohandlingar! Sidohandlingen (subplotten) fördjupar, ger motstånd, komplicerar och får oss att tycka att huvudhandlingen plötsligt ä…
  continue reading
 
Har du skrivit 30 sidor på din roman och sedan kört fast? Lugn, du är i gott sällskap. Till och med etablerade författare kör fast då och då. För att ta romanen till nästa steg behöver du fundera över vilken din huvudhandling är, det vill säga vilken som är "the main plot". Men hur skapar man en huvudhandling? Här ger jag dig 4 handfasta tips, följ…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett