show episodes
 
This podcast is a simple and convenient way to share the videos from Come, Follow Me on your iPad, iPhone, or iPod touch. It features the videos for the monthly gospel topic youth are studying in Aaronic Priesthood, Young Women, and Sunday School.
 
Loading …
show series
 
Samtaleopplegg; 1. Les Apg 20:16-37. Jim talte om 7 punkter til sunt åndelig lederskap ut fra denne teksten. Åpenhet, ydmykhet, motgang, raushet/balanse, sensitiv for DHÅ, beskytte/hyrde og bønn. 2. På hvilket av de punktene ønsker du mest at du utvikler deg? 2. Hvem leder du i åndelig forstand? Eller hvem kan du lede? 3. Hvordan gjør du disipler? …
 
Samtaleopplegg; Har du opplevd at Gud har kommet deg til hjelp med sin kraft? Har du opplevd at Gud ikke kom med sin kraft i situasjoner du skulle ønske det? Hva har du lært av vonde opplevelser du har gått gjennom? På hvilke områder i livet har har du opplevd seier etter først å ha møtt nederlag? Hvordan stiller du deg til påstanden om at “enten b…
 
I Salme 118 er det mange løfter. Hvilke av disse løftene trenger jeg å høre? Disiplene forstod nok ikke rekkevidden av det Jesus gjorde på Palmesøndag. Hvilke deler av påskebudskapet har vi vanskelig for å forstå? Hva betyr det at Jesus er vårt påskelam? Øyeblikket Jesus red inn i Jerusalem forandret verdenshistorien. I hvilke øyeblikk har Jesus fo…
 
Samtaleopplegg; Be kort om at Gud som er helt nær ved sin Ånd skal vise dere hva Han vi si den enkelte. Hva berørt deg mest i talen? Hva opplevde du angikk ditt liv aller mest? Var det personer, situasjoner og sider ved ditt liv som kom opp i dine tanker. Hvorfor er det viktig og ta på seg rustningen? Hvilken del av rustningen er den du biter deg m…
 
Samtaleopplegg; Hva betyr det å være “rotfestet og grunnfestet i kjærlighet”? (Ef 4: 17) Hvordan kan vi sammen utforske “bredden, lengden, høyden og dybden” i Gud? Hvilke egenskaper er nødvendige for å være ett folk i Kristus? Hvilke deler av det “gamle menneske” synes jeg det er vanskelig å legge av? Er det noen i mitt liv jeg ikke har tilgitt?…
 
Samtaleopplegg; Vi leser i salme 121 at «Min hjelp kommer i fra Herren». Hva kan det være i ditt liv som gjør at du prøver andre løsninger før du søker Gud for hjelp? Det blir sagt at «En må først bli mett på verdens mas før appetitten for nådens rike vekkes». Kan du kjenne dette igjen i ditt liv og i så fall på hvilken måte. I salme 134 står det «…
 
Samtaleopplegg: Hvorfor er det viktig med lovsang? Hvorfor prioriterer kirker lovsang så høyt i møtene sine? Er det noe som er vanskelig eller uforståelig med lovsang? Hvordan kan lovsang hjelpe oss å sette fokus? Og hva skal vi sette fokus på? Hvordan kan lovsang hjelpe oss å se mer av Gud? Del gjerne noen opplevelser rundt lovsang – perioder av l…
 
Samtaleopplegg: Haster du gjennom livet? Hvorfor er det så viktig å holde hviledagen hellig egentlig? Les 2 Mosebok 20:8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verke…
 
Samtaleopplegg; 1. «Mennesket ser til det ytre, Gud ser til hjertet» 1 Samuel 16,7 Hva betyr dette for deg i ditt liv? 2. «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Salomos ordspråk 4,23 Hva betyr egentlig dette? 3. «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige» 2.korinterne 4,18 Hva menes med det?…
 
Samtaleopplegg: Hva inviteres vi til? Beskriv gjerne. Hvem er invitert? Hvorfor? Hvorfor takket folkene nei til invitasjonen? Kjenner vi oss igjen? Kan vi også bli for travle og opptatt av så mye annet, at vi glemmer å prioritere fellesskap og relasjon med Jesus? Hva kan være grunner til det? Hvordan prioriterer vi felleskap med Gud i vår travle hv…
 
Samtaleopplegg Helt ærlig, Hvorfor har du pleid å be? Er det noe du gjør av plikt? Er det noe du gjør av vane? Annet, eventuelt forklar… Bønn er ment til å være en dialog, eller samtale med Gud om en vil. Hvordan kan ditt bønneliv i større grad bli preget av en toveiskommunikasjon? Les Matteus 6:5-6. Fra 1-10, hvor motivert vil du si at du er for å…
 
Samtaleopplegg Les Hebreerne kapittel 11 vers 6 -13. Hva er det som virkelig betyr noe for meg? Hva er det som motiverer meg og hva brenner jeg for? Hva drømmer jeg om? Hvilken arv ønsker jeg å legge igjen etter meg? Troen begynner med at vi drømmer større drømmer. Troen begynner med at vi ser det usynlige. Vi tror det umulige fordi vi ser det usyn…
 
Samtaleopplegg Les lignelsen om Bygningsmennene i Lukas 6:46- Hva betyr det for deg å bygge huset på fjell? Bibelen gir oss fem grunnpilarer å bygge livet på, snakk litt om disse punktene og hvorfor de er viktige: Guds Nåde Guds ord Guds Hellige Ånd Guds folk Guds oppdrag Hvordan kan andre kristne være viktig i ditt liv? Ordspråkene 27:17 Jern kves…
 
Samtaleopplegg Les 4 Mos 11:5. Konteksten her er at Gud sørget for folket og sendte de himmelsk mat hver dag. Reflekter over Israelittenes reaksjon. Kan det hende vi også mangler perspektiv, og klager på noe vi savner… når vi også hver dag har tilgang til “det daglige himmelske brød(Guds ord og felleskap med Jesus)? “Hvilken innfallsvinkel du har f…
 
Samtaleopplegg Les Daniels bok kapittel 3 Er det noe du opplever Jesus utfordrer deg til å stå opp for? Hva er den potensielle kostnaden ved å stå opp for det som er rett i Guds øyne, når verden sier noe annet? Hva er den potensielle vinningen ved å stå opp for sannheten? Har du personlige erfaringer lik Sjadrak, Mesak og Abed Nego`s hvor du har op…
 
Samtaleopplegg Sett dere inn i teksten sammen. Les Johannes 12:1-13. Hva er det første dere tenker på når dere leser denne handlingen som Maria her gjør? Hva kan vi lære av det Maria her gjør? Bibelen har aldri oppfordret oss til gudsfrykt med gjerrighet, heller ikke til gudsfrykt med sparsomhet, men til gudsfrykt med nøysomhet-. Maria har et fylt …
 
Dessverre, så mangler de første minuttene av talen. Elin starta med å lese fra Salme 136, en lovsang til Gud for at han var med folket sitt i ødemarken, flukten fra Egypt og like inn i løfteslandet. Hva tenker du om funnene gjort i den amerikanske undersøkelsen «Nesten kristen» tro: Moralistic Therapeutic Deism som oppsummeres slik; Det finnes en g…
 
Samtaleopplegg 2. Tessaloniker 3:16: «Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!» Her blir altså Gud beskrevet som fredens Herre. Og her bes det om at Gud selv skal gi oss fred, alltid og på alle måter! Og her får vi et litt høyt ideal å strekke oss etter: Her bes det om at vi skal få fred alltid og på a…
 
SAMTALEOPPLEGG Hvilke erfaringer har du med psykisk, fysisk eller åndelig sykdom? Hva skjer med troen din når du har eller har hatt et sykdomsbilde? Les Lukas 8:40- om kvinnen med blødninger. Legg merke til at Jesus sa, at “Jeg merket at noen tok på meg fordi det gikk en kraft utav meg.” Hvordan kan vi aktivt komme til Jesus med våre utfordringer i…
 
SAMTALEOPPLEGG 1. Hvilke erfaringer har du med Den Hellige Ånd? 2. Hva betyr det å få "et nytt hjerte, og en ny ånd" som det står i Esek 36: 26-27? 3. Hvordan gjenkjenner vi at Den Hellige Ånd taler eller gjør noe i blant oss? 4. Hvordan relaterer den gamle jødiske pinsefesten "Shavout" til vår pinsefest? 5. Hvordan kan jeg bli bedre kjent med Den …
 
Samtaleopplegg Les Kolloserne 3:1 «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Spørsmål: Hva betyr Kristi himmelfarts dag for oss? Samtale: Snakk om at han er gått bort for og gjøre i stand et sted for oss. Les …
 
Samtaleopplegg – Den kjærlige Far - Thomas N Eriksen En kan lese historien i Lukas 15:11-32 Var det noe som var nytt, eller som bevegde deg i undervisningen? Hvordan synes du faren framstår i lignelsen, og hva sier det om Gud? Hvilken av de to sønnene kjenner du deg mest igjen i? Hvordan forholder du deg til Gud? Barn? Tjener? Tiltalt? Hvordan oppl…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login