Yrkesfagpodden offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Yrkesfagpodden

Kompetansesenter for yrkesfag

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse. Denne podcasten er vårt bidrag for å vise frem ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen med perspektiver fra forskning, utøvere, yrkesfaglærere og andre interessenter på feltet.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Over halvparten av de som søker vg1 søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Den høyeste andelen søkere til yrkesfag finner vi i Finnmark mens Møre og Romsdalen har den største andelen som søker yrkesfaglige utdanningsprogram. I Vestland har antall jenter som søker brønnteknikk mer enn doblet seg til 35 og det ganske nye dronefaget har 49 søke…
  continue reading
 
Opplæringen for yrker innenfor industriteknologi for å møte kravene til det 21. århundrets arbeidsliv og kompetansebehov: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/5495Utfordrer kravene til kompetanse i det 21. århundrets arbeidsliv, teknologi og Industri 5.0 hva slags opplæring som trengs for å utføre arbeidet? Vil vi måtte tenke nyt…
  continue reading
 
Om du sitter som jente nå og hører på og kjenner at du har lyst å begynne med det her så begynn, for det går helt fint og det er ekstremt gøy! Dette er oppfordringen fra Ingrid Rundgren (lærling i transport- og logistikkfaget), Maren Ullern Christoffersen (lærling i anleggsmekanikerfaget) og Emilie Stykket (lærling i vei- og anleggsfaget). De forte…
  continue reading
 
Yrkesfagpodden har snakket med Elise Farstad Djupedal, stipendiat ved NTNU. Hun peker på at yrkesfag forsvant fra ungdomsskolen ved etablering av 9-årig skole på 60- og 70-tallet. Da ble den yrkesorienterte framhaldsskolen og den akademisk orienterte realskolen til en felles ungdomsskole, noe som resulterte i at yrkesfagene fra framhaldsskolen ble …
  continue reading
 
Eva Martinsen Dyrnes fra Høgskolen i Østfold har, sammen med Dan Roger Sträng, forsket på metoder for arbeidsinkludering som kan benyttes i overgangen fra videregående opplæring til varig arbeidslivstilknytning. Lærekandidatordningen er fokus.Hele artikkelen kan lastes ned her: https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2976332Music: Free R…
  continue reading
 
Opptak fra lunsjseminaret Valget er bare starten – hvordan bygge en struktur for gjennomføring av «kjønnsfrie utdanningsvalg», arrangert av Kompetansesenter for yrkesfag ved OsloMet.Halvparten av norske ungdommer velger i dag et yrkesfaglig studieprogram i videregående skole. De velger imidlertid veldig ofte program i tråd med tradisjonelle foresti…
  continue reading
 
Ambisjonsnivået er skrudd til og læreplanene er mer omfattende og mer komplekse, så selv om det kanskje er færre og mer helhetlige mål så er det også større krav. Mens man tidligere bygde dukkestuer på tømrerfag i videregående skolers verksted, må man nå bygge mikrohus fordi det er så mange materialer og teknikker som elevene skal mestre i læreplan…
  continue reading
 
Forskerne Rønnhaug H. Lyckander og Asgeir Skålholdt fra NIFU har undersøkt hva som kjennetegner lærernes arbeid med implementering av fagfornyelsen, og i Yrkesfagpodden snakker de om sine funn. Spørreundersøkelsen er en del av evaluering fagfornyelsen yrkesfag og presentert i delrapport 2. Hele rapporten finnes her: https://www.udir.no/contentasset…
  continue reading
 
Før sommeren kom første delrapport fra evaluering av fagfornyelsen yrkesfag med tittelen bagrunn, prosess og implementering på VG1 som er utført i samarbeid mellom NIFU, FAFO og OsloMet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne episoden går gjennom kapittelet «Programfaglæreres yrkesdidaktiske arbeid med implementering av fagfornyelsen i VG1», F…
  continue reading
 
I innlegg i Dagsavisen og Frifagbevegelse advarerChris Gøran Holstand fra Skolenes Landsforbund om at stykkprisfinansiering truer med utradering av yrkesfagtilbudene over hele landet. Hva mener han med det og hva er alternativet? Yrkesfagpodden snakket med Chris Gøran Holstad om dette.Les innlegget i Fri fagbevegelse: https://frifagbevegelse.no/deb…
  continue reading
 
Bærekraft har fått en sentral posisjon i læreplanene, og også i fag- og yrkesopplæringen. Denne episoden av Yrkesfagpodden har vi satt sammen et panel med førsteamanuensis Kaia Mobråten, førsteamanuensis Kate Louise Milosavljevic, førsteamanuensis Roger Bakken og førstelektor Trine-Lise Offergaard.- Skolen som helhet må enes om at bærekraft er noe …
  continue reading
 
Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Thom Jambak får mange meldinger om at lærere ikke får ressurser til å følge opp elever i Yrkesfaglig fordypning (YFF) og peker på at dette er brudd på intensjonen i opplæringsloven og intensjonen i faget YFF.Linda Henriksen er yrkesfaglærer på Bjertnes videregående skole i Viken, og tillitsvalgt i Utdannings…
  continue reading
 
Kan karakter i orden og oppførsel begrunnes med dagens elev- og læringssyn? Eller krever arbeid med sosial kompetanse og elevmedvirkning alternative tiltak? Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby og Kjersti Tharaldsen har undersøkt erfaringer lærere ved 6 videregående skoler har med å fjerne karakter i orden og oppførsel. Hos Yrkesfagpodden forteller forskerne…
  continue reading
 
Hvordan opplever yrkesfagelever med lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen læringsmiljøet på videregående skole og hvilken betydning det egentlig for elevenes motivasjon til å gjennomføre videregående opplæring? Evi Schmid har gjennomført en kvalitativ studie som undersøker hvordan yrkesfagelever på tre videregående skoler med en høy andel minoritets…
  continue reading
 
Hvor ofte skal vi vurdere? Hvordan legge til rette for vurdering med umotiverte elever? Kan vi leve med ulik vurdering, ulik vurderingspraksis og ulike vurderingskriterier?Dette er noen av problemstillingene professor Grete Haaland fikk på webinar om vurdering 20. april. Vi inviterte derfor Haaland til Yrkesfagpodden for å tenke høyt rundt disse, o…
  continue reading
 
Har vi metodefrihet etter fagfornyelsen? Hvordan gjør vi opplæringen relevant for elevene? Hvordan skal en rekke gjennom hele læreplanen?Kan fokus på tverrfaglige temaer gå på bekostning av alt det andre elevene skal lære?Dette er noen av spørsmålene vi ikke rakk å besvare på live-eventet om de tverrfaglige temaene i yrkesfag den 17. mars.I denne e…
  continue reading
 
Karl Gunnar Kristiansen og Inga Bilstad Brøyn fra Utdanningsdirektoratet forklarer hvordan sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere var i 2018.Her forklarer de også hvordan utdanningsdirektoratet vil stimulere og hjelpe fylkene for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.Av Kompetansesenter for yrkesfag
  continue reading
 
Visste du at du kan ta all fire opplæringsårene i bedrift om du vil ta fag- eller svennebrev? Eller at du kan ta fagbrev på jobb? Det finnes flere veier til fag- og svennebrev enn 2+2-modellen, og Elin Bakke som er karriererådgiver på veiledningssenteret for Romerike i Akershus fylkeskommune forklarer hvilke muligheter du har om du ønsker fag- elle…
  continue reading
 
I august vant elektriker Lorang Strand Medal of exellence og ble kåret til Best of nation i Yrkes-VM. Til Yrkesfagpodden forteller han om sine erfaringer.WorldSkills er en stor organisasjon med over 80 medlemsland fra hele verden. I Norge har vi WorldSkills Norway som jobber med å fremme yrkesfagene blant annet gjennom yrkeslandslagene som årlig de…
  continue reading
 
På den norske likestillingsfronten har ikke fag- og yrkesopplæringen fått vært med på festen. Når det er 3-4% jenter innenfor teknikk og industriell produksjon og elektro og bortimot 9-10% gutter innenfor helse og omsorgsfag så sier det litt om at det er en helt annen kjønnsbalanse enn på andre områder det er stort fokus på, enten det er innenfor s…
  continue reading
 
— Det er interessant at gutter på yrkesfag leser veldig mye bedre på engelsk enn på norsk, og de selv sier det skyldes at de gamer utenfor skolen, forteller Brevik til Yrkesfagpodden.Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet VOGUE som blant annet undersøk…
  continue reading
 
Intuitivt høres det ut som en smal sak å vurdere egen, eller andres, realkompetanse, men helt plankekjøring er det ikke i følge Anette Lund Follestad: — Dette handler jo ikke om å hake av etter læreplaner eller teste noen for realkompetansevurdering skal ikke bære preg av eksamen eller test. Dette handler om å se en helhet og en sammenheng.OsloMet …
  continue reading
 
Professor Nina Amble fra Institutt for yrkesfaglærerutdanningen på OsloMet snakker med Yrkesfagpodden om Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid, en håndbok laget av de ansatte på fire arbeidsplasser i kommunal helse- og omsorgsarbeid.Hva er egentlig innovasjonsarbeid, og hvordan kan det gjennomføres på egen arbeidsplass? I denne e…
  continue reading
 
Læreplaner for programfagene på yrkesfag er på høring frem til 1. november og læreplanene for VG2 og VG3 er på innspillsrunder frem til 1. september.Professor, og leder for Kompetansesenter for yrkesfag, Grete Haaland fra OsloMet snakker med Yrkesfagpodden om sitt inntrykk av læreplanene så langt.Av Kompetansesenter for yrkesfag
  continue reading
 
Professor Per Frostad og førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn på institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU har undersøkt hvordan elever opplever overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole og forteller at elevene får et løft i møte med yrkesfagene.Av Kompetansesenter for yrkesfag
  continue reading
 
Førsteamanuensis Børge Skåland ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet forsker på vold mot lærere. Han forteller til Yrkesfagpodden at de som driver med ledelsesutvikling har vist liten interesse for feltet og øverste ledelsen i kommuner helst vil høre alt står bra til i utdanningen, at det er gode skoler som ikke har p…
  continue reading
 
Kunnskap vises i handlig og skille mellom teori og praksis er et kunstig skille som oppstod da man begynte å tenke på hodet som den rene kunnskapen og kroppen som den skitne utøveren. I virkeligheten er det jo teori integrert i all praksis, sier dosent Halvor Spetalen i denne episoden.Av Kompetansesenter for yrkesfag
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett