Jan Ivar Rossberg offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Psykopoden

Jan Ivar Røssberg

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Serien Psykopoden har blitt til etter oppmodinger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem. Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hvordan er det å være kvinne i norske fengsler og hvordan samarbeider kriminalomsorgen og helsetjenesten i norske fengsler? Hvilke belastninger innebærer det å være i fengsel? I denne episoden har vi fått med oss psykolog og forsker Christine Friestad ved Oslo universitetssykehus til å fortelle mer om dette. Kvinnelige innsatte representerer ca. 6 …
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden har vi invitert psykiater Marit Tveito fra Diakonhjemmet sykehus til en samtale om persontilpasset legemiddelbehandling i psykiatrien. I persontilpasset legemiddelbehandling benytter vi kunnskap om den enkelte pasient til å velge riktig legemiddel i riktig dosering. Det er flere ting vi kan gjøre for å få til dette. B…
  continue reading
 
Veldig mange psykiske lidelser debuterer i barne- og ungdomsalderen (under 18 år). En del av dem vedvarer over i voksenalderen. Når personene er 18 år, blir de som regel overført til voksenpsykiatrien. Dette er en sårbar og ofte vanskelig fase, og det er viktig at behandlingssystemet prøver å få til en så fin overgang som mulig. Kunnskap dette er v…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av en av Norges fremste eksperter på sosial kognisjon, Anja Vaskinn. Hun er psykologspesialist og forsker ved Regionalt kompetansenettverk - SIFER. Anja Vaskinn har interessert seg for dette emnet i en årrekke. Sosial kognisjon er et spennende og viktig tema og handler om hvordan vi mennesker interag…
  continue reading
 
I Psykopoden har vi snakket om ulike terapeutiske retninger. Vi har snakket om kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, intensiv korttids psykodynamisk terapi, dialektisk atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi. I denne episoden kan du høre mer om metakognitiv terapi eller MCT. Dette er en metode som faller inn under de kognitive terapiene. Her …
  continue reading
 
Mange med diagnosen ustabil personlighetsforstyrrelse sliter de med selvskading. Årsakene kan være mange, men felles er ofte at den fysiske smerten de påfører seg selv er lettere å håndtere enn den underliggende psykiske smerten. Mange av dem som blir lagt inn profiterer ikke på lange innleggelser på en sengepost i psykisk helsevern. Livet er som d…
  continue reading
 
I denne episoden av psykopoden snakker vi om det som på fagspråket heter elektrokonvulsiv behandling (ECT), på folkemunne kalt elektrosjokk. Få behandlinger vekker så mye følelser som behandlingen som gis med ECT. Fortsatt henger gamle myter igjen om ECT-behandling, mye takket være filmer som f.eks. Gjøkeredet. Hvorfor brukes denne metoden fremdele…
  continue reading
 
Det har lenge vært kjent at det er en sammenheng mellom kroppens immunsystem og psykiske lidelser. Men hvordan henger det sammen? Hva er mekanismene bak? Det har vi ikke visst så mye om. Den siste tiden har det kommet ny kunnskap om denne sammenhengen, og Psykopoden hat tatt en prat med førsteamanuensis og overlege i psykiatri Ingrid Dieset. Hun to…
  continue reading
 
Hvert år innlegges over 500 mennesker med det som blir vurdert å være en rusutløst psykose. Men er det bare rusmiddelet som er årsaken? Dette diskuteres i siste episode av Psykopoden. I episoden deltar Eline Borger Rognli, psykologspesialist og forsker ved Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus, og Jørgen Bramness, psykiater og seniorforsker ved Fol…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden er temaet utviklingshemming og psykiske lidelser. Gjest er psykologspesialist Kjersti Karlsen fra Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) ved OUS. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom med autisme, alvorlige psykiske lidelser, nevropsykologi og psykiske og fysiske funksjon…
  continue reading
 
Schizofreni er kanskje den mest omtalte psykiske lidelsen i media. Men hva innebærer det å få denne diagnosen og hvordan går det med de som er rammet? I denne episoden hører du de faste deltagerne i psykopoden, overlege PhD Erlend Strand Gardsjord, professor i psykiatri Unn H Haukvik og professor i psykiatri Jan Ivar Røssberg snakke om schizofreni.…
  continue reading
 
Psykiatriens hovedoppgave er å behandle pasienter som sliter med psykiske lidelser. Vi skal behandle pasienter så de blir bedre. Psykiatrien har imidlertid også en annen rolle; nemlig samfunnsvern. De aller fleste personer med psykiske lidelser er ikke og vil aldri være farlige. Men noen ganger kan personer med psykiske lidelser begå alvorlige vold…
  continue reading
 
Rettspsykiatri handler om hvordan personer med psykiske lidelser, ifølge straffeloven og sivilretten, kan ha krav på særegen rettslig behandling. Det er mange emner vi kunne snakket om når temaet er rettspsykiatri, og i denne episoden skal vi snakke om temaer innen strafferetten. Dette er en relativt ukjent verden for de som ikke selv har vært sakk…
  continue reading
 
Internasjonale og nasjonale retningslinjer har i en årrekke anbefalt økt bruk av digitale verktøy i behandlingen av personer med psykiske lidelser. Likevel er dette fortsatt lite brukt i den kliniske hverdagen. Dette ser ut til å forandre seg nå. De fleste har hørt om VR i forbindelse med spill. Nå er dette på full fart inn i behandlingen av person…
  continue reading
 
I samfunnet eksisterer det en del myter og fordommer om psykiske lidelser. I denne episoden av Psykopoden har vi invitert Carmen Simonsen og Kristin Lie Romm til en samtale om stigma knyttet til særlig alvorlige psykiske lidelser. Begge er ansatt ved TIPS Sør-Øst, OUS. Vi snakker om stigma på både samfunns- og individnivå, og hvordan dette påvirker…
  continue reading
 
Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som ble utviklet av Marsha Linehan på 80 tallet. Den ble i utgangspunktet utviklet for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og selvskading/suicidalitet. I denne episoden av Psykopoden har vi invitert førsteamanuensis Anita Tørmoen ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning o…
  continue reading
 
I de senere årene har Intensiv korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP) fått økende utbredelse i Norge. Faktisk er Norge det landet som har flest ISTDP-terapeuter pr innbygger. I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av lege og stipendiat Mikkel Eielsen. Han jobber til daglig ved Modum Bad og forsker på ISTDP. ISTDP er en aktiv samtaleterapif…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden snakker psykiater Anne Kristine Bergem om hvordan det generelt kan oppleves for barna å vokse opp med en forelder som sliter med en psykisk lidelse. Hvilke spørsmål har barna og hvordan kan helsepersonell på en best mulig måte snakke med barn i denne situasjonen? Hva trenger de å høre og hvordan bør denne samtalene ti…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden har tre av de faste medlemmene en diskusjon om diagnosene som brukes i psykisk helsevern. Dette er en diskusjon som ofte er oppe i media. Hva er nytten med diagnoser og er det noen ulemper? Er de egentlig så veldig forskjellige fra diagnosene som brukes i andre deler av medisinen? Har vi en økning av personer som får …
  continue reading
 
Mange av de psykiske lidelsene blir behandlet med stor suksess hos fastlegen. Dette gjelder spesielt hyppige lidelser som angst og depresjon. Skulle alle pasienter med psykiske lidelser blitt henvist til spesialisthelsetjenesten hadde den blitt mer enn overbelastet. Veldig mange fastleger har tatt utdanning i kognitiv atferdsterapi. I denne episode…
  continue reading
 
I denne episode av Psykopoden har vi invitert universitetslektor Hanne Sofie Johnsen Dahl. Hun forteller om hva gruppepsykoterapi er og hvilke ulike former som finnes. Gruppepsykoterapi er sammen med psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi den psykoterapeutiske behandlingsformen som psykiatere kan velge å fordype seg i. Gruppeterapi kan være…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden snakker vi om et begrep fra psykoterapien; nemlig menneskers bruk av forsvarsmekanismer. Dette er et begrep spesielt mye brukt i psykodynamisk terapi. Forsvarsmekanismer er prosesser vi bruker for å holde uønskete forestillinger, tanker og forestillinger borte fra bevisstheten. Vi bruker alle ulike forsvarsmekanismer …
  continue reading
 
Mentaliseringsbasert terapi går ut på å lære seg å mentallsere bedre. Men hva er mentalisering? I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av overlege i psykiatri og førsteamanuensis Elfrida Kvarstein. Hun forteller utdypende om hva mentalisering er, hvordan mentaliseringsbasert terapi utføres og hva som finnes av forskning på denne samtalete…
  continue reading
 
I denne episoden av Psykopoden snakker vi om bruk av metaforer i samtaleterapi. Vi har invitert overlege, Ph.D Julie Horgen Evensen og lege og stipendiat Anders Malkomsen for å fortelle mer om dette temaet. De har den siste tiden hatt et forskningsblikk på bruken av metaforer i to terapeutiske retninger, nemlig kognitiv atferdsterapi og psykodynami…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett