Lars Olav Gjora offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Del 2 ser på innholdet i budskapene til profetene og ulike typer utsagn, og hvordan vi mest forsvarlig bør tolke løftesutsagnene og deres oppfyllelse. Mot slutten tegner vi opp en tidslinje med bøkene og deres innhold for å se hvor de hører hjemme. PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf YouTube: https://youtu.be/7Il02U1w5Tg…
  continue reading
 
De profetiske bøkene i GT er vanskelige å forstå uten en liten innføring. Men når man får noen knagger å henge dem på, åpner det seg opp en helt ny verden. I del 1 av denne introen snakker vi om hvorfor profetene er relevante, hva som er definisjonen på en profet, hvordan Moseloven er rammen de må forstås i, hvordan vi kan oppsummere hovedbudskapet…
  continue reading
 
Det sies mye om penger og tiende i kristne sammenhenger. I denne episoden går vi gjennom noen relevante steder i Bibelen som handler om dette. Vi begynner med Abraham som gir tiende til Melkisedek, så ser vi raskt på hva Moseloven sier om tiende, og deretter til de ofte misbrukte versene i Malaki 3. Er tienden et tidløst prinsipp, eller hører den t…
  continue reading
 
Edom og Israel var etterkommere av tvillingene Esau og Jakob, og disse to brødrenasjonene lå nesten alltid i strid med hverandre. Dette toppet seg da babylonerne inntok Jerusalem i 586 f.Kr. – og Edom tok babylonernes parti og utnyttet dette til sin egen fordel i stedet for å forsvare sin bror. Obadja er den korteste boka i GT, og budskapet er en o…
  continue reading
 
Denne episoden går gjennom bokas tre kapitler, og kapittelinndelingene hjelper oss til å se en struktur i boka. Kapittel 1 forteller om HVA Gud skal gjøre: Fordi han er den han er, kommer han for å befri sitt folk fra assyrernes brutalitet ved å la Ninive gå under. Kapittel 2 forteller HVORDAN han skal gjøre dette: Ved et militært angrep på Ninive …
  continue reading
 
Nahum er en liten og ukjent bok med et budskap om Ninives undergang. Det vil si at den handler bare om dom. Men når vi setter oss litt inn i Ninive og Assyrias brutalitet mot alle nasjonene rundt seg, blir dette et kraftig budskap om at Gud ikke klarer å sitte stille: Han må gripe inn og stoppe ondskapen basert på sin karakter. Del 1 er en kort int…
  continue reading
 
Denne episoden går raskt gjennom hele boka. Underveis sies det aldri at Gud stod bak det som skjer, men når vi etterpå ser tilbake på hendelsene, virker det ganske åpenbart. I våre liv kan Mordekais spørsmål i 4:14 være nyttig å stille seg i ulike situasjoner: «Hvem vet om dette bare er tilfeldig?» https://youtu.be/AXSc_vDBPzE…
  continue reading
 
Handlingen i Esters bok finner sted i Persia etter eksilet, trolig i årene 483-473 f.Kr. under kong Xerxes. Det er en godt skrevet og underholdende fortelling om hvordan Ester bruker sin posisjon til å redde alle jøder i hele Perserriket, slik at Guds plan om å sende Jesus kunne gå videre. Boka er også kjent for at Gud ikke nevnes, men dette ser ut…
  continue reading
 
Noen av korinterne hadde også en verdslig forståelse av virkeligheten og enten ikke trodde på de dødes oppstandelse i det hele tatt, eller de trodde den allerede hadde skjedd åndelig. Paulus bruker hele kapittel 15 på å snakke om oppstandelsen: Hele den kristne tro står og faller på at Jesus stod fysisk opp fra døden, og Jesu oppstandelse peker fra…
  continue reading
 
Etter «innledningen» i kap 12 og fokuset på kjærlighet i kap 13, skriver Paulus nå om profeti vs. tungetale. Hvis tungetalen ikke tydes så andre kan forstå, skal den ikke brukes i menigheten. Den profetiske gaven derimot, oppbygger andre fordi budskapet formidles på et forståelig språk, og skal derfor få mer plass. Han snakker også om hva slags eff…
  continue reading
 
Kap 12-14 er en ny «sandwich» hvor temaet er egoistisk bruk av nådegaver. I kap 12 ramser Paulus opp en del nådegaver og forklarer generelt hvordan de er ment for å bygge opp fellesskapet. I kap 13 viser han at kjærlighet er viktigere enn nådegaver, og han oppfordrer (implisitt) til at nådegavene skal brukes i kjærlighet.…
  continue reading
 
Neste del går over kap 11-14 og handler om menighetens samlinger. Paulus har også noe å utsette på dette, men han begynner med å forklare praksisen de har med hodeplagg i menighetssamlingene — noe de faktisk ser ut til å ha holdt seg til. Men i siste del av kapittel 11 handler det om nattverd, og her er menigheten virkelig på jordet.…
  continue reading
 
I kapittel 9 belyser Paulus temaet fra en annen vinkel og snakker om rettigheter han har oppgitt for evangeliets skyld, for å få korinterne til å innse at de må oppgi retten til å spise offerkjøtt for evangeliets skyld. I kapittel 10 bruker han mange advarende eksempler fra ørkengenerasjonen i 2. og 4. Mosebok, før han går tilbake til å snakke konk…
  continue reading
 
I kap 8-10 svarer Paulus på spørsmålet om «kjøtt som har vært ofret til avgudene», som korinterne lurer på om er greit å spise. I kapittel 8 sier han at de med «sterk» samvittighet (de som har skjønt at dette kjøttet bare er kjøtt fordi avgudene ikke finnes) må ta hensyn til dem som med […]Av Lars Olav Gjøra
  continue reading
 
I dette kapittelet snakker Paulus til mange forskjellige grupper: Til de gifte, til de ugifte, til enkene, til de som er gift med en ikke-troende, og til de forlovede. Han gir forskjellige råd til disse ut fra hva Jesus snakket om, og han kommer også med en anvendelse av Jesu ord på en situasjon som […]…
  continue reading
 
Korinternes verdslige syn på seksualitet sjokkerer Paulus, men også at menigheten lar det passere. Dette leder oss til temaet «kirkedisiplin». De går også til rettssak mot hverandre for filleting, og Paulus forklarer at de burde kunne klare både å lide urett og også ordne opp innad i menigheten. Han gir også her et godt argument […]…
  continue reading
 
Kapittel 2 leder oss til kristent trosforsvar og ulike syn på hvor mye «verdslig visdom» som bør brukes i dette. I kapittel 3 snakker Paulus om menigheten som Guds åker (og hvor viktig det er å huske på at all vekst kommer fra Gud), og Guds bygning (og hvor viktig det er å huske på […]Av Lars Olav Gjøra
  continue reading
 
Paulus åpner brevet med en takkebønn hvor vi også får glimt av hva brevet kommer til å handle om. Resten av kapittelet handler mest om at evangeliet oppfattes som dårskap av hedninger og er en snublestein for jøder. Korinterne kan ikke være så opptatt av verdslig visdom når evangeliet fremstår som det motsatte.…
  continue reading
 
Hva med tegnene på Jesu gjenkomst? Vi kikker kort på hvordan ulike endetidssyn ser for seg hendelsene i forbindelse med Jesu gjenkomst, før vi prøver vi oss på et sammendrag av hva NT sier om dette. Så tar vi en tur tilbake til GT-profetene for å se hva de sier om hvilken rolle Israel eventuelt […]Av Lars Olav Gjøra
  continue reading
 
Eskatologi (endetidsteologi) kan være både vanskelig å forstå og vanskelig å diskutere, og det er mange ulike tolkninger og tradisjoner på hva som skal skje før Jesus kommer igjen. Vi begynner i GT og ser på hva «Herrens dag» skulle innebære og hvilke hendelser som skulle skje når Messias kom. Med dette som utgangspunkt, hvordan […]…
  continue reading
 
Disse to kapitlene gir oss et glimt av framtiden sammen med Gud på den nye jord. Men det brukes fortsatt bilder, så hvordan skal vi forstå at Det nye Jerusalem er en kube? Livets elv fra Esek 47 og mye annet fra profetene dukker også opp igjen, og boka avsluttes med at Ånden og bruden […]Av Lars Olav Gjøra
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett