Podcast Arena offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
MetaDAMA - Data Management in the Nordics

Winfried Adalbert Etzel - DAMA Norway

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
This is DAMA Norway's podcast to create an arena for sharing experiences within Data Management, showcase competence and level of knowledge in this field in the Nordics, get in touch with professionals, spread the word about Data Management and not least promote the profession Data Management. ----------------------------------- Dette er DAMA Norge sin podcast for å skape en arena for deling av erfaringer med Data Management​, vise frem kompetanse og kunnskapsnivå innen fagfeltet i Norden​, ...
  continue reading
 
Artwork

1
Oddcast

Odds Ballklubb

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Odds Ballklubbs offisielle podcast. Vi lager podcast om Odd og livet på Skagerak Arena med en litt ny vri. Kjør da! Følg Oddcast på Instagram @oddcastbk
  continue reading
 
Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til impleme ...
  continue reading
 
Artwork
 
Kristiansand Kunsthall er en av Sørlandets ledende kunstinstitusjoner med formidling av samtidskunst gjennom utstillinger, arrangementer, publikasjoner og podcasts. Vi er en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, som blander det uetablerte og gjennombruddsklare med det klassiske og etablerte.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
«We can get lost in politics, when what we should be discussing is policy.» In this seasons final episode, we’re thrilled to have Ingrid Aukrust Rones, a policy expert with a rich background in the European Commission and Nordheim Digital, shed light on the role of the global geopolitical landscape in shaping digital policies. Explore with us the d…
  continue reading
 
«Hva er mulig å gjøre med disse teknologiene når de blir 10 ganger så bra som de er idag? / What might be possible to do with these technologies when they become 10 times as good as they are today?» Can moonshot innovation really be the key to solving challenges that traditional methods fail to address? Today, we're thrilled to welcome Yngvar Uglan…
  continue reading
 
"Det var jo veldig urealistisk å tenke kanskje at en haug med folk som har matematisk eller Computer Science bakgrunn, skal komme inn og skjønne forretningen. / It was very unrealistic to think that maybe a bunch of people with a mathematical or computer science background would come in and understand the business." Join us on Metadama as we welcom…
  continue reading
 
Til stadighet kan fysioterapeuter få følelsen av å befinne seg i et slag krysningspunkt mellom det vitenskapen mener bør gjøres for å hjelpe pasientene, og det faktiske møtet med disse ulike, og unike, individene. I dette krysningspunktet kan det dukke opp spørsmål som: Skal vi nøye oss med det nåværende evidens-hierarket? Kan egentlig resultater f…
  continue reading
 
"We don’t need Data Governance where we don’t have anything to fix." How can Data Diplomacy transform an organization into a data-driven organization? This episode brings Håkan Edvinsson, a visionary in data management and governance, into the conversation, revealing the intricacies and impacts of Data Diplomacy in Nordic organizations. Håkan's jou…
  continue reading
 
«AI will be so important in transforming health care as we know it today." Join us as we sit down with Elisabeth M.J. Klaussen from DoMore Diagnostics, who are on a mission to transform cancer diagnostics with artificial intelligence to improve patient care and make drug development more effective. With a rich background in quality assurance and R&…
  continue reading
 
«Don’t make it hard to understand for the business. Make it simple and clear.» Get new perspectives on Data Governance with Valentina Niklasson from Volvo Penta as she talks about certain patterns, stages in the acceptance of Quality Management or Lean, that Data has to go through. Her rich experience in making Data Governance business-centric emer…
  continue reading
 
«Dataen i seg selv gir ikke verdi. Hvordan vi bruker den, som er der vi kan hente ut gevinster.» / «Data has no inherent value. How we use it is where we can extract profits.» Embark on an exploration of what a data-driven Police Force can be, with Claes Lyth Walsø from Politiets IT enhet (The Norwegian Police Forces IT unit). We explore the profou…
  continue reading
 
Av de ulike fremtidsbildene man kan forestille seg for norsk fysioterapi, håper nok mange av oss på et positivt utfall med styrkede ressurser for forebyggende- og rehabiliterende tjenester – områder der vi fysioterapeuter er helt sentrale. Men er det egentlig nok å «sitte stille i båten» og håpe? Eller kan håp ses som en aktiv handling, der vi selv…
  continue reading
 
«If you want to run an efficient company by using data, you need to understand what your processes look like, you need to understand your data, you need to understand how this is all tied together.» Join us as we unravel the complexities of data management with Olof Granberg, an expert in the realm of data with a rich experience spanning nearly two…
  continue reading
 
«A lawyer has to be compliant. An advice from a lawyer should be fault free. Therefore it is so difficult to just do something. It is not in their DNA." Unlock the secrets to the legal sector's digital transformation with our latest guest, Peter van Dam, Chief Digital Officer at Simonsen Vogt and Wiig. We promise you a journey into the innovative r…
  continue reading
 
«We are going to treat our data at the highest level, making sure that we can use it as a competitive advantage. Then it’s a strategic choice.» Unlock the strategic potential that lies at the heart of Data and AI with our latest discussion featuring Anna Carolina Wiklund from IKEA. Embark on a thought-provoking journey with us as we dissect the sig…
  continue reading
 
"We believe that by making data more accessible, the city will become more transparent and accountable to the people that we serve." In our latest MetaDAMA episode, we're joined by Inga Ros Gunnarsdottir, the Chief Data Officer (CDO) of the City of Reykjavik, who's at the forefront of a transformation towards data-driven innovation of inclusion and…
  continue reading
 
I sesong tre av «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi» ønsker vi å utforske hvordan vår profesjon i dag, med dens styrker og svakheter, kan bevege seg konstruktivt og samlet framover i møte med endringer i helsetjenesten og behovet i samfunnet. Sammen med forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, snakker vi i denne episoden…
  continue reading
 
«Companies are already wanting to position themselves ahead of the legislation, because they see the value of actually adaption best practices early on and not waiting for enforcement.» Prepare to dive into the risk-based approach of legislation for artificial intelligence with the insights of Laiz Batista Tellefsen from PwC Norway, who brings her …
  continue reading
 
«The journey Software development went through during the last 10 years, working towards DevOps and agile development, is something that we can really benefit from in the data space.» Uncover the synergy between agile software development and data management as we sit down with Alexandra Diem, head of Cloud Analytics and MLOps at Gjensidige, who br…
  continue reading
 
«I took the time to actually go through all of my notes, all of the training courses, all of the things that I looked at over the past 30 years of work. And I thought, I want to give myself a reference book. Wherever I go, I have this single thing that will have enough information to remind me of stuff I need to consider. This is now my book of Pat…
  continue reading
 
Etter å ha blitt kjent med spesialistene i nevrologisk fysioterapi Andreas Rosenberger og Helge Hæstad i episoden «En samtale om nevrologisk fysioterapi: del 1», dykker vi i denne episoden ned i faglige enigheter og uenigheter innen nevrologisk fysioterapi. I samtalen kommer vi blant annet inn på områder som motorisk læring og relæring, ulike tilnæ…
  continue reading
 
At det oppstår faglige uenigheter innen en profesjon som favner over så mye som fysioterapien gjør, er hverken noe nytt eller noe uventet. Selv om uenigheter innen et fagfelt kan oppleves ubehagelig å stå i, er det nok også en essensiell del av det å drive faget videre. I etterkant av episode 1 «Myter og sannheter» flammet det opp et sterkt faglig …
  continue reading
 
«Sentralt I dette med å skape verdi er tverrfaglighet og involvere hele bedriften, ikke bare et lite Data Science miljø.» / «Central to creating value is multidisciplinarity and involving the entire company, not just a small Data Science environment.» Prepare for a journey into the landscape of data strategy with seasoned Data Scientist, Heidi Dahl…
  continue reading
 
«A combination of strong buy in from top-management and strong flow of change agents (…) is a requirement for succeeding.» Eager to unlock the secrets behind building a trustful relationship with AI systems? I am sitting down with Ieva Martinkenaite, head of Telenor's Research and Innovation department to shed light on the interplay of accountabili…
  continue reading
 
«How well are we rigged in Norway to handle this?» What a fantastic talk - With so much happening in Norway in autumn 2023, I brought on Alex Moltzau for a chat in AI policy and Norway. Alex Moltzau is a Senior Policy Advisor at the Norwegian Artificial Intelligence Consortium (Nora.ai), and one of the most outspoken experts on AI policy and ethics…
  continue reading
 
«I think that having a very good framework, where you can put all ML and AI in, makes it much easier, much more clear. (Jeg tror det å ha et veldig bra rammeverk, der du kan putte all ML og AI inn i, det gjør at du får det mye lettere, mye mer oversiktlig.)» Frende Forsikring, a Norwegian Insurance Company has build up a team of 6 people that work …
  continue reading
 
Helsevesenet går noen tøffe år i møte, der krav om effektivisering, prioritering og ressursfordeling sannsynligvis vil gjøre et større inntog enn vi er vant til. Her ligger også en nærmest eksistensiell utfordring for vår profesjon; hvordan vi skal vise at fysioterapi har en nytteverdi både for individet og samfunnet? Selv om mye forskningsinnsats …
  continue reading
 
«There should be very little reason to say: Hey, I need a human to look these operational things for me. They are all defined as code.» Lars Albertsson has a long career in Data and Software Engineering, including Google and Spotify. Lars is on a mission to spread the superpowers of working with data, with the vision to: «Enable companies outside o…
  continue reading
 
«How do you develop good procedures around testing or how do you drive experimentation in a product or business setting?» Carl Johan Rising works as Director of Data at Too Good To Go, a marketplace that enables food businesses to sell their surplus food instead of throwing it in the bin. We talked about how to form a product team, and how to rethi…
  continue reading
 
«We (DAMA) have a role to play, (…) develop the Data Management profession ultimately for the benefit of the society.» It is good to be back with Season 3 of MetaDAMA, and as always, we start with a DAMA-focused episode. Nino Letteriello is one of Europes most influential data leaders, president of DAMA Italy and Coordinator for the DAMA EMEA regio…
  continue reading
 
"It's about taking a step back to ask yourself: Should we even have a data-driven system for this?" («Det handler om å ta et steg tilbake for å spørre seg: Skal vi i det hele tatt ha et data-drevent system på dette her?») We finish season 2 with a though-provoking episode, to maybe start som debate about data-driven public administration. Lisa Reut…
  continue reading
 
«How can we consolidate data and describe it in a standardized way?» Scientific Data management has some unique challenges, but also provides multiple learnings for other sectors. We focused on Data Storage and Operations as a knowledge area in DMBok. A topic that is often viewed as basic, often not in focus, but is a fundamental part of data opera…
  continue reading
 
«Sometimes, you look at the problem and think it’s valuable, you spend a lot of time on it, and then you find out that this is really a NO!» Ida Haugland and I talked about the importance of Data in Shipping, about a concrete examples for success through digitalization and mainly about the focus on Product Management. Ida works as Principle Product…
  continue reading
 
Befolkningsvekst og en endret alderssammensetning indikerer at det vil bli et stort behov for oppfølging og behandling av kreft og kreftrelaterte lidelser fremover. Med endrede behov følger også et ansvar om at vi fysioterapeuter gjør riktige prioriteringer, slik at ressursene kommer både individ og samfunn til gode. I denne episoden utforsker Mart…
  continue reading
 
«When technology evolves really fast, also the skills you need to hire for evolve really fast.» Within a rapidly changing environment, fueled by technology and great ideas, it can be hard to define a stable career path. So I brought in an expert on developing companies and building legacies. Pedram Birounvand has a background in quantum physics, da…
  continue reading
 
«Infants with guns!» Are we mature enough to track, collect and handle data responsibly, according to ethical standards? I talked with Director of Data Innovation at IIH Nordic Steen Rasmussen about the Business impact of Data Ethics. Here are my key take aways: If were track, collect, and keep all data for any random opportunistic purpose, we put …
  continue reading
 
«There is a fundamental conflict between the essence of fashion and Machine Learning.» Fashion is always about change, innovation and identity. Whilst ML is good at making predictions based on historical patterns on those things, not change. How do those go together? I had a fantastic chat with Celine Xu, who is Head Data Scientist at H&M Group, wi…
  continue reading
 
Svært mange har nok hørt om kunnskapsbasert praksis. Men hva er egentlig kunnskap? Hvilken type kunnskap er det som i dag anses som «gyldig», og som dominerer forskningsfeltet? Og hva har dette å si for utviklingen av fysioterapi som profesjon, og vår tilnærming i møtet med pasienter? I denne episoden får Martin og Joakim besøk av professor emeritu…
  continue reading
 
«MLOps is a set of practices that bring people, process and platform together into a stream-aligned process to manage End-2-End Machine Learning lifecycles.» MLOps is taken about a lot, so I asked an expert what we are actually talking about. Xiaopeng Li is AI business lead at Microsoft for the Western European market, located in Oslo. Xiaopeng is …
  continue reading
 
«The real value in changing the status quo and getting more women to the forefront, is by having women share about the important work that they do, and not just talk about their gender as a topic.» This episode was recorded right before Christmas, when I had the pleasure to chat with Alexandra Gunderson and Sheri Shamlou. Alexandra inspired by a Wo…
  continue reading
 
«Data Mesh promises so much, so of course everyone is talking about it.» I had the pleasure to chat with Karin Håkansson about Data Governance in a Mesh. Karin has worked with Data Governance and Data Mesh and is really active in the Data Mesh Community, speaking at podcasts and moderating the LinkedIn Group «Data Governance - Data Mesh» Here are m…
  continue reading
 
Hvilken betydning kan den ventede «eldrebølgen» ha for fremtidens fysioterapi? Og kan (og bør) vi i det hele tatt kalle det en «bølge», når vi egentlig heller går imot en ny «normal» der folk lever betydelig lengere som følge av det siste århundrets medisinske fremskritt. Programvertene Martin og Joakim forsøker i denne episoden å myse inn i krysta…
  continue reading
 
«If we think of Data Mesh as an evolution of data lakes, knowledge graphs are an evolution of Master Data Management.» Data overload is becoming a real challenge for all types of businesses. With all data that is gathered, both in multiple formats and huge volumes, has created a need for connected, contextualized data. Combined with continuing deve…
  continue reading
 
«How can you use AI algorithms to make your city more sustainable?» How can we use AI to work more sustainable and optimize our operations for less pollution and more efficiency? I talked with Umair, Head of Data Science, Data Warehouse and Artificial Intelligence at Ruter AS, the public transport authority in the Oslo region, the Norwegian capital…
  continue reading
 
🗓️ 1 Year 🎙️ 2 Podcasts 💡7 Lessons 👨‍💻 50 Data Leaders Together with Loris Marini, host of the great data podcast Discovering Data, I had a chat live for a retrospect on a fantastic podcast year 2022. Combined, we have had the pleasure to talk to over 50 Data Leaders in 2022 and shared their message with our listeners. Here are our 7 lessons for 20…
  continue reading
 
Fakta: Det er store variasjoner når det gjelder kroppsholdning i befolkningen. Påstand: En «dårlig» kroppsholdning er forklaringen på en god del muskel- og skjelettplager. En «ideell» kroppsholdning eliminerer en rekke plager. Derfor skal fysioterapeuter utføre en grundig holdningsanalyse. Trening og annen behandling legges opp ut fra denne analyse…
  continue reading
 
«Its not just about the use of data, but the use of data in a cross-functional setting.» What a fantastic conversation with Nina Walberg. Nina has been with Oda since 2019 and has a background in Optimization and SCM from NTNU. Oda strive to create a society where people have more space for life. Make life as hassle-free as possible. And to achieve…
  continue reading
 
«If you do guidance correctly, people will follow it. People want to do the correct thing. Nobody wants to do things wrong.» From fisherman on Island to Data MVP in Copenhagen! Asgeir has been through a fantastic journey and we had a great conversation around PowerBI Governance. Asgeir has his own blog about the topic. Here are my key takeaways: Th…
  continue reading
 
«If you think about how we can work effectively together, you need to look at how you can effectuate your delivery teams. » I had the pleasure of chatting with Trond Sogn-Lunden from Veidekke, one of the biggest construction contractors in the Nordics. The construction industry is characterized by Merger and Acquisition. This is an interesting sett…
  continue reading
 
«Think of data availability as online vs. offline.» What much of the discussions around data products, data catalogs, self-service boil down to is data discoverability, observability and availability. I talked to Ivan Karlovic, Director of Data Analytics and Master Data at Norwegian about these topics and gained some fantastic insights. Ivan always…
  continue reading
 
Det er store forskjeller på hvilke takster som utløses av de ulike spesialitetene innen fysioterapi. Hva betyr egentlig dette for fysioterapeuter - og for pasienter? Det finnes over et dusin ulike spesialiteter innenfor fysioterapi. For å gjøre dette ekstra komplisert, har man tre forbund som tilbyr ulike spesialistløp, men med ulike krav for hva s…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett