Solvberget offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork
 
Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer. Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
"De stjernekyndige" er en historisk pageturner inspirert av faktiske hendelser. Tre menn. Et svimlende mål. En desperat reise gjennom Norge. I 1767 får keiserlig hoffastronom i Wien, Maximilian Hell, en overraskende oppgave: Reise så langt nord og øst det er mulig å komme i den kjente verden for å observere Venuspassasjen. Det er en ferd på 5000 ki…
  continue reading
 
I hvilken grad opplever elever på toppidrettslinjer seksuell trakassering? Skiller dette seg fra andre elever i videregående skole? Når dette skjer, hvilke grupper tilhører de som som utsetter elevene for alt fra verbal trakassering til voldtekt? Er det medelever, venner, trenere, eller lærere? Hvordan håndterer vi disse sakene? Jeg snakker med for…
  continue reading
 
Hvordan driver vi en skole som best legger til rette for mangfold? Både kulturelt og språklig mangfold for alle elevene? Hvilke utfordringer gir dette for en rektor eller avdelingsleder? Hva er det viktig å tenke på i denne sammenhengen? Jeg snakker med Fred Carlo Andersen, førsteamanuensis ved OsloMet.…
  continue reading
 
Hva er egentlig etisk tenkning innenfor islam? Hvordan tenker man rundt moral og etiske spørsmål? Hva er det nødvendig at en vet som KRLE eller Religion og etikk-lærer om dette? Jeg snakker med Safet Bektovic fra Universitetet i Oslo om kildene til muslimsk etisk tenkning og de viktigste tolkningsperspektivene for dette.…
  continue reading
 
Hvordan kan vi best mulig drive med inkludering ved hjelp av eller gjennom digitale verktøy? Hvordan kan bruk av dette i seg selv bidra? Hvorfor ser vi en backlash nå? Er det i det hele tatt noe nytt med motstand mot det digitale? Har de et poeng? Som en del av DIGG Læring 2024 var en av sesjonene en livepodkastsending. Dette er opptaket fra den se…
  continue reading
 
I Anne B. Ragdes nye roman Muttra og meg møter vi forfatteren selv, som erindrer sin karrierestart, oppvekst, familie og forholdet til Muttra. Ragde og Muttra har opplevd mye sammen. Som å dra på hundeutstilling i Sundsvall med telt og trillebag, der de nesten dør. Hør samtalen om oppvekst, familie og sitt lange forfatterliv med journalist Finn Våg…
  continue reading
 
Bidrar skolen til sosial utjevning? Er det i det hele tatt mulig? Hvilken rolle har egentlig lærerne og skolene i å utjevne sosial ulikhet? Bidrar dette i så fall til sosial mobilitet? Jeg snakker med stipendiat Lamin Andre Kvaale-Conateh ved Høgskulen på Vestlandet. Han arbeider for tiden med en avhandling om sosial utjevning i grunnopplæringen. P…
  continue reading
 
Hvem var Anna Rogstad? Hvorfor er hun viktig for skole-Norge? Eller for kvinnekampen, lærerkampen, kvinnelige lærere, og så videre? Hun var Norges første stortingskvinne, men hva mer var hun? Jeg snakker med professor emeritus Willy Aagre ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har skrevet bok om Anna Rogstad. Hun er en betydningsfull person i norsk …
  continue reading
 
"Mjøsa rundt med mor" av Bjørn Hatterud fekk Kritikarprisen i 2020. Tre år seinare vann boka Bibliotekets litteraturpris, som vart utdelt på Kapittelfestivalen på Sølvberget hausten 2023. Hatterud samtalar med Randi Berge Wandrup om boka.---Innspelt på Sølvberget bibliotek og kulturhus i september 2023.Medverkande: Bjørn Hatterud og Randi Berge Wan…
  continue reading
 
Hva trenger vi å kunne om det samiske i skolen? Det samiske er tydelig plassert i og forankret i læreplanen, men hvordan skaffer vi oss den nødvendige kompetansen på dette området? Jeg snakker med Helen Margaret Murray ved NTNU om deres videreutdanningstilbud om samiske tema i skolen.Av Christian Lomsdalen
  continue reading
 
Margaret Atwood nevnes årlig som en kandidat til nobelprisen i litteratur. Sølvbergets Åsmund Ådnøy har lest romanene hennes i kronologisk rekkefølge, fra begynnelsen i 1969 til våre dager. Hvilke sammenhenger viser seg da? I fire episoder går vi gjennom Atwoods romaner. Dagens episode handler om romanene hun skrev på 2000-tallet. Der andre begynne…
  continue reading
 
Hvordan er lektorenes historie og hvordan har statusen endret seg fra tidlig i skolehistorien? Hvordan har kampene vært og hva har vært viktig? I en ny bok tar Anders Folkestad og Torbjørn Ryssevik for seg utviklingen i den studieforberedende delen av videregående skole gjennom 150 år. Lektorene og de universitetsutdannet adjunktene er hovedpersone…
  continue reading
 
Hvilke drivkrefter har formet den israelske nasjonen? Forsker og forfatter Marte Heian-Engdal har bodd i Israel og har skrevet boken "Israel. Historie, politikk og samfunn." I januar 2024 snakket hun for en fullsatt kinosal 1 på Sølvberget.Lån på Sølvberget: https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=661938---Innspilt på Sølvberget bibliotek og kultu…
  continue reading
 
Hva er spesialpedagogisk profesjonalitet? Hva er samfunnsmandatet og hva prøver man å oppnå med spesialpedagogikken i skolen? Hva forteller både de vitenskapsteoretiske perspektivene og den spesialpedagogisk praksis oss om dette? Jeg snakker denne gangen med Rune Hausstatter, professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.…
  continue reading
 
Margaret Atwood nevnes årlig som en kandidat til nobelprisen i litteratur. Sølvbergets Åsmund Ådnøy har lest romanene hennes i kronologisk rekkefølge, fra begynnelsen i 1969 til våre dager. Hvilke sammenhenger viser seg da? I fire episoder går vi gjennom Atwoods romaner. Dagens episode handler om de to romanene hun skrev på 1990-tallet, som viser t…
  continue reading
 
Hva innebærer det å drive med en undervisning og et møte med elevene som er basert på en lavaffektiv tilnærming,? Hvilken rolle spiller toleransevinduet? Og hva er traumebevisst omsorg i skolen? Hva er verdien av å ha en sosialarbeider i klasserommet? Jeg snakker denne gangen med lærer Nina Tømmerbakken og Ulrika Gustavsson som har jobbet som sosio…
  continue reading
 
Er det forskjeller i læringen om førsteklassingene lærer å skrive ved å bruke maskiner eller om de skriver for hånd? Hva betyr egentlig digitaliseringen? Er det nevneverdig forskjeller? Hva finner vi når vi forsker på dette? Jeg snakker med Førsteamanuensis Eivor Finset Spilling ved Høgskulen i Volda som har skrevet doktorgrad om dette.…
  continue reading
 
På 1980-tallet fikk Margaret Atwood sitt store gjennombrudd med Tjenerinnens beretning. Tiåret rommer også to andre gnistrende romaner fra hennes hånd; Åpne sår og Katteøyet.Sølvbergets Åsmund Ådnøy har lest hennes romaner i kronologisk rekkefølge, fra debuten i 1969 til i dag. Dette er episode 2 av 4 i denne miniserien.(00:00) Velkommen(02:40) Åpn…
  continue reading
 
Hvordan jobber vi med etikk med barn og unge? Og ikke minst, hvordan jobber vi etisk med disse barna? Hvordan skiller barnehagen seg fra skolen i så måte og hva er viktig da? Barn eller voksne du møter, er ikke kopier av deg selv, men de ligner deg, hva har det å si? Hva har mangfoldet i livssyn og kultur å si for dette? Jeg snakker denne gangen me…
  continue reading
 
Hvordan håndterer vi relasjonene når det kommer til konflikt mellom lærer og foresatte, lærer og elev, eller mellom lærere? Hvordan håndterer vi situasjonene og hvordan møter vi disse? Hvordan hindrer vi at vi kommer i konflikt, og hva med når vi skal reparere relasjonene i ettertid? Jeg snakker med Ellen Syrstad, førsteamanuensis ved Fakultet for …
  continue reading
 
Margaret Atwood nevnes årlig som en kandidat til nobelprisen i litteratur. Sølvbergets Åsmund Ådnøy har lest romanene hennes i kronologisk rekkefølge, fra begynnelsen i 1969 til våre dager. Hvilke sammenhenger viser seg da? I fire episoder går vi gjennom Atwoods romaner. Dagens episode handler om de første romanene hennes, som viser et enormt spenn…
  continue reading
 
Hva er betydningen av anerkjennelse i skolen? Sosialt, men kanskje enda viktigere for læringen i skolen? Hvordan henger dette sammen med skolen som en mestringsarena? Hvorfor blir dette så viktig? Jeg snakker med Arne Nikolaisen Jordet. Han er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Han presenterer r…
  continue reading
 
Hvor finner vi best ressurser om seksualitetsundervisning? Hvordan finner vi frem i mangfoldet av ressurser? Hva bør seksualitetsundervisningen inneholde? Hvorfor er dette et litt ekstra vanskelig tema? Jeg snakker denne gangen med Stian Barsnes-Simonsen som sammen med Skolerom har laget Sexflix. Skolerom har samlet filmklipp, serier og dokumentare…
  continue reading
 
I forbindelse med Andreas Heldal-Lund sin død henter jeg frem hans intervju på podkasten om Scientologikirken. De fleste religioner eller bevegelser som ligner på eller hevder å være religioner er av eldre dato, og vi er stort sett vant til dem fra vi vokser opp. Noen skiller seg ut på dette punktet. Scientologikirken er en av disse. Jeg snakket i …
  continue reading
 
Lars Saabye Christensen er en av Nordens viktigste forfattere. Siden debuten i 1976 har han utforsket de fleste sjangre, blitt oversatt til nærmere 40 språk og vunnet en rekke priser. I september runder han 70 år, og er samtidig aktuell med romanen "Vrakeren" og portrettboka "Tingenes musikk", som er blitt til gjennom utallige samtaler mellom Lars …
  continue reading
 
Hvordan skal man best mulig drive med skriveopplæringen som en del av opplæringen i norsk som andrespråk? Hvilke utfordringer skaper bredden i elevmassen? Hvordan spiller det inn at mange av elevene er voksne? Jeg snakker denne gangen med dosent Emerita Elisabeth Selj og professor emerita Anne Golden. Anne Golden er professor i norsk som andrespråk…
  continue reading
 
Hvordan kan vi best legge til rette for relasjonelt arbeid i skolen og hvorfor er relasjonskompetanse så viktig? Hvordan ser dette ut fra rektors side og hvorfor er dette så viktig for at skolen skal være en god skole for alle? Hvordan kan dette legge til rette for læring i skolen? Denne gangen snakker jeg med Arve Thorshaug, rektor i Levanger komm…
  continue reading
 
Har du blitt et bedre menneske i 2023, kjære lytter? Sølvbergets selvhjelpspanel Ingunn og Sofie har i alle fall prøvd. De oppsummerer det de leste av selvhjelpsbøker i året som gikk.Her er artikkelen om skrivegruppa på Kiellandsenteret: https://solvberget.no/artikler/nanowrimo-paa-kiellandsenteretFlow av Mihaly CsikszentmihalyiBig magic av Elizabe…
  continue reading
 
Hvordan kan vi best håndtere overgangene i skoleløpet og sørge for at elevene får en god overgang? Hva er det som gjør disse overgangene så sårbare? Hvordan ivaretar vi elevene med særlige behov i dette? Jeg snakker denne gangen med Gro Marte Strand fra NTNU. Hun er utdannet lærer, og har flere års erfaring som kontaktlærer, faglærer og spesialpeda…
  continue reading
 
Hva vil det si å være en kompetent og reflektert lærer? Hva innebærer det å skulle utvikle en læreridentitet og hvordan utvikler vi den nødvendige komptansen for å gå fra å være lærerstudent til å bli en god profesjonsutøver? Hvilke problemstillinger er det nødvendig at lærerstudentene har oversikt over før de går inn i yrket? Hvordan skal en håndt…
  continue reading
 
"One Christmas was so much like the other, in those years around the sea-town corner now, out of all sound except the distant speaking of the voices I sometimes hear a moment before sleep, that I can never remember whether it snowed for six days and six nights when I was twelve, or whether it snowed for twelve days and twelve nights when I was six.…
  continue reading
 
Hvordan skiller autisme hos jenter seg fra autisme hos gutter? Hvordan må vi forholde oss til dette annerledes og hva er likt? Hva har det gjort med vår forståelse av autisme at dette ofte, i hvert fall folkelig, har vært å regne for en "guttegreie"? Jeg snakker denne gangen med Monica Helland Tøsse, stipendiat og høgskolelektor ved Universitetet i…
  continue reading
 
Over 100 000 nordmenn lider i dag av demens, og det er ventet at tallet vil doble seg innen 2050. Per i dag finnes det ingen kur, men det siste året har NRK-programmet "Demenskoret" bidratt til en økt bevissthet om hva demens er, og om hvordan man kan finne håp og trøst i møte med alvorlig sykdom - både som pasient og som pårørende. Helene Sandvig …
  continue reading
 
Det er forventet at lærere skal være underveis, i en slags kontinuerlig profesjonell utvikling. Men hva ligger i dette? Og hvordan kan denne utviklingen starte i lærerutdanningen? Hva innebærer det at vi skal drive med dette i en kollektiv prosess som profesjonsfellesskap? Hva er utfordringene og mulighetene i dette? Jeg snakker med Kåre Hauge, før…
  continue reading
 
I 2024 feirer vi at det er 175 år siden Stavangers store forfatter Alexander Kielland ble født. Kiellandsenterets Hannah Ersland gir smakebiter fra programmet. Programpostene legges ut fortløpende på www.solvberget.no/kiellandsenteret. ---Innspilt på Sølvberget bibliotek og kulturhus i desember 2023.Medvirkende: Hannah Skeie Ersland og Åsmund Ådnøy…
  continue reading
 
Hvem er det som egentlig blir rektorer, lærere, og så videre i skolen? Hvordan påvirker det en skole at rektor har vært en av de skoleleie ungdommene i skolen? Hvordan påvirker det hvordan den aktuelle skolen organiseres og hva som prioriteres? Jeg snakker med rektor Harald Eidsaa ved Blindheim ungdomsskole i Ålesund kommune. Han har tidligere vært…
  continue reading
 
"Fjorårets beste svenske roman er stor skrivekunst" skrev VG om Ia Genbergs nye roman "Detaljene", som hun fikk den prestisjetunge Augustprisen for. Romanens forteller er en febersyk kvinne, som tenker tilbake på fire mennesker fra fortiden som har vært viktige for henne. "Detaljene" beveger seg fra 1990-tallets Stockholm via København til havnebye…
  continue reading
 
Hvorfor er det nødvendig, og kanskje minst like relevant, hvorfor er det viktig at lærerstudenter lærer om og gjennom skoleutvikling? Hvordan kan det gjennomføres i praksis? Lærerstudenter skal i løpet av studiet lære hvordan de kan utvikle både egen praksis og skolens felles praksis, men hvordan gjør man det? Jeg snakker med May Britt Postholm, so…
  continue reading
 
Her er podcast-redaksjonens favoritt-bøker og -filmer fra 2023! Og beklager på forhånd til Kristine fra NOTODDEN bibliotek, ikke Nesodden som vi kom i skade for å si. :-)Vi snakker om:(00:00) Høyreluren av Leonora Carrington(09:58) Apolonia, Apolonia (film)(18:40) Notes to self av Emilie Pine(22:00) Vi skulle fortalt hverandre alt av Judith Hermann…
  continue reading
 
Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk? I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Hvordan kan egentlig d…
  continue reading
 
For 100 år siden var det langt flere yngre enn eldre i befolkningen i Norge. Nå er situasjonen motsatt. Og innen 2060 forventes det en dobling av antall personer over 70 år. Hva er det egentlig vi håper på når vi håper på et langt liv? Og hvordan kan vi som enkeltindivider og samfunn forstå og håndtere alderdommen i vår ungdomsforherligende kultur?…
  continue reading
 
Hvordan kan skolen få et større innslag av lek? Hvordan blir den leken faglig? Hvilken plass har den i læreplanene, og for ikke å snakke om i norskfaget? Har den en plass i ungdomsskolen? Hvordan kan lek bidra til læring og har det andre formål? Hvilke formål, varianter, og utgangspunkt kan vi ha for lek i skolen? Jeg snakker denne gangen med høgsk…
  continue reading
 
Alvilde Tobiassen tar master i lesevitenskap ved UiS. Høsten 2023 leste hun hele Alexander Kiellands roman Gift for en klasse på videregående skole. Metoden hun bruker heter Shared reading, og e noe annet enn den tradisjonelle analyse-lesingen. Her er hennes oppsummering av ti uker med Gift for en VGS-klasse, og tips til andre som vil prøve noe lig…
  continue reading
 
Hva er det som skaper innenforskap og hva er det som skaper utenforskap? Hvordan oppleves utenforskapen av de som opplever å stå utenfor? Hva er rasisme og hvordan oppleves rasismen? Er det de store og tydelig rasistiske kommentarene og handlingene som tydeligst formidler utenforskap eller er det noe annet? Jeg snakker med undervisningsleder Solvei…
  continue reading
 
French-Morrocan Leila Slimani is the author of the international bestseller The Perfect Nanny, which gave her the prestigious Prix Goncourt. She is also president Macron's personal representative for the promotion of French language and culture, and chair of the jury for the 2023 International Booker Prize.Slimani is also awarded for her commitment…
  continue reading
 
Reprise fra 21. august 2018.Hvilken plass skal yrkesfagene ha i norsk skole og hvilken plass har det hatt? Hvordan skaper vi rom for yrkeskompetanse også i ungdomsskolen og barneskolen? Disse spørsmålene blir nok ikke mindre viktige med de debattene vi har sett starten på de siste årene. Da blir hvor vi kommer fra nok ikke mindre viktig i årene som…
  continue reading
 
Hvordan preger elevenes følelser og politiske oppfatninger hvordan de oppfatter tema som terror, frykt, og fellesskap i samfunnsfagsundervisningen? Hvordan kan følelser ha en plass i samfunnsfagsundervisningen? Hvilken plass bør frykt og terror ha i den samme undervisningen? Hva forteller det om hvordan vi ser på de som er innenfor og de som er ute…
  continue reading
 
Ghulam Abbas var leder av den såkalte B-gjengen. Han ble i 2009 dømt til fem års fengsel for fengsel for organisert kriminalitet. Abbas jobber i dag som miljøarbeider, går på sosionomstudiet og holder foredrag med bakgrunn i sine egne erfaringer. Hør ham i samtale med journalist Harald Birkevold fra Kapittelfestivalen 2023.---Innspilt i Kjelleren p…
  continue reading
 
Endelig er dagen her, som Abraham - nei, vent: Carsten! - har lengtet etter: Det er klart for konfirmasjon i siste kapittel av Gift. Det blir overhøring, sladder, angst og vin når Abraham går inn i voksenlivet. Alt er fryd, gammen og lutter glede, det gjelder bare å ikke kjenne så godt etter. Det funker for Abraham Løvdahl. I alle fall fram til sis…
  continue reading
 
Hvordan møter vi mangfoldet i skolen? Hvilken betydning har den vi er, for vår lærergjerning? Hvilken makt har vi som lærere, og hvordan reflekterer vi over denne makten? Hvilken rolle spiller våre følelser for vår utøvelse av læreryrket? Hva sier vi til foresatte som ønsker fritak? I denne episoden intervjuer forlagsredaktør Hallvard Aamlid i Fagb…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett