Pinsemenigheten Betel Nærbø offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Historien om Paulus er en av de sterkeste historiene i Bibelen om et liv som blir forvandlet av Jesus. I denne talen får du høre hvordan det skjedde og hvordan Jesus også kan forvandle ditt liv uansett hvem du er. Bibeltekst: Apg 9.1-21, 1. Tim 1.12-16, Fil 3.7-8 Dato: 9. juni 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid: 35 min…
  continue reading
 
Hvorfor sendte Gud Den Hellige Ånd? Det finnes flere svar på det, men ett av dem er at vi trenger ham i en åndelig verden. I denne talen får du høre at du er et åndelig vesen, hvordan åndelige krefter binder deg og hvordan Gud bringer frihet. Bibeltekst: Gal 3.3-7, Kol 1.16, Ef 2.1-3, Kol 2.14-15, Ef 6.12 Dato: 19. mai 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid…
  continue reading
 
Hvorfor skal kristne bry seg om Israel? Spør Roar Sørensen fra IKAJ. Frelsen kommer fra jødene sa Jesus, og bibelen er tydelig på at Gud valgte å frelse verden gjennom et folk, Israel. Bibeltekst: Jer 31.3, Sak 2.12, Joh 4.22, Gal 4.4-5, 1. Mos 12.1-3, 5. Mos 7.6-8 + 11, 3. Mos 19.2, 1. Krøn 17.10-23, Esek 20.32, Luk 1.26-38 + 54-55, Gal 3.6-8, Joh…
  continue reading
 
Bibelen er full av profetiske ord, og Gordon Tobiassen viser fra Guds ord at Gud oppfyller profetier, selv om det noen ganger kan ta tusenvis av år. Bibeltekst: 1. Mos 3.15 + 12.1-3, Dan 8, Jes 66.8-10, 2. Tim 3.16-17, Rom 8.19-27, Gal 3.7-9 + 14, Mat 24.7-8 Dato: 7. april 2024 Taler: Gordon Tobiassen Tid: 41 min…
  continue reading
 
Døden er et problem alle mennesker må forholde seg til. Vi skal alle dø og da vil vi miste alt, og hvis vi er ærlige gjør døden at alt er håpløst. Men vi har gode nyheter: Det finnes En som har seiret over døden. I denne talen får du høre hvordan Han gjorde det og hva det har å si for ditt liv idag. Bibeltekst: Heb 2.9-10+14-18 Dato: 31. mars 2024 …
  continue reading
 
De første kristne opplevde forfølgelse. Er det noe vi er ment å oppleve i dag? I denne talen får du høre at forfølgelse både er uunngåelig og unngåelig, avhengig av vår trofasthet. Når forfølgelsen kommer, vil Gud være med og velsigne sitt folk. Bibeltekst: Apg 7.51-8.1, Joh 15.18-20, 2. Tim 3.12, Matt 23.29-33, 2. Kor 12.9-10 Dato: 24. mars 2024 T…
  continue reading
 
Alle mennesker og samfunn har problemer. Det gjelder også menigheten. Men Apostlenes gjerninger viser oss at det finnes håp og at det håpet finnes i tjeneste! I denne talen får du høre på hvilken måte og hvordan det kan gjøre en forskjell i ditt liv. Bibeltekst: Apg 6.1-7, Matt 20.25-28 Dato: 17. mars 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid: 41 min…
  continue reading
 
Den første kristne menighet var preget av lydighet. I denne talen får du høre hvorfor dette ordet er så vanskelig for oss, hvorfor det er viktig og hvordan det kan bli til en befriende virkelighet i ditt liv. Bibeltekst: Apg 5.12-32, 2.Mos 19.5-6a, Matt 7.24-27, Kol 3.5-6, 2. Tess 1.7b-9a, Rom 6.17 Dato: 18. februar 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid: 3…
  continue reading
 
Hvordan ser et ekte kristent fellesskap ut? Den første kristne menigheten gir oss et bilde av noe vakkert og attraktivt som vi er kalt til å strekke oss mot. I denne talen får du høre hva vi kan gjøre for å ligne på den. Bibeltekst: Apg 2.42-47, Matt 5.14-16 Dato: 04. februar 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid: 38 min…
  continue reading
 
Vi er åndelig døde og tomme på innsiden og trenger å bli fylt av Den Hellige Ånd. Dagens tale fra Apostlenes gjerninger hjelper oss å se hvordan vi kan finne mening, styrke, liv og kraft slik Gud har tenkt det helt fra begynnelsen av. Bibeltekst: Apg 2.1-6+12-18, Gal 4.4-7 Dato: 21. januar 2024 Taler: Magnus Nebdal Tid: 34 min…
  continue reading
 
Vil du at troen din skal være ekte eller en billig etterligning? Dette er første talen i en serie fra Apostlenes gjerninger som forsøker å svare på hva ekte tro er for noe. Her får du høre at en slik tro har et historisk fundament, åndelig kraft og himmelsk autoritet som vitner til deg og gjør deg til et vitne. Bibeltekst: Apg 1.1-14, Rom 1.3-4, Ma…
  continue reading
 
Jesu liv var i manges øyne en stor skandale. Han spiste med tollere, prostituerte og syndere og rørte til og med spedalske. Men mest skandaløst var Jesu rykte fra fødselen av. Lytt til talen å lær hvorfor vi må velge å lide sammen med Ham på utsiden av leiren, og tåle Kristi vanære. Bibeltekst: Joh 5.18, 8.56-59, 10.30-33, Mark 14.61b-64, Jon 2.10c…
  continue reading
 
Noe av det mest spesielle med kristendom, er troen på at Gud ble menneske. Men hvorfor gjorde han det? Var det virkelig nødvendig? I denne talen får du høre hvorfor vi trenger å se Gud slik Jesus, Gud som menneske, åpenbarer ham. Bibeltekst: Joh 1.1-5+9-14+16-18, Jes 5.20 Dato: 3. desember 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 34 min…
  continue reading
 
Mange mennesker i dag har et selvrealiseringsprosjekt på gang, hvor de prøver å bli den beste versjonen av seg selv. Hvorfor holder vi på med det og er selvrealisering en god ting? I denne talen får du høre at Gud skapte oss til å både være små og store, og hvorfor Jesus er den eneste som virkelig kan realisere deg. Bibeltekst: Sal 8, Matt 21.15-16…
  continue reading
 
Tid er noe alle har, men som vi ikke alltid bruker så godt. Hvordan kan vi bli visere med tidsbruken vår? I denne talen får du høre hvordan visdom kommer fra å telle sine dager og tre måter å gjøre det på. Bibeltekst: Sal 90, 1.2-3, Gal 4.4-7, Jes 53.8, 2. Kor 5.17, Joh 3.16, 15.5 Dato: 5. november 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 34 min…
  continue reading
 
Den frie verdens problem er ikke åpen forfølgelse som 360 millioner kristne lider under i verden i dag, men skjult forførelse som driver oss bort i fra Gud. De forfulgte kristne ber for den frie verden at vi skal stå fast på Guds ord og være lys og salt i verden. Lytt til talen og bli oppmuntret til å stå fast og ikke tro løgnen som sier at det kri…
  continue reading
 
Penger er noe ingen mennesker kommer utenom, men hva tenker Gud om det? I denne talen får du svar på hva penger egentlig er, hva de avslører om oss mennesker og hvordan du kan få et rett forhold til dem. Bibeltekst: 2. Kor 8.1-9 + 11-13, 9.6-8 + 12-15, Luk 19.1-10, Jak 1.11 Dato: Søndag 8. oktober 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 36 min…
  continue reading
 
Thomas viser hvordan Guds rike forholder seg til makt, og hvordan det preger hvordan vi håndterer og møter makt på i verden. Bibeltekst: 1. Mos 17.1, 2. Mos 1.12-13, Sal 37.12-13, Joh 13.12b-15, Mat 20.25-28, Joh 16.23-24, Apg 3.6, 1. Pet 5.2-3, Ef 5.25+6.4, Kol 3.19+21, Luk 6.46, 1. Tim 5.17, 1. Pet 2.13-17 Dato: Søndag 1. oktober 2023 Taler: Thom…
  continue reading
 
Kjønn er blitt et kontroversielt tema i samfunnet vårt. Hvorfor har det blitt sånn? I denne talen får du høre hva Bibelen sier om kjønn og hvordan synden kompliserer alt. Det finnes imidlertid håp i Jesus, som løfter både mann og kvinne til ny verdighet og ny mening i de rollene de har blitt tildelt. Bibeltekst: 1. Mos 1.26-27 + 2.7 + 15-18 + 21-22…
  continue reading
 
Hva er din identitet? Dette uttrykket som er blitt populært i det siste, handler om mer enn hva som står i passet ditt. Det handler om hvem du tror du er. I denne talen får du en bedre forståelse av hva identitet er for noe og hvorfor vi føler på skam. Mest av alt får du høre hvordan Jesus kan hjelpe både med identitetsforvirring og mindreverdighet…
  continue reading
 
Ketil Salminen forkynner om den sterke kraften i Guds Ord. Ordet som vil bevare deg, gi deg liv og evig frelse. Hør derfor Ordet og la deg formane. Bibeltekst: Apg 19.8-12 + 17-20, Joh 1.1-3, 1.Kor 6.19-20, Apg 20.17-32, Gal 2.20, Heb 4.12, Åp 2.1-5 + 3.20 Dato: Søndag 3. september 2023 Taler: Ketil Salminen Tid: 37 min…
  continue reading
 
De fleste mennesker har et litt anstrengt forhold til tanken om Gud. Noe forteller oss at vi burde være bekymret. I denne talen, hvor vi kommer innom ferieøya Kypros, en trollmann og kommunismen i Tsjekkoslovakia, får du vite hva som ligger i bunnen og hvordan tanken på Gud kan fylle deg med glede og håp. Bibeltekst: Apg 13.4-12, Sal 19.8-10, 1. Mo…
  continue reading
 
Klimakrisen er i alle kanaler for tiden og mange mennesker er bekymret. Hvordan skal vi kristne tenke om denne krisen og hvordan bør vi handle? I denne talen får du noen nye perspektiver på dette og mest av alt masse håp for framtiden. Bibeltekst: 1. Joh 2.15-17, Gal 5.16+24 Dato: Søndag 13. august 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 44 min…
  continue reading
 
Et av Bibelens bilder på kirken er Kristi brud, et bilde som kanskje virker både litt merkelig og gammeldags. Når det blir forstått på riktig måte, inneholder det en rikdom, et alvor og et håp som har kraft til å forandre liv. Bibeltekst: 2. kor 11.2-4, 1. kor 2.9, Ef 5.25-27 Dato: Søndag 6. august 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 40 min…
  continue reading
 
Det finnes mange stemmer, hyrder og ledere som det er mulig å følge, men hvordan kan du vite at den du følger leder deg på en god vei? Lytt til talen og hør hvorfor det er lurt å følge overhyrden Jesus Kristus. Bibeltekst: Joh 10.1-14+27-28, 1. Pet 2.25, Sal 23.1-4, Joh 6.15 Dato: Søndag 25 juni 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 36 min…
  continue reading
 
Alle mennesker vet innerst inne at de trenger forandring og vi frykter ofte at livene våre skal mislykkes. Et forandret liv og et liv som gjør en forskjell, kalles i Bibelen for et liv som bærer frukt. I denne talen får du høre at menigheten er Guds vingård, hva det betyr og hvordan Jesus gjør vår liv til fruktbare liv. Bibeltekst: Joh 15.1-16 Dato…
  continue reading
 
Thomas snakker om hvordan vi som menighet er Guds tempel, og hva det innebærer. Bibeltekst: 1. Pet 2.4-6, 1. Joh 4.17, Ef 2.19-22, 1. Kor 3.10, Åp 21.14, 2. Mos 40.34-35, 1. Kong 8.10, 2. Krøn 5.13-14, Joh 14.16-20, Apg 2.4, Mat 18.20, Heb 13.15-16, 1. Kor 3.16-17 + 6.19-20, 2. Kor 6.16, Apg 15.20, Joh 2.19-22 Dato: Søndag 4. juni 2023 Taler: Thoma…
  continue reading
 
Bibelen sammenligner menigheten med en kropp hvor Jesus er hodet og de troende er kroppsdeler. I denne talen får du hjelp til å forstå dette bildet bedre og bli inspirert til å finne din plass i Guds plan. Bibeltekst: Ef 4.11-16, 1. Kor 12.14-26, 1. Kor 10.16-17 Dato: Søndag 21. mai 2023 Taler: Magnus Nebdal Tid: 42 min…
  continue reading
 
Thomas viser hvordan et av bildene Bibelen bruker på menigheten er Guds folk og Guds familie. Bibeltekst: 1. Pet 2.9-10, Apg 17.6-7, 2. Mos 19.3-6, Ef 2.11-13+18-19, 2. Kor 1.21-22, Joh 3.3+5c, Joh 1.12-13+17, Rom 8.14-17, 12.1. Dato: Søndag 07. mai 2023 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 39 minAv Pinsemenigheten Betel Nærbø
  continue reading
 
At Jesus skal ha stått opp fra de døde, har mange hørt, men er det sant? Og hvis det er sant, hva betyr det? Har ikke mange andre mennesker i Bibelen også stått opp fra de døde? I denne talen får du høre hva Jesu oppstandelse betyr og hvorfor den er et pålitelig faktum. Bibeltekst: Luk 24.13-34, 1. Kor 1.18-21, Joh 2.21, Luk 11.31+32, Luk 20.41, Lu…
  continue reading
 
Jesu holdning til barna var revolusjonær på den tiden han levde her på jorden. Han gav dem egenverdi og løftet dem fram som eksempler for voksne. I denne talen får du høre at det fortsatt er kamp om barns egenverdi og på hvilken måten dagens mennesker må bli som barn for å få komme inn i Guds rike. Bibeltekst: Luk 9.46-48, 18,15-17, Rom 8.15-17 Dat…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett