Bak Kulissene offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Bak kulissene presenterer hver uke ny underholdende kunnskap innenfor økonomi, næringsliv og karriere. Lytterne får innsikt i historiene, personene og sannhetene bak suksesser, trender og andre spennende temaer. Innspill eller kommentarer? Send mail til post@econa.no og følg oss på Instagram: Bakkulissenepodcast
  continue reading
 
Artwork

1
Rett og Slett

Moderne Media

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig+
 
En podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Katrine Holter, strafferettsforsker på Politihøgskolen, inviterer aktuelle gjester til samtale om rettsstatens muligheter og begrensninger. Podcasten er sponset av Karnov forlag. Foto og design: Ellen Fossli, Kirell Design
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Dommere er ofte vanskelige å få i tale. De har rett og slett ikke tradisjon for å mene så mye i offentligheten. Selv om det finnes gode grunner for det, taper samfunnet viktige perspektiver. For hvordan ser egentlig virkeligheten ut fra dommerbordet? Hva tenker de som dømmer om straffenivået i ulike saker? Og hvordan jobber domstolene for å unngå n…
  continue reading
 
Vi nordmenn liker å tro at vi har verdens beste fengsler. Ingen behandler de som har trått feil i livet, så godt som oss. I dagens episode blir vårt selvbilde utfordret. For nylig varslet Sivilombudet om at situasjonen i Bredtveit kvinnefengsel er kritisk og livstruende. På telefon fra Skien fengsel stiller Marie Kristine Ek Andreassen. Hun ble vit…
  continue reading
 
Frifinnelse. Det ble konklusjonen i Gulating lagmannsrett like før jul. Ankedomstolen fant det ikke bevist at den nye tiltalte i 90-tallets mest omtalte drapssak, var skyldig. Nå har to menn blitt dømt i førsteinstans og blitt frifunnet i lagmannsretten i samme sak. Det er historisk. Det mest opppsiktsvekkende med dommen er likevel flertallets rams…
  continue reading
 
Vinnerne av årets rettsikkerhetspris har fra innsiden opplevd hvordan rettssystemet motarbeidet gjenåpning av Baneheia-saken. Deres arbeid med et av de verste justismordene i norgeshistorien har gitt dem en unik erfaring. Hvordan unngår vi at historien gjentar seg? Med Halvard Sivertsen, Mikkel Tronsrud og Bjørn Olav Jahr. Episoden ble spilt inn 15…
  continue reading
 
Flere ganger har frivillige ildsjeler og forfattere med kritisk sans, fungert som siste skanse. Slik var det da justismordet mot Per Liland ble oppklart, og slik var det i Baneheia-saken. I denne episoden stiller årets vinnere av Rettssikkerhetsprisen for å snakke om deres kamp for gjenopptakelse av Viggo Kristiansens sak. Halvard Sivertsen og Mikk…
  continue reading
 
Pressen har evaluert sin egen dekning av Baneheia-saken. I denne episoden stiller forsker Kjersti Thorbjørnsrud til intervju om sine funn. Selv om Baneheia-saken først og fremst er en justisskandale, kan også pressedekningen betegnes som «skandaløs». Hva gikk egentlig galt for pressen? Og hva mener forskeren når hun sier at pressen etterhvert innto…
  continue reading
 
Denne høsten har vi hørt mye fra mediene om hvordan Sverige har mistet kontrollen over gjengkriminaliteten. Det rapporteres om eksplosjoner i fredelige nabolag, om ungdommer som tar betaling for å drepe, og at antallet dødelige skytninger har skutt i været. Kan det samme skje i Norge? Hvordan kan vi motvirke det? I studio stiller Annica Allvin som …
  continue reading
 
Fire personer har sonet lange fengselsstraffer for å ha planlagt drapene på Orderud gård i 1999. Men Per og Veronica har ikke forsonet seg med dommen. I podkastens tredje del om Orderud-saken snakker jeg med Veronicas forsvarer, Frode Sulland, om hennes begjæring om å få saken gjenåpnet. Etter at episoden ble spilt inn, har det vært utvikling i sak…
  continue reading
 
Den 25. juni i fjor går en mann til angrep med automatvåpen på uskyldige, festglade mennesker i Oslo. To mennesker blir drept, og 21 personer blir skadet. Pride-markeringen dagen etter blir avlyst. Det blir også solidaritetsmarkeringen to dager senere under henvisning til sikkerheten. Politidirektøren og sjef PST satte straks ned et uavhengig utval…
  continue reading
 
Utnevning av nære venner til topposisjoner i samfunnet; kjøp av våpenaksjer; «utro» ektemenn på aksjemarkedet. Noen har gått – andre har blitt sittende. Habilitetsregler er brutt, og innsidehandel har blitt et yndet samtaleemne over mange lunsjbord. Men hva betyr habilitet? Hva skal til for at noe blir innsidehandel? Og kan noe av dette lede frem t…
  continue reading
 
Et lite tilsyn i Norge har vist muskler i møte med tekgiganten Facebook. For Datatilsynet aksepterer ikke lenger at Meta – som eier Facebook og Instagram – tjener seg søkkrik på overvåking av norske borgere. Datatilsynet har derfor forbydd atferdsbasert markedsføring i sosiale medier. Og for hver dag forbudet ikke blir respektert, påløper dagbøter …
  continue reading
 
De siste årene har saker om politisvikt preget nyhetsbildet: Ulovlige ransakelser, politisamrøre med en privat interesseorganisasjon, justismord i Baneheia-saken, PSTs svikt før 25. juni-terroren og politisaken på Kongsberg. Politiet evaluerer og utarbeider læringspunkter. Men ikke alle mener at politiet holdes nok ansvarlig. I sosiale medier er «S…
  continue reading
 
Troverdighet fikk stor betydning for utfallet i Orderud-saken. For de fire tiltalte var uenige om hva som hadde skjedd. Hvorfor ble Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, som begge vanket i et kriminelt miljø, mer trodd enn ekteparet Per og Veronica Orderud som hadde plettfri vandel? Og hvordan vurderer domstolene troverdighet i straffesaker? Jeg har f…
  continue reading
 
Trippeldrapet på Orderud gård er blant de mest omtalte straffesakene i Norge. Det er ikke så rart. En opprivende arvekonflikt, påstander om mafiaforbindelser og spørsmål om hvor langt noen er villig til å gå for kjærligheten og for pengene, er bare noen av ingrediensene. Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, ble alle dømt for …
  continue reading
 
Rettssikkerhet er aldri viktigere enn når noen dømmes til døden. Men ble rettssikkerheten tilstrekkelig ivaretatt under landsvikoppgjøret? Jurist og politileder, Hans Jakob Skaar Pedersen, hevdet at han slo for å redde uskyldige liv. Det fikk ikke gehør i retten, og Pedersen ble dømt til døden. Senere fikk forklaringen støtte fra et sentralt vitne.…
  continue reading
 
Henry Rinnan – massedrapsmann, angiver og torturist – ble skutt for landssvik i 1947. Han var en av 25 menn som ble dømt til døden i norske domstoler etter krigen. Hva skjedde da dødsstraffen ble gjeninnført i Norge? Og stemmer det at dødsstraff noen ganger kan være rettferdig? I studio stiller forsker og historiker Lars-Erik Vaale og professor i r…
  continue reading
 
Fra «tjukk» til «enorm», fra «stygg» til «ekkel», og fra «små menn» til «små personer». Disse endringene vil forlaget Puffin påføre Roald Dahls forfatterskap. Mange har reagert sterkt på nyheten. Og flere norske forfattere har gitt klar beskjed til sine redaktører om at ingen får tukle med deres verker etter deres død. Én av dem er forfatter Tom Eg…
  continue reading
 
Natt til 8. november i 2018 kolliderer Sjøforsvarets stolthet – fregatten Helge Ingstad – i en 250 meter lang oljetanker utenfor Bergen. Mannskap som sover i lugarene sine, opplever at veggene presses sammen rundt dem. Ingen omkommer. Heldigvis! Kort tid etter grunnstøter krigsskipet i fjæren. De siste ukene har én mann sittet på tiltalebenken. Sta…
  continue reading
 
Etter at enkelte fagfolk ropte varsku om en mulig ny justisskandale, har filleristing blitt et omdiskutert tema i justis-Norge. Dette dreier seg om omsorgspersoner som har blitt dømt for mishandling etter at små barn har fått påvist hodeskader. Spørsmålet som nå stilles, er om skadene nødvendigvis stammer fra filleristing, eller om det kan finnes a…
  continue reading
 
I høst kunne vi lese i VG om Lars som drepte sin eks-samboer med en gammel, toløpet hagle. Dommen lød på forsettlig fullbyrdet drap, altså et drap utført med viten og vilje, selv om haglen gikk av av seg selv. Dette er en justisfeil, har flere forskere ment. Derfor skal Høyesterett nå se nærmere på saken. I dag spør vi: Hva er egentlig skyld, og hv…
  continue reading
 
I en splitter ny granskningsrapport får politiet ramsalt kritikk for mangeårig samrøre med den private interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Jeg har fått med lederen for Rolleforståelsesutvalget, professor Anne-Mette Magnussen, som gir sitt første dybdeintervju om granskningsarbeidet i første del av episoden. I andre del har…
  continue reading
 
Kriminalisering av homoterapi er en brennhet justispolitisk potet. I sin kjerne handler det om forsøk på å forandre noens legning gjennom samtaler, bønn og gay camps. Å utforme et treffsikkert straffebud har vist seg å være utfordrende. Denne episoden tar opp ett av de mest omdiskuterte spørsmålene: Om forbudet også bør gjelde for samtaler med voks…
  continue reading
 
Kan husmødre være deltakere i en terrororganisasjon? Og kan man straffes for å oppfostre sine egne barn? Det er temaet i dagens episode. Jeg har fortsatt med den verdensberømte forfatteren Åsne Seierstad. I tillegg har jeg fått med professor og folkerettsekspert Geir Ulfstein fra UiO. Første del av episoden ble spilt inn før Høyesterett den 20. des…
  continue reading
 
Minst 10 norske kvinner reiste til Syria. Bare én av dem har kommet tilbake. Mens vi venter på Høyesteretts dom i spørsmålet om husmødre kan være deltakere i en terrororganisasjon, skal det handle om de såkalte IS-kvinnene. For hvorfor velger noen å reise til et krigsherjet land for å slutte seg til et av vår tids verste terrorregimer? Hva er egent…
  continue reading
 
Den som fortsatt ikke har fått med seg at det finnes fattigdom i Norge, bør snarest våkne fra sin behagelige middelklassedvale. For 71 % av aleneboende pensjonister lever nå i vedvarende fattigdom. Det samme gjør 63 % av aleneboende uføretrygdede og 27 % av enslige forsørgere. Når velferdssamfunnet knaker i sammenføyningene, er det i denne podkaste…
  continue reading
 
Den grufulle Christoffer-saken fra 2008, der et 8 år gammelt barn ble mishandlet til døde, ble et veiskille for hvordan offentlige instanser følger opp mistanker om omsorgssvikt. I dag mottar barnevernet over 53 000 bekymringsmeldinger i året. En stor andel blir imidlertid henlagt. Og i høst beklaget Barne- og familieministeren til foreldre som har…
  continue reading
 
Knapt noe sted er forskjellen mellom fattig og rik større enn i rettssystemet. Den som tjener godt, kan ansette svindyre advokater fra Aker Brygge. For andre er det stor avstand fra å ha rett, til også å få rett. Som Høyesterett skrev i fjor, er fri rettshjelp (gratis advokat) som regel ikke et alternativ. Derfor må vi stille det ubehagelige spørsm…
  continue reading
 
Mediene spiller en svært viktig rolle i rettsstaten. Men har krimjournalistikken gode nok arbeidsvilkår? Og kan pressedekning også påvirke maktforholdet mellom stat og borger på en måte som utfordrer rettssikkerheten? I denne episoden – der vi også tar opp mediedekningen i Baneheia-saken – stiller mangeårig advokat Berit Reiss-Andersen, kjent for m…
  continue reading
 
Høsten 2020 havnet 54 klimaaktivister på glattcelle etter å ha lagt seg ned i veibanen, lenket sammen med rør og stålstenger, i morgenrushet utenfor Slottet. To demonstranter som nektet å vedta bøter, førte sine saker til topps i rettsapparatet. Høyesterett så ikke blidt på saken og strammet bøtene til et ekstra hakk. I dag stiller jeg følgende spø…
  continue reading
 
Pressen har lenge drømt om større innsyn i straffesaker. Og nå kan deres drømmer og bønner kanskje bli hørt. For i en utredning som akkurat har vært på høring, har jusprofessor Ragna Aarli (UiB) anbefalt flere utvidelser i innsynsretten for pressen og alle oss andre. Er pressen i stand til å opptre som offentlig vaktbikkje i dag? Hvilke endringer e…
  continue reading
 
I denne episoden stiller Riksadvokaten i egen person. Jeg spør: Har du opptrådt politisk på rusfeltet? Når kommer avgjørelsen i Baneheia-saken? Hvordan var det å gå i retten med Orderud-saken som du ville henlegge? Og er påtalemyndigheten god nok på bevisbedømmelse? Jørn Sigurd Maurud svarer på disse og andre spørsmål om påtalemyndighetens rolle i …
  continue reading
 
Den som sier nei, gråter og snur seg bort, er ikke nødvendigvis vernet av dagens voldtektsparagraf. Er voldtektsbestemmelsen god nok? Hva er alternativene? Og hva vet vi om voldtekt som samfunnsproblem i Norge? I studio stiller professor May-Len Skilbrei (UiO), en av Norges fremste forskere på temaet seksuell vold. Lenke til tekst som omtales i epi…
  continue reading
 
Det er mye å si om avhørene av de tre små barna på 4, 5 og 6 år som «tilstod» å ha forårsaket 5 år gamle Siljes død. Tilståelsene kan meget vel være falske, mener avhørsekspert Asbjørn Rachlew fra Politihøgskolen. Dette er tema i første del av dagens episode, hvor vi også snakker om hvor saken står i dag. I andre del av episoden har jeg med Sigrid …
  continue reading
 
I vinter sendte NRK Brennpunkt en dokumentar som sjokkerte mange TV-seere. «Drapet i akebakken» handler om en sak fra 1994 der tre små barn på henholdsvis 4, 5 og 6 år fikk skylden for å ha forårsaket døden til 5 år gamle Silje Marie Redergård. Ved hjelp av forskere settes det store spørsmålstegn ved politiets etterforskning. Nå har etterforskninge…
  continue reading
 
Se for deg at du blir pågrepet og plassert på en betong-celle uten vindu og med toalett i gulvet, og uten å kunne kommunisere med omverdenen. Se deretter for deg at en tenåring du kjenner, settes på en slik celle over natten. Antallet barn på glattcelle har økt i Norge, og Sivilombudet er bekymret for at barna blir sittende lenger enn nødvendig i i…
  continue reading
 
Eksperter mener at ansvarsfordelingen mellom politi og forsvar i krig er for uklar, og at dette er en beredskapsutfordring som lovgiver bør rydde opp i. For hva skal politiet gjøre hvis fremmede makter – mot formodning – skulle angripe Norge? Skal de bistå forsvaret? Med hva da? Og hva skal politiet gjøre hvis fremmede makter lykkes i å okkupere No…
  continue reading
 
Aftenposten-journalist Torkjell Trædal forteller innledningsvis om hvilke utfordringer fagmiljøene innen helse- og rettsvesenet nå varsler om, etter at nye regler om utilregnelighet ble innført i høst. Strafferettsforsker Linda Gröning (UiB) og leder av Den rettsmedisinske kommisjon, Karl Heinrik Melle, beskriver hvordan utilregnelighetsreglene har…
  continue reading
 
I første del av episoden snakker jeg med journalist og podkast-produsent Svein Tore Bergestuen om den siste utviklingen i etterforskningen av Baneheia-saken og pressens dekning av saken den gang og i dag. I annen del av episoden har jeg fått med «friend of the pod», Morten Holmboe, som er professor i politivitenskap på Politihøgskolen. Han skal hje…
  continue reading
 
I fjor høst skjøt en antatt psykotisk mann tilfeldige ofre med pil og bue. Fem mennesker ble drept. Mannen er i ettertid utredet av sakkyndige som har konkludert med at han ikke har skyldevne på grunn av psykisk lidelse. I denne og i nok en episode gjør «Rett og Slett» et dypdykk i rettspsykiatrien. For hvorfor er det noen mennesker som mangler sky…
  continue reading
 
Etter at rusreformen ble nedstemt på Stortinget, har domstolene redusert straffene for rusavhengige. Det har blitt hevdet at domstolene gjennomfører sin egen rusreform for å rydde opp der politikerne ikke får det. Og i en ny banebrytende avgjørelse gikk Høyesterett betydelig lenger. Rusavhengige skal ikke lenger straffes for egen bruk. For å forstå…
  continue reading
 
Akademisk ytringsfrihet er en forutsetning for kunnskapssamfunnet og rettsstaten vår. I studio har jeg med leder av det offentlige utvalget som har utredet akademisk ytringsfrihet, førsteamanuensis Anine Kierulf fra UiO, og professor Morten Holmboe fra Politihøgskolen. Vi snakker bl.a. om Tyskervits-saken, politisk styring av forskning og forholdet…
  continue reading
 
Kierulf-utvalget har nylig levert sin rapport om akademisk ytringsfrihet. «Rett og slett» tar opp dette temaet i denne og neste episode. I studio stiller utvalgets leder, Anine Kierulf, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO, og professor i politivitenskap Morten Holmboe fra Politihøgskolen, som i flere år har engasjert seg i den offentli…
  continue reading
 
De siste ukene har verden blitt vitne til grufulle bilder og historier fra krigen i Ukraina. «Rett og Slett» tar opp det nesten uvirkelige spørsmålet om det som nå skjer er et folkemord. Jeg har med generaladvokat Sigrid Redse Johansen og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved UiO og ekspert i internasjonal strafferett. Podkasten er sponset av Karnov…
  continue reading
 
Etter at kulturprofilen ble frifunnet for 8 av 9 voldtekter, ble diskusjonen om samtykkelov igjen aktualisert. Dette er del II av en samtale med strafferettsprofessor Jørn Jacobsen. I denne episoden gjør vi et faglig dypdykk i temaet samtykkelov. Anbefalinger i episoden: Petter Asps bok «Sex och samtycke», og Jørn Jacobsens bok «Valdtektsstraffebod…
  continue reading
 
Nylig ble kulturprofilen frifunnet for 8 av 9 voldtekter. Straffen ble redusert fra 13,5 år til 1 års fengsel. Saken har skapt reaksjoner. Borgarting lagmannsrett har blitt tagget ned med budskapet «Døm overgriperne!», og kvinnesaksaktivister har demonstrert for å få innført en såkalt «samtykkelov». I denne episoden diskuterer jeg Drevdal-saken med…
  continue reading
 
Riksadvokaten har nylig slått fast at rusbrukere har blitt utsatt for ulovlige tvangsmidler. Jeg diskuterer Riksadvokatens rapport og reglene for ransaking i mindre narkotikasaker med jusprofessor Jon Petter Rui fra Universitetet i Bergen. Episoden ble spilt inn 25.02.22. I etterkant har det blitt uttalt fra riksadvokatembetet at feilene har vært s…
  continue reading
 
Rusreformen, som skulle avkriminalisere befatning med ulovlige rusmidler, ble nedstemt på Stortinget. Likevel var nesten alle partiene enige i at det å straffe tunge rusavhengige, har lite for seg. Jon Petter Rui er professor i menneskerettigheter og straffeprosess. Han er invitert til «Rett og Slett» for å snakke om sin nyeste artikkel, der han he…
  continue reading
 
Hva skjer når bestemor blir utsatt for svindel? Det skal Høyesterett snart ta stilling til. Til nå har flere eldre kvinner måttet selge hus og hjem etter at bankkontoer har blitt tappet av kyniske svindlere. For bankene dekker ofte ikke tapet. Heldigvis finnes det hjelp. Jeg har fått med daglig leder i rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss, Ole Martin…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett