show episodes
 
Podkasten om ham som er Skaper, Frelser og Konge over alle ting. Hver episode er vanligvis 15-20 minutter og utforsker et bibelsk tema, ofte med en vinkel på det budskapet som Bibelen kaller "evangeliet" (de gode nyheter). Episodene produseres av Lars Dorland, en dansk pastor som bor i Haugesund.
 
T
Ta vare på troen

1
Ta vare på troen

Norrøna Radio Molde

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Vi har som mål å dykke litt dypere i den kristne troslæren og ulike tema knyttet til tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at de oldkirkelige bekjennelsene, samt de lutherske bekjennelsene er den riktige tolkningen av disse. På podkasten kan du vente deg bibelundervisning og samtaler om tema som dåp, nattverd, kristne sanger, gudstjenesten, Guds vesen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og mye mer.
 
ImF-UNG er Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling og har til oppgave å: Gjennom forkynnelse og veiledning vinne barn og ungdom for Kristus. Gi bibelundervisning og veiledning med sikte på at barn og ungdom skal bli bevart som Guds barn. Formidle misjonskallet og utfordring til tjeneste i Indremisjonsforbundet. Gi lederopplæring som gir barn og ungdom nødvendig utrustning og utfordringer til å ta ansvar i misjonsarbeidet og samfunnet for øvrig. Ta medansvar, ved forbønn og givertjen ...
 
Loading …
show series
 
I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 1. I de senere årene er det blitt en del mindre undervisning rundt disse gavene, en grunn kan være at en del har hatt dårlige erfaringer med dem, eller de har opplevd misbruk og manipulasjon med dem.Selv om da kan ha blitt brukt feil, betyr …
 
Jeg jobber i Nord-Thailand, og her driver vi en lørdagsskole. En lørdag da vi hadde over 60 barn, var ganske sliten etter fire timers kjøring for å hente og sende alle barna hjem igjen og å undervise i engelsk i fire timer. Jeg startet og reflekterte over dette: Hvorfor hadde jeg en følelse av tilfredshet og glede?…
 
"Jesus, Gud" er en preken jeg holdt i Stavanger den 11. februar 2023. Noen har påpekt at Bibelen aldri sier rent ut: «Jesus er Gud». Men i denne episoden sier jeg, at den kommer farlig nær på. Det større spørsmålet er kanskje: Hvis de første kristne virkelig trodde at Jesus er (fullt ut) Gud, hvorfor står det så ikke oftere? Hvorfor står det ikke p…
 
En tale jeg holdt i den katolske kirken, St. Josef, i Haugesund den 25. januar i forbindelse med bønneuken for kristen enhet. Jeg vil tro at det er første gang i Haugesund, at en syvendedags adventistpastor har holdt en tale i en katolsk kirke, så jeg var veldig takknemlig for muligheten. Talen handler om dommen, om Menneskesønnens komme og om å væ…
 
Ofte har vi kanskje gjort profetier til noe vanskelig, eller vi tenker det er kun for noen helt spesielle personer. Før Jesus kom, var det slik, men ikke nå, etter at Jesus sende sin Hellige Ånd over alle mennesker.Jeg tror profetier er for alle, og det er ofte enklere enn du tror.Du har kanskje erfart det også hvis du for eksempel har opplevd dett…
 
I dag taler Gud til oss gjennom sin Hellige Ånd, men hvordan kan vi høre hans stemme? Er det som en sterk litt skremmende stemme som kommer ovenfra, og fra en mystisk person vi ikke kan se?Dette høres mer ut som et spøkelse. Den Hellige Ånd kalles riktignok på engelsk: The Holy Gosth, men han er så absolutt ikke et spøkelse, han er en av treenighet…
 
Jesus kaller deg ikke slave, tjener eller ansatt. Han er ikke en sjef som holder alle tanker og ideer for seg selv. Han ønsker å være din venn, og han ønsker å dele alt med deg.Jeg nevner tre ting som henger nøye sammen: Bønn (kommunikasjon med Gud), kjærlighet og glede.Vår himmelske far sitt høyeste ønske er at vi skal være glade, kanskje en overr…
 
Undervisningen denne uken handler om salvelsen. Jeg vil forklare hva salvelse er og hva det går ut på.Jeg tror også Den Hellige Ånds kraft og salvelse er virksom i dag!Jeg har også med noen personlige historier i denne undervisningen.Salvelse handler om kraften vi har i Den Hellige Ånd. Alle kan oppleve den, men du må vite at den er der før du kan …
 
Bent Ove Myreng, Tro - Hebr 11:1 Hebr 11:4 …gi det første og det beste… Hvordan vil dette se ut for deg? Hebr 11:5-6 …dyrke relasjonen… Hvordan ville min relasjon til Gud være om jeg brukte tid på å dyrke den? Jer 15:16, Luk 4:4, Hebr 11:7 …fortsette byggingen… Hva skal jeg bygge? Hebr 11:9-10 …følge kallet… Hva har Gud kaldt meg til? Hebr 11:11-13…
 
I denne travel måneden vil jeg gjerne komme med en oppmuntring til deg. Oppmuntringen handler om at selv i alt stress som du kanskje har opplevd i det siste året eller opplever spesielt rundt jul og nyttår, så husk på at Gud har omsorg for deg!Du kan legge det gamle året bak deg, og strekke deg frem mot det Gud har for deg.Få med deg denne korte ju…
 
Tungetale er et teama som kanskje ikke blir undervist så mye?Selv i karismatisk eller pinse sammenheng føler jeg det snakkes mindre om det enn på 80-90 tallet.En grunn kan være at det i noen sammenheng ble for mye fokus på det i en periode, og mange følte seg som annen rangs kristne hvis de ikke talte i tunger.Min kone operere i Den Hellige Ånds kr…
 
Jeg vil snakke om Den Hellige Ånd i denne undervisningen, men den er ikke bare for pinsevenner eller karismatikere, Den Hellige Ånds kraft er tilgjengelig for oss alle!En del tenker at det var bare apostlene som opplevde Den Hellige Ånd og kun på pinsedag, men dette er et skriftsted som motbeviser dette:Apg 19:6-7Og da Paulus hadde lagt hendene på …
 
I denne oppmuntringen vil jeg snakke om å ikke glemme kraften.Jeg bruke Ef 3:20 som utgangspunkt.I ditt liv og tjeneste så er Gud i stand til å gjøre langt mer enn alt, ja langt utover det vi ber om eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss!Jeg er også litt personlig med deg i denne oppmuntringen, om at jeg av og til har glemt denne kraft…
 
Dette spørsmålet er viktigere enn du kanskje tror! Tilstanden rettferdig er ett av Bibelens viktigste ord og begrep, for uten den vil vi ikke kunne se Gud (Matt 5:8, Heb 12:14).Rettferdighet er en betingelsen for i det hele tatt ha fellesskap med Gud, men hvordan får vi den?Få med deg svaret i denne bibelundervisningen!…
 
Denne oppmuntringen i dag er på engelsk, og jeg hadde den på mine engelske sider for en uke siden.Jeg deler bare litt i fra mitt hjertet om å ikke glemme håpet. Dette gjelder både for oss selv og andre. Jeg har en utfordring i denne videoen om hvordan du kan gi håp til andre (og nei, det handler ikke om penger)…
 
Mange er påvirket av en lovisk tankegang, sannsynligvis har vi alle har blitt programmert med mer eller mindre av den.Når en del personer plutselig ser at vi ikke et under loven lenger, så kan det føre til at man går i den andre grøften igjen der man tenker at synd har ingen betydning, for vi er jo frie til å gjøre hva vi vil.Dermed lager man en ny…
 
Har du noen gang spurt deg selv: Hvem kan fri meg fra denne onde vanen, hvem kan fri meg fra det onde som jeg ikke ønsker å gjøre, eller denne synden?Paulus spurte det samme spørsmålet, men han hadde et svar på det!Utgangspunktet for denne undervisningen er fra romerbrevet 7:24, der Paulus sier dette: Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!…
 
Mange tror at Romerne 7 er det normale kristenliv, der vi hele tiden strever med å la være å gjøre det vi ikke vil, men det som Paulus beskriver i Romerne 7 er en person som fremdeles lever under loven.Vi lever ikke lenger under loven som Romerbrevet 6 sier, men under nåden, og i Romerne 8 står det: Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus K…
 
Som en kristen så er det viktig at vi har kunnskap om at det finnes en åndelig virkelighet/dimensjon og at du er klar at det er en åndelig kamp! Hvis du ikke ser at vi har en åndelig kamp, har du tapt, før du har begynt.Det er veldig viktig for din helse og ditt sinns velvære at du forstår at vi er i en kamp, og kampen er om ditt sinn og tanker! (E…
 
Bibelen forteller oss at det finnes en åndelig virkelighet der både det gode og det onde er representert, og den oppfordrer oss om å ikke være uvitende hva djevelens hensikter er.Han kommer ikke i et halloween kostyme og prøver å skremme deg, men han ønsker å så tanker inn i ditt sinn slik at du tror hans løgner.I denne undervisningen gir jeg deg n…
 
I denne sesong av Jesus er Konge ser vi på liv og død, frelse og fortapelse, himmelen og helvete. Og i denne episode spør vi: Hvor går vi hen, når vi dør? Bibelen gir svaret: Ned. Vi skal ikke minst se på det som skjedde med Korah og hans venner i 4 Mosebok 16 og vi skal se på Jona (og fisken) i Jonas Bok 1-2. Disse tekstene hjelper oss inn i den h…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk