show episodes
 
Når mange teikn tyder på at det er din tur til å eksplodere i ei patetisk og pinleg midtlivskrise: Er det muleg å unngå den? Og korleis startar den? Med eit plutseleg smell? Eller kjem den snikande? Arild Opheim er 42,6 år og ei tikkande midtlivskrisebombe. Så kva gjer han? Sluttar i jobben for å forhindre midtlivskriser på heiltid. Midtlivsmannen. Ein serie om dårlege og mindre dårlege val midt i livet. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
This is the last episode of the project Mimesis in Crisis. Thank you for listening. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performa…
 
In this episode you will hear about a woman who turns into a bear. It is based on a Sami story.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelli…
 
I denne episoden tar jeg for meg minnet. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelli…
 
Dette er siste episode i serien Mimesis i krise. Takk for at du lyttet. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Pod…
 
I denne episoden får du høre om en tradisjonell samisk beretning om kvinne som forvandles. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestilli…
 
In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project wh…
 
Denne episoden handler om innholdet i en fortelling. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller person…
 
I denne episoden får du høre om steinkobbe kvinnen som blir tvunget på land. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for medie…
 
Denne episoden er en forberedelse på fortellersituasjon. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller pe…
 
Info muntlig fortellerkunstI denne episoden forteller jeg en fortelling studentene har lest artikkel om. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonel…
 
In this episode you will, among other things, hear about the destiny of Gunnlod, a giantess closed inside a cave. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is t…
 
Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. I denne andre episoden snakker jeg om hvordan du finne…
 
I denne episoden får du høre blant annet om Gunnlods skjebne, en jotunkvinne stengt inne i en grotte. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortelle…
 
Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. I denne episoden snakker jeg om folkeeventyr.Teori bru…
 
Hva forteller landskapet om oss selv? Gjennom vandring beveger vi oss mellom poesi og prosa. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestil…
 
Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. I denne andre episoden snakker jeg om fantasi.Er du in…
 
How do we find the story of a person we do not know? What happens to those who die without leaving memories. This episode will be about childhood and people who disappear from memory.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesi…
 
Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. I denne første episoden forteller jeg generelt om munt…
 
Hvordan finner vi fortellingen til et menneske vi ikke kjenner til? Hva skjer med de som dør uten å etterlate seg minner. Denne episoden vil dreie seg om barndom. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahl…
 
This episode is about Norse and Greek mythology, and time. When you have listened to the episode, I appreciate if you fill out a survey here:https://nettskjema.no/a/153770 Under the research question What challenges, concerns, and tools require the presence of mimesis when transporting oral storytelling to digital platforms?, the project aims to cr…
 
Når du passerer den antatte midten av livet og begynner å kjenne på hastverk med å gjere alt du vil få gjort før du dør, ja, så er det ein fordel å vite kva som verkeleg er viktig for deg. Bucket-lister, på godt og ondt, er tema i denne episoden av Midtlivsmannen. #Magnus Huth #Andreas Løes Narum #Kurosh Bozorgebrahimi #Arild Opheim See acast.com/p…
 
Begynnelser om første gangI denne episoden fortelles det om skapelsen innenfor norrøn og gresk mytologi og hvordan tiden oppleves. Etter du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut spørreskjema her: https://nettskjema.no/a/153767Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når m…
 
Mimesis in crisis - Sometimes I remember Mrs. J.After listening to the episode, we appreciate if you are able to answer the following short questionnaire here: https://nettskjema.no/a/153770 This is a research project and your answers will help us better understand the transition from here and now experience of oral storytelling to a digital medium…
 
Mimesis i krise – Noen ganger husker jeg Fru J.Etter at du har hørt på episoden, setter vi pris på om du kan svare på følgende korte spørreskjema her: https://nettskjema.no/a/151567 Dette er et forskningsprosjekt og svarene dine vil hjelpe oss bedre å forstå overgangen fra her og nå forestilling til et digitalt medium.Under forskningsspørsmålet Hvi…
 
This episode is part of the project mimesis in crisis. In the episode you will hear an excerpt from a saga and an autobiographical narrative. After hearing the episode, I appreciate you being able to conduct the following anonymous survey:https://nettskjema.no/a/150910Under the research question What challenges, concerns, and tools require the pres…
 
Denne episoden er en del av prosjektet mimesis i krise. I episoden får du høre et utdrag fra en saga og en autobiografisk fortelling. Når du har hørt ferdig episoden, setter jeg pris på om du kan gjennomføre følgende anonyme undersøkelse:https://nettskjema.no/a/150909 Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fo…
 
Dette er en del av prosjektet Mimesis i krise. Støttet av Federation for European Storytelling.Om du har hørt på episoden, svar gjerne på følgende anonyme spørreundersøkelse: https://nettskjema.no/a/150137 Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes t…
 
Mimesis in crisesSurvey: https://nettskjema.no/a/153770 Under the research question What challenges, concerns, and tools require the presence of mimesis when transporting oral storytelling to digital platforms?, the project aims to create storytelling audiofiles for the medium Podcast, where the objectives is to look at what aesthetic tools are nee…
 
Akillesen – den lille strengen som held ting sammen. Oppkalla etter den greske krigshelten som likevel ikkje var udødeleg. Ryker akillesen kan det få store ringvirkningar. Det kan sette startpunktet for ei midtlivskrise. Og den lede ein desperat mann til å bli nettopp det han skulle unngå å bli. Akillesen har ei sentral birolle i denne episoden av …
 
Han spydde midt i ein prat med naboen om grasklipping. Slik starta det for Yngvar Andersen, kjent frå NRK og helseprogrammet Puls. Men korleis ser midtlivskrisa ut når du i utgangspunktet er verdens sprekaste sogning? Og når du lever av å få folk til å ta tak i seg sjølv og liv og helse? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Er personligheten vår avgjerande for om vi får ei skikkeleg midtlivskrise eller ikkje? Har noken av oss personlighetstrekk som gjer at vi meir eller mindre er dømt til å ryke på ein totalkollaps av ei krise ein stad midt i livet? I denne episoden møter eg psykolog Andreas Løes Narum, som skal finne ut om eg er disponert for krise. See acast.com/pri…
 
Lojale, pliktoppfyllande menn. Skulle tru det var det verden trengte. Og ønska. Men om du ikkje også er lojal mot deg sjølv og eigne ønsker, står du i fare for å bli ein av dei alle hånflirer av - ein mann i midtlivskrise. I denne episoden av Midtlivsmannen møter vi samlivsguruane Julie og John Gottman i tillegg til psykolog Andreas Løes Narum. Og …
 
Kva er det som triggar midtlivskriser? Korleis startar ei midtlivskrise? Kan ein sjå den kome? Og korleis er det å stå midt i krisa? Eller rett ved sida av? Korfor er menn i midtlivskrise ein vits? Og ikkje minst - kva gjer du når du har så mange spørsmål om midtlivskrise samtidig som statistikken tilseier at du er nestemann i køen? Arild Opheim va…
 
Epilog til forestillingen VårDette er epilogen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne etter at du har opplevd forestillingen.Lukk gjerne øynene når du hører epilogen.Lydbildene du hører i prologen er felt opptak gjort av Gyrid Nordal Kaldestad fra hennes barndoms s…
 
Prolog til forestillingen VårDette er prologen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne før du kommer til forestillingen. Det vil også være en epilog til forestillingen som sendes til de som har vært tilstede på forestillingen.Prologens struktur er laget mens fortell…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login