Download the App!
show episodes
 
Artwork
 
Podkasten om ham som er Skaper, Frelser og Konge over alle ting. Hver episode er vanligvis 15-20 minutter og utforsker et bibelsk tema, ofte med en vinkel på det budskapet som Bibelen kaller "evangeliet" (de gode nyheter). Episodene produseres av Lars Dorland, en dansk pastor som bor i Haugesund.
  continue reading
 
Artwork

1
Kampen om den sanne Jesus

Universitetet i Agder

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Denne podcastserien tar for seg ulike syn på Jesus i Det nye testamente. Er det grunnlag for å hevde at det finnes én lære om Jesus I Det nye testamente? I hvilken grad kan fremstillingene av Jesus beskrives som mangfoldige blant de første kristne? Eller er det slik at fokuset på mangfold er en moderne oppfinnelse?
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Send us a Text Message. Hva betyr "å gå fortapt"? Hva ligger i det greske ordet, apollumi, som oversettes slik i veldig mange oversettelser? Hva betyr ordet når det refererer til ting? Hva betyr det vanligvis når det refererer til mennesker? Vi skal se på mange eksempler fra Bibelen for å bli klokere på fortapelsen! Til slutt skal du få høre hvorda…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Vi holder pause i serien vår om "frelse og fortapelse". I stedet får du her en preken om Paulus og om å være enige i menigheten. Hvordan gjør man? I Romerbrevet gir han oss noen veldig fornuftige tips. Det handler ikke minst om å ikke dømme, om å ikke tro at man er klokere enn alle andre og om å tillate hverandre å mene det …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hva mener Jesus i virkeligheten, når han sier: "Og disse skal gå bort til evig straff" (Matteus 25,46)? I denne episoden presenteres noen av argumentene for at denne setningen best leses som en advarsel om "den evige død", ikke om "evig pine". For Jesus og apostlene trodde ikke på konseptet, "evig pine". Dette er den 7. epis…
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?" (Matteus 23,33) Sesong 3 har handlet om liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete, og akkurat "helvete" som et sted skal bli nøye analysert i denne episoden. Jesus snakket ikke mye om helvete. (John MacArthur tar feil.) Hvis vi skal være helt nø…
  continue reading
 
Send us a Text Message. I denne episoden av "Jesus er Konge" ser vi på en utfordrende tekst i Bibelen! Jesus sier: "Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner." (M…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Vi fortsetter serien, som vi begynte på i 2022 om liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete. Hvordan er det å være død? Hvordan er tilværelsen i Dødsriket, som Det gamle testamente forteller om? Hvis man ser på beskrivelsene av dette mystiske sted, så er det karakteristiske med dette såkalte "riket" ikke hva det er…
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Jesus, Gud" er en preken jeg holdt i Stavanger den 11. februar 2023. Noen har påpekt at Bibelen aldri sier rent ut: «Jesus er Gud». Men i denne episoden sier jeg, at den kommer farlig nær på. Det større spørsmålet er kanskje: Hvis de første kristne virkelig trodde at Jesus er (fullt ut) Gud, hvorfor står det så ikke oftere?…
  continue reading
 
Send us a Text Message. En tale jeg holdt i den katolske kirken, St. Josef, i Haugesund den 25. januar i forbindelse med bønneuken for kristen enhet. Jeg vil tro at det er første gang i Haugesund, at en syvendedags adventistpastor har holdt en tale i en katolsk kirke, så jeg var veldig takknemlig for muligheten. Talen handler om dommen, om Menneske…
  continue reading
 
I episoden får dere høre om ulike syn på enhet og mangfold i tidlig kristendom. Her får dere høre om synet til Andreas Köstenberger og Michael Kruger, som utfordrer synet til James Dunn, Bart Ehrman og Walter Bauer. Ifølge Köstenberger og Kruger, er fokuset på mangfold i kristendom et moderne påfunn som er basert på postmodernistisk tankegods. I po…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hvordan finner man ut hva som er Guds vilje? Lukas forteller en interessant historie i Apostlenes Gjerninger 1. Om disiplene i denne situasjonen faktisk fant frem til Guds vilje, det er opp til fortolkning. Denne særlige episoden inneholder en preken, som ble holdt i Adventistkirken i Haugesund den 7. januar.…
  continue reading
 
Var kristendommen i begynnelsen mangfoldig eller enhetlig? Eller var den begge deler? I episoden drøfter vi hvordan James Dunn ser på dette. I podcasten får dere høre masterstudentene Hannah Catharina Larsen og Lasko Sherko Tagarani i samtale med Tor Vegge, professor i Det nye testamente ved UiA.Av Universitetet i Agder
  continue reading
 
Hvem var Jesus for Paulus? I episoden får dere høre om mer om hvilken status og posisjon Jesus hadde for Paulus. Vi drøfter også om troen på Jesus som Guds sønn utfordret Paulus' tro på én Gud, monoteisme. I podcasten får dere høre masterstudentene Hannah Catharina Larsen og Lasko Sherko Tagarani i samtale med Tor Vegge, professor i Det nye testame…
  continue reading
 
I Det nye testamente og i kristendommen finnes det flere bekjennelser. Hva betyr dette? Denne episoden tar for seg og gir eksempler på bekjennelser i Det nye testamente. Vi drøfter også hva tradisjonshistorie er, og hva som kan skje når muntlige beretninger blir overført som tekstlige tradisjoner i Det nye testamente. I podcasten får dere høre mast…
  continue reading
 
Finnes det ett eller flere budskap i Det nye testamente? Gir det mening å si at det fantes ett enkeltuttrykk for evangeliet i kristendommens begynnelse? Denne episoden tar for seg begrepene kerygma og kerygmata slik de brukes av James Dunn i boken Unity and Diversity in the New Testament. I podcasten får dere høre masterstudentene Hannah Catharina …
  continue reading
 
Alle kristne grupperinger har gjennom historien hevdet at de står for ortodoksi, den rette troen, og at denne samsvarer med troen som kan spores tilbake til Jesus og apostlene. Ortodoksi forutsetter en ren, uforalsket lære, som står i kontrast til vranglære, heresi. I denne episoden tar vi for oss utfordringer knyttet til disse begrepene, og drøfte…
  continue reading
 
Send us a Text Message. I denne sesong av Jesus er Konge ser vi på liv og død, frelse og fortapelse, himmelen og helvete. Og i denne episode spør vi: Hvor går vi hen, når vi dør? Bibelen gir svaret: Ned. Vi skal ikke minst se på det som skjedde med Korah og hans venner i 4 Mosebok 16 og vi skal se på Jona (og fisken) i Jonas Bok 1-2. Disse tekstene…
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Jesus er Konge" er en podkast om Jesus, skrevet og utviklet av pastor Lars Dorland. Sesong 3 handler spesifikt om frelse og fortapelse. Hva visste Moses om det evige liv? Og hva visste Job og Jesaja? Hva med Daniel? Visste disse folkene alt det samme, som vi nå vet, vi som har hele Bibelen, inklusiv historiene om Jesus? Vi …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Jesus er Konge er tilbake etter en lang pause. Det vil nå komme episoder relativt ofte, og sesong 3 kommer til å handle om: Liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete. Selv om mange kristne av gode grunner ikke liker å snakke høyt om dette, så er det et emne, som vi nok alle er veldig interessert i. Er det virkelig …
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Jesus er Konge" er ikke en aktiv podcast i disse dagene, fordi jeg jobber med et bok-prosjekt basert på podcasten i stedet. Men i stedet kan du få denne preken, som jeg holdt i Adventistkirken i Stavanger den 23. april: Måtte Jesus dø for at Gud kunne tilgi oss? Husk at Jesus er Konge, og ha det bra.…
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." (Johannes 1,9) I denne episoden fortsetter vi å utforske metaforene i det første kapittel av Johannesevangeliet. Vi finner blant annet ut hvordan evangeliet lå skjult i Skapelsesberetningen og hører hvem (og hva) Johannes tenker at Jesus faktisk er! Enkelte an…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hvorfor kalte Johannes Jesus for Ordet (Joh 1,1)? Det finnes ulike teorier. Vi prøver å se nøye på hva Johannes gjør i sin tekst, og vi oppdager med det samme at Jesus presenteres som Skaperen. Og ikke bare det, Jesus er også Lyset og Guds visdom, den visdom som alltid har vært der og som hele kosmos vitner om. Johannes 1 er…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Evangeliet handler om at "gudene skal falle". Det er usannsynlig at du har hørt en pastor eller prest forkynne denne vinkel på evangeliet i en kirke før, men det er ikke desto mindre en legitim vinkel når man ser på Bibelens mange løfter - ikke minst når man ser på Salme 82. Gudene hadde makten, men de forvaltet den på en då…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Det er ingen gud som Gud, men finnes det likevel andre guder? Hva sier Bibelen om dette, og hvordan relaterer dette til frelsen og det budskap som vi kaller "evangeliet"? Vi åpner her for et veldig interessant emne når vi skal se på den usynlige åndeverden fra et oldtidsperspektiv. Og gled deg: Neste episode - 2.19 - kommer …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hvorfor har Gud en menighet? Hva er planen med oss egentlig? Vi finner svar når vi tar i betraktning Guds plan med menneskeheten og det skapte, altså når vi ser på hva Gud sa på side 1 av Bibelen at de skulle gjøre. Det viser seg at Guds plan er intet mindre enn å gjenetablere menneskets herredømme over det skapte med en ny …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Abraham trodde på Gud. Litt. Av og til. Hva handler historien om Abraham egentlig om? Hva visste han om evangeliet? Og hvorfor snakker de fremdeles om ham på Det Nye Testamentes tid? Og hva vil det egentlig si å tro på Gud (og å tro på evangeliet)? Fortellingen om Abraham kan leses i Første Mosebok 12-23.…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hvordan reagerer Gud på synd? Er Gud hevngjerrig når han dømmer? Er Guds straffedommer vilkårlige eller følger de faktisk en form for logikk? Vi ser på hvordan straffen henger sammen med overtredelsene i noen av Bibelens første beretninger (Adam og Eva, Kain og Abel, Syndfloden), og vi ser også på et par eksempler fra resten…
  continue reading
 
Send us a Text Message. En av mange interessante ting som Skapelsesberetningen forteller oss er at Guds store plan alltid har vært å velsigne verden og alle levende vesener. Men de første 11 kapitler av Bibelen forteller også historier om hvordan vi mennesker har komplisert dette og brakt forbannelser over oss (og over jorden, ikke minst). Guds pla…
  continue reading
 
Send us a Text Message. En av de eldste beretninger i Bibelen er også en av de mest utfordrende. Kan vi virkelig tro på en Gud som dreper mennesker og dyr med en stor flom? Jeg har ikke alle svarene, men noen ting finner jeg likevel veldig inspirerende med denne fortellingen, ikke minst sporene vi finner av evangeliet. Hvem er Gud egentlig? Hvordan…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hva var problemet i Babel? Hvorfor likte Gud ikke tårnet deres? Den siste fortellingen i Urhistorien gir svar på noen av de store spørsmål i verden om hvorfor det finnes så mange ulike folkeslag, hvorfor de er delt og hvorfor de er i krig med hverandre. Var dette virkelig Guds plan fra begynnelsen? Eller har han en annen pla…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Gud satte mennesket lite lavere enn de himmelske vesener, for han kronet det med "herlighet og ære" (Salme 8). Det er tid å snakke litt mer om denne "herligheten", for dette er et ord som både hjelper oss med å skjønne Gud og oss selv og de gode nyheter. Hva er Guds herlighet? I hvilken forstand hadde mennesket "herlighet" d…
  continue reading
 
Markusevangeliet er det andre evangeliet i Det nye testamentet og er den eldste sammenhengende beretningen om Jesu liv og død. Lydutgaven på nynorsk er lest inn av Helga Samset for KABB. Utgaven du hører her har middels lydkvalitet. Den finnes i en høyere lydkvalitet. Ønsker du å kjøpe og laste ned hele Det nye testamentet på nynorsk eller andre ly…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Mennesket er skapt i Guds bilde til å "råde over de ville dyr". Men et dyr var listigere enn de andre dyrene. I denne episoden snakker vi om begynnelsen på ondskapen i verden. Vi snakker om mytene som forteller sannheten om virkeligheten og menneskets tilstand, om uretten og volden, om hvordan Syndens makt fikk makt over men…
  continue reading
 
Send us a Text Message. "Hva er et menneske?" Ett av de store spørsmålene som ethvert livssyn, enhver filosofi, enhver religion nødvendigvis må adressere. Bibelens svar er at mennesket er skapt i Guds bilde. Men hva vil det si? Konteksten gir oss svar. Vi ser også på Kong Davids refleksjoner over dette og hvordan vi mennesker stiller i forhold til …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hva har vin (alkohol) og Ånden til felles? Kanskje gleden de kan gi når man fyller seg med dem? Men hvor vinen kan føre til en del negative konsekvenser, så oppnår man helt andre ting når man tar imot "Den hellige ånds gave". I denne episoden ser vi litt mer på pinsedagen og tar hull på et interessant og veldig mystisk tema …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Gud er Skaperen og han har et særlig omsorgsfullt forhold til det han har skapt. Han har store planer med det. Planen etter syndefallet er ikke å hive alt i en stor søppelbøtte og lage noe helt nytt i stedet. Planen er å helbrede, gjenopprette og frelse det skapte gjennom det som Bibelen kaller en "ny" skapelse. Alt dette sk…
  continue reading
 
Send us a Text Message. På Jesu tid var det et løfte som mange jøder ventet på snart skulle bli oppfylt: At Guds herlighet skulle vende tilbake og fylle tempelet på nytt. Til tross for at dette var et stort løfte og en viktig del av jødenes forventning på Det Nye Testamentes tid, så er det en del av Bibelfortellingen som vi kristne har klart å nærm…
  continue reading
 
Send us a Text Message. I menigheten i Korint hadde de mange problemer. Man kan være trist på menighetens vegne og Paulus som hadde så masse problemer med dem, men en god ting kom ut av det: Korinterbrevene. Og i disse brevene forklarer Paulus også hva som er sentralt for evangeliet som han har forkynt for dem. Dette budskap handlet både om oppstan…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hva var evangeliet som apostelen Paulus forkynte da han skrev det berømte "epistel" til menigheten i Roma? Og hvordan håpet og forventet han at folk skulle reagere når de hørte det? Hva mente Paulus når han snakket om Jesus som "Guds sønn" og om nåde og fred? Fokus for denne episoden er på: Romerbrevet 1,1-7…
  continue reading
 
Send us a Text Message. I denne episoden har jeg en samtale med Vidar Hovden, pastor i Ålesund, om den fantastiske og inspirerende preken av Jesus som finnes i Matteusevangeliet 5-7. Episoden er altså en åndelig etterfølger til "Episode 1.14 - En preken om Riket". Jeg spør Vidar hva Bergprekenen var for en tale og hva vi kan bruke den til i dag. Vi…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Hvor er Jesus nå? Hva er hans status? At Jesus sitter ved Guds høyre hånd kan i dag høres ut som en uvesentlig detalj. Men når vi ser hvordan dette blir gjentatt igjen og igjen i Det Nye Testamente, både i den primære forkynnelsen av evangeliet og i andre sammenhenger der det tilfeldigvis faller forfatterne inn som verdt å n…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Lars, hvorfor er du så opptatt av at "Jesus er Konge"? Hvorfor rir du fremdeles på denne litt bisarre kjepphesten? I denne episoden gir jeg et lengere svar, men det er overordnet sett to grunner: 1) Det er en sentral del av evangeliet ifølge Bibelen. 2) Vi kristne har sviktet dette budskapet - vi har forkynt andre ting i ste…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Profeten Esekiel ble i et syn vist en dal med masse tørre knokler. Han talte profetord til dem og Ånden gjorde dem levende. Det er snakk om en profeti om en stor oppstandelse - men hva refererer det mon til? Kan det være Jesus? Kan det være nasjonen Israel? Kan det være menigheten? Fokus blir på følgende bibeltekster: Esekie…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Oppstandelsen bekrefter at Jesus er Kongen! Det forkynte apostlene helt fra begynnelsen. De presenterte det som et tegn fra Gud - et tegn på at Jesus oppfyller de messianske profetiene og derfor er "Herre over alle". Vi ser på "evangeliet" slik det blir presentert i disse kapitlene: Apostlenes Gjerninger 10 Apostlenes Gjerni…
  continue reading
 
Lydbibel for alle – Det har vore ei glede og ei utfordring å lese inn Det nye testamentet på nynorsk, seier Helga Samset. No er innlesinga tilgjengeleg for alle som vil høyre. KABB har produsert lydversjonen av Det nye testamentet på nynorsk, og denne gongen har krava vore særskilt høge, fortel prosjektleiar Frank Tangen. – Vår lydteknikar, Torstei…
  continue reading
 
Send us a Text Message. To disipler var på vei til Emmaus. Forvirringen var stor, de hadde sett deres Messias bli korsfestet og hørt fra kvinnene at graven nå var tom. Da sluttet Jesus seg til dem, men de kjente ham ikke igjen. Denne interessante beretningen har mye å fortelle oss om Jesus, om oppstandelsen og om hvordan vi skal forstå Skriftene (i…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Jesus ble reist fra de døde. Men hvordan? Hvem gjorde det? Var det Faderen? Var det den Hellige Ånd? Eller var det Jesus selv (som reiste seg opp)? Følgende tekster hjelper oss å finne svar på spørsmålet: Apostlenes Gjerninger 2 Efeserbrevet 2,6 Romerbrevet 8,11 Johannesevangeliet 10,17-18 Åpenbaringen 1,18 Denne episode ber…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Disiplene påstod at Jesus var død, men var blitt levende igjen. Var de idioter? Eller er historien deres faktisk troverdig, også ut fra et historisk synspunkt? Vi ser i denne episoden på argumentasjonen for Jesu oppstandelse og prøver å tenke som historikere. For en gangs skyld ingen lesning av bibeltekster! De omtales bare …
  continue reading
 
Send us a Text Message. Jesus døde langfredag. Lørdag hvilte han. Tidlig søndag morgen fant kvinnene graven tom. De ulike evangelier har litt ulike beskrivelser av hva som faktisk skjedde, men noen ting er de enige om, ikke minst at han som før var død var blitt levende igjen. Vi leser om oppstandelsen i Matteus, Markus, Lukas og Johannes og ser på…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett