Handelshøyskolen BI offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Y
Ytringsklima

1
Ytringsklima

Handelshøyskolen BI

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Verten er filosof Øyvind Kvalnes, som er professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
 
Kjell Jørgensen og Geir Høidal Bjønnes jobber begge med forskning og undervisning ved Institutt for Finans ved Handelshøyskolen BI. I podcastserien Finans i Fjæra tar de opp ulike spørsmål knyttet til finansfaget. I første del av serien settes søkelyset på bærekraftig finans. Slik sett passer også navnet «Finans i Fjæra» svært godt. Selv om bærekraft også handler om sosiale forhold og styring, så er miljøutfordringene som verden står overfor svært viktige. (Merk at ESG står for Environmental ...
 
Loading …
show series
 
I hvilken grad finnes det et fortrolighetsrom for toppledere? Tom Remlov har vært toppleder i norsk kulturliv i en årrekke. I denne episoden deler han sine tanker og erfaringer om hvilke muligheter en leder i øverste sjikt har for å dele sine innerste tanker og ideer med andre. Hvem - om noen - kan en toppleder være fortrolig med? To hovedgrunner f…
 
Hva er verdien av uenighet? Og hvordan kan vi sørge for tilstrekkelig dissens før viktige beslutninger? Gjest i denne episoden er filosofen Knut Olav Åmås. som er administrerende direktør i Fritt Ord. I en årrekke har han vært opptatt av verdien av dissens i offentlige debatter. Han jobbet tett med Arne Næss og hans utgivelse Livsfilosofi. I den bo…
 
Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er ofte krevende å få til. Elisabeth Andvik har undersøkt hva som skjer når fagfolk fra ulike helseprofesjoner setter seg ned for å samarbeide i møte med sårbare pasienter. I tre år har hun fulgt utviklingen i åtte helsefaglige team som gradvis bygger opp et ytringsklima for å snakke sammen. Hun har observert…
 
#Råbra er et system for å melde fra om kollegaers gode innsats, for å gi dem anerkjennelse og skape energi og læring i organisasjonen. I denne episoden fortelle overlege Marianne Nordhov ved Universitetssykehuset Nord-Norge om hvorfor hun tok initiativ til å innføre dette systemet. Hun er opptatt av av at vi trenger å øve opp evnen til å se det pos…
 
Kryptovaluta – Hva skal vi med det? Hvilke funksjoner dekker kryptovaluta som ikke allerede dekkes av tradisjonell valuta – og kan det forsvare det store energiforbruket utvinning av kryptovaluta medfører? Er markedsprisen på for eksempel Bitcoin fornuftig eller burde den egentlig ikke hatt noen verdi i det hele tatt? For å disktere denne problemst…
 
Statens pensjonsfond utland, bedre kjent for folk flest som oljefondet ble opprettet i 1990. Folkelig sagt var hensikten til opprettelsen at det på sikt skulle lukke den såkalte «Haikjeften» - Illustrert ved det økende gapet som ville komme av statens økte pensjonsforpliktelser til en aldrende befolkning og fallende inntekter fra petroleumsindustri…
 
I denne podcasten stiller vi spørsmålet: ESG-investeringer – en hype? For å diskutere dette spørsmålet har vi fått med oss Espen Henriksen som er kollega på institutt ved Handelshøyskolen BI. Espen har phd fra Carnegie Mellon University, og har erfaring fra jobb i Oljefondet. Han har blant annet sittet Mork-utvalget som vurtdert Oljefondets investe…
 
Hvordan kan vi få folk som ellers er tause og forsiktige med å ytre seg, til å ta ordet? Organisasjonspsykologen Paul Moxnes forteller at han selv ikke har lett for å ta ordet. I denne samtalen deler han erfaringer med å være den forsiktige som nødig snakker i en gruppe. Han forteller hvor givende det kan være å si noe som er i utakt med hva resten…
 
Hvordan skape et klima for å snakke konstruktivt sammen i en hjelpeorganisasjon? Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna i Norge. I denne samtalen deler hun sine erfaringer med å bygge ytringsklima for å dele kunnskap og få til respektfullt samarbeid i egen organisasjon. Hun forteller også om en feil hun gjorde, som en medarbeider påpekte fo…
 
Hva kan ledere gjøre for å skape tillit og trygghet i egne enheter? Filosof og psykolog Kjetil Eikeset forteller om forskjellen mellom et aristotelisk og et machiavellisk menneskesyn. Kjernen er om vi skal være åpne om eller skjule egen sårbarhet. Det kan være skummelt å blottstille sin egen usikkerhet, men det skaper grunnlag for at andre tør å ta…
 
Familier som eier en bedrift trenger å lære seg å krangle og være uenige. Organisasjonspsykolog Gry Osnes har lang erfaring med å bidra til godt ytringsklima i familiebedrifter. En slik bedrift kan være som et krevende barn som mor, far, søsken og andre familiemedlemmer trenger å forholde seg konstruktivt til. Hvor er det de viktige diskusjonene om…
 
I denne podcasten kommer Nanna Ringstad for å snakke om EUs taksonomi (EU Taxonomy). Nanna er direktør for Bærekraft & Klimaendringer i PwC Norge. Hun var tidligere fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet. Vi diskuterer følgende spørsmål: 1. Hva er bakgrunnen for taksonomien? 2. Hva er taksonomien? 3. Hvorfor er taksonomien viktig? 4. Kanskje …
 
Denne podcasten handler om hvordan finansnæringen på et overordnet nivå kan bidra i det grønne skiftet. Vi får hjelp av Kristian Ruth som er fagsjef for bærekraft i Finans Norge. Kristian Ruth er utdannet Naturviter fra NTNU og UiO. Han er tidligere seiler og har blant annet deltatt i tre olympiske leker. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for …
 
Hvordan studere og skrive om ytringsklima i en organisasjon? Mia Lundgreen og Ida Langdalen Kristiansen har vært studenter på Master of management-kurset Ytringsklima og ledelse. De skrev en prosjektoppgave fra en avdeling i Moelven Industrier. Her deler de erfaringer med å nærme seg et arbeidsmiljø for å studere hvordan de snakker sammen i hverdag…
 
Hvordan få alle til å bidra med det beste av seg selv? Spørsmålet opptar Marit Breivik, merittert håndballtrener og assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen. Her deler sine erfaringer med å bryte opp hierarkier og få tause ressurspersoner i tale. Det handler om å skape trygghet og være bevisst på maktforhold som kan skape usikkerhet. Ypperlige …
 
I denne podcasten er det fokus på hvordan eierstyring, hvis den utøves riktig, understøtter bærekraftsarbeidet i selskaper. Hvilke fallgruber ligger her? Vi får her hjelp av Jannicke Scheele som er leder for ansvarlige investeringer i DNB. Jannicke er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har blant annet erfaring som forvalter i aksjer og…
 
Hvordan stå på sitt når motparten skriker og slår i bordet? Erik Mamelund har vært revisor for noen av landets største selskaper. Han har opplevd fysisk utagering og sinne i styrerommet fra folk som vil ha igjennom viljen sin. Her forteller han om ytringsklima i kriser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvordan kan teater brukes for å bygge ytringsklima i organisasjoner? Dorthe Hagen fra Kulturkompaniet og Høgskolen i Innlandet har tjue års erfaring med å bruke teater til å skape læring og utvikling på arbeidsplasser. Her reflekterer hun over hvordan skuespill kan bidra til å konkretisere utfordringer med eget ytringsklima, og til å identifisere m…
 
I denne podcasten skal vi lære mer om hvordan KLP jobber med bærekraft. KLP har klare krav til bærekraft i forvaltningen. Det er spesielt fokus på KLPs investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Hvordan får man det til, samtidig som forventet avkastning er tilstrekkelig? Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, er med oss i denne ep…
 
Hvordan skape konstruktiv friksjon i vurderingen av investeringsmuligheter i fattige land? Ylva Lindberg er direktør for strategi og kommunikasjon i Norfund, som er Statens investeringsfond for utviklingsland. Fondet skal foreta investeringer som både gir avkastning, er bærekraftige og gir bedre levekår i fattige land. I denne episoden forteller Li…
 
Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet? Selskaper – store som små – opplever ofte at det kan være vanskelig å komme i gang med sitt arbeid med å gjøre bedriften bærekraftig. I denne podcasten får du hjelp til å finne trappen inn i bærekraftshuset. Karoline Bakka Hjertø har laget en enkel og effektiv veileder for hvordan du effektivt kan komme …
 
Hvordan jobber en bank med å legge til rette for at bærekraftige investeringer får finansiering? Til å svare på dette spørsmålet har vi fått hjelp av Karoline Bakka Hjertø. I denne episoden kommer det også noen tips i hvordan bedrifter kan jobbe med bærekraft. Karoline er leder for Bærekraft og Samfunn i Sparebank 1 Østlandet. Karoline er siviløkon…
 
Hva kjennetegner et klima hvor folk jobber spesielt godt sammen? Arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg reflekterer over hva som skal til for å skape grunnlag for innovasjon og samarbeid i grupper. En nøkkel er å tørre å være både maskulin og feminin på samme tid. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet, seg til bærekraft i sine investeringer? Oljefondet er kjent som verdens største fond og for å ha vært tidlig ute med søkelys på spørsmål om investeringer og bærekraft. Vi får besøk av Wilhelm H Mohn som hjelper oss med å svare på spørsmål. Wilhelm er Global Co-Head of Corpor…
 
Denne episoden handler om samarbeidet mellom Handelshøyskolen BI og finansnæringen. Handelshøyskolen BI har gjennom mange år hatt et tett samarbeidet med finansnæringen, og det gjelder også i bærekraftspørsmål. Vi får besøk av David Sagen, Direktør for Nasjonale Executiveprogrammer ved Handelshøyskolen BI, som forteller mer om samarbeidet. Samarbei…
 
Hvordan kan vi støtte en kollega som har opplevd brå død i egen nærhet - eller på annen måte har havnet i krise? Marie Storjord er spesialsykepleier innen psykisk helse og veiledning, med mange års erfaring i å snakke med folk som sliter. Her deler hun praktiske og konkrete råd om hvordan vi kan gå fram for å være til stede for en kollega i dyp kri…
 
Hvordan skape et godt ytringsklima i etterforskning av kriminelle handlinger? Vi spør politioverbetjent Thomas Kvalnes, en erfaren etterforsker ved Oslo politidistrikt. Hvordan unngår man å gå i bekreftelsesfellen? Hvordan forebygge tilskuereffekt og passivitet rundt bordet når retningen i en etterforskning diskuteres? Hvilken rolle kan djevelens a…
 
Vi inviterer sosiolog Helge Skirbekk fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo til å snakke om tillit. Hva er det som gjør at tillit er så verdifullt og viktig i menneskelige fellesskap? Hvilke handlingsrom åpner seg når folk har tillit til hverandre? Når vi har tillit til andre, gjør vi oss selv sårbare. Vi møter andre…
 
Hvordan takle en prosjektkollega som kaller deg en drittsekk? Vi spør psykolog Tord Fagerheim Mortensen, som er ekspert på psykologisk trygghet i organisasjoner. Han forteller at det gjerne er best å konfrontere uakseptable ytringer i et møte med en gang. Når folk er tause, tolkes det ofte som at de aksepterer ytringene. Utskjellinger bør derfor mo…
 
Hvordan skape psykologisk trygghet hos nyansatte, slik at de tør å ta ordet og ytre seg i kritiske situasjoner? Lege og innovatør Ida Susanna Fattah deler egne erfaringer fra helsevesenet, og starter med en egenopplevd historie om ytringsklima på sitt aller beste. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hva skjer når et kor står klart til å synge Requiem av Bach for et stort publikum, og dirigenten på podiet gir dem feil tone å starte opp fra? Kommer noen av sangerne til å signalisere feilen til dirigenten eller korrigere tonen? Den erfarne lederen og dirigenten Mette Kaaby reflekterer over dirigentens verste mareritt, og ytringsklimaet for å si f…
 
Hvorfor er ytringsklima ekstra viktig for å skape sikkerhet i luftfart? Den erfarne flykapteinen Jarle Gimmestad forteller om utviklingen fra å se på folk som han som suverene og selvstendige enere, til å betrakte dem som feilbarlige individer som trenger å spille på lag med andre Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvorfor er det så krevende å ta imot kritikk? Hva er det som gjør at mange av oss går i vranglås når vi møter motforestillinger til egne ideer? Psykolog Fanny Duckert gir oss innsikt i hvordan vi kan forberede oss på innvendinger og bli bedre til å ta dem imot på konstruktive måter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hva skal til for å tørre å stikke seg frem og ta ordet i en forsamling? For noen år siden inviterte førsteamanuensis Donatella De Paoli en standup komiker til å spille rollen som verdensberømt professor i et auditorium fullt av studenter. Ville noen av studentene gjennomskue dette? Ville de tørre å si fra? Hør hvordan det gikk. Hosted on Acast. See…
 
Hva skal til for å være en aktiv og engasjert lytter? Hva gjør de beste lytterne? Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er nysgjerrig på dette. Hun kommer i studio for å dele egne erfaringer og tanker om å være ekstra god til å lytte til hva andre har å si. Ut fra sin egen forskning deler hun konkrete råd til den som ønsker å bli en bedre aktiv ly…
 
Hva kjennetegner et mestringsklima på jobb? Hvordan kan det skapes og utvikles? Hva er fordelene med å få det til? Professor Christina Nerstad har forsket på hvordan vi kan skape læring og utvikling i organisasjoner gjennom å finne balanse mellom mestring og rivalisering mellom kollegaer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hva gjør lederen for Oslo Business Forum for å få tilstrekkelig med skapende motstand når han planlegger en konferanse? Christoffer Omberg har vært med på å bringe Barack Obama og sir Alex Ferguson til Norge. Han leder landets mest vitale konferanseorganisasjon. Hvordan sørger han for nok friksjon i planleggingen? Hosted on Acast. See acast.com/pri…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk