Handelshøyskolen BI offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere. De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design... BIs Senter for byggenæringen treffer disse folk, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg. See ac ...
 
Loading …
show series
 
Det fins for mange uproffe bestillere som gjør at de blir veldig mye diskusjoner og man ender opp i rettsaker med entreprenører, og kanskje også med rådgivere. Er det å investere mer i bedre planlegging en del av løsningen? Hva betyr det i praksis? Hva er profilen til den gode bestilleren? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Nordiske land har de samme utfordringer når det kommer til bærekraftig utvikling. De er alle like dårlig tid, og det er logisk å tenke at disse land er tjent med å samarbeide. Men er dette mulig i Norden?... der alle liker å gjøre ting på hver sin måte? Og kan sirkulær økonomi bli temaet som vil samle Norden? See acast.com/privacy for privacy and o…
 
Bærekraft handler om at det vi gjør i dag ikke skal begrense de som kommer etter oss. Dette fordrer ny praksis i byggenæringen. Uavhengig av hvilken rolle du spiller i byggenæringen, handler dette om å bli mer bevisst på det vesentligste i det du gjør... og gi slipp på resten. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
I BAE næringen snakker man mye om å bli mer bærekraftig, om å jobbe mer digitalt, om å koordineres mer på tvers av fag og roller... Hør hva forskerne ved BI har funnet ut hittil om hva utfordringen i byggenæringen egentlig er, og hvordan næringen vil utvikle seg i de kommende år. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
«Vi klarer ikke å produsere gode nok bygg.» Kompleksiteten i byggenæringen øker stadig, og mainstream svaret fra aktørene i næringen er å sette stadig flere rådgivere i sving, og forsøke desperat å takle utfordringer med koordinering og ledelse av svært kompleks tverrfaglig arbeid. Men løsningen kan ligge et helt annet sted.... der man ikke finner …
 
Det er mye snakk om proptech, men når planla du bruk av sensorer i ditt bygg sist? Mye gjenstår før sensorteknologi blir et normalt element i prosjektering, bygging og drift av våre bygg. Dagens innovasjonsleder påstår at dette er enklere enn man skulle tro. Og som vanlig... handler det om kunnskap. See acast.com/privacy for privacy and opt-out inf…
 
Dagens arkitekter og ingeniører anvender stadig mer avansert programvare i deres arbeid. Noen påstår at vi er blitt fullstendig avhengige av programvaren for å utføre arbeidet vårt og at programvaren kan bli et hinder til vår faglige utfoldelse. Andre mener at vår generasjon bevitner starten av en ny æra, der digitale verktøy, design av arbeidspros…
 
Det oppleves et gap mellom drift og prosjekt. Behovene til drift er ofte ikke godt nok hensyntatt i prosjektfasen. Innsikt fra drift som kan være nyttig/avgjørende for prosjekteringsvalg er ikke å finne blant de prosjekterende. Enda driftskostnader er suverent størst i et byggs livssyklus, har byggeprosjekter ofte finansielle rammer som fremmer pri…
 
Det er nesten en million hus i Norge som er bygget med førindustrielle byggesystemer. Disse er hus man lever “med”, snarere enn “i”. Disse husene har i seg kvaliteter og ressurser som kan bli tapt for alltid hvis man ikke har kunnskap om de byggesystemene som ble brukt da disse husene ble bygget. Hvor mye vet vi i 2021 om førindustrielle byggesyste…
 
«Integrerte Prosjekt Leveranser (IPL) og den sagnomsuste Virtual Design and Construction (VDC) er egentlig en kompenserende tiltak for dysfunksjonelle entrepriseformer!» Nemlig de vanlige entrepriser som er organiserte etter faglige inndelinger, som fremmer interessene til de enkelte «fag» og «roller», og som tar fokus vekk fra kundens beste verdi.…
 
Alle vet at det offentlige (Staten, Fylkeskommunene, Kommunene) har stor innkjøpsmakt. Kan denne makten virkelig brukes til å stimulere innovasjon i byggenæring? Veien går fra å spesifisere hva som skal anskaffes til å beskrive hvilket behov som skal dekkes. Men hvilken kompetanse må da innkjøperne i det offentlige ha for å vurdere innovative løsni…
 
Norge er under omstilling, og beveger seg mot en grønnere økonomi og et mer digitalisert samfunn. Endringene er skjedd allerede. Vi i byggenæringen må bare prøve å henge med. De som forstår endringene, kan ta ledelsen og få konkurransefortrinn. Men hva innebærer det å ta ledelse i en næring i endring? See acast.com/privacy for privacy and opt-out i…
 
Tradisjonelt har bade arkitekter og ingeniører hatt en forkjærlighet for “virgin materials”, materialer som aldri har blitt utnyttet før. I dag er begrep som “sirkulæritet” og “sirkulære løsninger” på full fart inn i byggenæringen. Det handler om å sikre gjenbruk av ressurser og materialer. Mange materialer egner seg ikke så godt til resirkulering……
 
The number of foreign companies active in the Norwegian market is increasing. These companies are come to stay. They are changing the business landscape and the way large infrastructure projects are imagined and realized. What barriers emerge through cross-cultural interactions? Are the Norwegian stereotypes real? Is the Norwegian AEC sector able t…
 
I denne første episode i Korona-tiden spør vi om byggherren kan fremme innovasjon i BAE prosjekter. Har norske byggherrer riktig ambisjonsnivå? Er de motiverte til å utfordre status quo? Byggherren bør ha evne, vilje og kompetanse til å jobbe mot innovative mål. Hvilke kompetansekrav stilles til byggherrer som vil skape noe innovativt? Hvordan ser …
 
Hvor digital er byggenæringen blitt i 2020? Kan maskiner utveksle informasjon sømløst på tvers av ledd i verdikjeden? Klarer vi å knytte BIM modellen mot byggeplass, vareprodusenter og forvaltnings- og kalkulasjonssystemer? Andre næringer har allerede bygget slike standarder som tilrettelegger for informasjonsflyt på tvers av aktører og ledd i verd…
 
Få klimagassbudsjett inn i bestillingen! BAE næringen står for en betydelig andel av det nasjonale årlige klimagassutslipp. Det å bygge nye anlegg har betydning for oppnåelse av de nasjonale bærekraftmål. Mens ordet kostnad er brukt mange ganger i en typisk bestilling av nye BAE prosjekter, ordet klima er ofte ikke nevnt en gang. Offentlige byggher…
 
VDC sier de som kjenner godt til Virtual Design and Construction. Hva er VDC? Flere digitale verktøy er på vei inn i byggenæringen. Hva trengs for å lede et byggeprosjekt ved hjelp av digitale verktøy? Hva er verdien vi skaper? Hvor langt har vi kommet med VDC i Norge? Kan vi virkelig endre arbeidsprosessene våre? Og hvorfor i all verden kan ikke v…
 
BAE bransjen kan lære en del av dagligvare bransjen: bruk av standarder for vareflyt, prosesseffektivisering, bruk av felles komponenter for å kunne samhandle best på tvers av aktører. Det er veldig store verdier som potensielt kan skapes gjennom bruk av standarder og mer effektiv anleggslogistikk. Mye kostander å spare for eksempel gjennom digital…
 
Man ler kanskje av de som vil bygge et bygg slik som man bygger en bil... men dette er blitt til en tilbakevendende tema. Hva betyr egentlig å industrialisere byggeprosessen? Må de estetiske verdiene vike? Hvordan forene det kreative uttrykke til arkitekten og entreprenørens behov for effektiv bygging? Hvor skal man satse for å lykkes? Gjest i dage…
 
Det er små marginer i byggenæringen, og investeringene i innovasjoner og ny teknologi kan nok bære preg av det, men i de siste 10 år har vi opplevd en stor økning i forståelsen for hvor viktig teknologiutvikling er for byggenæringen. Nå er det veldig mye snakk om digitalisering... Hvilke faktorer bør man fokusere på for raskest mulig å utnytte pote…
 
Boligprisene har eksplodert i siste tiårene, marginene til rådgiverne minsker, entreprenører tjener ikke penger... byggeprosjekter ligner av og til på en bikkjeslagsmål. Skal det bare fortsette slik? Kan entreprenører tenke annerledes? Hvor skjules mulighetene for de som våger å tenke nytt? Hvilke trender driver markedet? Gjest i dagens episode er …
 
Gjør byggenæringen nok for å bidra til de nasjonale klimamålene? Materialene i et bygg står for en meget stor prosentandel av byggets klimafotavtrykk. Verdikjeden er i stor grad basert om forbruk av ‘jomfruelige’ materialer. Hva skjer med avfallet som produseres i en byggeplass? Er sirkulær økonomi noe for byggenæringen? Klarer vi visjonen om at de…
 
Samhandling er noe man snakker ofte om i forbindelse med konfliktnivået i byggenæringen. Å sikre gode samhandling over tid er en oppgave for ledelsen hos alle aktørene i prosjektet. Samhandling i byggenæring krever mot, bevissthet og vilje til å ta opp vanskelige saker. Kan man tvinge entreprenør og byggherre til å samhandle? Hva skal til for at sa…
 
Gir du nøkkelen til ditt framtidige gull bort til noen andre? Byggenæringen skal bli veldig mye mer opptatt av åpne standarder på informasjon og data som den skaper. Skal man tvinge leverandører av systemer og software pakker at de skal være baserte på åpne standarder? Hvor store verdier kan man skape med anvendelse av åpne standarder? Byggenæringe…
 
Integrated Project Delivery er en filosofi som utfordrer dagens forståelse av verdiskaping og risikofordeling i byggenæringen. Kan rådgivere tenke nytt og selge noe annet enn timer? Er vi i gang med en kulturendring i retning av å større tillit mellom aktører i byggenæringen? Hvilken rolle vil teknologiutvikling vil spille i denne endring? Gjest i …
 
Det er i byggeprosjektet at alle aktører møtes. Det er der innovasjon og annerledes tenkning kan skje. Spredning av Virtual Design and Construction som metodikk er et eksempel på det. Det er viktig for næringen å kunne spre gode erfaringer og lærdom fra prosjekt til prosjekt. Hvordan kan man ha et systematisk og strukturert tilnærming til læring på…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login