Handelshøyskolen BI offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Ytringsklima

Handelshøyskolen BI

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Verten er filosof Øyvind Kvalnes, som er professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Artwork

1
Finans i Fjæra

Handelshøyskolen BI

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Kjell Jørgensen og Geir Høidal Bjønnes jobber begge med forskning og undervisning ved Institutt for Finans ved Handelshøyskolen BI. I podcastserien Finans i Fjæra tar de opp ulike spørsmål knyttet til finansfaget. I første del av serien settes søkelyset på bærekraftig finans. Slik sett passer også navnet «Finans i Fjæra» svært godt. Selv om bærekraft også handler om sosiale forhold og styring, så er miljøutfordringene som verden står overfor svært viktige. (Merk at ESG står for Environmental ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Faglærer Ruth Kvisterø Moe ved Fagskolen Oslo underviser elektromontører i hva som kjennetegner et godt ytringsklima. Hun har tatt faget Ytringsklima og ledelse på BI, og formidler kunnskapen derfra til montørene. De kan daglig stå i kritiske situasjoner hvor det er avgjørende å bruke stemmen sin til å si fra når noe er i ferd med å gå galt. Vil de…
  continue reading
 
Hvordan balansere psykologisk trygghet med høye krav til kvalitet i prestasjoner? Dette reflekterer vi over i denne episoden. Gjesten Bård Fyhn forsker og underviser i ledelse ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har skrevet en doktorgradsavhandling om psykologisk trygghet. Hva var det som vakte nysgjerrigheten hans for dette temaet? Hva ønsket…
  continue reading
 
Hva kjennetegner gode komplimenter og anerkjennende ytringer? Det snakker jeg med coach og lederutvikler Laila Stange om. Hun forteller om sine egne tre i'er. Hva er det ved personen som er interessant, inspirerende og imponerende? Dette kan vi tolke som en retningsgiver for det Arne Carlsen kaller det anerkjennende blikket. Med Laila sine tre i'er…
  continue reading
 
Friksjon kan være smertefullt, men er nødvendig for at ideer og forslag utsettes til tilstrekkelig motstand før de virkeliggjøres. Psykolog Henning Bang har lang erfaring med å hjelpe ledergrupper med å fungere godt sammen. Dette innebærer også å hjelpe dem til å finne det rette friksjonsnivået, og til å komme tilbake på et konstruktivt spor etter …
  continue reading
 
The distinguished Finnish philosopher Esa Saarinen explains his concepts of "systems of holding back" and "pushing plus buttons". The first has to do with the tendency we have to hold back instead of reaching out to each other. There is so much good we could do for each other that we end up not doing. Esa outlines how we can challenge the systems o…
  continue reading
 
Hvordan er det å være uenig med noen og komme med kritikk på digitale flater? Hva skjer med ytringsklimaet på jobb når møtene våre skjer på Teams eller Zoom? Hva går vi glipp av når vi ikke kan se nyansene i kroppsspråk og mimikk, som gjerne blir borte i digitale møterom? Professor Tale Skjølsvik er opptatt av hvordan teknologi påvirker innovasjon …
  continue reading
 
Tannlege Ralf Husebø forteller om hvordan han har bygger tillit og trygghet til å snakke sammen ved en tannklinikk. Dette er gjerne en travel arbeidsplass med høyt tempo og fokus på produksjon. Da blir det ofte mindre rom for refleksjon og samtale om hvordan en jobber sammen. Så vet vi at grupper som reflekterer sammen over prestasjoner på jobb, gj…
  continue reading
 
I denne episoden snakker jeg med leder- og organisasjonsutvikler Cathrine Foss Stene om framsnakking. Det ligger mye kraft i å løfte fram flotte innsatser på jobb. Det skaper stolthet og energi til å stå på videre. Vi kan trenge å øve opp det anerkjennende blikket og legge merke til det vi får til og er gode på. Underveis kommer vi inn på en tidlig…
  continue reading
 
Alt starter med nysgjerrighet, sier Hans Geelmuyden når vi snakker om hva som skal til for å bygge et godt ytringsklima. Han beskriver seg selv om en friksjonsdyrker. Ideer og innfall bør brynes mot skarpe spørsmål og motforestillinger før de virkeliggjøres. Opportunister er feige og kjedelig. Den enkelte kan heller spørre seg selv: Hvem er jeg? Hv…
  continue reading
 
Denne podasten tar for seg organisering av bærekraftsfunksjonen i banksektoren. Vi har fått med oss Per Kristian Høybråten som er bærekraftskonsulent i BDO. Per Kristian har blant annet vært ansvarlig for flere versjoner av Bærekraftundersøkelsen som publiseres av BDO (Bærekraftsundersøkelsen for norske banker (bdo.no)). Podcasten omhandler utvikli…
  continue reading
 
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller om magien som oppstår når NRK får til samarbeid på tvers av fag og generasjoner. Vi snakker om hvordan seniorer kan legge til rette for at juniorer kan kjenne seg invitert til å bidra. Et verktøy som kringkastingssjefen har hatt mye glede av å bruke kalles pre mortem - en form for etterpåklokskap i fo…
  continue reading
 
Hvordan snakker folk sammen i et mestringsklima? Professor Anders Dysvik deler kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsmiljøer hvor folk støtter og deler kunnskap med hverandre. Der er det ikke intern rivalisering som rår, men en innsats for å gjøre hverandre gode. Vi snakker også om klimaet for å snakke om og lære av feil og blundere. Eksemplene u…
  continue reading
 
Hvordan kan vi bli bedre til å utnytte tvil, friksjon og uenighet når vi skal skape og iverksette ekstraordinære ideer? Professor Arne Carlsen har vært med på å utvikle begrepet skapende motstand. Dette beskriver en relasjonell kvalitet, som handler om å yte respektfull motstand i en gruppe. Det gir mening å spørre: Hvor vanlig er det med skapende …
  continue reading
 
Susann Gjerde er førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen. I denne episoden deler hun kunnskap om hva ledere kan gjøre for å motvirke taushetsmysteriet - at folk som har noe viktig å si, og muligheten for å si det, likevel velger å være tause. Vi tar utgangspunkt i boken hennes Ledere og ledelse i utvikling. Den er enormt rik på teori og begreper …
  continue reading
 
I denne podcasten diskuterer vi tre utfordringer som henger tett sammen: klima, energi og natur. I løpet av podcasten er vi innom flere relaterte problemstillinger. Behovet for stabil energi i en tid der kjernekraftverk legges ned, har gitt forlengede liv for kullkraftverk. Vindkraft gir lite stabil energi og ødeleger naturen. Ytterligere satsing p…
  continue reading
 
Hva skal til for å skape et ytringsklima for å snakke saklig og konstruktivt om klimaendringer og grønn omstilling? Anne Karin Sæther er seniorrådgiver i klimabyrået Footprint. I denne episoden forteller hun om hva som fremmer gode samtaler om bærekraft i organisasjoner. Det gjelder å engasjere flere, og ikke sette bort arbeidet til en enslig bærek…
  continue reading
 
I hvilken grad finnes det et fortrolighetsrom for toppledere? Tom Remlov har vært toppleder i norsk kulturliv i en årrekke. I denne episoden deler han sine tanker og erfaringer om hvilke muligheter en leder i øverste sjikt har for å dele sine innerste tanker og ideer med andre. Hvem - om noen - kan en toppleder være fortrolig med? To hovedgrunner f…
  continue reading
 
Hva er verdien av uenighet? Og hvordan kan vi sørge for tilstrekkelig dissens før viktige beslutninger? Gjest i denne episoden er filosofen Knut Olav Åmås. som er administrerende direktør i Fritt Ord. I en årrekke har han vært opptatt av verdien av dissens i offentlige debatter. Han jobbet tett med Arne Næss og hans utgivelse Livsfilosofi. I den bo…
  continue reading
 
Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er ofte krevende å få til. Elisabeth Andvik har undersøkt hva som skjer når fagfolk fra ulike helseprofesjoner setter seg ned for å samarbeide i møte med sårbare pasienter. I tre år har hun fulgt utviklingen i åtte helsefaglige team som gradvis bygger opp et ytringsklima for å snakke sammen. Hun har observert…
  continue reading
 
#Råbra er et system for å melde fra om kollegaers gode innsats, for å gi dem anerkjennelse og skape energi og læring i organisasjonen. I denne episoden fortelle overlege Marianne Nordhov ved Universitetssykehuset Nord-Norge om hvorfor hun tok initiativ til å innføre dette systemet. Hun er opptatt av av at vi trenger å øve opp evnen til å se det pos…
  continue reading
 
Kryptovaluta – Hva skal vi med det? Hvilke funksjoner dekker kryptovaluta som ikke allerede dekkes av tradisjonell valuta – og kan det forsvare det store energiforbruket utvinning av kryptovaluta medfører? Er markedsprisen på for eksempel Bitcoin fornuftig eller burde den egentlig ikke hatt noen verdi i det hele tatt? For å disktere denne problemst…
  continue reading
 
Statens pensjonsfond utland, bedre kjent for folk flest som oljefondet ble opprettet i 1990. Folkelig sagt var hensikten til opprettelsen at det på sikt skulle lukke den såkalte «Haikjeften» - Illustrert ved det økende gapet som ville komme av statens økte pensjonsforpliktelser til en aldrende befolkning og fallende inntekter fra petroleumsindustri…
  continue reading
 
I denne podcasten stiller vi spørsmålet: ESG-investeringer – en hype? For å diskutere dette spørsmålet har vi fått med oss Espen Henriksen som er kollega på institutt ved Handelshøyskolen BI. Espen har phd fra Carnegie Mellon University, og har erfaring fra jobb i Oljefondet. Han har blant annet sittet Mork-utvalget som vurtdert Oljefondets investe…
  continue reading
 
Hvordan kan vi få folk som ellers er tause og forsiktige med å ytre seg, til å ta ordet? Organisasjonspsykologen Paul Moxnes forteller at han selv ikke har lett for å ta ordet. I denne samtalen deler han erfaringer med å være den forsiktige som nødig snakker i en gruppe. Han forteller hvor givende det kan være å si noe som er i utakt med hva resten…
  continue reading
 
Hvordan skape et klima for å snakke konstruktivt sammen i en hjelpeorganisasjon? Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna i Norge. I denne samtalen deler hun sine erfaringer med å bygge ytringsklima for å dele kunnskap og få til respektfullt samarbeid i egen organisasjon. Hun forteller også om en feil hun gjorde, som en medarbeider påpekte fo…
  continue reading
 
Hva kan ledere gjøre for å skape tillit og trygghet i egne enheter? Filosof og psykolog Kjetil Eikeset forteller om forskjellen mellom et aristotelisk og et machiavellisk menneskesyn. Kjernen er om vi skal være åpne om eller skjule egen sårbarhet. Det kan være skummelt å blottstille sin egen usikkerhet, men det skaper grunnlag for at andre tør å ta…
  continue reading
 
Familier som eier en bedrift trenger å lære seg å krangle og være uenige. Organisasjonspsykolog Gry Osnes har lang erfaring med å bidra til godt ytringsklima i familiebedrifter. En slik bedrift kan være som et krevende barn som mor, far, søsken og andre familiemedlemmer trenger å forholde seg konstruktivt til. Hvor er det de viktige diskusjonene om…
  continue reading
 
I denne podcasten kommer Nanna Ringstad for å snakke om EUs taksonomi (EU Taxonomy). Nanna er direktør for Bærekraft & Klimaendringer i PwC Norge. Hun var tidligere fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet. Vi diskuterer følgende spørsmål: 1. Hva er bakgrunnen for taksonomien? 2. Hva er taksonomien? 3. Hvorfor er taksonomien viktig? 4. Kanskje …
  continue reading
 
Denne podcasten handler om hvordan finansnæringen på et overordnet nivå kan bidra i det grønne skiftet. Vi får hjelp av Kristian Ruth som er fagsjef for bærekraft i Finans Norge. Kristian Ruth er utdannet Naturviter fra NTNU og UiO. Han er tidligere seiler og har blant annet deltatt i tre olympiske leker. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for …
  continue reading
 
Hvordan studere og skrive om ytringsklima i en organisasjon? Mia Lundgreen og Ida Langdalen Kristiansen har vært studenter på Master of management-kurset Ytringsklima og ledelse. De skrev en prosjektoppgave fra en avdeling i Moelven Industrier. Her deler de erfaringer med å nærme seg et arbeidsmiljø for å studere hvordan de snakker sammen i hverdag…
  continue reading
 
Hvordan få alle til å bidra med det beste av seg selv? Spørsmålet opptar Marit Breivik, merittert håndballtrener og assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen. Her deler sine erfaringer med å bryte opp hierarkier og få tause ressurspersoner i tale. Det handler om å skape trygghet og være bevisst på maktforhold som kan skape usikkerhet. Ypperlige …
  continue reading
 
I denne podcasten er det fokus på hvordan eierstyring, hvis den utøves riktig, understøtter bærekraftsarbeidet i selskaper. Hvilke fallgruber ligger her? Vi får her hjelp av Jannicke Scheele som er leder for ansvarlige investeringer i DNB. Jannicke er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har blant annet erfaring som forvalter i aksjer og…
  continue reading
 
Hvordan stå på sitt når motparten skriker og slår i bordet? Erik Mamelund har vært revisor for noen av landets største selskaper. Han har opplevd fysisk utagering og sinne i styrerommet fra folk som vil ha igjennom viljen sin. Her forteller han om ytringsklima i kriser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hvordan kan teater brukes for å bygge ytringsklima i organisasjoner? Dorthe Hagen fra Kulturkompaniet og Høgskolen i Innlandet har tjue års erfaring med å bruke teater til å skape læring og utvikling på arbeidsplasser. Her reflekterer hun over hvordan skuespill kan bidra til å konkretisere utfordringer med eget ytringsklima, og til å identifisere m…
  continue reading
 
I denne podcasten skal vi lære mer om hvordan KLP jobber med bærekraft. KLP har klare krav til bærekraft i forvaltningen. Det er spesielt fokus på KLPs investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Hvordan får man det til, samtidig som forventet avkastning er tilstrekkelig? Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, er med oss i denne ep…
  continue reading
 
Hvordan skape konstruktiv friksjon i vurderingen av investeringsmuligheter i fattige land? Ylva Lindberg er direktør for strategi og kommunikasjon i Norfund, som er Statens investeringsfond for utviklingsland. Fondet skal foreta investeringer som både gir avkastning, er bærekraftige og gir bedre levekår i fattige land. I denne episoden forteller Li…
  continue reading
 
Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet? Selskaper – store som små – opplever ofte at det kan være vanskelig å komme i gang med sitt arbeid med å gjøre bedriften bærekraftig. I denne podcasten får du hjelp til å finne trappen inn i bærekraftshuset. Karoline Bakka Hjertø har laget en enkel og effektiv veileder for hvordan du effektivt kan komme …
  continue reading
 
Hvordan jobber en bank med å legge til rette for at bærekraftige investeringer får finansiering? Til å svare på dette spørsmålet har vi fått hjelp av Karoline Bakka Hjertø. I denne episoden kommer det også noen tips i hvordan bedrifter kan jobbe med bærekraft. Karoline er leder for Bærekraft og Samfunn i Sparebank 1 Østlandet. Karoline er siviløkon…
  continue reading
 
Hva kjennetegner et klima hvor folk jobber spesielt godt sammen? Arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg reflekterer over hva som skal til for å skape grunnlag for innovasjon og samarbeid i grupper. En nøkkel er å tørre å være både maskulin og feminin på samme tid. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet, seg til bærekraft i sine investeringer? Oljefondet er kjent som verdens største fond og for å ha vært tidlig ute med søkelys på spørsmål om investeringer og bærekraft. Vi får besøk av Wilhelm H Mohn som hjelper oss med å svare på spørsmål. Wilhelm er Global Co-Head of Corpor…
  continue reading
 
Denne episoden handler om samarbeidet mellom Handelshøyskolen BI og finansnæringen. Handelshøyskolen BI har gjennom mange år hatt et tett samarbeidet med finansnæringen, og det gjelder også i bærekraftspørsmål. Vi får besøk av David Sagen, Direktør for Nasjonale Executiveprogrammer ved Handelshøyskolen BI, som forteller mer om samarbeidet. Samarbei…
  continue reading
 
Hvordan kan vi støtte en kollega som har opplevd brå død i egen nærhet - eller på annen måte har havnet i krise? Marie Storjord er spesialsykepleier innen psykisk helse og veiledning, med mange års erfaring i å snakke med folk som sliter. Her deler hun praktiske og konkrete råd om hvordan vi kan gå fram for å være til stede for en kollega i dyp kri…
  continue reading
 
Hvordan skape et godt ytringsklima i etterforskning av kriminelle handlinger? Vi spør politioverbetjent Thomas Kvalnes, en erfaren etterforsker ved Oslo politidistrikt. Hvordan unngår man å gå i bekreftelsesfellen? Hvordan forebygge tilskuereffekt og passivitet rundt bordet når retningen i en etterforskning diskuteres? Hvilken rolle kan djevelens a…
  continue reading
 
Vi inviterer sosiolog Helge Skirbekk fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo til å snakke om tillit. Hva er det som gjør at tillit er så verdifullt og viktig i menneskelige fellesskap? Hvilke handlingsrom åpner seg når folk har tillit til hverandre? Når vi har tillit til andre, gjør vi oss selv sårbare. Vi møter andre…
  continue reading
 
Hvordan skape et ytringsklima hvor det er trygt å snakke om korrupsjon? Vi snakker med korrupsjonsdetektiv og dramatiker Nigel Krishna Iyer, som deler sine erfaringer med å folk til å senke skuldrene og snakke åpent om kritikkverdige forhold i egen organisasjon. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hvordan takle en prosjektkollega som kaller deg en drittsekk? Vi spør psykolog Tord Fagerheim Mortensen, som er ekspert på psykologisk trygghet i organisasjoner. Han forteller at det gjerne er best å konfrontere uakseptable ytringer i et møte med en gang. Når folk er tause, tolkes det ofte som at de aksepterer ytringene. Utskjellinger bør derfor mo…
  continue reading
 
Hvordan skape psykologisk trygghet hos nyansatte, slik at de tør å ta ordet og ytre seg i kritiske situasjoner? Lege og innovatør Ida Susanna Fattah deler egne erfaringer fra helsevesenet, og starter med en egenopplevd historie om ytringsklima på sitt aller beste. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hva skjer når et kor står klart til å synge Requiem av Bach for et stort publikum, og dirigenten på podiet gir dem feil tone å starte opp fra? Kommer noen av sangerne til å signalisere feilen til dirigenten eller korrigere tonen? Den erfarne lederen og dirigenten Mette Kaaby reflekterer over dirigentens verste mareritt, og ytringsklimaet for å si f…
  continue reading
 
Hvorfor er ytringsklima ekstra viktig for å skape sikkerhet i luftfart? Den erfarne flykapteinen Jarle Gimmestad forteller om utviklingen fra å se på folk som han som suverene og selvstendige enere, til å betrakte dem som feilbarlige individer som trenger å spille på lag med andre Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hvorfor er det så krevende å ta imot kritikk? Hva er det som gjør at mange av oss går i vranglås når vi møter motforestillinger til egne ideer? Psykolog Fanny Duckert gir oss innsikt i hvordan vi kan forberede oss på innvendinger og bli bedre til å ta dem imot på konstruktive måter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett