Isolation offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid.Kilde til denne episoden er:John Dewey, Art as experienceFolkeeventyret Tre sitronerMusikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey Chistilin og er hentet …
  continue reading
 
I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid.Kilde til denne episoden er:Ørnulf Hodne, Det Norske folkeeventyrFolkeeventyret Ikke Kjørende Ikke RidendeMusikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey C…
  continue reading
 
I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid.Kilde til denne episoden er:Ørnulf Hodne, Det Norske folkeeventyrFolkeeventyret GrimsborkenMusikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey Chistilin og er …
  continue reading
 
Dette er tredje episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden er søvn og død tema. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter som omhandler den mu…
  continue reading
 
Dette er andre episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden står den fortellinger om skikkelsen gygra sentralt. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU p…
  continue reading
 
Dette er første episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden står den greske myten om Daphne sentralt. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter…
  continue reading
 
This is the last episode of the project Mimesis in Crisis. Thank you for listening. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performa…
  continue reading
 
In this episode you will hear about a woman who turns into a bear. It is based on a Sami story.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelli…
  continue reading
 
I denne episoden tar jeg for meg minnet. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelli…
  continue reading
 
Dette er siste episode i serien Mimesis i krise. Takk for at du lyttet. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Pod…
  continue reading
 
I denne episoden får du høre om en tradisjonell samisk beretning om kvinne som forvandles. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestilli…
  continue reading
 
In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project wh…
  continue reading
 
I denne episoden får du høre om steinkobbe kvinnen som blir tvunget på land. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for medie…
  continue reading
 
In this episode you will, among other things, hear about the destiny of Gunnlod, a giantess closed inside a cave. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is t…
  continue reading
 
I denne episoden får du høre blant annet om Gunnlods skjebne, en jotunkvinne stengt inne i en grotte. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortelle…
  continue reading
 
Hva forteller landskapet om oss selv? Gjennom vandring beveger vi oss mellom poesi og prosa. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestil…
  continue reading
 
How do we find the story of a person we do not know? What happens to those who die without leaving memories. This episode will be about childhood and people who disappear from memory.Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesi…
  continue reading
 
Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. I denne første episoden forteller jeg generelt om munt…
  continue reading
 
Hvordan finner vi fortellingen til et menneske vi ikke kjenner til? Hva skjer med de som dør uten å etterlate seg minner. Denne episoden vil dreie seg om barndom. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahl…
  continue reading
 
This episode is about Norse and Greek mythology, and time. When you have listened to the episode, I appreciate if you fill out a survey here:https://nettskjema.no/a/153770 Under the research question What challenges, concerns, and tools require the presence of mimesis when transporting oral storytelling to digital platforms?, the project aims to cr…
  continue reading
 
Begynnelser om første gangI denne episoden fortelles det om skapelsen innenfor norrøn og gresk mytologi og hvordan tiden oppleves. Etter du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut spørreskjema her: https://nettskjema.no/a/153767Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når m…
  continue reading
 
Mimesis in crisis - Sometimes I remember Mrs. J.After listening to the episode, we appreciate if you are able to answer the following short questionnaire here: https://nettskjema.no/a/153770 This is a research project and your answers will help us better understand the transition from here and now experience of oral storytelling to a digital medium…
  continue reading
 
Mimesis i krise – Noen ganger husker jeg Fru J.Etter at du har hørt på episoden, setter vi pris på om du kan svare på følgende korte spørreskjema her: https://nettskjema.no/a/151567 Dette er et forskningsprosjekt og svarene dine vil hjelpe oss bedre å forstå overgangen fra her og nå forestilling til et digitalt medium.Under forskningsspørsmålet Hvi…
  continue reading
 
This episode is part of the project mimesis in crisis. In the episode you will hear an excerpt from a saga and an autobiographical narrative. After hearing the episode, I appreciate you being able to conduct the following anonymous survey:https://nettskjema.no/a/150910Under the research question What challenges, concerns, and tools require the pres…
  continue reading
 
Denne episoden er en del av prosjektet mimesis i krise. I episoden får du høre et utdrag fra en saga og en autobiografisk fortelling. Når du har hørt ferdig episoden, setter jeg pris på om du kan gjennomføre følgende anonyme undersøkelse:https://nettskjema.no/a/150909 Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fo…
  continue reading
 
Dette er en del av prosjektet Mimesis i krise. Støttet av Federation for European Storytelling.Om du har hørt på episoden, svar gjerne på følgende anonyme spørreundersøkelse: https://nettskjema.no/a/150137 Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes t…
  continue reading
 
Mimesis in crisesSurvey: https://nettskjema.no/a/153770 Under the research question What challenges, concerns, and tools require the presence of mimesis when transporting oral storytelling to digital platforms?, the project aims to create storytelling audiofiles for the medium Podcast, where the objectives is to look at what aesthetic tools are nee…
  continue reading
 
Epilog til forestillingen VårDette er epilogen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne etter at du har opplevd forestillingen.Lukk gjerne øynene når du hører epilogen.Lydbildene du hører i prologen er felt opptak gjort av Gyrid Nordal Kaldestad fra hennes barndoms s…
  continue reading
 
Prolog til forestillingen VårDette er prologen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne før du kommer til forestillingen. Det vil også være en epilog til forestillingen som sendes til de som har vært tilstede på forestillingen.Prologens struktur er laget mens fortell…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett