show episodes
 
U
UGRADERT

1
UGRADERT

Forsvarets forskningsinstitutt

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Podkasten Ugradert gir deg et innblikk i den ugraderte forskningen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hvordan beveger menneskemengder som har middels panikk seg? Hvordan fungerer numerisk simulering? Hvorfor får noen hvite fingre? Slike spørsmål får du svar på her, i samtaler mellom forskere og FFIs forskningsjournalist. FFI er et statlig, tverrfaglig institutt med forskning innen de overordnede fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, stat ...
 
Hvordan skaper vi et klasserom der elevene får utforske, snakke matte med hverandre og selv oppdage matematiske sammenhenger? Asbjørn er en mester i å snakke matte med elevene sine. Andreas er en mester i å utforske. Sammen med elever, foresatte, lærere og førsteamanuensiser går de detaljert til verks for å finne svaret. Podkasten tar for seg matte på 5.-10. trinn, men du vil også finne episoder om utforskende undervisning i hele skoleløpet, metoder for å engasjere elevene uansett alder og h ...
 
Loading …
show series
 
Asbjørn og Andreas tar for seg Algebrastigen i Matemagisk 10, kap. 19. Asbjørn forklarer tanken bak dette kapitlet som oppsummerer pensum fra 8. klasse og som har med nytt stoff til 10. klassingene på de øverste trinnene på stigen. Hvordan kan vi legge opp undervisningen med algebrastigen og finne ut hvilket trinn på stigen eleven skal jobbe på? De…
 
Asbjørn og Andreas snakker om forenkling av ledd av samme type og hvordan vi kan utforske uttrykk som enten har eller ikke har samme verdi som, for eksempel, 4x. De ser på tallpyramiden i Matemagisk, de ser på utforsking av parenteser ved hjelp av figurer og hvordan uttrykk kan trekkes sammen. Til slutt snakker de om hvordan oppløsing av parentes k…
 
24. februar er det ett år siden Russlands storskala-invasjon av Ukraina startet. I denne episoden oppsummerer forskerne Tor Bukkvoll og Kristian Åtland året som er gått, og ser på mulige veier videre:Hva er Ukraina og Russlands styrker og svakheter? Hva må til for å få en slutt på krigen? Og hva kan vi vente oss dersom Russland vinner?Bukkvoll og Å…
 
Asbjørn og Andreas snakker om hvordan elevene kan oppdage mønstre, de ser på hvordan vi kan lage algebraiske uttrykk ved å beskrive praktiske situasjoner, de ser på forskjellen på en formel og et algebraisk uttrykk og til slutt snakker de om figurtall. De kommer også med forslag til et Algebra-spill. Episoden baserer seg på kap. 3 i Matemagisk 8…
 
Asbjørn og Andreas har igjen fått besøk av ungdomsskolelærer og forfatter av læreverket Matemagisk, Martin Sørdal. Vi får høre hvordan Asbjørn og Martin planlegger en skoletime. De tar for seg en oppgave i Matemagisk 9 (oppgave 15.16) som handler om areal og omkrets. Vi får høre hvordan de tenker seg oppstarten av timen, gruppeinndeling, progresjon…
 
Forståelsen av genomet – arvematerialet vårt – har ført til store medisinske fremskritt. Men hva skjer hvis denne kunnskapen blir brukt til militære formål? Risikerer vi i fremtiden å måtte forsvare oss mot genredigerte supersoldater eller terrorister? I denne episoden møter du forsker Ingunn Helene Landsend Monsen. Hun jobber med å se på hvordan t…
 
Krigen i Ukraina har vist hvordan droner kan brukes på nye måter i krig. Det er bare begynnelsen, mener FFI-forsker Mathias Minos-Stensrud.I denne episoden forteller Mathias om hvordan forskere jobber for å utvikle fremtidens dronesystemer og droneforsvar. Hva er egentlig mulig å få til med dagens teknologi, og hva kan vi vente oss om 20 år?…
 
1. november 2022 gikk Erling Sunde av med pensjon, 85 år gammel. Bak seg har han en 61 år lang karriere ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Sunde har blant annet vært med på å utvikle sensorene i norske høyteknologiske missiler som penguin, NSM og JSM – altså det som gjør at missilene klarer å finne målet.Rett før Sunde gikk av plasserte vi en oppt…
 
Asbjørn og Andreas har fått besøk av Emilie og Klara som går i 9. klasse på Marikollen ungdomsskole. Vi får høre hvordan elevene opplever at mattefaget har forandret seg etter at det kom ny læreplan, deres forhold til matte og hvilken tilnærming de har til faget. Vi får høre hva de tenker om at undervisningen i større grad handler om å utforske, re…
 
Hvordan kan vi vurdere kompetansen eleven viser på terminprøven i læreverket Matemagisk? Asbjørn og Andreas har med seg ungdomsskolelærer Martin Sørdal. Både Martin og Asbjørn er forfattere på Aschehougs læreverk Matemagisk. De har utarbeidet terminprøvene for Matemagisk på ungdomstrinnet, og gir en full gjennomgang av hvordan vi skal bruke terminp…
 
Forsvarsviljen blant de ukrainske soldatene trekkes frem som en viktig grunn til at krigen i Ukraina ikke går helt som Putin hadde sett for seg. En studie ved FFI ser nærmere på forsvarsviljen blant norske soldater. I denne episoden av Ugradert snakker vi med seniorforsker Nina Hellum. Hun er sosialantropolog og er i gang med en studie av norske so…
 
Asbjørn og Andreas reflekterer rundt sist ukes episode om forholdsregning hvor de hadde elever i studio. Deretter går de enda mer inn på forholdsregning, forholdstrekanten og hvordan vi kan jobbe med forholdsregning i praksis. De kommer inn på sammensatte måleenheter og multiplikasjon med desimaltall. Episoden baserer seg på kap. 4 i Matemagisk 6A.…
 
I over 20 år har FFI-forsker Hegghammer arbeidet med islamistisk terror. Denne høsten tar karrieren en ny retning. Nå begynner han som professor ved Oxford.I denne episoden av Ugradert forteller han om feltarbeid som har gjort inntrykk. Han snakker om et forskningsfelt i limbo, der de viktigste spørsmålene ikke kan besvares. Hegghammer har tanker o…
 
I denne episoden tar Russlands-forskerne Tor Bukkvoll og Kristian Åtland blant annet for seg den russiske mobiliseringen. Hva innebærer egentlig delvis mobilisering? Og hvilken betydning kan det ha for utviklingen i krigen? Vi snakker også om muligheten for russisk atomvåpenbruk, og hvordan Nato kan tenkes å svare på dette.…
 
Gjest i studio er Hans-Christian Stana Borstad fra Trasop skole. Han har brukt Matemagisk på 5. trinn og forteller om sine erfaringer fra klasserommet når det ble jobbet med desimaltall og brøk på tallinja. Vi blir kjent med ulike måter å presentere desimaltall på og det snakkes spesielt om misoppfatninger knyttet til brøk på tallinja. Dette er den…
 
Asbjørn og Andreas har fått med seg to gjester i studio. Hans-Christian Stana Borstad fra Trasop skole i Oslo og Mette Tyskerud Strandos fra Rud skole i Rælingen forteller om sine erfaringer med læremiddelet Matemagisk. De har brukt Matemagisk på 5. trinn og forteller hvordan de brukte boka når de jobbet med addisjon og subtraksjon med brøk. Dette …
 
Riktig progresjon er viktig når det jobbes med brøk. Asbjørn og Andreas forklarer hvor vi bør starte når det skal jobbes med likeverdige brøker. De tar for seg Matemagiskhuset i læreboka Matemagisk 5 og Asbjørn forklarer hvordan vi kan kan bruke dette magiske huset til å få en bedre forståelse av brøk. Dette er den tredje av seks episoder om brøk.…
 
Utforsking av brøk kan gjøres på flere måter. Asbjørn og Andreas drøfter hvorfor vi trenger flere representasjoner når vi jobber med brøk. De kommer inn på brøksirkler og bretting av papirstrimler. Videre forklarer de hvordan vi kan bruke disse representasjonene til å finne ut hvilken brøk som er størst og brøkdelen av en mengde. Dette er en den an…
 
Hver sommer kommer flere enn 60 studenter hit til FFI for å prøve seg som forskere. I år fikk vi 650 søknader, så det er knallhard kamp om sommerjobbene. For her er det ikke snakk om rutinemessig papirarbeid eller rydding og arkivering.Terrorforsker Thomas Hegghammer og Ukraina- og Russlandsforsker Tor Bukkvoll er blant forskerne som i år har fått …
 
Det er seks måneder siden Russland invaderte Ukraina. I denne episoden tar FFI-forskerne Tor Bukkvoll og Kristian Åtland for seg krigen så langt. Hvordan står det til med det russiske krigsmaskineriet? Hva er de humanitære følgene? Hvor lenge kan krigen vare? Og ikke minst: Hvilke mulige veier finnes det ut av konflikten?…
 
Gjennom psykologisk krigføring blir menneskers hjerter og hoder slagmark. Internett og sosiale medier har gjort den kognitive dimensjonen enda viktigere i krig og konflikt.I denne episoden av Ugradert forteller spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen og forsker Lea Bjørgul om psykologisk krigføring, både som en del av Natos doktriner og som en del…
 
Asbjørn og Andreas svarer på innsendte spørsmål fra lytterne. De har igjen fått med seg Groruddalen-lærer Anders Størk Søvik på laget. De har fått et spørsmål fra en lærer om prinsippene for utforskende matematikk og hvordan dette skiller seg fra tradisjonell undervisning. De har dessuten fått et spørsmål som er i samme gata: Hvordan skal vi få til…
 
Asbjørn og Andreas snakker om hva likninger er og hvilke metoder vi kan bruke for å løse likninger. De snakker også om hvordan vi skal forklare forskjellen på et algebraisk uttrykk, en formel og en likning.Til slutt snakker de om å løse likninger med brøk og parenteser og hvorfor elevene bør trene på å løse slike likninger med flere metoder. Episod…
 
Akkurat nå sitter et internasjonalt forskerteam på en holme i Lofoten og venter. På hval. De forsøker å løse et av havets mysterier.Målet med det norsk-amerikanske forskningsprosjektet er å finne ut hva bardehvalene kan høre. Det er det ingen som har klart før.Kunnskapen skal brukes til å sette begrensninger for menneskeskapt støy til havs.I denne …
 
Asbjørn og Andreas har igjen fått med seg Anders Størk Søvik som er lærer på Groruddalen skole. De snakker i dag om hvordan vi kan kombinere det beste fra den analoge og den digitale verden. De ser på fordeler og ulemper med kun bok som læremiddel - og motsatt; kun digitale læremidler. Anders har dessuten foretatt en spørreundersøkelse blant egne e…
 
Hvis det blir en væpnet konflikt skal både militæret og sivilsamfunnet tas i bruk. Hvor godt rustet er totalforsvaret til denne oppgaven?Stig Rune Sellevåg er forskningsleder ved avdeling Totalforsvar ved FFI og leder et nyoppstartet prosjekt som heter Totalforsvaret mot 2040. I denne episoden av Ugradert forteller han mer om hvordan det står til m…
 
Asbjørn og Andreas har igjen med seg lærer Lars Benestad i denne tredje og siste episoden om vurdering. De diskuterer hvordan vi kan arbeide i etterkant av terminprøvene for å fremme læring og kompetanse hos elevene. De snakker om hvorfor vi trenger egenvurdering og om det fungerer for alle. De diskuterer om det er lurt at elevene retter prøver sel…
 
Asbjørn og Andreas har igjen fått med seg lærer Lars Benestad fra Fagerborg skole. De drøfter om det er hensiktsmessig å ha terminprøver eller prøver i det hele tatt og ser på fordeler og ulemper. Asbjørn tar for seg terminprøven hentet fra læreverket Matemagisk som han er forfatter på. Til slutt snakker de om tilpasset opplæring i vurderingsarbeid…
 
Ei tradisjonell slagmark kan vere uoversiktleg, men kva med det digitale rommet? Krigen gir seg også til kjenne i cyberdomenet. Kva veit vi om ressursane som begge sider mobiliserer i Ukraina-krigen?I denne episoden fortel FFI-forskarane Una Hakvåg og Torbjørn Kveberg meir om kva cybermakt har å seie i Ukraina-krigen, og kva tankesett mange russara…
 
Nei. Det er ikke bare science fiction. Laser er noe Forsvaret må forsvare seg mot og sannsynligvis noe de kommer til å bruke selv – både som våpen og til andre praktiske oppgaver.I denne episoden av Ugradert møter du Espen Lippert, prosjektleder for FFIs laserforskning. Han forklarer hva laser egentlig er og hva vi tror Forsvaret kan bruke det til …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk