Tekfisk offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Raudåten er den største proteinressursen vi har i havet, og i næringskjeden er den på nivå med både hjort, sau og ku. Samtidig er den "morsmelken" til de fleste av de artene vi fisker på. Forskerne gir grønt lys for fiske på raudåten, samtidig som fisket er kontroversielt. Journalist Ketil Svendsen har snakket med forsker Cecilie Broms om både biol…
  continue reading
 
De tolv ungdommene om bord på skoleskipet "Skulebas senior" ser frem til fire uker tett på hverandre og tett på næringen de er på vei ut i. Når vi snakker med Casper Sekkingstad, ligger fartøyet til havn i Trondheim. Nor-Fishing-messen lokker med kjentfolk, mat, gratiseffekter og nye kontakter. For noen kan det bety en god lærlingplass. Casper inte…
  continue reading
 
Vi har snakket med veteran Kjell Hans Martinsen, en sentral mann i helikopterberedskapen. I andre og siste episode hører vi om Kystvaktens rolle etter 1977. Lynx-helikopteret har vært sentralt, og i dag skal vi snakke om fiskere, om russere, om utfasingen av Lynx og om skandalehelikopteret NH90. Og hvilket helikopter ønsker veteranen seg? Kjell Han…
  continue reading
 
Kjell Hans Martinsen har 35 års tjeneste i forsvaret og både utenlandsoppdrag, testflyging, sjefsansvar for helikopteropplæringen og vurdering av helikopterinnkjøp på CV-en. Gjennom to podkaster har vi snakket med den tidligere sjefen i 337-skvadronen om både M*A*S*H, NH-90-skandalen og om det å møte fiskere under kontrolloppdrag på havet. Dette er…
  continue reading
 
Arve Dimmen er direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, og vi har snakket om alt fra AIS, NAIS, VHF, VMF, ERS til telex og Marine Traffic med Kystverkets mann. Den statlige institusjonen har nemlig et ansvar og en finger med i det meste av den teknologiske infrastrukturen som sikrer kontroll, sikkerhet og navigasjon lan…
  continue reading
 
Produksjon ligger ennå litt frem i tid for gründerne i Easyx. Vaskeroboten deres er ikke avhengig av stål og magneter for å klatre opp en vegg. Idéen ble opprinnelig til for å lette malerarbeid på eget hus, men takket være en våken kar fra oppdrettsnæringen er Knarrevik-selskapet på full fart inn i havbruk. Nå gjenstår videre finansiering og samarb…
  continue reading
 
Ocean Space Centre skal etter planen stå ferdig i 2028, og være en spydspiss for forskning, utvikling og utdanning. Senteret skal sikre NTNU og Sintef armslag til både samarbeid og utdanning, og kommersielle aktører moderne teknologi. Prosjekteringen fikk både rødt og grønt lys med bare én måneds mellomrom, men er atter inne i regjeringens planer. …
  continue reading
 
Få har vært så tett på luseprosjekter som Tore Alfheim, finansrådgiver i Innovasjon Norge. Ikke alle prosjekter overlever, men de statlige fødselshjelperne som støtter innovasjon og utvikling i næringslivet er villige til å ta en stor del av risikoen. Det har uten tvil bidratt til konkurranseevne og nyskaping i norske bedrifter. Alfheim blir interv…
  continue reading
 
Den norske teknologileverandøren MMC First Process er store på brønnbåtmarkedet. Nå har de stø kurs mot land og landbasert oppdrett. For Fosnavågselskapet handler det uansett om skånsom og effektiv transport og håndtering av fisk. Journalist Torhild Måkestad Martinussen har snakket med Børre Haanes Waagan som er salgssjef for landbasert havbruk i M…
  continue reading
 
Sotra-bedriften ble kjent som oljeindustriens skraphandel, men er i dag blitt verdensledende på kjetting. Teknisk sjef Eirik Herdlevær forteller i denne podkasten at Sotra anchor & chain også er sultne på innovasjon, og at de har spennende, teknologiske nyheter som også kan komme havbruksnæringen til gode. Stikkordet er lastovervåking i sanntid. He…
  continue reading
 
Sammen med en liten stab driver Geir Arne Solheim Havkraft AS. De er snart klar med skalerbare kraftverk som gjør bølger om til energi. Godt nytt, både for fiskere som bekymrer seg over havvind, og en lavere terskel inn i kraftmarkedet for utviklingsland. Journalist Ketil Svendsen har spurt oppfinneren om hvordan Havkraft skal lykkes der så mange p…
  continue reading
 
Effektivt og miljøvennlig kunne noen få trålere ha tatt unna hele Lofotfisket. Hvorfor ikke? Journalist Kjersti Sandvik har ledet en live Sjømatpulsen-debatt om hva kystflåte og landindustri krever for å overleve - og hva folk langs kysten trenger for å leve. I debatten møter vi administrerende direktør i Norfra Bjørg Nøstvold, Petter Myklebust som…
  continue reading
 
Terje Skjeppestad er Kystverkets prosjektleder for det som skal bli verdens første fullskala tunnel for skip, Stad skipstunnel. Vi har snakket med ham om løsmasser og risiko, om den værharde farleden i vest, og om hvordan man klarer å hule ut to kilometer med fjell slik at de store Hurtigrutene kan passere gjennom. Skjeppestad intervjues av journal…
  continue reading
 
FNs klimarapport er ubehagelig lesning. Forskerne som har bidratt til rapporten har lenge stirret dystre prognoser i hvitøyet. Vi har snakket med Mette Skern-Mauritzen, som er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og ledende forfatter bak kapittelet om havet. Vi spurte om alt virkelig er helt beksvart. Skern-Mauritzen intervjues av Ketil Sven…
  continue reading
 
Odd Arne Arnesen er mannen bak Mausund Feltstasjon. Sammen med 16 kystrenovatører jobber han på spreng for å fjerne søppel som reker i land på holmer og skjær på kysten av Trøndelag. Han snakker om hvordan plastforsøplingen truer verdenshavenes fremtidige eksistens. Arnesen intervjues av Lena Knutli, journalist i Fiskeribladet,…
  continue reading
 
Etter 30 år som forsker ved Sintef, fant Tone Berg en løsning som kan sikre fiskere mot å tape utstyr, men også å hindre det omfattende spøkelsesfisket i havet. Tekfisk har snakket med henne om veien fra forskning til et produkt som snart er kommersielt tilgjengelig fra eget selskap. Tone Berg intervjues av Ketil Svendsen.…
  continue reading
 
Sild har reddet nasjonen i smalhans og i uår. I dag får du ikke fatt i fersk sild. Hvordan vinner vi silda tilbake til folket, og hvorfor er den mer populær i land som Sverige, Polen og Tyskland? Dette er den andre av to podkaster om temaet. Journalist Kjersti Sandvik har ledet en live innspilling med dette panelet: Jan Fossberg, styreleder i Gjend…
  continue reading
 
Sild har reddet nasjonen i smalhans og i uår. I dag får du ikke fatt i fersk sild. Hvordan vinner vi silda tilbake til folket, og hvorfor er den mer populær i land som Sverige, Polen og Tyskland? Dette er den første av to podkaster om temaet. Journalist Kjersti Sandvik har ledet en live innspilling med dette panelet: Jan Fossberg, styreleder i Gjen…
  continue reading
 
Dumping av fisk er både et miljøproblem og et ressursproblem. I denne podkasten forteller Thord Monsen, leder for Fiskeridirektoratets kontrollseksjon, om bakgrunnen for utkastforbudet og om hvordan forbudet håndteres i dag - og om hvordan det kan følges opp i fremtiden. Monsen snakker med journalist Ketil Svendsen.…
  continue reading
 
Stadig bedre, men også tilsvarende ulik teknologi kjemper om plassen i styrhusene langs kysten. Det betyr flere systemer, flere mus og tastaturer og skjermer bundet til enkeltoppgaver. Det ønsker teknologibedriften Pronav å rydde opp i. I denne podkasten forteller salgsansvarlig Erik Bonnerud om hva som har skjedd om bord, og hva fremtiden peker mo…
  continue reading
 
Holder det å rekruttere kvinner i de få toppstillingene, eller må det andre tiltak til for å få kvinner inn i mannsdominerte yrker? NHH-professor Sissel Jensen har forsket på hva som skjedde etter at det ble lovpålagt med minst 40 prosent kvinner i styrerommene til børsnoterte selskap. Hun intervjues av journalist Kjersti Kvile, i forbindelse med h…
  continue reading
 
Kvinners dårlige erfaringer hjelper åpenbart ikke på målet om å få flere inn i næringen. Så hva skal til for å rydde opp og samtidig skape attraktive arbeidsplasser for alle? I Sjømatpulsen i Bergen denne uken intervjuer Fiskeribladets debattleder Kjersti Sandvik tre personer fra ulike deler av sjømatnæringa: Monica Langeland, salgsansvarlig i Eger…
  continue reading
 
Brunvoll har levert fremdriftsmaskineri til fiskeriene i over 100 år. Konserndirektør for forretningsutvikling Asmund Sætre forteller i denne podkasten om digital posisjonering i linefisket, om bærekraft og om de ulike fartøygruppene selskapet leverer løsninger for. Han blir intervjuet av journalist Kjersti Kvile.…
  continue reading
 
Midt i pandemi og klimakrise har forskerne alles øyne og forventninger rettet mot seg. Det krever at det satses hardt på utdanning og handlingsrom for forskerne. Roger B. Larsen, førsteamanuens ved Universitetet i Tromsø, er ikke så sikker på at dagens regjering er den beste til å levere. Larsen intervjues av Ketil Svendsen, journalist i Fiskeribla…
  continue reading
 
Nypensjonerte (men bare litt) Nofima-forsker Edgar Henriksen har forsket på bearbeiding, kvotesystem, lønnsomhet og kvalitet. Den tematikken gir han ikke videre slipp på, og han retter en advarende pekefinger mot fiskere, politikere - og journalister. Henriksen intervjues av Kjersti Kvile, journalist i Fiskeribladet.…
  continue reading
 
De siste fem årene har verdenshandelen vært preget av polarisering og konflikter. Blant annet på grunn av Brexit og på grunn av Donald Trumps inntreden i Det hvite hus. – Vi må få igjen pusten etter at Biden ble valgt, sier Arne Melchior i denne podkasten. Han er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og intervjus av Kjersti Kvile, jour…
  continue reading
 
NCE Seafood Innovation Cluster samler en lang rekke av de viktigste aktørene og konkurrentene fra havbruksnæringen og fra forskning, utdanning og finans. Samarbeidet resulterer i spennende prosjekter som involverer stordata, kunstig intelligens og et blikk over silokanten for både havbruk og landbruk. Klyngesjef Nina Stangeland intervjues av Tekfis…
  continue reading
 
Havmodellen som Akvaplan-niva bruker gir gode svar på hvordan lakselus, smittsomme sykdommer og miljøgifter vil spre seg. Seksjonsleder Ole Anders Nøst forteller hvorfor FVCOM egner seg spesielt for den kompliserte norskekysten. Nøst intervjues av Kjersti Kvile, journalist i Fiskeribladet.Av Tekfisk
  continue reading
 
Møt forskeren som har latt seg fascinere av sagn og fortellinger om monstre i dypet. Noen av monstrene kan ha vært reelle nok, men pådratt seg en god slump ekstra meter i løpet av hundreårene. Forsker Gro van der Meeren lar det imidlertid skinne gjennom at verdenshavene langt fra er ferdigutforsket ...Gro van der Meeren intervjues av journalist Ket…
  continue reading
 
Tapstallene under lofotfisket på 1800-tallet var som i et sjøslag, nærmere 800 mann i året. Redningsselskapet har, sammen med bedre arbeidsforhold, bidratt til et langt tryggere hav. I år fyller de 130, og har for lengst tatt i bruk moderne teknologi. Beredskapskoordinator Tony Johansen intervjues av Ketil Svendsen.…
  continue reading
 
Visste du at den lille leppefisken grønngylt kommuniserer gjennom klikk, plopp og grynt? Forsker Anne Christine Utne Palm og to kolleger på Havforskningsinstituttet har lyttet til fisken. Og det har gitt verden ny viten om både kjønnsroller, adferd, kommunikasjon og om hvordan støy fra mennesker kan påvirke livet i havet. Palm intervjues av Ketil S…
  continue reading
 
Cato Lyngøy og Hauge Aqua har opplevd nedturer og motgang med den ikoniske, lukkede laksemerden Egget. Lite har skjedd siden 2018, mener han. Nå ønsker han å bryte samarbeidet med Mowi, og starte på ny frisk med andre samarbeidspartere. Med seg videre har han både Vårherre og en tillatelse i et område som hittil har vært stengt for oppdrett.…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett