Lektor Lomsdalens Innfall offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer. Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk? I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Hvordan kan egentlig d…
  continue reading
 
Hvordan kan skolen få et større innslag av lek? Hvordan blir den leken faglig? Hvilken plass har den i læreplanene, og for ikke å snakke om i norskfaget? Har den en plass i ungdomsskolen? Hvordan kan lek bidra til læring og har det andre formål? Hvilke formål, varianter, og utgangspunkt kan vi ha for lek i skolen? Jeg snakker denne gangen med høgsk…
  continue reading
 
Hva er det som skaper innenforskap og hva er det som skaper utenforskap? Hvordan oppleves utenforskapen av de som opplever å stå utenfor? Hva er rasisme og hvordan oppleves rasismen? Er det de store og tydelig rasistiske kommentarene og handlingene som tydeligst formidler utenforskap eller er det noe annet? Jeg snakker med undervisningsleder Solvei…
  continue reading
 
Reprise fra 21. august 2018.Hvilken plass skal yrkesfagene ha i norsk skole og hvilken plass har det hatt? Hvordan skaper vi rom for yrkeskompetanse også i ungdomsskolen og barneskolen? Disse spørsmålene blir nok ikke mindre viktige med de debattene vi har sett starten på de siste årene. Da blir hvor vi kommer fra nok ikke mindre viktig i årene som…
  continue reading
 
Hvordan preger elevenes følelser og politiske oppfatninger hvordan de oppfatter tema som terror, frykt, og fellesskap i samfunnsfagsundervisningen? Hvordan kan følelser ha en plass i samfunnsfagsundervisningen? Hvilken plass bør frykt og terror ha i den samme undervisningen? Hva forteller det om hvordan vi ser på de som er innenfor og de som er ute…
  continue reading
 
Hvordan møter vi mangfoldet i skolen? Hvilken betydning har den vi er, for vår lærergjerning? Hvilken makt har vi som lærere, og hvordan reflekterer vi over denne makten? Hvilken rolle spiller våre følelser for vår utøvelse av læreryrket? Hva sier vi til foresatte som ønsker fritak? I denne episoden intervjuer forlagsredaktør Hallvard Aamlid i Fagb…
  continue reading
 
Hvordan skaper vi rom for fellesskap i skolen? Hvordan sikrer vi at de i dag som er fraværende blir en del av fellesskapet i skolen? Tomme stoler i klasserommet og færre lekekamerater i skolegården avslører at stadig flere barn er borte fra skolene. Bak de synlige tegnene på barnas manglende oppmøte skjuler det seg ofte mer alvorlige konsekvenser f…
  continue reading
 
Hvordan skal vi forstå rektors oppgave og hvordan kan den gjøres best mulig? Hvordan skaper vi profesjonelle læringsfellesskap og sikrer kollektiv refleksjon? Hva er viktig å tenke på med tanke på rektors ledergruppe? Jeg snakker med førsteamanuensis Mette Marit Jenssen fra Høgskolen i Innlandet og professor emeritus Jan Merok Paulsen fra OsloMet o…
  continue reading
 
Hvordan kan vi bruke skolen som en alternativ opplæringsarena, og hvilke alternativer finnes det i den? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for de elevene som ikke helt fikser skolen slik den er i dag? Noen elever kan ofte bruke så mye av sin indre kapasitet på å tilpasse seg samfunnets normer og regler, slik at de ikke har overskudd til noe annet…
  continue reading
 
Reprise fra 23. november 2018.Som religionsdidaktiker er det naturlig at KRLE-faget er et tilbakevendende tema på podkasten. Prosessen med å skape nye læreplaner var samtidig også viktig både som lærer og senere lærerutdanner. I denne episoden diskuterte jeg de nye utkastene til læreplaner i KRLE-faget med daværende høgskolelektor og ph.D-stipendia…
  continue reading
 
Hvordan skal skolen forholde seg til skadelig seksuell adferd? Både når det forekommer blant eller i elevmassen, men også som tema i undervisningen? Hva er det egentlig vi mener når vi snakker om skadelig seksuell adferd? Hvordan griper vi dette an på en måte som er god for alle de involverte? Jeg snakker med Kjersti Draugedalen som har fullført en…
  continue reading
 
Hva er viktig når vi skal lære bort skriving og lesing til elevene? Hvordan samarbeider vi med hjemmet på en god måte om denne opplæringen? Hva har foreldremøtene med dette å gjøre? Og hva med utviklingssamtalene? Hvordan bruker vi kommunikasjonspunktene på en god måte? Jeg snakker med Iris Hansson Myran, universitetslektor på Nasjonalt senter for …
  continue reading
 
Hvordan er det annerledes å drive språkopplæring med voksne heller enn unge elever? Hva er forskjellen når de allerede har lang skoleerfaring, eller kanskje de ikke har noen, eller kanskje midt på treet? Hva må man tenke på og hvordan går man frem? Jeg snakker med Britt Rødal Vikhagen fra Språknøkler om dette.…
  continue reading
 
Hvordan kan vi forstå sansenes og kunstens plass i realfagsundervisningen? Hvordan kan kunsten og kreativiteten bidra til STEM-fagene, og hvordan kan STEM-fagene bidra til kunsten og sansene? Hvilken plass har Art i STEM, eller STEAM om du vil? Dagens episode er et opptak fra livesendingen som ble gjort i forbindelse med lanseringen av STEAM Labs p…
  continue reading
 
Hvordan møtes elever og foreldre med ADHD av skolen? Hvordan er møtet med skolen for foreldre med ADHD? Hvordan er det å oppdage at en selv har ADHD i løpet av utredningsprosessen for en av sine barn? Hvilke utfordringer gir dette? Hvilke muligheter og forståelsesrammer gir dette? Jeg snakker denne gangen med spesialpedagog Elisabeth Bjørndal-Ruud …
  continue reading
 
Reprise fra 4. september 2018.Muligheten til å klatre i samfunnsstigen er på mange måter et hovedelement i det sosialdemokratiske samfunnet, men bidrar egentlig skolen til dette? Denne reprisen henter frem intervjuet mitt med professor Katrine Vellesen Løken fra NHH. Vi snakket sammen om sosial mobilitet og om i hvor stor grad vi i Norge og i norsk…
  continue reading
 
Hva skal skoler egentlig drive med? Hva fyller vi undervisningstiden med, og hvilket ansvar har skolene egentlig for alt mulig? Får skolen nok tid, ressurser, og rom til å være skole? Og hva vil det faktisk si? Hva er skolens mening, rett og slett? Jeg snakker denne gangen med forsker Joachim Wiewiura fra Aalborg universitet og stipendiat Lucas Con…
  continue reading
 
Hvordan kan norske elever bidra til skolegangen til elever i det globale sør? Hvordan kan vi sørge for at elever andre steder får en mulighet til en skolegang på tvers av vold og krig i sine områder? Hvordan ser skoledagen ut for elever i Colombias rurale strøk? Jeg snakker denne gangen med leder i Operasjon Dagsverk, Tobias Dahle, om OD-dagen 2023…
  continue reading
 
Hvorfor sender egentlig ungdommen nudes eller nakenbilder? Hvorfor deler de bilder av andre? Hva trenger seksualitetsundervisningen å handle om når det kommer til nudes og bildedeling? Hvordan kan vi forstå disse fenomenene? Jeg snakker med stipendiat Stine Nygård ved Universitetet i Oslo om dette.Av Christian Lomsdalen
  continue reading
 
Reprise fra 27. november 2018.Hvorfor ble det så mye oppstyr om norsk hjemmeundervisning på 90-tallet? Hva skjedde og hvorfor reagerte myndighetene står sterkt på at noen foreldre ville holde barna sine utenom den organiserte skolen? Hva var problemstillingene rundt omkring i Norge som førte til dette? Jeg intervjuet Christian Beck og Marta Straume…
  continue reading
 
Hvordan kan vi jobbe med læreplanmålet om livredning utendørs i skolen? Hva innebærer dette og hva må vi tenke på? Er dette uteskole? Hvorfor er det viktig å drive denne opplæringen? Hvordan håndterer vi risikoen? Jeg har snakket med Egil Galaaen Gjølme, Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU om dette.…
  continue reading
 
Hvordan fremstilles kristendommen, tro, og religion i norske lærebøker? Hvilke gamle myter om kristendommen, paver, vitenskap, og andre relaterte tema finner vi i lærebøker og hjelpemidler? Hvorfor er det problem i så fall? Hva kan dette handle om? Jeg snakker med Bjørn Are Davidsen i Skaperkraft og Laget. Vi snakker om nettsiden Fagsjekk.no og arb…
  continue reading
 
Reprise fra 28. august 2018.Norsk skole er på mange måter en kamparena. Enten det er snakk om pedagogiske og didaktiske stridigheter, ideologiske eller religiøse kamper, eller kamper basert på elev, lærer, og lære-syn. En av de som har stått i slike kamper over mange år var pensjonert rektor Kjell Horn som også har skrevet flere bøker om temaet. Kj…
  continue reading
 
Hvorfor er det så få menn som velger læreryrket? Hva er det som holde de ute eller tilbake fra skolen? Hvordan kan vi eventuelt motvirke dette? Er det et poeng å motvirke dette? Hva styrer yrkesvalgene våre? Jeg snakker med Runa Brandal Myklebust, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning om dette.…
  continue reading
 
Reprise fra 23. oktober 2018.Hvordan vi tilpasser skolen til alle elevene er et viktig og tilbakevendende tema på podkast. Samtidig så blir det begrenset med episoder per tema, diagnose eller utfordring. En av de tidligere episodene om ADHD var mitt intervju med professor Göran Söderlund ved Høgskulen på Vestlandet. Vi snakket da om hva ADHD egentl…
  continue reading
 
All formidling har en dramaturgi, men tenker vi alltid gjennom at undervisningen vi driver med har dramaturgiske sider? Innser vi de mulighetene som ligger der? Hvordan kan vi tenke om dette for å forstå klasserommet bedre? Hva innebærer det at vi ser på undervisningen med dramaturgiske briller og klasserommet som en del av dette? Jeg snakker med f…
  continue reading
 
Hva er lærerprofesjonens etiske plattform? Hva er det etiske rådet? Hvordan er det satt sammen og hva kan brukes til? I Norge har fått en etisk plattform for lærerprofesjonen, men er vi like bevisst på at den finnes og at den gir noen føringer for hvordan vi bør tenke i skolen? Jeg snakker med Ingunn Folgerø. Hun er leder for Lærerprofesjonens etis…
  continue reading
 
Hva vet vi om de muslimske friskolene i Sverige? Hvordan fungerer egentlig dette og hvilke utfordringer ser man i tilknytning til disse skolene? Hva innebærer det at man også har denne varianten av religiøse friskoler? I Norge så finnes det ingen muslimske friskoler mens det stadig vekk åpnes nye kristne friskoler, hva trenger vi å vite om hva som …
  continue reading
 
Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner har nå avlevert sin rapport, og det har vært møter innenfor norsk politikk, kirken, og i andre sektorer, men hva betyr denne rapporten for norsk skole? Hva forteller den om gamle synder og hvordan må og kan vi jobbe for å skape en bedre skolesituasjon for f…
  continue reading
 
IKT-Norge sammen med andre organisasjoner savner en realfagsstrategi i Norge og mener at det har vi behov for. De peker på at arbeidslivet sliter med å dekke behovet for ingeniører, teknologer og realister. IKT-Norge går derfor sammen med flere andre organisasjoner i en felles satsing for å få flere unge til å velge teknologi- og realfag. Jeg snakk…
  continue reading
 
Hva er viktig for folk om norsk skole? Hva er det beste med den og hva er den største utfordringen? Hva ville de endret om de fikk bestemme? Jeg har snakket med 10 på gaten, men jeg har gjort det under Arendalsuka og da selvfølgelig i Arendal. Det er med andre ord ulike organisasjonsmennesker og representanter som stiller i de småsamtalene som denn…
  continue reading
 
Mandag i Arendalsuka så slapp NOVA ved OsloMet rapporten UngVold 2023. Med tydelige tall om fysisk, psykisk, og seksuell vold som har rammet elever i videregående skole i livene deres frem til da. Jeg snakker med forsker Lars Roar Frøyland ved NOVA om forskningsprosjektet, rapporten, tallene i rapporten, og hva som eventuelt er løsningen for å ta d…
  continue reading
 
Hvordan var det for rektorene å være skoleledere i løpet av pandemien? Hva vet vi om hvordan det var og hvordan ble det tilrettelagt for dem og det arbeide de skulle gjøres? Hvilken slitasje og støtte ser vi? Jeg snakker med Eskil Dahl Rotherud i Utdanningsforbundets lederråd. Vi snakker om støtte, ressurser, rekruttering, og mer.…
  continue reading
 
Jeg er overbevist om at rektor er den viktigste ansatte i skolen når det kommer til å påvirke hvordan skolen drives. På godt og vondt. Derfor finner vi store forskjeller mellom skolekultur og -praksis hos både private og offentlige skoler. En rektor som inspirerer meg veldig er Camilla Hagevold. I 2018 snakket jeg med henne om hvordan vi praktisere…
  continue reading
 
Hva er god eller riktig undervisning for de elevene som trenger noe faglig mer? For de som vi ofte kaller de evnerike barna, de med særlig akademisk talent eller som har et særlig høyt læringspotensial. Hva er innenfor rammene av hva som forventes av oss som skole og hva burde vi tilby disse elevene? Hvorfor er dette viktig? Jeg snakker denne uken …
  continue reading
 
En problemstilling som har fått mer aktualitet og oppmerksomhet siden det opprinnelige intervjuet ble gjennomført er nok dette, hvor skal grensene gå i klasserommet, for hva som er riktig eller galt å gjøre i klasserommet. Hva skal vi som lærere eller skole gjøre når elevene kommer med kontroversielle utsagn? Når elevene kommer med antisemittiske, …
  continue reading
 
Hvordan legger vi til rette for nærvær i skolen eller enn å jobbe mot fravær og frafall? Er forskjellen i det hele tatt mer enn bare semantisk? Hva kjennetegner en skole som legger til rette for nærvær? Hvilke metoder fungerer for dette? Jeg snakker med Silje Hrafa Tjersland. Hun er barnevernspedagog og sosiallærer i Osloskolen og jobber til daglig…
  continue reading
 
Reprise fra 10. juli 2018.Mat og helse-faget er nok ikke det faget i skolen som får mest oppmerksomhet. Samtidig er det en av fagene som kan bidra til en mer praktisk avveksling i skolehverdagen og som bidrar med muligheter for å bli klar for den store verden etter skoletiden. Da blir spørsmålet fort, hva er formålet med Mat og Helse-faget, får det…
  continue reading
 
Religionsfagene i skolen inneholder mye kunnskap og kompetanse om ulike sider ved religion, men KRLE og Religion og etikk inneholder også gode porsjoner med filosofi og etikk. Dette kan nok ha en tendens til å bli litt glemt i den store sammenhengen og det er ikke så mange lærere som har formell utdanning i disse temaene. Hvordan kan vi drive med u…
  continue reading
 
Reprise fra 13. juli 2018.Som tidligere utvekslingsstudent selv og som lærer med et særlig fokus på frafall i skolen så har disse temaene vært en del av podkasten gjennom ganske mange episoder. Det er likevel sjelden at disse temaene kommer i samme episode, men det er likevel ikke en umulighet. I episode 99 snakket jeg med Barbara Harterink, i det …
  continue reading
 
Hvilke rettigheter har barna når det kommer til tilpasset opplæring eller spesialundervisning? Hvilke begrensninger finnes det på disse rettighetene? Hvilke perspektiver må vi ta med oss i dette? Hva innebærer disse rettighetene egentlig? Jeg snakker med Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver i Barneombudet, om rettigheter, tilpasset opplæring, …
  continue reading
 
Spesialpedagogiske tema har hatt en sentral plass i podkastens historie, men hvilken plass skal spesialpedagogikk ha i skolen og når skal vi sette inn ressursene? Ikke minst er det en problemstilling hvor mye lærerstudentene har om spesialpedagogiske problemstillinger. Jeg snakket derfor i 2018 med Bjarte Furnes, førsteamanuensis ved Universitetet …
  continue reading
 
Hvordan driver vi best med tilpasset opplæring i skolen? Hva kan andre yrkesgrupper bidra med av perspektiver for å lykkes med tilpasset opplæring i skolen? Hvordan lykkes vi med overgangene? Særlig for elever med særlige behov, som elever med autismespekterforstyrrelser? Denne gangen snakker jeg med Arnstein Follesø, som jobber i PPT i Bergen komm…
  continue reading
 
Reprise fra 15. mai 2018Som samfunnsfagslærer selv har samfunnsfagene hatt lett for å komme tilbake på podkasten med jevne mellomrom. Samtidig er det innimellom slik at det kommer noen nye innfallsvinkler på hvordan møte læreplanmålene i samfunnsfagene i grunnskolen og videregående. Denne ukens reprise er hentet fra 2018 og er et intervju med Espen…
  continue reading
 
Hva forsker man egentlig på når man forsker på lykkeforskning? Hva er egentlig all denne litteraturen om lykke og hvordan påvirker ideene i denne litteraturen resten av oss? Hvordan henger dette egentlig sammen med skolen i det hele tatt? Jeg snakker med Lars Laird Iversen ved MF vitenskapelige høgskole om hans snartur innom lykkeforskning sett fra…
  continue reading
 
Hvordan kan undervisning om rasisme og gruppebaserte fordommer i skolen bli bedre? Hva behøves og hva er viktig at vi som lærere griper fatt i? Hva tenker elevene selv? Jeg besøker Raftostiftelsen for å snakke om Ka’brasu-prosjektet, som nettopp skal finne ut av hvordan vi kan undervise om rasisme på en god måte. Jeg snakker med Anita fra Rafto, St…
  continue reading
 
Hvordan kan uteskole bidra til dybdelæring og mer praktisk læring samtidig? Er det i så fall egentlig et paradoks? Hva slags varianter av uteskole kan vi egentlig snakke om? Hvordan kan vi best drive med uteskole som metode? Jeg snakker med universitetslektor Øystein Winje fra Universitetet i Agder og OsloMet om uteskole.…
  continue reading
 
Hva vil vi egentlig med ungdomsskolen? Hvordan kan vi gjøre den bedre tilpasset enda flere av elevene? Hva vil det i så fall innebære å gjøre ungdomsskolen mer praktisk? Skal vi fremdeles ha en ungdomsskole for alle? Jeg har snakket med Axel Fjeldavli i Tankesmien Agenda om bokprosjektet "Hode og hender" som han har vært med medredaktør på, sammen …
  continue reading
 
Hvordan kan vi drive med friluftsliv i skolen? Hva innebærer dette? Hvordan kan det hjelpe elevene og lærerne å drive med uteskole? Hvordan kan vi tenke om dette og hva innebærer det for fagligheten? Jeg snakker med Stein Yngve Andersen i Norsk Friluftsliv om prosjektet Friluftsliv i skolen.Av Christian Lomsdalen
  continue reading
 
Hva tenker Sosialistisk Venstreparti om den nye opplæringsloven? Hvordan ser dette ut fremover? Hva med noen av endringene som kom med, og hva med de forslagene som ble stemt ned? En ny opplæringslov er alltid spennende og de kommer jo så sjelden. Så jeg tar en prat med Grete Wold fra SV som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget og som var akti…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett