NOKUT Podden. En Podcast Om Høyere Utdanning offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Hvordan kan studenter i helse- og sosialfag øve på noe så opplagt og så vanskelig som brukermedvirkning? På Universitetet i Oslo får medisinstudentene innsikt i brukermedvirkning gjennom en læringsvideo med et simulert ansvarsgruppemøte, der en bruker og hans pårørende møter medisinsk personell og en saksbehandler fra NAV. Sammen med representanter…
 
Podcaster er i vinden, og har også gjort sitt inntog i undervisningen. Universitetet i Stavanger har satset på podcastformatet, og i denne podden om podder snakker vi med redaksjonsmedlemmer fra podcastene «Akademisk skriving» (universitetsbibliotekar Ingeborg Marie Jensen) og «Du og jeg og vi to» - en podcast for folk som jobber profesjonelt med f…
 
Hvilke pedagogiske gevinster tar vi med oss fra ett år med digital undervisning under koronapandemien, og hvordan kan nye og gamle verktøy samspille og bidra til ytterligere videreutvikling av undervisning i høyere utdanning? I denne episoden snakker vi med Magnus Hontvedt, førsteamanuensis ved USN og UiO, og Annelise Ly, førsteamanuensis ved NHH. …
 
Hvordan kan man skape et mer rettferdig utgangspunkt for læring når studentene starter studieløpet med ulike forkunnskaper? I denne episoden får du høre hvordan økonomistudentene ved Universitetet i Agder har fått hjelp av en kartleggingsprøve og et frivillig forkurs i matematikk. MatRIC-stipendiat Ida Maria Langärds og studentassistent Inger Elise…
 
Hvordan henger svarte skjermer i Zoom sammen med studielivskvalitet? I denne episoden snakker vi med dosent Hilde Larsen Damsgaard fra Universitetet i Sørøst-Norge, som er opptatt av å lytte til studentenes stemmer for å forstå hvordan de erfarer kvalitet i utdanningen. Det er gjennom en slik tilnærming hun har funnet frem til begrepet studielivskv…
 
Hvordan kan man tilegne seg kunnskap som det er vanskelig å lese seg til?Det er ikke alltid at læreboka er det beste verktøyet, noe våre gjester har fått erfare når de underviser i biomekanikk.Professor Tron Krosshaug og førsteamanuensis Ola Eriksrud fra Norges Idrettshøgskole har over flere år opparbeidet seg et bredt spekter av læringsstøttende a…
 
Hvordan kan man legge til rette for aktiv læring når man underviser store studentgrupper? I denne episoden snakker vi med førsteamanuensis Jan-Ove Færstad og student Marit Ellingsen Tjelmeland fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. De deler sine erfaringer med overgangen fra tradisjonelle forelesninger og pugging til “blended learni…
 
Hvordan kan VR-teknologi gi sykepleierstudenter praktisk øving i beregning av medisiner?I denne episoden får vi et innblikk i en teknologi som kan spille en viktig rolle i fremtidens verktøykasse for undervisere, nemlig VR-teknologi. Vi har besøk av høgskolelektorer Frank Martinsen og Lucie Furulund, samt student Ida Hansen fra sykepleierutdanninge…
 
Hvordan kan man sørge for at både bachelor- og masterutdanninger innen disiplinfag er arbeidslivsrelevante uten å innføre praksis? Vi har besøk av Torstein Hole, rådgiver i Diku, og Anders Malthe-Sørenssen som leder Centre for Computing in Science Education, et senter for fremragende utdanning ved UiO. De deler sine tanker om hvordan arbeidslivsrel…
 
Hvordan kan det legges til rette for faglige refleksjoner når studentene er ute i praksis? Og hvordan kan webinarteknologi gi økt pedagogisk fleksibilitet?Vi har snakket med Marianne Trygg Solberg og Ørjan Flygt Landfald fra Lovisenberg diakonale høgskole som har ledet det DIKU-finansierte prosjektet «Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksi…
 
NOKUT har vært på Læringsfestivalen og fått med seg to av bidragsyterne for å diskutere medstudentvurdering. Hva kan studenter lære av å vurdere andres arbeid, og hva kan de lære av tilbakemeldingene de selv får? Maria Utheim (UiO) og Trond Aalberg (OsloMet/NTNU/Excited - SFU) forteller om hvordan de benytter medstudentvurdering som læringsaktivite…
 
Hvilke fordeler og ulemper har dagens karakterskalaer, og hva vil en eventuell «utmerket» på toppen tilføre bestått/ikke bestått? Vi har med oss utdanningsforsker Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU og professor Christian Jørgensen fra Universitetet i Bergen som deler sine betraktninger om disse spørsmålene. Bakgrunnen for samtalen er forslaget fra Aune-…
 
De siste ukene har undervisere og studenter fått snudd opp ned på hverdagen sin. For mange er undervisningen flyttet helt over på digitale plattformer, noe som ble en brå overgang for mange. Vår gjest denne gang er jusprofessor Malcolm Langford fra Universitetet i Oslo. Han har vunnet UiOs utdanningspris, og er en av initiativtakerene bak Facebook-…
 
Hvordan kan man få til et godt faglig fellesskap for ansatte og studenter? I denne episoden får du høre fra Alexander Kayiambakis og Gard Braskerud fra Westerdals Institutt for film og media ved Høyskolen Kristiania. De deler sine erfaringer fra Bachelor i film og TV, der det faglige fellesskapet blir til gjennom kreativ problemløsning, veiledet gr…
 
Hvordan kan man lykkes med veiledning og tilbakemelding til studenter? Og hva i alle dager er «peer mentoring»? Svaret på disse spørsmålene får du i denne utgaven av NOKUT-podden! Elin Kubberød og Inna Marie Dahlen fra Handelshøyskolen NMBU er våre gjester, og med eksempler fra den ferske NOKUT-rapporten «Faktorer bak god veiledning og tilbakemeldi…
 
Noe av det som gjør praksis utfordrende er at læringsarenaen flyttes ut av universitetet eller høyskolen. Dermed blir godt samarbeid mellom praksissted og utdanningsinstitusjonen helt essensielt for å skape god læring for studenten. Gjester i denne episoden er Nora Hagstrøm fra OsloMet og Jon Koppang fra Oslo Universitetssykehus og til oss deler de…
 
Hva skjer når man tar utgangspunkt i eksisterende emner fra en en-campus-setting og overfører den til en flercampus-setting gjennom bruk av digital teknologi? Og, hvordan få til flercampus-undervisning på best mulig måte? Møt Rune Hjelsvold, professor ved institutt for datateknologi og informatikk og Harald Øverby, professor ved fakultet for inform…
 
Hvordan kan man bruke studentprosjekter for å gjøre studiet mer arbeidslivsrelevant? Møt Einar Stoltenberg, studieleder ved OsloMets Bachelor i Produktdesign, og tredjeårsstudent Julie Grindland Sørensen. De forteller om emnet Prosjekt Designkontor, der studenter fra første, andre og tredje året sammen løser oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. Hva…
 
Kan man koble undervisning, vurdering og forskningsprosjekter sammen? Og samtidig få engasjerte studenter som bidrar inn i forskningen? Sammen med student Vilde Matilde Skram, forteller førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik fra UiO om en vurderingsform som drar studentene inn i et forskningsprosjekt. Forskningsprosjektet får nyttige bidrag, mens stude…
 
Møt Jenny Scoles fra The University of Edinburgh, som forteller om hvordan studenter kan bidra som kollegaveiledere. Hvordan kan undervisere bruke tilbakemeldinger fra studenter til å videreutvikle sin praksis? Og hvordan skiller studenters tilbakemeldinger seg fra ‘vanlig’ fagfellevurdering av undervisning?Referanser fra episoden:Nettsiden til Tea…
 
Hvordan påvirkes vi av studietida? Hva skal studenter sitte igjen med etter endt utdanning? I LIVE-episoden fra NOKUT-konferansen om høyere utdanning snakker vi om hva som gjør universitetene og høyskolene til magiske steder. Gjester er Hilde Hagerup, forfatter og underviser ved Norsk barnebokinstitutt og Oddfrid K. Førland, rådgiver og koordinator…
 
I denne episoden ser vi på forskningen rundt «literacy» eller tekstforståelse som en forklaring på hvorfor overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være brå og vanskelig. Hva kan undervisere gjøre for å bedre tekstforståelsen hos studentene sine? Gjest i studio er literacyforsker og førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdannin…
 
Seminarledere, læringsassistenter, gruppelærere. Kjært barn har mange navn. I svært mange utdanninger overlates en del av undervisningen til studenter som skal undervise medstudenter. Men hvor god oppfølging og veiledning får de studentene som skal undervise? I dagens episode ser vi på en ny læringsmodell ved Universitetet i Oslo som gir gruppelære…
 
Vi børster støv av pensum som en viktig brikke i høyere utdanning, men som kanskje av og til kommer i skyggen av heftige diskusjoner om læringsutbytte og vurderingsformer? Hva skjer når studenter går seg vill i pensum? Hvordan kan de unngå å gå seg vill? Hvilke alternativer finnes til tradisjonell pensumstenkning? Gjester i studieo førsteamanuensis…
 
Hva betyr det at studenter kan være partnere inn i egen utdanning? Vi dykker dypere ned i denne læringsfilosofien sammen med prosjektleder for Sentre for fremragende utdanning i NOKUT, Helen Bråten. Vi har også besøkt førsteamanuensis Kristin Kjølberg. Hun har funnet frem til en tilbakemeldingsmetode i undervisningen sin som hvisker ut den tradisjo…
 
I denne episoden besøker vi myten om at forskningsarbeid kun er mulig på masternivå.Dessuten hører vi om hvordan bachelorgradsstudenter læres opp til en mer realistisk arbeidsflyt som ligner den de møter i arbeidet med et forskningsproblem og ellers i arbeidslivet. Halvard arbeider med å lage analysemetoder for å analysere data fra eksperimenter i …
 
Studentene vil ha flere og bedre tilbakemeldinger underveis i utdanningen sin. Dette er også et uttalt mål i Kvalitetsmeldingen som regjeringen har lagt frem. Nasjonal delprøve i medisin har funnet en løsning som i møtekommer dette kravet. I tillegg kvalitetssikres eksamensoppgavene gjennom fagfellevurdering og studentenes tilbakemeldinger. Møt vin…
 
Hva har nobelprisvinner i fysikk, Carl Wieman til felles med to undervisere fra det medisinske fakultet ved NTNU? Jo, alle tre mener det er på høy tid å utfordre bruken av tradisjonell forelesning. Førsteamanuensis Børge Lillebo og professor og studieprogramleder Ivar Sjåk Nordrum unders over hvorfor ikke flere undervisere tar i bruk metoder der st…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login