Aldring Og Helse offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
P
Psyk-IT

1
Psyk-IT

Aldring og helse

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
Tanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, har arbeidet med det tverrfaglige forskningsprosjektet Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens.Med bakgrunn i egne funn gir hun i dagens Psyk-IT-foredrag et innblikk i hva Demensomsorg på gård er. Hva slags tjeneste dreier det seg om, hvem er delt…
 
En ny episode av Aldring og helses e-læring Psyk-IT lanseres i dag. Foredragsholder er Bettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.Temaet er: Omsorg i livets slutt. Husebø presenterer blant annet nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av perso…
 
Geir Selbæk, forskningssjef og professor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset Vestfold og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, snakker i denne episoden av Psyk-IT om forskningsnyheter knyttet til demens. Se videoforedraget her: https://vimeo.com/505187390Se presentasjonen her: https://www.aldringoghelse.no/wp…
 
Øyvind Kirkevold presenterer forskning som viser helsepersonells opplevde smittevernutfordringer i forbindelse med covid-19-pandemien, og hvilke konsekvenser dette fikk for personalet, pasienter og pårørende. Han tar også for seg hvilken lærdom vi kan trekke av de erfaringene som ble gjort i løpet av våren 2020.Her kan du melde deg på foredragsseri…
 
Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse, snakker i dette foredraget om somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse. Her kan du melde deg på foredragsserien Psyk-IT: aldringoghelse.us13.list-manage.com/subscri…79f42c3Se, og les mer om Psyk-it her, www.aldringoghelse.no/psykisk-helse…
 
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. snakker i denne episoden av Psyk-IT om "Å samtale med en person med depresjon". Han presenterer også e-læringen depresjonhoseldre.noHer er hens presentasjon: https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2020/09/samtale-med-en-person-med-de…
 
Foredragsholder er Esben Esther Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Hen svarer på spørsmålet: Hva betyr aldring for seksualiteten?Her er hens presentasjon: https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2020/09/seksualitet-og-aldring-endelig.pptxSe, og les mer om Psyk-it her, https://www.aldringoghelse.no/psy…
 
Foredragsholder er Bente Aschim. Hun svarer på spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag?Aschim er fastlege, spesialist i allmennmedisin og terapeut i kognitiv terapi.Her er hennes powerpoint-presentasjon, https://aoh-prod.s3.amazonaws.com/documents/E-laeringskurs_KAT_og_eldre_og_allmennlegen_BenteAs…
 
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse.Her finner du presentasjonen hennes, https://aoh-prod.s3.amazonaws.com/documents/Velferdsteknologi_for_personer_med_demens._Psyk-IT2020_Endelig_versjonNY.pptxMeld deg på Psyk-IT her, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/ Se…
 
Mange legemidler til eldre: I 2017 fikk 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst 15 legemidler på resept hver mens 570 000 fikk fem eller flere reseptbelagte legemidler hver.– Det er mye, og vanskelig å vite effekten av denne blandingen av så mange legemidler, sier Marit Tveito i nettforedragsserien Psyk-IT denne gang. Hun er lege, har phd og er fa…
 
Spennende nettforedrag om depresjon blant eldre, og hva sosial aktivitet og trening kan bety for forebygging og behandling.Foredragsholder av Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.Se også www.depresjonhoseldre.no som har anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon.Du finner sel…
 
Nettforedraget Psyk-IT handler denne gang om depresjon hos eldre: Sorg, rolleendring, tap, fysisk sykdom eller annen utfordring kan være starten på en serie helseproblemer hos eldre. Resultatet kan bli en depresjon. Foredragsholder Tom Borza har tatt doktorgrad i temaet, og forteller om hvordan vi kan kartlegge depresjon hos eldre.Husk også www.dep…
 
Ved mild kognitiv svikt kan folk blant annet oppleve problemer med hukommelsen, men de tilfredsstiller ikke kriteriene for en demensdiagnose. Marianne Flak forteller at hjernen er bruksavhengig, og dermed kan påvirkes. Det kan skje gjennom kognitiv stimulering, som er alt vi gjør med hjernen som utfordrer den, og kognitiv trening, som er mer strukt…
 
Eldre med psykiske lidelser fra andre kulturer kan mangle helsekompetanse i møtet med det norske helsevesenet. Begrenset tilgang til tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring er én mulig årsak til at de ikke har like god tilgang til helsetjenester som resten av befolkningen, forteller Ragnhild Storstein Spilker i dette nettforedraget. Hun er s…
 
Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/357914847/a7102fbe45Meld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer…
 
Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse.Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/352455836/2fc7044f4eMeld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/ See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Forelesere er Geir Selbæk, Forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, Seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.Meld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/ See acast.com/privac…
 
Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.Du finner selve nettforedraget her, https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens-utredning-ved-mistanke-om-demens/Meld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-hels…
 
Personsentrert omsorg – fra teori til praksis med Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.Du finner selve nettforedraget her, https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/personsentrert-omsorg-fra-teori-til-praksis/Meld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-…
 
Nettforeleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/ See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Nettforeleser er Janne Myhre, ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/306196349 See acast.com…
 
Nettforeleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/303748367 See acast.com/privacy for pri…
 
Foreleser er Nettforeleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https…
 
Foreleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, UiB.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/292927013 See acast.com/p…
 
Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/288165937/2422ac447a See acast.com/privacy for privacy and opt-out information…
 
Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/284123821/81614d9676 See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/272211270/0fcd77eff3 See acast.com/privacy for privacy and opt-out informat…
 
Foreleser er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/266834673 See acast.com/privacy fo…
 
Foreleser er Johanne Tonga.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/261266548 See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.Av Aldring og helse
 
Foreleser er Svein Buvik, med introduksjon av Kari Midtbø Kristiansen.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her: vhttps://vimeo.com/252501856/a4b6a69f92 See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.Meld deg på, og finn flere nettforedrag på nettsiden til Psyk-IT, https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/Se hele foredraget med plansjer her: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/selvmord-blant-eldre/ See acast.com/privacy for privacy and opt-…
 
Foredraget ble publisert 10.10.2017. Foreleser er Tor Magne Bjølseth. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig.Se hele foredraget med plansjer her: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ect-i-behandling-av-alvorlig-depresjon-hos-eldre-pasienter/ See acast.com/privacy for privacy and…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login